archive-nl.com » NL » R » REFDAG.NL

Total: 725

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Mag je van de Bijbel krijgsgevangen vrouwen verkrachten? - Opinie - RD.nl
  is Het is juist een boek vol liefde en gerechtigheid dat de weg wijst naar echte sjalom naar werkelijk heil voor de mensheid en voor de schepping Wanneer de boodschap van de Bijbel meer gehoor vond zou de wereld er voor onderdrukte mensen heel wat beter uitzien dan nu het geval is Ik noem met nadruk de boodschap van de Schrift als geheel zoals deze in Jezus Christus voluit aan het licht komt De Bijbel is de schriftelijke documentatie van de weg die de levende God eeuwenlang met mensen is gegaan Daarbij zien we hoe God Zich neerbuigt tot en zich gedeeltelijk aanpast aan het morele niveau dat mensen in vroegere tijden en culturen hadden Met veel geduld en trouw neemt Hij de mensen stap voor stap mee naar de openbaring van ultieme liefde en gerechtigheid in Christus Hier zien we een belangrijk verschil tussen Bijbel en Koran In tegenstelling tot de islam kent het christendom een God Die de geschiedenis ingaat en in Christus mens wordt De islam daarentegen is een boekreligie waarin de Koran als tijdloos boek te allen tijde letterlijk moet worden toegepast Wie Deuteronomium 21 10 14 leest dient zich te realiseren hoe er in die tijd met krijgsgevangen vrouwen werd omgegaan Ze kregen geen enkel recht toegekend en werden verkracht en vertrapt zoals IS dat nog steeds doet Tegen zo n achtergrond zijn de bepalingen uit de wet van Mozes een betekenisvolle stap in de goede richting Ze zijn in het licht van de krijgsgewoonten van die tijd zelfs humaniserend te noemen Tegelijkertijd gaan ze nog lang niet ver genoeg in de goede richting De vrouw is hier immers bepaald nog niet gelijkwaardig aan de man De conventie van Genève inzake het recht van krijgsgevangenen is zeker humaner dan deze passage uit het Oude Testament Niettemin blijft staan dat dit Bijbelgedeelte binnen de context van toen een richtingwijzer is naar een wereld waarin mannen vrouwen op geen enkele wijze als hun bezit of als lustobject beschouwen en hun rechten voluit respecteren DUS Wie de boodschap van de Bijbel wil verstaan moet de Bijbel lezen zoals deze zich aandient Niet als een tijdloos document dat in één keer uit de hemel is komen vallen en daarom klakkeloos kan worden toegepast Geen oprecht christen verdedigt dat je volgens de Bijbel krijgsgevangen vrouwen mag verkrachten Dimitri Verhulst weet natuurlijk zelf ook dat zijn uitspraken demagogisch en misleidend zijn Wie losse teksten uitlegt op een manier die haaks staat op de Bijbelse boodschap van liefde en gerechtigheid misbruikt moedwillig de Bijbel en laat deze buikspreken Dat zegt dan meer over die persoon dan over de Bijbel Dossier Weerwoord Verstuur dit artikel naar E mailadres Naam Uw e mailadres Uw naam Opmerking Versturen voorlezen Knipsels Dossier Weerwoord Meer dossiers Meer uit deze rubriek Theologenblog Hans Burger De Koning van de koningen komt Zondag begon de Adventstijd uitkijken naar de Koning die komt Gelukkig is h Oude Testament denkt vanuit het collectief Pas op met uitzenden van kerkdiensten via internet Staat

  Original URL path: http://www.refdag.nl/opinie/mag_je_van_de_bijbel_krijgsgevangen_vrouwen_verkrachten_1_955177 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Moeten we bidden om redding of recht voor IS? - Opinie - RD.nl
  groepering is echter aan het verkrachten en onthoofden Ze kruisigt onze broeders en zusters in Christus en maakt hen tot slaaf net als andere onschuldige mensen Als we niet bidden om snelle actie tegen hen geven we niets om gerechtigheid terwijl Jezus zei dat we daarnaar moeten hongeren en dorsten Een wereld waarin moordende bendes genocide plegen zonder daarvoor gestraft te worden is geen genadige wereld Het is een onrechtvaardig toneel van verschrikking Als christenen moeten we meer nog dan anderen geven om recht We vinden daarvoor niet alleen motivatie in de leer van de algemene genade dat het beeld van God en de wet in het hart van de mensen gegraveerd zijn Er is ook de persoonlijke implicatie Ons huis wordt weggevaagd uit het Midden Oosten juist van de plek waar onze kerk haar oorsprong vond Het is voor ons geen kwestie van zij maar van ons Evangelie en straf Ook is het gebed om het behoud van onze vijanden zelfs van hen die de meest afschuwelijke misdaden plegen geen oproep om niet meer te bidden om gerechtigheid tegenover hen Het kruis is tenslotte geen vergeving in de hedendaagse therapeutische betekenis waarbij iemand slechts fouten worden kwijtgescholden alsof het alleen maar misverstanden betrof Het Evangelie zegt niet Maak je er geen zorgen over het is wel goed Het Evangelie wijst ons naar het kruis waar de zonde plaatsvervangend op een Ander wordt gelegd Daar is Gods rechtvaardige veroordeling van de zonde Hij geeft geen ruimte aan slechtheid Hij kan dat ook niet In het kruis is ook Gods genade Hij is Degene Die Zijn Zoon zendt als verzoening voor de zonde Hij is zowel rechtvaardig als rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is Rom 3 26 Het Evangelie laat de zonde niet ongestraft Elke zonde wordt gestraft of op de Hoofdschedelplaats in Christus of met het oordeel van de hel op iemands eigen rekening De boetvaardige misdadiger aan het kruis volgens Romeinse standaarden een terrorist uit het Midden Oosten geloofde niet dat zijn behoud rechtvaardigheid uitsloot Hij beleed dat zijn straf terecht was dat hij kreeg naar zijn daden toen hij tot Jezus riep om genadig Zijn Koninkrijk te mogen binnengaan Luk 23 41 42 Zeker we moeten bidden om de voortgang van het Evangelie We moeten bidden of er een nieuwe Saulus van Tarsen wordt veranderd van een vervolger in een getuige van het Evangelie Tegelijk moeten we met de martelaren in de hemel bidden om recht tegen degenen die zo veel kwaad aanrichten Het is geen tegenstelling om te bidden voor de militaire overwinning op onze vijanden en hun bekering tot Christus Redding betekent niet dat we ons oog van het recht afwenden We kunnen bidden of het Midden Oosten in het Evangelie wortel mag schieten en we kunnen tegelijk bidden dat onze militairen hun wereld verlichten als op Onafhankelijkheidsdag Tenslotte zijn we het volk van het kruis De auteur is voorzitter van de commissie voor ethische en religieuze vrijheid van de Zuidelijke Baptistenconventie en

  Original URL path: http://www.refdag.nl/opinie/moeten_we_bidden_om_redding_of_recht_voor_is_1_954937 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gesol met vluchtelingen nekt Europa - Opinie - RD.nl
  ere toekomt de drie christelijke politieke partijen niet beseffen welke bom ze onder de samenleving leggen door de vluchtelingen huisvesting en werkgelegenheid te beloven Ondertussen moeten Nederlanders jaren op wachtlijsten staan voor sociale huisvesting en krijgen we honderdduizenden langdurig werkelozen niet aan het werk Hoe gemakkelijk wil je het Wilders maken De politiebonden trekken aan de bel over islamitische vluchtelingen die nota bene in onze asielzoekerscentra de christelijke vluchtelingen het leven zuur maken Ondertussen blijven we de deuren openzetten voor inderdaad in erbarmelijke omstandigheden verkerende mensen die een overtuiging hebben die haaks staat op onze cultuur Fijn dat ze bij aankomst uitleg krijgen over het feit dat vrouwen en meisjes bij ons geen eigendomsmiddel zijn en meer zulke regels Maar zolang deze vluchtelingen hun visie op Joden en christenen niet krachtdadig wijzigen vormen zij een groot gevaar voor de Europese cultuur in het algemeen en de Joden en christenen in het bijzonder Beseffen de Europese politici welke visie de meeste allochtone kinderen onderwezen wordt op thema s zoals Holocaust Joden en christenen Kennen we de bij islamieten erin gehamerde visie dat de kruistochten door ons gewild zijn en nog steeds gewroken dienen te worden Geestelijke strijd Het is te wensen dat de christenen in Europa meer gaan nadenken over de geestelijke dimensies achter de vluchtelingenproblematiek Ongetwijfeld leidt de opvang van vluchtelingen tot een toenemende islamisering van het vrije Europa De in Openbaring genoemde zeven gemeenten waren destijds bloeiende plaatsen van het christelijk geloof Nu zijn ze volledig geïslamiseerd Een waarschuwing voor andere door het christendom verrijkte culturen Wat heeft Parijs te maken met de gedachte dat de Heere God de kandelaar van Zijn Woord op televisie wordt dat Woord erger dan Mein Kampf genoemd aan het wegnemen is uit Europa Ongetwijfeld heeft de vluchtelingenstroom te maken met de geestelijke strijd het dienen van de God van Israël is niet iets wat de duivel erg bekoort Deze tegenstander van God zal er alles aan doen om satanische wereldbeschouwingen met bijbehorend dood en verderf over de wereld te strooien Merkwaardig dat Europese politici de waarschuwingen vanuit Israël dat dergelijke moordaanslagen ook naar Europa zouden komen in de wind sloegen Heel vreemd ook dat Nederlandse politici die na uitgebreide studie en wereldreizen waarschuwen weggehoond worden Wat hebben de zogenaamde gastvrijheid van Europa en de moordpartijen te maken met de apocalyptische beelden van de Heilige Schrift Zien we hier barmhartigheden der goddelozen die de Heilige Schrift als wreed duidt Zien we Gods oordelen die over Europa uitgegoten worden Kortom vragen te over waarover we ons als christenen kunnen buigen Gelukkig leerde Charles Haddon Spurgeon ons dat we de krant dienen te lezen met een opengeslagen Bijbel Daardoor mogen we alles zien in het kader van Jezus nieuwe komst naar de aarde om vanuit Jeruzalem Zijn vrederijk over de wereld te verspreiden De auteur is eigenaar van een vastgoed beleggingsfonds Verstuur dit artikel naar E mailadres Naam Uw e mailadres Uw naam Opmerking Versturen voorlezen Knipsels Meer uit deze rubriek Theologenblog Hans Burger De Koning

  Original URL path: http://www.refdag.nl/opinie/gesol_met_vluchtelingen_nekt_europa_1_954838 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Zorg dat kind Bijbel leert kennen - Opinie - RD.nl
  openbaart Zich in de eerste plaats door Zijn Woord Natuurlijk zijn er ook veel andere manieren om Hem te leren kennen mensen die je vertellen wie Hij is het handelen van andere personen of een speciale geestelijke ervaring Maar zonder Bijbelkennis kun je dat minder goed plaatsen toetsen en begrijpen Klopt het verhaal dat mensen me vertellen over God Wat is de betekenis van een bepaalde ervaring Heilsgeschiedenis 2 Door de Bijbel leren kinderen hun plaats in het grotere geheel kennen Door de Bijbel heen loopt de lijn van de heilsgeschiedenis Adam Abraham Jozef Ruth David Jesaja en Jezus Er vormt zich een rij van mensen die met God geleefd hebben waarbij zij zich mogen aansluiten Het laat kinderen zien dat het niet alleen gaat om hun individuele verhaal met God Ze worden deel van het grotere Verhaal door alle eeuwen heen en daardoor leren ze hun roots kennen Dat helpt weer om te begrijpen wat God door alle tijden heen aan het doen is 3 In de Bijbel krijgen kinderen handvatten om het leven aan te kunnen Een belangrijk onderdeel van de opvoeding is dat kinderen leren zelfstandig te leven Dat geldt voor tijden in hun leven dat het goed gaat maar ook voor moeilijke tijden Daarbij zijn allerlei adviezen en principes behulpzaam De Bijbel biedt meer dan een advies voor het alledaagse leven Hij staat vol met hoopgevende woorden en is een richtingwijzer bij het maken van keuzes In moeilijke tijden is het belangrijk dat die woorden in hun hart klinken of dat kinderen weten waar ze te vinden zijn Missionair 4 Kinderen die de Bijbel kennen kunnen zelf ook weer missionair zijn Als je een verhaal wilt doorgeven is het belangrijk dat je het zelf ook goed kent In deze tijd is het steeds minder vanzelfsprekend dat je christen bent Dat betekent dat kinderen ook vaker moeten uitleggen waarom ze christen zijn Waarom geloof je wat je gelooft Kinderen kunnen gemakkelijk omvergeblazen worden door klasgenoten of leerkrachten die een andere mening hebben Door ze te helpen het Verhaal te leren kennen ondersteunen we hen in zulke gesprekken In de toekomst is ook aan onze kinderen de taak om de volgende generatie te vertellen over God Maar hoe kun je een verhaal vertellen als je het zelf niet kent Refo500 heeft 2016 uitgeroepen tot Bijbeljaar Laten we daarbij de kinderen niet vergeten Kerkleiders kinderwerkers en jeugdleiders moeten ouders blijven aanmoedigen om elke dag de Bijbel te lezen met hun kinderen Ouders kunnen ook veel leren van hoe andere ouders hun kinderen Bijbelkennis bijbrengen Niet omdat het zo hoort of om hen een lesje te leren maar om kinderen kennis te laten maken met het hele Verhaal en om samen in gesprek te gaan over de betekenis van de Bijbelteksten en ons geloof De auteur is beleidsmedewerker jeugd en discipelschap bij MissieNederland een netwerk van honderden christelijke organisaties plaatselijke gemeenten en zes kerkgenootschappen Verstuur dit artikel naar E mailadres Naam Uw e mailadres Uw naam Opmerking Versturen voorlezen Knipsels

  Original URL path: http://www.refdag.nl/opinie/zorg_dat_kind_bijbel_leert_kennen_1_954836 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Theologenblog (prof. Kwakkel): Betaalt Frankrijk met aanslagen de prijs voor zijn eigen cultuur? - Opinie - RD.nl
  presenteerde als iets volstrekt normaals Het lijkt wel alsof er van de huidige politieke leiders niets anders wordt verwacht Eerlijk gezegd geven zij daar ook regelmatig aanleiding toe Kort gezegd de vrijheid is heel ver doorgedreven de gelijkheid ook tot op zekere hoogte maar de broederschap is ver te zoeken Dit zou dan weer mede de gescheiden levenscircuits verklaren een voedingsbodem voor extremisme Misschien kun je zeggen dat Frankrijk in de aanslagen een vreselijke prijs betaalt voor zijn eigen cultuur met haar glorieuze en bedenkelijke kanten Uiteraard biedt dit geen enkele garantie dat Nederland hiervan gevrijwaard zal blijven Nederland is kleiner en in vele opzichten anders dan Frankrijk Tegelijk doet het in liberale levensstijl niet onder voor Parijs Orthodoxe moslims kunnen daar slechts met walging naar kijken Hiermee is die andere waaromvraag die leeft in het hart van mijn kennis uit Parijs niet beantwoord God vertelt ons niet waarom Hij die gruwelijke aanslagen niet verhinderd heeft Een dergelijke verklaring kreeg Habakuk evenmin Hij moest zich vasthouden aan wat God hem al lang had laten zien dat Hij het kwaad niet verdragen kan Hab 1 13 Die geloofstrouw bracht de profeet na een zware strijd ertoe toch te juichen voor zijn God en Redder 3 18 De auteur is hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Kampen en de Faculté Jean Calvin in Aix en Provence Verstuur dit artikel naar E mailadres Naam Uw e mailadres Uw naam Opmerking Versturen voorlezen Reacties De antichrist openbaart zich niet alleen in de gedaante van het Islamitisch terrorisme maar ook in de liberaal libertaire sharia die in Europa gaande is De hoogmoedige ideologische Europese elite beroept zich op de beginselen van de Franse revolutie en meent daarmee de exclusieve waarheid in pacht te hebben met waarden en normen waar iedereen voor moet buigen Net als bij de aanslag op Charly Hebdo is de hype weer compleet Kaarsjes branden het zogenaamde vredesteken prijkt gebouwen worden in de Franse driekleur gehuld en het imagine van John Lennon klinkt overal waar terreur en revolutie heerst stel je voor er is geen hemel geen hel geen geloof Eigenlijk zegt men kom ga met ons en doe als wij dan zijn alle problemen opgelost Gelukkig leert Psalm 2 ons anders Haaije de Jong Oosterzee 20 nov 2015 22 59 Vrijheid gelijkheid en broederschap leuzen die stammen uit het tijdperk van de Franse Revolutie Geen God en geen meester De religie die dan nog overschiet heeft na de aanslag weer geklonken Je suis Charlie en Nous sommes unis wij zijn gelijk verenigd Wie niet gelijk wil zijn wordt geen broederschap betoond en krijgt geen vrijheid integendeel deze kreeg in vroeger tijden het hakmes van de guillotine Hier botsen dus inderdaad twee wereldbeelden de mode van Parijs die gelijkheid EIST en de islam die gelijkheid EIST Jan Rhenen 20 nov 2015 10 20 In de verschrikkelijke Barthelomeusnacht werd het protestantisme in Frankrijk bijna uitgeroeid en God kan straffen generaties door degene die Hem haten Kan het niet Gods oordeel zijn over

  Original URL path: http://www.refdag.nl/opinie/theologenblog_prof_kwakkel_betaalt_frankrijk_met_aanslagen_de_prijs_voor_zijn_eigen_cultuur_1_954577 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Geloof hoort thuis in geschiedenis - Opinie - RD.nl
  ook weer kan veranderen als het verhaal van kleur verschiet Canons passen niet goed in de idee van de geschiedenis als leermeesteres van het leven Overigens zal niemand opkijken van de vijftig vensters van die canon als zodanig Het gaat steeds om belangrijke soms maatgevende ja lotsbepalende gebeurtenissen en personen Dat geldt trouwens ook voor de vele gewestelijke lokale en sectorale canons die in het kielzog van de Canon van Nederland zijn uitgewerkt vaak met grote inzet van alle betrokkenen of van vele geïnteresseerden uit de plaatselijke bevolking Maar achter die canon gaat een meer of minder impliciet verhaal schuil over Nederland en dat verhaal gaat wel degelijk in een duidelijke richting Het geeft de ontwikkeling van Nederland als historisch gegroeide samenleving op een gekleurde manier weer en dat is des te belangrijker omdat de canon bedoeld is als een belangrijk instrument bij de ontwikkeling van historisch besef en historisch inzicht op school Maar wie de canon bekijkt met de blik van een historicus geïnteresseerd in het geestesleven en de immateriële cultuur moet vaststellen dat het geloofsleven er vrijwel in ontbreekt Een venster op Willibrord als ingang naar het kersteningsproces een op Erasmus als vertaler van het Nieuwe Testament in het Latijn en criticus en een op de Nederlandse Bijbelvertaling van 1637 die we als de Statenbijbel kennen daartussen nog een venster op de Beeldenstorm maar meer gericht op het begin van de Opstand dan op het geloofsleven zelf Dat is alles Alsof de religie in 1637 als de Statenbijbel verschijnt voorgoed haar belang verliest De christelijke verlichting het Reveil en zelfs de verzuiling van enkele eeuwen later hebben het niet gehaald zomin als de zending Geloof kerk religie geestelijk leven en spiritualiteit zijn daarmee weggemoffeld als basiscomponenten van de Nederlandse cultuur in de geschiedenis maar ook als motor van individueel en collectief handelen We vinden ze met moeite terug achter een strikt op materiële vooruitgang en topprestaties gerichte visie op de Nederlandse geschiedenis Gouden Eeuw Deze materiële kijk op de geschiedenis weerspiegelt zich uiteraard breder Nog niet zo lang geleden stonden de Opstand tegen Spanje en de strijd voor geloofsvrijheid uit de laatste decennia van de 16e eeuw in het centrum van de historische belangstelling Met als grote held Willem van Oranje de Vader des Vaderlands Nu is die aandacht bijna helemaal weggeëbd ten gunste van een allesoverheersende verering van de 17e eeuw de Gouden Eeuw een term uit de 19e eeuw die de toenmalige behoefte weerspiegelt aan een voorbeeld waartegen men kon opkijken Willem van Oranje op zijn beurt bleek toch een veel complexer persoonlijkheid te hebben dan vanuit confessioneel gezichtspunt lang werd gedacht Hij is overeind gebleven als politicus en vrijheidsheld maar heeft veel van zijn religieuze betekenis verloren De Gouden Eeuw zelf moeten we nu zo is de boodschap zo letterlijk mogelijk nemen Publieksboeken hemelen het fortuin van de allerrijksten op brengen elites in alle soorten en maten voor het voetlicht en doen historische overwinningen op de vijand uit de doeken Koffietafelboeken geven een beeld van

  Original URL path: http://www.refdag.nl/opinie/geloof_hoort_thuis_in_geschiedenis_1_954358 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Onderzoek naar lek schaadt aanzien Kamer - Opinie - RD.nl
  12 februari 2014 speelden acht fractievoorzitters Pechtold Roemer Van Ojik Thieme Van Haersma Buma Klein Wilders Bontes hoog spel toen ze minister Plasterk in een motie verweten dat hij de Kamer niet had geïnformeerd Dat was nog niet eens een halve waarheid Ja het was Hennis geweest die in het bijzijn van Plasterk de fractievoorzitters had ingelicht en ze deed dat bijna drie weken te laat En aanvankelijk ging het alleen om de beslotenheid van de Kamercommissie Maar de fractievoorzitters hadden gemakkelijk een zorgvuldigere formulering kunnen kiezen bijvoorbeeld dat de gehele Kamer niet bijtijds in het openbaar geïnformeerd was Hun misleidende formulering kon alleen standhouden omdat ze de ministers vooraf in het geniep de mond gesnoerd hadden De verklaring die de CIVD op 18 februari deed uitgaan als reactie op het NRC stuk was al even misleidend De zinsnede dat ze zich niet geïnformeerd achtte moest nogal opzichtig verhullen dat ze dat wel degelijk was maar dat diverse leden kennelijk hadden zitten suffen Kortom wat was nu het eigenlijke geheim dat NRC Handelsblad onthulde Niets van landsbelang want de herkomst van de metadata was bekend Het enige wat onthuld werd was dat de in de CIVD verzamelde fractievoorzitters een minister verboden hadden de waarheid te vertellen kennelijk om zo hun eigen onvermogen te verhullen Zijlstra s argument daarbij dat er nooit mededelingen over besprekingen in de CIVD gedaan worden klopt simpelweg niet zie de jaarverslagen Zijn tweede punt dat een melding door Plasterk de oppositie zou benadelen is onbegrijpelijk Waarom zou de ware gang van zaken vertellen iemand die te goeder trouw is schaden De conclusie is helder Er is geen geheim van enig belang verklapt Er is alleen onthuld dat er nare politieke spelletjes zijn gespeeld Dat kan nooit een misdrijf zijn De aangifte door commissievoorzitter Zijlstra was onbesuisd het OM heeft zich met de stelling dat er mogelijk een ambtsmisdrijf is gepleegd onnodig op politiek terrein begeven en het presidium heeft die insinuatie al te gemakkelijk overgenomen De commissie die is ingesteld kan daarom nooit tot een zinvol resultaat komen het is vooral een actie zelfbeschadiging het beschadigt het aanzien van de Tweede Kamer Want het is mogelijk dat ze bepaalde ondervraagden verdacht weet te maken bijvoorbeeld als sommigen wel bereid zijn onder ede te verklaren dat zij niet gelekt hebben en anderen wellicht om principiële redenen zouden weigeren daarover iets te zeggen Men had eerst moeten bedenken of er werkelijk een geheim onthuld was Nee dus Er is alleen onthuld wat nooit geheim verklaard had mogen worden Kritische beschouwers laten zich dan ook niet verleiden door het opzetje van OM en presidium Zij vragen zich wel af waarom zo veel fractievoorzitters vorig jaar probeerden hun medeleden en het publiek zand in de ogen te strooien De auteur is historicus Verstuur dit artikel naar E mailadres Naam Uw e mailadres Uw naam Opmerking Versturen voorlezen Knipsels Meer uit deze rubriek Theologenblog Hans Burger De Koning van de koningen komt Zondag begon de Adventstijd uitkijken naar de Koning die

  Original URL path: http://www.refdag.nl/opinie/onderzoek_naar_lek_schaadt_aanzien_kamer_1_954353 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Ongekend gevaarlijke concentratie fijnstof gemeten in Noord-China - Buitenland - RD.nl
  Inwoners van Noord China waar het gemeen koud kan worden stoken vaak kolen om zich warm te houden Steenkool is een belangrijke vervuiler van de lucht Ook de uitstoot van fabrieken en het uitdijende wagenpark van de Chinees zijn voorname oorzaken van de luchtvervuiling in China Lees ook China sluit fabrieken om gevaarlijke smog fotoserie Verstuur dit artikel naar E mailadres Naam Uw e mailadres Uw naam Opmerking Versturen voorlezen Knipsels Gerelateerde artikelen China sluit fabrieken om gevaarlijke smog fotoserie Meer uit deze rubriek Obama Klimaatakkoord moet bindend zijn Delen van het klimaatakkoord waar deze week over wordt gesproken Populariteit Hollande ongekend hoog Speciale troepen VS naar Irak en Syrië Bedelkinderen van Tbilisi leven als straathonden Drone filmt smeltend poolijs in Barentszzee video Zoek de satelliet boven je huis met deze interactieve kaart Olifanten helpen kalfje uit de put video Terreurverdachten hadden paus in vizier Duitsers grotere dreiging door strijd tegen IS OM moet doorgaan met vervolging Bouterse vanwege decembermoorden Verdachte aanslagen Parijs ontsnapt naar Syrië Abonnementen Adverteren Redactie Service Contact Copyright RD nl is de site van het Reformatorisch Dagblad en een onderdeel van de Erdee Media Groep Nieuws Laatste nieuws Binnenland Politiek Buitenland Economie Video Kerk Religie Kerknieuws Beroepingswerk Afscheid en intrede Kerkdiensten Kerktijden Opinie Commentaar Weblogs Toegespitst Welbeschouwd Achtergrond Boeken Muziek Koninklijk huis Contact met het RD Contact met de redactie Contact met de opinieredactie Contact met de abonneeservice Contact met de advertentieafdeling Volg het RD Twitter Facebook Google Pinterest RSS Zoeken in Digibron Cookies op RD nl RD nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen op RD nl

  Original URL path: http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/ongekend_gevaarlijke_concentratie_fijnstof_gemeten_in_noord_china_1_951819 (2015-12-02)
  Open archived version from archive