archive-nl.com » NL » R » REFDAG.NL

Total: 1006

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oude Testament denkt vanuit het collectief - Opinie - RD.nl
  de autonomie van het individu op persoonlijke vrijheid en zelfstandigheid Wij vinden onze plaats in de samenleving als individuen met elk onze eigen verantwoordelijkheden en rechten In het oude Oosten dacht en leefde men veel meer vanuit het collectief iets wat voor allerlei niet westerse culturen overigens nog altijd geldt Men verstond zichzelf vanuit de maatschappelijke en familiaire verbanden waarin men leefde en dacht meer in termen van wij dan in termen van ik Onze westers individualistische leesbril is dus niet de meest geschikte om bovenstaande Bijbelteksten op hun waarde te schatten Verder is het nog maar de vraag wat in het tweede gebod en soortgelijke passages precies gezegd en bedoeld wordt In Exodus 34 6 7 eindigt de zin met de verwijzing naar het derde en vierde geslacht zo ook in Num 34 7 en Jer 32 18 maar in Exodus 20 5 volgen nog enkele woorden Deze zijn voor een goed verstaan van Gods vergelding van groot belang het betreft hen die Mij haten zie ook Deut 5 9 Deze woorden hebben niet alleen betrekking op de vaders maar ook op het nageslacht Dat wil zeggen het bezoeken aan het nageslacht gebeurt dan wanneer kinderen verdergaan in het door hun ouders gekozen zondepad Soms straft de Heere niet direct en wacht Hij enkele generaties Maar bij volharding in het kwaad kan Zijn oordeel niet uitblijven Dan worden kinderen inderdaad ook gestraft voor zonden van het voorgeslacht maar niet buiten hun eigen schuld om vgl Deut 7 9 10 en zie ook teksten als Ez 18 Ten slotte is erop te wijzen dat de nadruk in het tweede gebod en soortgelijke passages niet valt op Gods vergelding maar op Zijn vergeving Waar er bij het bezoeken sprake is van drie of vier generaties strekt Zijn goedertierenheid zich uit over duizenden of duizend generaties Inderdaad kan de Bijbellezer op talloze plaatsen de waarheid ontdekken van Psalm 30 6 Een ogenblik duurt Zijn toorn maar een leven lang Zijn goedgunstigheid Dat bagatelliseert niet de ernst van Zijn toorn en straf maar het zet deze wel in het juiste licht DUS In het spreken over Gods vergelding tot in het derde en vierde geslacht ligt een element van collectiviteit waar we ons als westerlingen ongemakkelijk bij voelen Zonde en schuld van voorouders gaan mee met het nageslacht en God komt er bij hen op terug Dat doet Hij echter niet automatisch of willekeurig maar alleen dan wanneer ook de kinderen en of achter kleinkinderen zich van Hem afwenden De Heere is traag tot toorn soms generaties lang maar Hij houdt de schuldige niet voor onschuldig Drs Henk de Waard wetenschappelijk medewerker Oude Testament aan de Theologische Universiteit Apeldoorn Dossier Weerwoord Verstuur dit artikel naar E mailadres Naam Uw e mailadres Uw naam Opmerking Versturen voorlezen Knipsels Dossier Weerwoord Meer dossiers Meer uit deze rubriek Theologenblog Hans Burger De Koning van de koningen komt Zondag begon de Adventstijd uitkijken naar de Koning die komt Gelukkig is h Pas op met uitzenden van kerkdiensten

  Original URL path: http://www.refdag.nl/opinie/oude_testament_denkt_vanuit_het_collectief_1_957079 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Pas op met uitzenden van kerkdiensten via internet - Opinie - RD.nl
  te leggen om te worden geaccepteerd De gemeenschap met anderen is niet gebaat bij volledige openheid maar bij het respecteren van elkaars gevoelens Daar hoort het hanteren van de juiste grenzen bij Hier speelt ook het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer een rol Dat recht wordt in onze samenleving steeds belangrijker Aantasting van privacy kan mensen furieus maken en aanleiding geven tot gerechtelijke procedures Ook de kerken krijgen hier steeds vaker mee te maken Het is daarom niet om het even hoe kerken informatieverschaffing aan de leden vormgeven Mogen namen zomaar worden genoemd of worden doorgegeven aan derden Vragen waarover goed nagedacht moet worden en waarop beleid moet worden ontwikkeld Consequenties De praktijk wijst uit dat hoewel vaak achteraf de besproken vormen van informatieverschaffing niet door ieder gemeentelid worden gewaardeerd Sterker er zijn gemeenteleden die op deze manier onbewust schade lijden omdat online vertrouwelijke informatie over hen beschikbaar komt Dat wordt door hen als uiterst onwenselijk ervaren En informatie is niet makkelijk van internet te verwijderen We weten allemaal dat er werkgevers zijn die informatie op het web verzamelen van sollicitanten en daar ook consequenties aan verbinden als die informatie negatief is Er zal maar ergens online te zien of te beluisteren zijn dat je jaren geleden tijdens een kerkdienst bent afgelezen omdat je opgenomen bent geweest in een inrichting Of dat je bij een ongeval ernstig letsel hebt opgelopen Dat kan je vele jaren later nog worden nagedragen Over de spanning tussen pastoraat en meeleven enerzijds en privacy anderzijds moet dan ook goed worden nagedacht De basisregel is dat ieder gemeentelid eigenaar is en blijft van de informatie over zijn persoon Als hij of zij uit privacyoverwegingen niet vermeld wil worden in het kerkblad of niet uitvoerig in de voorbede opgenomen wil worden moet dat worden gerespecteerd Ook al kan er dan een scheef beeld ontstaan doordat de predikant de een wel en de ander niet in de voorbede noemt Maar dat zullen we voor lief moeten nemen Uitstapjes Moet je dan maar helemaal geen gebruik meer maken van een uitzendingen via internet Zo ver wil ik niet gaan Maar voorzichtigheid is hier wel geboden Op zijn minst zou je met elkaar kunnen afspreken wat wel en wat niet online openbaar wordt gemaakt Bij uitzending van de kerkdienst via het internet zou de kerkenraad ervoor kunnen kiezen dat alleen de eigen leden via een toegangscode de volledige eredienst kunnen beluisteren Niet leden die de preek online willen beluisteren krijgen beperkte toegang zodat ze alleen het tekstgedeelte en aansluitend de preek zelf kunnen beluisteren In zo n geval is het uiteraard wel zaak dat de predikant tijdens de preek geen uitstapjes maakt en alsnog gevoelige informatie openbaart van gemeenteleden die ziek zijn of andere moeiten ervaren Gelukkig wordt dit beleid in de kerken langzaamaan gemeengoed Er zijn al tal van gemeenten die met een toegangscode werken en zelfs een privacyreglement hebben Zo hoort het Want ook binnen de kerk spelen privacy belangen een niet meer weg te denken

  Original URL path: http://www.refdag.nl/opinie/pas_op_met_uitzenden_van_kerkdiensten_via_internet_1_957076 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Staat mag niet beslissen wat er gebeurt met mijn organen - Opinie - RD.nl
  reden dan ook De nabestaanden wil niet dat er gedoneerd wordt bijvoorbeeld omdat ze wisten uit gesprekken dat deze persoon dat niet wilde Moeten zij dan toekijken terwijl het lichaam wordt weggerold op een brancard En dit omdat de overledene geen kaartje had ingevuld Kan het in gebreke blijven van een administratieve handeling zulk een gevolg rechtvaardigen Het kan zijn dat ik consistent weiger een kaart op te sturen Misschien omdat ik extreem slordig ben of een groot twijfelaar of in de war ben of geen vaste verblijfplaats heb waar de kaart naartoe kan of omdat ik principieel tegen dit soort overheidsdwang ben Dan mag de staat mij beboeten en veroordelen maar hij mag nooit mijn lichaam afpakken Orwelliaanser dan dit wordt het niet Het is de staat in een rol die je nooit wilt zien als degene die beslist over ons lichaam Er is geen grotere aantasting van vrijheid En het bizarre is dat dit voorstel van D66 komt Een liberale partij die individualisme en zelfbeschikking nota bene in haar basisfilosofie heeft Het doel heiligt hier niet de middelen Want er is een ander middel beschikbaar In veel andere situaties vraagt de overheid informatie aan haar burgers en schrijft een boete uit als de burger die niet bijtijds geeft Bijvoorbeeld bij belastingen of aangifte van een pasgeboren kind Iedereen kan op een bepaalde leeftijd een donorkaart gestuurd krijgen Bij herhaaldelijk niet beantwoorden kan er een boete opgelegd worden van bijvoorbeeld 500 euro Het aantal beantwoorde kaarten zal gigantisch stijgen Liberaal Als dit werkt dan is het doel gehaald En dat is wat we allemaal willen In plaats van nu te kiezen voor het opheffen van zelfbeschikking en de integriteit van het menselijk lichaam te schenden Dit is een oproep Een oproep aan het parlement om te zorgen voor meer donoren Dit kan door het invoeren van het voorgestelde boetesysteem Ten tweede is het een oproep aan ware liberalen De liberale broeders van de VVD maar ook de liberalen binnen D66 om hun volksvertegenwoordiger eraan te herinneren wat het betekent om liberaal te zijn Dat zelfbeschikking niet verdwijnt door passiviteit maar dat ze onvervreemdbaar en van nature van elk individu is Ten derde is dit een oproep aan de mensen achter dit wetsvoorstel Ja het tekort aan donoren en menselijk verdriet daardoor zijn vreselijk Maar er is een andere optie voorhanden Geef dat een kans en graaf je niet in op dit onzalige idee De auteur is jurist Verstuur dit artikel naar E mailadres Naam Uw e mailadres Uw naam Opmerking Versturen voorlezen Knipsels Meer uit deze rubriek Theologenblog Hans Burger De Koning van de koningen komt Zondag begon de Adventstijd uitkijken naar de Koning die komt Gelukkig is h Oude Testament denkt vanuit het collectief Pas op met uitzenden van kerkdiensten via internet Ze haten ons maar willen wel naar het Westen Radicalisering alles te maken met opvoeding Angst voor klimaatverandering onterecht Bewustwording gedrag op internet van groot belang Belastingplan rijp voor de prullenbak Christendom roept niet op tot

  Original URL path: http://www.refdag.nl/opinie/staat_mag_niet_beslissen_wat_er_gebeurt_met_mijn_organen_1_957074 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Ze haten ons, maar willen wel naar het Westen - Opinie - RD.nl
  genomen en met rust gelaten Thuis hebben deze vrouwen nauwelijks iets te zeggen en moeten ze naast de volle zorg voor het gezin en de bredere familie bovengemiddeld hard werken op het land om eten op tafel te krijgen Het verblijf in een ziekenhuis waar een zieke vrouw rechten heeft en als gelijke behandeld wordt wordt dan niet zelden ervaren als een verademing Als dit geldt voor deze vrouwen in het Zuiden wat te denken van kinderen gehandicapten zieken weduwen wezen religieuze minderheden enzovoort die in een groot deel van de wereld deze ondergeschikte rol delen Vraag deze stille meerderheid van de wereldbevolking eens wat zij wil Grote kans dat zij onze democratische rechtsstaat met gelijke rechten voor iedereen ongeacht geslacht ras geloof en politieke overtuiging als een hemel op aarde zien Onze beschaving wordt bij uitstek geleefd door deze grote groep rechtelozen die in de westerse beschaving wel een stem rechten en een positie heeft gekregen Goede en verwerpelijke waarden Een wereldwijde letterlijke kopie van onze westerse beschaving is echter niet wenselijk en ook niet realistisch Dan neem je de geschiedenis van een cultuur of regio en haar waardigheid niet serieus Afrika kent bijvoorbeeld eigen vormen van recht en democratie waarvan het Westen kan leren Ook leert de recente geschiedenis dat het van buitenaf forceren van bijvoorbeeld een democratie op westerse leest bijzonder contraproductief werkt Dat heeft juist de haat tegen het Westen aangewakkerd en de geopolitiek op scherp gezet Dat alles neemt niet weg dat wij in het Westen wel degelijk iets hebben om voor te staan en desnoods voor te vechten Sommige waarden zijn goed andere wel degelijk verwerpelijk Daar moet je in durven geloven Het exporteren van de rechten die de zwakkere een stem rechten en een positie geven mag een ideaal zijn van het Westen Omdat wij overtuigd zijn van die waarden en omdat het onze plicht is ten overstaan van de zwakkeren Wij moeten dus blijven investeren in ons westerse ideaal en niet sceptisch worden door de praktijk van de dag De waarde van de democratische rechtsstaat mag niet weg gerelativeerd worden omdat hij soms disfunctioneert Anderzijds moeten we er ook voor waken dat we de mogelijkheden van het exporteren van onze denkbeelden overschatten Het is een fragiele balans Het wir schaffen das van de barmhartige dominee en de realpolitik van de koopman moeten met een zekere bescheidenheid samen opgaan De auteurs zijn actief in ontwikkelingslanden en schreven het boek Koopman en dominee onze leiders over zichzelf en onze samenleving Verstuur dit artikel naar E mailadres Naam Uw e mailadres Uw naam Opmerking Versturen voorlezen Knipsels Meer uit deze rubriek Theologenblog Hans Burger De Koning van de koningen komt Zondag begon de Adventstijd uitkijken naar de Koning die komt Gelukkig is h Oude Testament denkt vanuit het collectief Pas op met uitzenden van kerkdiensten via internet Staat mag niet beslissen wat er gebeurt met mijn organen Radicalisering alles te maken met opvoeding Angst voor klimaatverandering onterecht Bewustwording gedrag op internet van groot belang Belastingplan

  Original URL path: http://www.refdag.nl/opinie/ze_haten_ons_maar_willen_wel_naar_het_westen_1_957072 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Radicalisering alles te maken met opvoeding - Opinie - RD.nl
  we verwachten dat hun gehechtheidsprocessen diepgaand zijn verstoord door verwaarlozing en misbruik en worden gekenmerkt door een gebrekkige regulatie van hun sterke emotionaliteit Vooral gedurende de adolescentie waarin er nog geen vaste relaties geen vast werk en geen stabiele woonsituatie bestaan en wel een forse dosis testosteron komt dit extra gemakkelijk tot uiting Deze ontwikkelingspsychologische processen worden in ons denken over opvoeding en gezondheidszorg volkomen genegeerd Medisch gesproken letten we erop dat elke spuit juist in de babybilletjes terechtkomt maar psychologisch gesproken sluiten we onze ogen voor elke vorm van verwaarlozing Dit terwijl we er veel van weten en er allerlei opvoedingsstrategieën beschikbaar zijn die dit type ontregeling kunnen voorkomen Daar zit het echte schandaal Na de Tweede Wereldoorlog en nadat het IJzeren Gordijn verroest uiteenviel hebben we ons humanistische mensbeeld laten regeren en geprobeerd een idealistisch Europa op te bouwen We zijn er impliciet van uitgegaan dat vrijheid gelijkheid en broederschap nu al zouden kunnen overheersen Alles moest kunnen Italië en Griekenland bij de euro de binnengrenzen opruimen We droomden van één grote gelukkige familie Dit wensdenken is doorspekt met wetenschappelijk goed onderbouwde naïviteit Met de afbraak van zuilen en religies in de jaren zestig en zeventig is de opvoeding een individueel romantisch project geworden Dat heeft consequenties De enorm toegenomen psychische aandoeningen zijn hier onlosmakelijk mee verbonden We hebben ons in het Westen geheel niet druk gemaakt over wat er achter de voordeur gebeurt bij sociaal zwakkere gezinnen en bij emigranten die een opvoeding praktiseren die vooral past bij een veel strakkere sociale structuur De botsing van culturen hebben we vanuit het humanisme voortdurend gladgestreken zonder te beseffen wat dit betekent voor de intrapsychische architectuur en daarmee voor onze veiligheid Onze naïviteit ligt nu door de economische structuren in Griekenland de constante vluchtelingenstroom uit Syrië Afghanistan Irak en Afrika en de aanslagen aan diggelen Toch denken we nog steeds vanuit een perspectief dat niet aansluit bij hoe de intrapsychische architectuur eruitziet bij de mensen van wie we nu last hebben Bij de Grieken zien we hun cultuur en daarbinnen hun verhouding tot geld en goederen over het hoofd bij terroristen zien we de geheel andere vroege kindertijd en de daarmee samenhangende kwetsbaarheden over het hoofd Van de meeste vluchtelingen hebben we geen enkele besef wat er zich in hun binnenwereld afspeelt en welke uitwerking dat uiteindelijk in onze cultuur zal hebben Om te voorkomen dat de volgende generaties ook emotioneel in de knel komen te zitten moeten we nu eindelijk eens beginnen met alles wat we weten over vroegkinderlijke processen in de opvoeding gemeengoed te maken Laten we ons niet beperken tot lengte gewicht en viruspreventie bij de zuigeling De auteur is hoogleraar klinische psychologie en psychotherapie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Vrije Universiteit in Brussel Dit artikel verscheen eerder deze week op de website www socialevraagstukken nl Verstuur dit artikel naar E mailadres Naam Uw e mailadres Uw naam Opmerking Versturen voorlezen Knipsels Meer uit deze rubriek Theologenblog Hans Burger De Koning van de

  Original URL path: http://www.refdag.nl/opinie/radicalisering_alles_te_maken_met_opvoeding_1_956791 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Fotoseries - RD.nl
  speciale eenheid die de onherbergzame Cholistanwoestijn veilig houdt Hennis neemt plaats in JSF op luchtmachtbasis Edwards fotoserie Minister Hennis van Defensie bezocht dinsdag de Amerikaanse luchtmachtbasis Edwards in Californië Op de basis staan twee Nederlandse F 35 toestellen die deelnemen aan een operationele testfase World Robot Conference in Peking fotoserie In de Chinese hoofdstad Peking vindt maandag de World Robot Conference plaats een robotbeurs Steeds vaker wordt er door onderzoekers op gewezen dat door de technologische ontwikkeling alleen al in Nederland miljoenen banen op de tocht zouden staan vooral banen voor lager en middelbaar opgelei De mooiste en opvallendste foto s van week 47 fotoserie De webredactie van het Reformatorisch Dagblad selecteert elke week een reeks bijzondere opvallende en indrukwekkende foto s uit de honderden foto s die ze onder ogen kreeg Nieuw station Arnhem Centraal geopend fotoserie Als zesde station in Nederland krijgt ook Arnhem een station dat Centraal heet De naam van het gloednieuwe station is Arnhem Centraal Volgens ProRail is het het eerste Centraal buiten de Randstad Belchite al sinds 1937 in puin fotoserie Na de Spaanse burgeroorlog in 1937 besloot dictator Franco dat het dorp Belchite niet herbouwd moest worden Het in puin geschoten dorp is al die jaren een monument en wordt bezocht door zo n 10 000 toeristen per jaar De gezichten van de slachtoffers in Parijs fotoserie Bijna 130 doden in Parijs Achter dit getal gaan gezichten schuil Op de herdenkingsplaatsen in de Franse hoofdstad hangen de foto s van de dodelijke slachtoffers Tussen bloemen kaarsen en teksten Om te herdenken Nederland massaal stil voor Parijs fotoserie Nederland stond maandag om 12 00 uur massaal een minuut stil ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslagen in Parijs In talloze bedrijven gemeenten scholen op de weg in het treinverkeer en het openbaar vervoer werd evenals in andere landen gehoor gegeven aan de oproep Gebouwen in kleuren Franse vlag na aanslagen fotoserie Tot ver buiten Frankrijk wordt meegeleefd na de schietpartijen en explosies van vrijdagavond in Parijs waarbij 129 doden vielen Diverse gebouwen zijn verlicht in de kleuren van de Franse vlag De mooiste en opvallendste foto s van week 46 fotoserie De webredactie van het Reformatorisch Dagblad selecteert elke week een reeks bijzondere opvallende en indrukwekkende foto s uit de honderden foto s die ze onder ogen kreeg Oefening geneeskundige militairen in Burgers Zoo fotoserie en video Geneeskundige militairen uit Oirschot oefenden woensdag in de Bush van Burgers Zoo in Arnhem De landmachtmilitairen bereiden zich in deze tropische omgeving voor op inzet in Afrika Protest vluchtelingen voor voormalig ministerie Den Haag fotoserie en video Voor het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW in Den Haag hebben zich boze vluchtelingen verzameld om te protesteren tegen de in hun ogen slechte omstandigheden in het azc Dat meldt Omroep West Kauwgommuur Seattle krijgt schoonmaakbeurt fotoserie en video Een muur vol kauwgom bij de Pike Place Market in het Amerikaanse Seattle krijgt voor het eerst in twintig jaar een schoonmaakbeurt De muur is in de

  Original URL path: http://www.refdag.nl/nieuws/fotoseries/fotoseries_7_7650 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • Strijd tegen aids in de schijnwerpers (fotoserie) - Fotoseries - RD.nl
  het aantal hiv infecties in Europa en Centraal Azië nog nooit zo hoog als in 2014 Meer dan 142 000 mensen in die regio raakten vorig jaar besmet Wereldwijd boekt de strijd tegen aids volgens WHO wel vooruitgang Verstuur dit artikel naar E mailadres Naam Uw e mailadres Uw naam Opmerking Versturen voorlezen Knipsels Meer uit deze rubriek Indiase grenswachters vieren feestje in stijl fotoserie Leden van de Indiase Border Security Force paraderen dinsdag in New Delhi ter China sluit fabrieken om gevaarlijke smog fotoserie Topdrukte bij internetwinkel Bol fotoserie De mooiste en opvallendste foto s van week 48 fotoserie De making of van een fotoserie over gezag fotoserie Brand in sloppenwijk Manilla verwoest 800 huizen fotoserie Pakistaanse militaire kapel met doedelzak op kamelen fotoserie Hennis neemt plaats in JSF op luchtmachtbasis Edwards fotoserie World Robot Conference in Peking fotoserie De mooiste en opvallendste foto s van week 47 fotoserie Nieuw station Arnhem Centraal geopend fotoserie Abonnementen Adverteren Redactie Service Contact Copyright RD nl is de site van het Reformatorisch Dagblad en een onderdeel van de Erdee Media Groep Nieuws Laatste nieuws Binnenland Politiek Buitenland Economie Video Kerk Religie Kerknieuws Beroepingswerk Afscheid en intrede Kerkdiensten Kerktijden Opinie Commentaar Weblogs Toegespitst Welbeschouwd Achtergrond Boeken Muziek Koninklijk huis Contact met het RD Contact met de redactie Contact met de opinieredactie Contact met de abonneeservice Contact met de advertentieafdeling Volg het RD Twitter Facebook Google Pinterest RSS Zoeken in Digibron Cookies op RD nl RD nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen op RD nl die aansluiten op uw interesses Cookies kunnen ook gebruikt worden

  Original URL path: http://www.refdag.nl/nieuws/fotoseries/strijd_tegen_aids_in_de_schijnwerpers_fotoserie_1_957162 (2015-12-01)
  Open archived version from archive

 • China sluit fabrieken om gevaarlijke smog (fotoserie) - RD.nl
  in Peking houdt aan Ongekend gevaarlijke concentratie fijnstof gemeten in Noord China Meer uit deze rubriek Indiase grenswachters vieren feestje in stijl fotoserie Leden van de Indiase Border Security Force paraderen dinsdag in New Delhi ter Strijd tegen aids in de schijnwerpers fotoserie Topdrukte bij internetwinkel Bol fotoserie De mooiste en opvallendste foto s van week 48 fotoserie De making of van een fotoserie over gezag fotoserie Brand in sloppenwijk Manilla verwoest 800 huizen fotoserie Pakistaanse militaire kapel met doedelzak op kamelen fotoserie Hennis neemt plaats in JSF op luchtmachtbasis Edwards fotoserie World Robot Conference in Peking fotoserie De mooiste en opvallendste foto s van week 47 fotoserie Nieuw station Arnhem Centraal geopend fotoserie Abonnementen Adverteren Redactie Service Contact Copyright RD nl is de site van het Reformatorisch Dagblad en een onderdeel van de Erdee Media Groep Nieuws Laatste nieuws Binnenland Politiek Buitenland Economie Video Kerk Religie Kerknieuws Beroepingswerk Afscheid en intrede Kerkdiensten Kerktijden Opinie Commentaar Weblogs Toegespitst Welbeschouwd Achtergrond Boeken Muziek Koninklijk huis Contact met het RD Contact met de redactie Contact met de opinieredactie Contact met de abonneeservice Contact met de advertentieafdeling Volg het RD Twitter Facebook Google Pinterest RSS Zoeken in Digibron Cookies op RD nl RD nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen op RD nl die aansluiten op uw interesses Cookies kunnen ook gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook Meer informatie hierover vindt u in ons cookie statement JA ik accepteer cookies Heeft

  Original URL path: http://www.refdag.nl/china_sluit_fabrieken_om_gevaarlijke_smog_fotoserie_1_957234 (2015-12-01)
  Open archived version from archive •