archive-nl.com » NL » R » RATIOVINCIT.NL

Total: 15

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • The Case for a Genuine Gold Dollar
  en staat B Hayeks Denationalization of Money Friedrich Hayek stelde in zijn boek Denationalization of Money voor de wetten op de betaalmiddelen af te schaffen en vrije gelduitgifte door particulieren toe te staan Hierbij zouden overheden hun bestaande munteenheden behouden waardoor er concurrentie tussen beide kon ontstaan Rothbard steunt die vrijheid maar stelt wel dat Hayeks utopische plan niet zal werken omdat geld op een cruciaal punt verschilt met alle andere goederen het is niet in gebruik als consumptiemiddel maar als ruilmiddel Mensen accepteren geld alleen als dat zij weer kunnen inruilen voor andere goederen Hayek zag het regressietheorema van Ludwig von Mises over het hoofd zien elk goed dat als geld in gebruik raakt had daarvoor al een niet monetaire gebruikswaarde en dus ook een prijs Hayek pleitte voor ongedekt geld een privévaluta per persoon wat feitelijk een terugkeer naar ruilhandel betekent Von Mises beschrijft zijn theorema in zijn boek Human Action p 409 If we trace the purchasing power of money back step by step we finally arrive at the point at which the service of the good concerned as a medium of exchange begins At this point yesterday s exchange value is exclusively determined by the nonmonetary industrial demand which is displayed only by those who want to use this good for other employments than that of a medium of exchange Geld ontstaat op een vrije markt dus niet zomaar en lukraak biljetten uitgeven met een naam erop werkt niet De dollar en andere munten hebben een verre oorsprong als gewicht in goud het basisgeld of zilver zijn al zeer lang als geld en rekeneenheid in gebruik en zouden dat onder Hayeks plan ook blijven Hayeks idee slaagt dus niet in de opzet van scheiding van geld en staat De enige oplossing tegen inflatie zou volgens Rothbard zijn de dollar en andere munten die het publiek hoe dan ook wil gebruiken te privatiseren of denationaliseren door deze te herdefiniëren in plaats van als papieren fiatgeld weer als een gewicht van een waardevol marktproduct 1965 Charles de Gaulle bekritiseert Amerika s export van inflatie en bepleit terugkeer naar vrijhandel en goud als geld C The Commodity Dollar A Critique De dollar definiëren als een mandje van twee of meer goederen zal volgens Rothbard evenmin werken Hetzelfde voorstel kwam ook van David D Friedman met Gold Paper Or Is There a Better Money Hiertegen heeft Rothbard drie bezwaren 1 Zo n geldsoort is nog nooit vanzelf op de vrije markt ontstaan en zou moeten worden opgelegd vanuit de overheid 2 Overheden zouden betrokken blijven en gaan sjoemelen met onder meer de onderlinge gewichtsverhoudingen 3 Het mandje goederen zou een stabiel prijsniveau een kunstmatige constructie die individuele prijzen maskeert voor elkaar moeten krijgen maar werkt de natuurlijke prijsdalingen op de vrije markt tegen Dit streven is zelfs strijdig met de Amerikaanse Grondwet die de geldwaarde niet in koopkracht maar in goudgewicht stabiel wil houden Het beleid van prijsstabiliteit heeft al in de jaren 20 tot ontwrichtingen geleid Men liet de

  Original URL path: http://www.ratiovincit.nl/RothbardGenuine.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive


 • The Tragedy of the Euro
  het opkopen van zijn valuta door een sterk land dat daarvoor ook zou moeten inflateren Dit was een perverse prikkel tot geldschepping en redistributie van goederen ten gunste van geldscheppende improductieve landen Daar wilde de Bundesbank op grond van ervaringen uit het verleden namelijk de hyperinflaties in Duitsland in 1923 en 1948 niet aan meewerken De Duitse mark kwam tot frustratie van Frankrijk als winnaar uit het EMS de bandbreedte werd in 1993 verbreed tot 15 procent en valuta werden zo ontmaskerd als inflatoir tegenover de in de hele wereld populaire Duitse mark De euro is net als het EMS een politieke variant van het gezamenlijk vergroten van de geldhoeveelheid zoals banken voorheen deden Had men een stabiele munt gewild dan had men ook de mark in heel Europa kunnen invoeren Met de euro kon men collectief inflatie plegen zonder de vroegere valutaschommelingen die geldschepping verrieden Hoofdstuk 3 The Road Toward the Euro In de invoering van de euro is een aantal belangrijke jaartallen en gebeurtenissen te onderscheiden 1970 Het Werner plan van Pierre Werner dat voorzag in een gemeenschappelijke munt in 1980 zonder centrale bank Stopgezet in 1974 1986 De Europese Akte van de Commissie Delors die voorzag in een Europese interne markt en een eenheidsmunt waarbij het vetorecht op onder andere monetaire zaken werd vervangen door stemmen bij meerderheid 1987 Oprichting lobbygroep Association for the monetary union of Europe onder aanvoering van de Duitse oud bondskanselier Helmut Schmidt en de Franse oud president Valéry Giscard d Estaing gesteund door grote Duitse bedrijven als Volkswagen Daimler Benz Commerzbank Deutsche Bank en Dresdner Bank 1989 Het cruciale Delors rapport met een driestappenplan voor de introductie van de euro met 1 meer economische en monetaire coördinatie 2 de periode 1994 1998 waarin onder meer de criteria voor toetreding werden bepaald en 3 de introductie van de euro per 1 januari 1999 en de invoering als betaalmiddel per 1 januari 2002 Overheden met hoge schulden betaalden door het vooruitzicht van toetreding vanaf toen minder rente alsmede daalde de prijsinflatie er omdat men met de euro minder prijsinflatie verwachtte De zwakke financiële toestand in die landen werd zo verdoezeld Duitse politici speelden net als een aantal Franse een dubieuze rol bij de totstandkoming van de euro De meerderheid van de Duitsers wilde de mark houden maar de Duitse regering ging akkoord met de socialistische fiatmunt de euro Britse voorstellen om de dertien munten van de ECU landen in alle aangesloten landen betaalmiddel te maken werd afgewezen Hierbij werd door oud politici als Richard von Weizsäcker Günter Verheugen en Helmut Schmidt gretig de Tweede Wereldoorlog aangehaald hoewel Duitsland anno 1990 lang niet meer zo groot was als voor die oorlog militair ondergeschikt was aan de atoommachten Frankrijk en Engeland en progressief pacifistisch van aard was geworden Mitterrand dreigde met een triple alliantie tussen Frankrijk Groot Brittannië en Rusland tenzij Duitsland instemde met de euro Tegenover de politici stonden vele academici In 1992 protesteerden zestig economen en in 1998 nog eens 155 met manifesten tegen de gevaren van de eenheidsmunt wegens de te zachte voorwaarden en de verschillen tussen landen Juristen wezen op het ontbreken van een politieke unie die een ongrondwettelijke opheffing van Duitsland impliceerde wat een stabiele euro onmogelijk maakte terwijl de Duitse grondwet verplichtte tot een stabiele munt Maar Duitse politici wijzigden zonder het Duitse volk te raadplegen de grondwet en overdracht van monetaire bevoegdheden werd mogelijk Beloften van stabiliteit op grond van de convergentie criteria schendende landen als België en Italië mochten ook toetreden de onafhankelijkheid van de ECB moet economisch beleid van de EU met de geldpers financieren en de sancties niet automatisch toegepast maar politiek beslist waren feitelijk bedrog De belofte dat de ECB een kopie van de echt onafhankelijke Bundesbank zou zijn was een leugen overigens afkomstig uit Frankrijk om Duitsland tot meedoen over te halen De Bundesbank ging alleen over de geldhoeveelheid maar de ECB ook over economische doelstellingen door politiek beleid bepaald en beïnvloed Deze vergaande invloed op de ECB van inflationaire landen als Frankrijk is cruciaal in de opzet van de euro Hoofdstuk 4 Why High Inflation Countries Wanted the Euro Zuid Europese beleidsmakers vooral in Frankrijk wilden van de door hen gehate Duitse mark af De mark legde als relatief stabiele standaardmunt namelijk op pijnlijke wijze de hoge geldschepping bloot in Zuid Europa voor de financiering van staatsschulden Zij steunden de komst van de ECB daarom met graagte omdat zij politieke invloed op diens monetaire beleid kregen De bestuursverhoudingen van de ECB bewijzen dit van de zes bestuurders van de ECB zijn er vier uit Zuid Europa afkomstig Verder wordt de ECB bestuurd door de hoofden van de centrale banken van de eurozone met elk gelijk stemrecht de vroegere inflatielanden zijn ruim vertegenwoordigd Giscard d Estaing en de Franse econoom Jacques Attali zeiden hardop dat de ECB en het Verdrag van Maastricht de door hen gehate dominantie van de mark eigenlijk monetaire discipline zouden stopzetten Attali noemde de mark zelfs een atoombom Bagus legt aan de hand van acht grafieken uit wat de gevolgen waren van de komst van de euro voor vooral de zuidelijke eurolanden en hoe de economische verschillen tussen Noord en Zuid Europa werden versterkt Grafiek 1 Door de verwachte toetreding tot de euro daalden vanaf midden jaren negentig de inflatieverwachtingen in Zuid Europese landen en Ierland en was er een impliciete schuldgarantie bailout door de andere eurolanden De rentes daalden zo kunstmatig richting het niveau van Duitsland Deze landen konden zich zo kwalificeren voor de euro Gevolg van de lage rente was een huizenzeepbel in Zuid Europa gevoed door geldschepping die in 2008 uiteen spatte Grafieken 2 en 3 Een sterke munt maakt import goedkoop en zo stijgt de levensstandaard Duitsland met zijn loonmatiging en hoge spaarquote investeringen en exportoverschotten bewijst dat Door het prestige van de Bundesbank en de opzet van de ECB bleef de euro de eerste jaren sterk en steeg de concurrentiekracht in economisch sterke landen België Nederland Duitsland Oostenrijk In Zuid Europa daalde de levensstandaard met de euro echter door a stijgende consumptie via import door kunstmatig lage rentes b achterblijvende besparingen investeringen en productiviteitsgroei en c loonstijgingen door de toevloed van nieuw geld De stijgende schulden en dalende terugverdiencapaciteit leidden onherroepelijk tot problemen Grafiek 4 Voor de euro konden economische zwakke landen hun munt devalueren zodat de reële lonen daalden en import duurder werd Met de euro ontstond een enorm scheve handelsbalans met grote exportoverschotten in Duitsland en enorme import in Zuid Europese landen Grafiek 5 Duitslands handelsoverschot steeg in het eurotijdperk meer dan de schuldtoename in Zuid Europa door de gegroeide arbeidsproductiviteit Griekse burgers spaarden te weinig om hun overheidsschulden te kopen daarom financierden buitenlandse banken deze zoals ze ook met de particuliere consumptie deden Schulden en negatieve handelsbalansen maken een munt kwetsbaar een handelsoverschot maakt een munt sterk zoals vroeger de Duitse mark Grafiek 6 De Duitse import en levensstandaard steeg veel minder dan met de mark het geval zou zijn geweest De grafiek toont een achterblijvende verkoop vergeleken met andere landen Grafiek 7 In Zuid Europa en Spanje in het bijzonder stegen de winkelverkopen juist explosief door de voor hen kunstmatig goedkope import door de sterke euro Gecombineerd met de ook kunstmatig lage eurorente ontstond een consumptieboom die vanaf 2007 instortte Grafiek 8 De geldgroei in de periode 2000 2008 was in de Zuid Europese landen veel groter dan in Duitsland De komst van de euro betekende een herhaling van de vloek van het goud uit de tijd van de Conquistadores waarbij nieuwe geld het land binnenstroomde de import steeg Europese exporteurs grote winsten maakten maar de Spaanse industrie steeds minder concurrerend werd Hoofdstuk 5 Why Germany Gave Up the Deutschmark De politiek in Duitsland ging akkoord met de euro in ruil voor de Duitse hereniging in 1990 Politici en adviseurs als Norbert Blüm Richard von Weizsäcker en Horst Teltschik noemden de euro expliciet de prijs daarvoor Officieel was er door de geallieerden nooit een vredesverdrag met Duitsland getekend en het land stond nog onder curatele Maar Duitsland was anno 1990 militair helemaal geen bedreiging meer de Geallieerden allen atoommacht waren superieur en hadden anno 1990 nog steeds troepen in het land Veel belangrijker was dat men in landen als Frankrijk van de sterke D mark af wilde Frankrijk was militair en politiek destijds het machtigste land van Europa en een eenheidsmunt werd in dat land gezien als een kans tot verdere machtsuitbreiding Naar verluidt probeerde Frankrijk zelfs zijn militaire macht in te zetten om de euro erdoor te krijgen De Banque de France de Franse centrale bank stond tot 1993 onder direct overheidsbeheer en werd gebruikt om met kredietexpansie de groei te bevorderen Doordat de onafhankelijke Bundesbank minder inflateerde moest Frankrijk geregeld devalueren dan wel het rentebeleid van de Bundesbank volgen Franse politici als Mitterrand voelden zich hierdoor alsnog beknot in hun macht en een Europese centrale bank kon hen helpen omdat het stemrecht van de Duitsers hierin zeer beperkt zou zijn Maar ook de Duitse burgerij had belangen bij de euro omdat ze zo van de conservatieve Bundesbank verlost raakten en ook Duitse politici dan meer schulden konden maken Ook het streven naar een wereldmunt waarin politici ongelimiteerde macht zouden hebben speelde mee De euro was een stap in die richting Belangen van lobbygroepen op gebied van arbeid milieu en technologie speelden hierbij mee De volgende factoren waren voor de Duitse burgers en bedrijven relevant in hun steun voor de euro Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden schakelde de lager betaalde concurrentie in Zuid Europa uit en gaf Duitse werknemers competitief voordeel Voor milieuvoorschriften die in Duitsland al ver waren gevorderd en in het buitenland alleen tegen hoge kosten konden worden geimplementeerd gold dit ook net als voor technologie Duitse exporteurs hadden voordeel omdat het buitenland niet langer kon devalueren en zo kon concurreren Valutacrises waren sowieso al handelsverstorend Een zwakke euro betekende voordeel boven landen buiten de eurozone en grotere arbeidsproductiviteit met de euro vertolkte zich niet in appreciatie van de munt De Duitse politieke klasse wilde via de euro wel garant staan voor schuldenlanden omdat failliete landen nadelig zouden zijn voor Duitse exporteurs en de banken die nauw verweven waren met de politiek Hoofdstuk 6 The Money Monopoly of the ECB De Europese Centrale Bank heeft met zijn monopolie op geldschepping een enorme macht die in een vrije samenleving onmogelijk zou zijn Bagus wijst expliciet op de keerzijden hiervan en beargumenteert dat de ECB de publieke opinie misleidt De ECB maakt met een druk op de knop geld bij dat verplicht betaalmiddel is Dit lokt vriendjespolitiek uit en drijft geleidelijk de prijzen in de hele samenleving op De ECB zal wel voorzichtig zijn met dit machtsmiddel uit welbegrepen eigenbelang teveel economische verstoring door overmatige geldgroei of hyperinflatie betekenen het einde van de eigen macht Om opstand tegen de zelfverrijking te voorkomen beperkt men de geldcreatie verbloemen de centrale bankiers hun eigen handelen en doen ze alsof de geldschepping goed voor de mensen is stabiliseren van het prijsniveau Ook legt de ECB de focus op de effecten van zijn handelen lage rente maar de handeling zelf geldschepping blijft buiten beeld Ook het beroep op de strijd tegen a werkloosheid b prijsdalingen en c het overeind houden van het bankensysteem wordt als rechtvaardiging door de ECB gebruikt Het systeem van fractioneel bankieren uit hoofdstuk twee komt hier terug Geld dat de ECB produceert en bij particuliere banken terecht komt vormt de basis voor een veelvoud aan nieuwe geldschepping Overheden bankiers en centrale bankiers vormen een hechte elite Centrale en particuliere banken kopen staatsobligaties financieren zo staatsschulden en vergroten de geldhoeveelheid Overheden profiteren als eerste ontvangers van het nieuwe geld van de nog niet meeverhoogde prijzen Hoewel centrale banken formeel onafhankelijk zijn helpen zij overheden in hun financieringsbehoeften waarmee de gunsten van kiezers kunnen worden gekocht Hoofdstuk 7 Differences in the Money Creation of the Fed and the ECB In dit hoofdstuk legt Bagus de stimulerende werking uit van de ECB op staatsschulden Bagus zet uiteen hoe de monopolisten Federal Reserve en Europese Centrale Bank uiterst winstgevend de geldhoeveelheid vergroten en dat overheden daarvan profiteren Dat gaat via Open Markt Operaties en bankleningen met onderpand securities of collaterals De rentes bij de centrale banken worden verlaagd beneden marktniveau en overheden kunnen zo goedkoper lenen Hiermee wordt een economische boom op gang gehouden De Fed accepteert alleen AAA gewaardeerde securities de ECB aanvankelijk financiële instrumenten van minstens A in de crisis verlaagd tot zelfs de junkbonds van Griekenland Overheden met de euro betalen nooit hun schulden of rente af zij hernieuwen hiervoor slechts hun leningen Overheden geven leningen uit banken kopen deze en de ECB accepteert ze als onderpand voor nieuw geld Zo financiert de ECB wel degelijk staatsschulden wat in een collectief muntstelsel als de euro waar landen individueel hun schulden kunnen monetariseren financieren door geldschepping tot grote onevenwichtigheid leidt Hoofdstuk 8 The EMU as a Self Destroying System Dit hoofdstuk legt de destructieve werking van de Economische en Monetaire Unie EMU uit hoe vrijhandel en daarmee welvaart worden aangetast en welke gevolgen dit heeft Ook legt Bagus uit de dat opzet van de euro een vorm van de Tragedy of the Commons is Externe effecten komen door slecht gedefinieerde en gerespecteerde eigendomsrechten In de twintigste eeuw is goud genationaliseerd en in de Verenigde Staten zelfs geconfisqueerd in 1933 en is private geldproductie op basis van een grondstof verboden geworden Goud is consistent met eigendomsrechten Nieuw gewonnen goud kan weliswaar de prijzen verhogen maar omdat men dit geld vrijwillig accepteert goudwinning schaarse middelen vergt en dus gewoon een product is en elke productieverandering nu eenmaal effecten heeft is er geen aantasting van eigendommen en is deze herdistributie geen tekortkoming geen extern effect Ook blijft de geldkwaliteit van gouden munten op peil Fiatgeld tast om twee redenen wel eigendomsrechten aan 1 Het feit dat geld is gemonopoliseerd bij overheden en hun centrale banken 2 Dit geld is wettelijk betaalmiddel en moet dus geaccepteerd worden Deze situatie is onvergelijkbaar met de gouden standaard waarbij geldgroei door goudwinning een vrijwillig marktproces is De externe effecten bij fiatgeld bestaan eruit dat a overheden en centrale banken de winsten van nieuw fiatgeld ontvangen en b dat er kosten in de vorm van prijsveranderingen vooral stijgingen bij alle andere geldgebruikers de burgers en bedrijven terecht komen en zo hun eigendommen aantasten Fiatgeld en het monopolie daarop maken dus winnaars en verliezers Nog een verschil is dat meer fiatgeld de kwaliteit wel aantast de dekkingsgraad van resterende onderpand in goud daalt percentueel en meer staatsleningen als dekking doen de waarde daarvan dalen De Tragedy of the Commons bestaat bij fiatgeld omdat a er meerdere geldmakers zijn de banken die b gebruik maken van een zwakke definitie van eigendomsrechten op deposito s van klanten en c de externe kosten bij anderen neerleggen Hoewel klanten altijd over hun geld willen beschikken als zij het op rekening bij een bank zetten hebben banken het privilege om dit geld te gebruiken voor uiterst winstgevende leningen waarbij zij geld uit het niets creëren Onder free banking een vrije bankenmarkt zonder centrale bank zou de expansiebeperkt blijven doordat klanten en banken onderling elkaars geld wisselen zou een bank die ongedekt geld uitgeeft zijn gouddekking verliezen en failliet gaan Op een vrije bankenmarkt zou er daarom zelfs een prikkel zijn tot minder expansie dan de concurrenten de marktwerking disciplineert sterk De fundamentele zwakte van het eurosysteem is dat overheden de ECB kunnen gebruiken voor financiering van hun schulden hoewel zij niet zelf de geldpers aanzetten Particuliere banken kopen staatsobligaties op met nieuw bijgemaakt geld De ECB accepteert deze als onderpand voor nieuwe leningen door deze banken op basis van fractioneel bankieren Overheden geven het nieuwe geld uit en profiteren als eerste ontvangers van dit nieuwe geld nog van de oude lagere prijzen voordat de prijzen en de rentes in de hele eurozone opgedreven raken Landen met veel schulden hebben zo voordeel boven landen die spaarzamer zijn De euro is overigens geen pure Tragedy of the Commons omdat er potentiële restricties op de exploitatie bestaan waaronder afremming door de ECB Maar sinds de crisis in 2010 koopt de ECB wel direct staatsschulden op wat deze restricties vermindert Politici hebben uit electoraal oogpunt de neiging tot schulden maken die zij op twee manieren kunnen externaliseren geografisch de hele eurozone draagt de gevolgen en temporeel politici in de verre toekomst moeten de problemen oplossen Waar de markt disciplineert stimuleert de EMU juist tot schulden maken wegens de voordelen en om de door anderen veroorzaakte prijsstijgingen voor te zijn De no bailout clausule in het Verdrag van Maastricht alsmede het Stabiliteits en Groeipact bedoeld als rem op dit fenomeen kunnen in de praktijk zonder sancties worden geschonden Hoofdstuk 9 The EMU as Conflict Aggregating System Vrijhandel is cruciaal voor de wereldvrede zo begrepen ook de liberale aartsvaders van de EU gelouterd door oorlogservaringen in de 20e eeuw Heffingen protectionisme en economisch nationalisme ruïneren vrijhandel en veroorzaken oorlogen De EU was van oorsprong een vrijhandelszone met de vier vrijheden vastgelegd in het Verdrag van Rome in 1957 Tot nu toe succesvol er is na 1945 geen oorlog meer in Europa geweest Helaas werkt het eurosysteem op twee manieren de vrijhandel en potentieel dus de vrede tegen 1 Redistributie omwille van regionale ontwikkeling en harmonisatie van welvaart Nederland is nettobetaler aan de EU 2 Het geldmonopolie dat staatsschulden financiert omdat bonds als onderpand dienen zijn zij feitelijk zelf geld en daarmee overheden als eerste ontvangers van nieuw geld bevoordeelt Deze zitten vooral in Zuid Europa Griekenland kon hierdoor een enorm improductieve economie in stand houden waarbij rijkere als Duitsland en Nederland garant stonden en hogere prijzen betaalden Deze redistributie komt overeen met aanleidingen voor oorlogen Hoofdstuk 10 The Ride Toward Collapse De Europese staatsschuldencrisis van 2010 legde de structurele zwakheden van het eurosysteem bloot Ook breken politici en andere beleidsmakers de ene na de andere belofte en worden verdragen voornemens en clausules binnen de EMU terzijde geschoven Tenslotte volgt een staatsgreep waarbij het EFSF wordt opgericht waarover parlementen in de lidstaten geen zeggenschap hebben

  Original URL path: http://www.ratiovincit.nl/TragedyEuro.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Over de Zuid-Europese Rentes en de Rol van de Euro
  dalende inflatieverwachtingen doordat het prestige van de Bundesbank en diens degelijke beleid van de stabiele Mark naar de ECB werd verplaatst en b de euro een bailout van zwakke landen door sterke impliceerde politici zouden de euro niet ten onder laten gaan Investeerders kochten de obligaties met hoge rentes die daalden maar het uitzicht op uitbetaling in euro s in plaats van lires peseta s escudo s of drachmes was aantrekkelijk Deze landen kregen in de aanloop van de euro veel lagere rentekosten Bagus noemt Italië waar de rentekosten tussen 1996 en 1999 daalden van 110 miljard naar 79 miljard euro Zie verder de grafieken van de 10 jaars staatsrentes sinds de jaren negentig van Italië Spanje Griekenland Portugal en Ierland De lage rentes waren echter geen weergave van de risico s die de Zuid Europese landen liepen want de garantstelling door Duitsland vertroebelde de situatie In Duitsland werd de rente hierdoor hoger omdat de sterke Mark niet automatisch werd voortgezet in de euro De rentes convergeerden sterk richting Duits niveau C De lage rentes zorgden voor enorme zeepbellen op de huizenmarkten in Zuid Europa vooral Spanje die in 2008 uiteenspatten Bagus laat in acht grafieken de grote economische ontwrichting zien die de euro veroorzaakte De lage rentes zorgden voor sterk groeiende consumptie in Zuid Europa wat daar de lonen opdreef zonder bijbehorende productiviteitsgroei De concurrentiepositie van Griekenland Ierland Spanje en Italië verslechterde hierdoor die van Duitsland verbeterde juist door de van oudsher hogere spaarquote en investeringen De handelsbalans in Zuid Europa verslechterde structureel doordat er sinds de euro geen devaluaties meer konden plaatsvinden en het herwinnen van een betere concurrentiepositie onmogelijk was geworden Duitsland bouwde een handelsoverschot op versterkt door de betere concurrentiepositie De lage spaarquote in Griekenland en Spanje leidde ertoe dat vooral buitenlandse banken de staatsobligaties opkochten vandaar de grote verwevenheid van Noord Europese banken met Zuid Europese landen Stoppen van deze aankopen zou die landen failliet doen gaan Detailhandelsverkopen bleven in Duitsland achter vergeleken met de enorme consumptiegroei in Zuid Europa door de relatieve goedkoopte dankzij de sterke euro De Duitse exportindustrie bloeide wel kreeg Duitsland prijsstijgingen doordat het nieuwe geld vanuit Zuid Europa binnenstroomde Na 2007 stortte deze consumptie in Spanje in De geldgroei in Zuid Europa was veel groter dan in Duitsland In 2007 bedroeg deze in Spanje zelfs 20 Eerst verdween dit geld in de huizenzeepbel later werd het besteed aan import wat de handelstekorten vergrootte De consumptie wasgeen weergave van in contrast met de achterblijvende productiviteit in Zuid Europa Een pijnlijk punt van de euro is dat zij in de hele eurozone verplicht betaalmiddel is Dus ook in Duitsland waar veel nieuw geld vanuit Zuid Europa heenstroomde Zonder gouden standaard staat er niets tegenover het nieuwe geld dat men kan wisselen en bij een vreemde valuta zou geldgroei leiden tot waardedaling van de aangeboden munt i c geld uit Zuid Europa Met de euro ontbreekt dat en verhoogt nieuw geld de lonen en prijzen D Deze situatie kon uiteraard niet eeuwig blijven

  Original URL path: http://www.ratiovincit.nl/RentesEuro.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive


 • n d e t a n g e n s g e l d t n a a r m a t e d e t e l l e r v a n d e d e l i n g s i n u s g r o t e r i s e n d e n o e m e r c o s i n u s k o r t e r i s d e t a n g e n s l a n g e r B i j e e n k o r t e r e s i n u s e n l a n g e r e c o s i n u s n a a r m a t e d e h o e k k l e i n e r w o r d t g e l d t d i t a n d e r s o m d e r a a k l i j n w o r d t k o r t e r e n s t e i l e r I n d e a f b e e l d i n g i s n a t e g a a n d a t b i j e e n h o e k v a n b i j n a 9 0 d e s i n u s b i j n a 1 z a l z i j n n a d e r t d e s t r a a l i n l e n g t e e n d e r h a l v e d e c o s i n u s z e e r k o r t d e t a n g e n s w o r d t d a a r d o o r z e e r l a n g D e l e n g t e v a n d e r a a k l i j n b i j t a n 6 6 i s a l s v o l g t t e b e p a l e n t a n 6 6 s i n 6 6 c o s 6 6 x l e n g t e s t r a a l r t a n 6 6 2 2 4 6 0 x 2 7 c m 6 0 6 c m d i t k l o p t m e t d e a f b e e l d i n g D e t a n g e n s b e s c h r i j f t d u s d e l e n g t e v e r h o u d i n g t u s s e n h e t t a n g e n s l i j n s t u k e n d e s t r a a l r M e r k o p d a t e r s t e e d s t w e e w a a r d e n w o r d e n b e r e k e n d 1 D e g o n i o m e t r i s c h e w a a r d e z o a l s d e t a n 6 6 v a n 2 2 4 6 0 2 M e t d e z e w a a r d e d e l e n g t e v a n h e t l i j n s t u k b i j d e t a n g e n s d e r a a k l i j n d i e t a n g e n s x s t r a a l r i s D e c o t a n g e n s c o t i s h e t t e g e n o v e r g e s t e l d e v a n d e t a n g e n s c o t 1 t a n g e n s o f t e w e l 1 c o s s i n I n d e a f b e e l d i n g i s h e t h e t v e r l e n g d e v a n d e t a n g e n s t u s s e n h e t r a a k p u n t m e t s t r a a l r e n h e t s n i j p u n t m e t h e t v e r l e n g d e v a n d e s i n u s z i e v e r d e r o p r e c h t b o v e n d e o o r s p r o n g D e l e n g t e v a n c o t 6 6 i s a l s v o l g t t e b e p a l e n c o t 6 6 1 t a n 6 6 x l e n g t e s t r a a l r c o t 6 6 1 2 2 4 6 0 x 2 7 c m c o t 6 6 0

  Original URL path: http://www.ratiovincit.nl/Eenheidscirkel.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Scrooge versus Droogstoppel
  den krans Droogstoppel steekt liever de kop in het zand voor de ter sprake gekomen en nog te komen misstanden zoals het buffelverhaal Even later weer zijn opportunisme Wat gaat het my aan of die Havelaar zyn tuin schoon houdt en of de menschen voor of achter by hem binnenkomen By Busselinck en Waterman moet men door een nauw gangetje naast een oliepakhuis waar t altyd heel vuil is Dat vuil komt hem nu goed uit terwijl hij door het boek heen geregeld juist afgeeft op zijn concurrent En wat dat schimpen op gedwongen arbeid aangaat men ziet wel dat hy de preek van dominee Wawelaar niet gehoord heeft anders zou hy weten hoe nuttig dat werken is voor de uitbreiding van t Gods ryk t Is waar hy is luthersch Droogstoppel is overtuigd voorstander van overheidsgeweld voor eigen gewin Scrooge dringt nergens aan op het oprichten van overheidsinstellingen maar vraagt slechts naar hun bestaan Are there no prisons And the Union workhouses en na geconstateerd te hebben dat ze er zijn wil hij niets geven aan de armen Scrooge lijkt ook meer een geweten te hebben zoals op de eerste avond als nadat Marley s in de deurklopper meende te zien Bij Droogstoppel blijkt daarvan niets 3 Scrooge blijft weg van de mensen die zelf ook met een boog om hem heen lopen Nobody ever stopped him in the street to say with gladsome looks My dear Scrooge how are you Hij is wel consequent I wish to be left alone said Scrooge En even later It s not my business Scrooge returned It s enough for a man to understand his own business and not to interfere with other people s Mine occupies me constantly Scrooge is consequent in het leven en laten leven het zogeheten non agressie principe Zie ook In Defense of Scrooge Droogstoppel komt in de problemen als hij zich wel met een ander bemoeit die Griekse dame in de kermiskraam al werd hij strikt genomen in de problemen gebracht doordat hij een duw kreeg maar loopt dan weg voor de gevolgen die Sjaalman mag opknappen Later heb ik gehoord dat de Griek hem duchtig geslagen heeft maar omdat ik een vast principe heb me nooit te bemoeien met dingen die me niet aangaan ben ik terstond weggeloopen Ik heb het dus niet gezien Dat is een nogal laf gebruik van het non agressie principe Droogstoppel komt er mee voor de dag toen hem dat goed uitkwam geen vuile handen hoefde te maken en iemand zijn probleem voor hem oploste Merk op dat de moedige Sjaalman in leeftijd gelijk aan Multatuli toen het zich afspeelde in 1833 34 zelfs een paar jaar jonger is dan Droogstoppel Bovendien toont Droogstoppel ondankbaarheid zowel door het weglopen als de sneer in h 9 Die Sjaalman deed ook verkeerde dingen toen hy jong was hy heeft als kind op de Westermarkt een Griek geslagen Droogstoppel gebruikt elke gelegenheid zelfs de vroegere vriendendienst om zich opportunistisch tegen de sloeber Sjaalman te keren 4 De bedoeling van de auteurs verschilt ook Zo ontbreekt van Droogstoppel een uiterlijke omschrijving uiteraard omdat hij de ik figuur is die er van Scrooge wel is evenals van zijn zwaarmoedige bezigheden en zijn donkere huis alle nogal op effectbejag geschreven A Christmas Carol is een met veel verbeelding gesteunde oproep in sprookjesvorm Max Havelaar een directe en door eigen ervaring ingegeven aanklacht tegen de realiteit Scrooge heeft vooral persoonlijk voordeel meer plezier van zijn verandering Zijn medemensen profiteren ook Het is een kwestie van goede wil om zijn hart en dat van zijn geestverwanten te willen verwarmen Droogstoppel echter vertegenwoordigt een groep mensen die schade aanricht Je kunt slechts boos worden als je het met hen oneens bent zoals Multatuli is Dickens roept op tot genieten en barmhartigheid en te stoppen met de overigens zelfgekozen zelfkastijding Hij beoogt dus een kwaliteitsverbetering in het leven ongeacht of zijn manier een juiste is die ook Scrooge s geestverwanten aangaat Multatuli klaagt aan en doet een oproep om het geweld en de dwang de ONvrijwillige kastijding van samenleving en individuen te stoppen Hij beoogt het stoppen van door nationalisme en religie ingegeven kwaliteitsverslechtering die elders ter wereld wordt aangericht Het einde van beide boeken is tekenend Multatuli ziet de Droogstoppels het liefst van de wereld verdwijnen Dickens wenst een wereld waarin alle Scrooges zijn bekeerd en nog lang leven Tussenconclusie Kort gezegd ontneemt Droogstoppel zijn medemens zaken en steunt onvrijheid uitbuiting en onderdrukking Hij leeft ten koste van anderen en schurkt opportunistisch aan tegen de macht Scrooge wil alleen iets niet geven naast al het nuttigs dat hij wel bijdraagt en leeft naar het non agressie principe Ook hebben de auteurs beide een andere bedoeling met hun boek Scrooge is feitelijk een a politieke libertariër Droogstoppel is uitgesproken politiek religieus 5 Tegenwerping tegen Scrooge Trouwens door zich afzijdig te houden van andere mensen en het sociale verkeer is hij natuurlijk ook ergens laf Zolang hij zich nergens mee bemoeit hoeft hij zich ook nergens verantwoordelijk voor te voelen en zorgt hij voor zielerust door te argumenteren dat er instellingen zijn als prisons and workhouses Dat waren beide helse plekken dus da s net zo afschuivend geredeneerd als Droogstoppel over Sjaalmans Vooropgesteld economie gaat over individuele behoeftenvervulling die ook immaterieel kan zijn Ik heb dus andere behoeften dan Scrooge Toch zijn er heel interessante subtiele verschillen tussen het beroep op overheidsinstellingen zoals die werkinrichtingen bij Scrooge tegenover de bekeringsdrift van Droogstoppel 6 Scrooge redeneert als econoom niet echt als ideoloog Hij vraagt naar de workhouses prisons treadmills en de Poor Law en stelt vast dat ze bestaan van zijn belastinggeld I help to support the establishments I have mentioned they cost enough dat is voldoende voor hem om af te zien van een donatie voor de armelui Betoogbaar is zelfs dat hij de prisons en workhouses slechts expliciet useful noemt om onder een bijdrage aan de gentleman uit te komen Het enige zwakke punt in Scrooges woorden lijkt te zijn

  Original URL path: http://www.ratiovincit.nl/ScroogeVersusDroogstoppel.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Stamboom families Sonneveld- 't Hart
  is een zus van Annetje van Dorp 1712 ze trouwen met de broers Doe en Maarten Sonneveld en hebben dus beide dezelfde schoonvader namelijk Pieter Sonneveld 1655 Gerrit Sonneveld 1882 de vader van cabaretier Willem 1917 heeft zowel Trijntje 1709 als haar zus Annetje van Dorp 1712 als voorouder Daarom ook heeft hij zowel Maarten als Doe Sonneveld als voorvader en stamt zo via twee lijnen af van stamvader Pieter Sonneveld 1655 2 Pieter Doens Sonneveld 1734 trouwt met Trijntje Jansdr Sonneveld Zonneveld 1732 een volbloed nichtje van hem met dezelfde achternaam Zij is dochter van Pieters oom Jan Sonneveld 1701 Pieter Doens en Trijntje hebben dus dezelfde grootvader Pieter Sonneveld 1655 De kolommen 1 en 2 bestuiven elkaar zo 3 Kolom 1 bevat de herkomst van Willem Sonnevelds moeder Geertruida v d Berg 1883 die net als haar man Gerrit Sonneveld 1882 dezelfde voorouders heeft zowel Pieter Sonneveld 1655 als Jan Sonneveld 1701 Gerrit trouwt opnieuw de familie Sonneveld in d w z na een generatie gaat deze kolom weer verder met een Sonneveld 4 Ook tussen de kolomen 2 en 3 vindt bestuiving plaats Zie de gele velden in kolom 2 trouwt de dochter Adriana Sonneveld 1827 met Johannes Bregman 1806 waarmee de lijn Sonneveld voortzet en in kolom 3 gebeurt andersom hetzelfde de lijn Bregman Zowel Adriana als Johannes stammen weer af van een aantal eerdere Sonnevelds Maarten uit 1703 en stamvader Pieter uit 1655 en delen zowel Doe 1698 als Maarten 1703 Sonneveld als voorouders 5 Zowel Johannes Bregman 1806 als zijn vrouw Adriana Sonneveld 1827 stammen af van stamvader Pieter Sonneveld 1655 Johannes stamt af via Maarten Sonneveld Adriana via Doe Sonneveld Adriana s overovergrootvader Doe Johannes overovergrootoom Johannes overgrootvader Maarten Sonneveld Adriana s overgrootoom 6 Adriana en Johannes krijgen dochter Jannetje Bregman 1856 die

  Original URL path: http://www.ratiovincit.nl/StamboomSonneveldtHart.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive

 • Metaalprijzen van de euromunten
  3 69852 gram 0 0006 0 002219112 Koper 5 65 0 22148 gram 0 0055 0 00121814 Totaal 0 003437512 10 cent 4 10 g Koper 89 3 649 gram 0 0055 0 0200695 Alu 5 0 205 gram 0 0016 0 000328 Zink 5 0 205 gram 0 00162 0 0003321 Tin 1 0 041 gram 0 01654 0 00067814 Totaal 0 02140774 20 cent 5 74 g Koper 89 5 1086 gram 0 0055 0 0280973 Alu 5 0 287 gram 0 0016 0 0004592 Zink 5 0 287 gram 0 00162 0 00046494 Tin 1 0 0574 gram 0 01654 0 000949396 Totaal 0 029970836 50 cent 7 80 g Koper 89 6 943 gram 0 0055 0 038181 Alu 5 0 39 gram 0 0016 0 000624 Zink 5 0 39 gram 0 00162 0 0006318 Tin 1 0 078 gram 0 01654 0 00129012 Totaal 0 04072692 1 euro 7 50 g Verdeeld in ring en centrum Ring Koper 75 2 8425 gram 0 0055 0 01563375 Zink 20 0 758 gram 0 00162 0 00122796 Nikkel 5 0 1895 gram 0 01413 0 002677635 Subtotaal 0 019539345 Centrum Koper 75 2 7825 gram 0

  Original URL path: http://www.ratiovincit.nl/Metaalprijzen.html (2015-12-03)
  Open archived version from archive