archive-nl.com » NL » R » REFUNDDESK.NL

Total: 54

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vlucht vertraging Wizz Air - Claim uw vergoeding nu!
  1391 Warsaw WAW Dortmund DTM CHECK NU 18 03 2016 08 25 W6 3016 Doncaster DSA Bucharest Int OTP CHECK NU 14 03 2016 04 20 W6 8014 Belfast Int BFS Vilnius VNO CHECK NU 14 03 2016 02 36 W6 8013 Vilnius VNO Belfast Int BFS CHECK NU 04 03 2016 02 14 W6 2299 Budapest BUD Frankfurt Hahn HHN CHECK NU 02 03 2016 04 00 W6 7736 Nuremberg NUE Skopje SKP CHECK NU 02 03 2016 01 20 W6 7735 Skopje SKP Nuremberg NUE CHECK NU 27 02 2016 08 45 W6 3372 Basel Mulhouse BSL Cluj Napoca Airport CLJ CHECK NU 24 02 2016 08 35 W6 1310 London Luton LTN Warsaw WAW CHECK NU 24 02 2016 07 35 W6 2601 Prague Ruzyne PRG London Luton LTN CHECK NU 08 02 2016 05 15 W6 1098 Dortmund DTM Katowice KTW CHECK NU 05 02 2016 02 14 W6 2299 Budapest BUD Frankfurt Hahn HHN CHECK NU 02 02 2016 06 00 W6 2291 Budapest BUD Dortmund DTM CHECK NU 01 02 2016 04 24 W6 2300 Frankfurt Hahn HHN Budapest BUD CHECK NU 01 02 2016 02 25 W6 2299 Budapest BUD Frankfurt Hahn HHN CHECK NU 30 01 2016 08 35 W6 7852 London Luton LTN Debrecen Airport DEB CHECK NU 30 01 2016 08 15 W6 1092 Dortmund DTM Katowice KTW CHECK NU 30 01 2016 02 46 W6 853 London Luton LTN Budapest BUD CHECK NU 27 01 2016 08 35 W6 7692 London Luton LTN Poprad Tatry TAT CHECK NU 25 01 2016 08 15 W6 1092 Dortmund DTM Katowice KTW CHECK NU 25 01 2016 05 50 W6 4297 Tuzla Int Airport TZL Dortmund DTM CHECK NU 24 01 2016 03 15 W6 4326 Eindhoven EIN Sofia SOF CHECK NU

  Original URL path: http://www.refunddesk.nl/vlucht-vertraging-vergoeding/wizz-air (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Algemene voorwaarden van Refunddesk
  worden Onjuistheid van deze gegevens kan op geen enkele wijze aan EUclaim worden toegerekend 4 Van het bewust verstrekken van onvolledige dan wel onjuiste gegevens informatie alsmede van fraude op welke wijze dan ook wordt door EUclaim onmiddellijk aangifte gedaan Tevens wordt het door EUclaim gehanteerde tarief zoals omschreven in artikel 3 8 en artikel 5 van deze algemene voorwaarden bij de opdrachtgever en of claimer s in rekening gebracht 5 De opdrachtgever vrijwaart EUclaim voor alle aanspraken van derde n als gevolg van door de opdrachtgever onjuist gedane mededelingen en of onjuist verstrekte gegevens informatie en of frauduleus verrichte handelingen 6 De opdrachtgever en of claimer s zal geen contact opnemen dan wel onderhouden met de desbetreffende luchtvaartmaatschappij Artikel 5 Tarief 1 Alle bedragen c q prijzen van EUclaim zijn uitgedrukt in euro s en inclusief 21 omzetbelasting BTW tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven 2 Het no cure no pay tarief in de Nederlandse divisie bedraagt 29 van het volledige vorderings bedrag waar de opdrachtgever en of claimer s op basis van artikel 7 van Verordening 261 2004 recht op heeft Benadrukt dient te worden dat de no cure no pay tarieven in de verschillende divisies van elkaar kunnen afwijken Het voorgaande betekent dan ook dat wanneer een claim wegens proceseconomische redenen in een andere divisie behandeld dient te worden het tarief eveneens kan wijzigen Het volledige no cure no pay tarief wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever indien er een gedeeltelijke betaling op basis van Verordening 261 2004 dan wel het Verdrag van Montréal door de debiteur aan EUclaim rechtstreeks aan de opdrachtgever claimer s of aan een rechtsbijstand verzekeraar dan wel enig andere derde n is gedaan Tevens is het no cure no pay tarief verschuldigd wanneer er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 3 lid 8 van deze algemene voorwaarden 3 Voor de administratieve werkzaamheden wordt naast het gestelde in het vorige lid 26 administratiekosten per claimer aan de opdrachtgever in rekening gebracht Benadrukt dient te worden dat de administratiekosten in de verschillende divisies van elkaar kunnen afwijken 4 Indien er een vordering op basis van het Verdrag van Montréal is ingediend wordt er een no cure no pay tarief van 29 van het gevorderde bedrag in rekening gebracht onder voorwaarde dat er eveneens een claim op basis van Verordening 261 2004 door de opdrachtgever en of claimer s is ingediend 5 Zodra EUclaim een claim heeft geaccepteerd is er een overeenkomst tussen EUclaim de opdrachtgever en de claimer s ontstaan Vanaf dat moment is EUclaim gerechtigd om aan de debiteur de wettelijke rente en door haar daadwerkelijk gemaakte kosten waaronder doch niet uitsluitend kan worden verstaan buiten gerechtelijke incasso kosten griffierechten explootkosten deurwaarderskosten salaris gemachtigde en overig gemaakte kosten in rekening te brengen Deze kosten komen in geval van betaling door de debiteur geheel toe aan EUclaim Wanneer de opdrachtgever en of claimer s besluit en de claim in te trekken is EUclaim gerechtigd om de zojuist beschreven kosten naast de tarieven zoals genoemd in lid 2 en 3 bij de opdrachtgever en of claimer s in rekening te brengen 6 Alle bank c q transactiekosten welke gepaard gaan met internationale uitbetalingen van de aan de opdrachtgever en of claimer s toekomende bedragen worden doorberekend aan de opdrachtgever en of claimer s Artikel 6 Betaling en ontvangen gelden 1 Betaling indien van toepassing kan geschieden op een van de wijze n zoals aangegeven tijdens het orderproces Deze betaling dient te geschieden tijdens of direct na het sluiten van de overeenkomst 2 EUclaim is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomst en op te schorten dan wel te ontbinden indien de opdrachtgever en of claimer s met enige betaling dan wel een op haar rustende verplichting in gebreke is 3 Alle gelden die EUclaim voor of namens de opdrachtgever en of claimer s ontvangt worden gestort op de passagiersgeldenrekening van EUclaim 4 Betalingen door de debiteur die worden gedaan aan EUclaim dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever en of claimer s rechtsbijstand verzekeraar dan wel een derde n worden beschouwd als incassoresultaat Allereerst dient hiervan te worden voldaan het no cure no pay tarief de administratiekosten buiten gerechtelijke incasso kosten wettelijke rente griffierechten explootkosten deurwaarderskosten het na salaris gemachtigde en de overig daadwerkelijk gemaakte kosten Deze gelden komen direct en geheel toe aan EUclaim 5 Betalingen op basis van het Verordening 261 2004 en of het Verdrag van Montréal door de debiteur die aan een rechtsbijstand verzekeraar of derde n dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever en of claimer s zijn gedaan moeten terstond worden gemeld aan EUclaim Binnen 7 dagen na ontvangst van de gelden door de opdrachtgever claimer s rechtsbijstand verzekeraar dan wel een derde n dienen het no cure no pay tarief de administratiekosten evenals de door EUclaim gevorderde wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte kosten te weten buitengerechtelijke incasso kosten explootkosten overige deurwaarderskosten griffierechten na salaris gemachtigde en overige daadwerkelijk gemaakte kosten aan EUclaim te worden voldaan Wanneer de opdrachtgever en of claimer s hiermee in gebreke blijft zal EUclaim alle kosten welke gepaard gaan met het verkrijgen van de betalingen als bedoeld in de eerste volzin van dit lid doorberekenen aan de opdrachtgever en of claimer s 6 Indien de debiteur aan de opdrachtgever en of claimer s rechtsbijstand verzekeraar dan wel een derde n compensatie in natura aanbiedt bijvoorbeeld in de vorm van tickets of vouchers staat het de opdrachtgever en of claimer s rechtsbijstand verzekeraar dan wel een derde n behoudens hetgeen in het volgende lid van dit artikel is opgenomen vrij dit te accepteren De opdrachtgever en of claimer s is gehouden om na het accepteren hiervan terstond mededeling te doen aan EUclaim In een dergelijk geval is de opdrachtgever en of claimer s verplicht om het verschuldigde tarief zoals vermeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden aan EUclaim te betalen Artikel 3 8 van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing 7 Ingeval EUclaim reeds een

  Original URL path: http://www.refunddesk.nl/algemene-voorwaarden (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Disclamer Refunddesk
  volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Refunddesk niet geverifieerd Geen aansprakelijkheid U stemt er door het bezoek aan onze website mee in dat Refunddesk geen enkele aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op deze website Daarnaast stemt u ermee in dat Refunddesk eveneens geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor diensten van derden die via deze website worden aangeboden Intellectuele eigendomsrechten De intellectuele en industriële eigendomsrechten en alle overige rechten met betrekking tot deze website en de informatie op deze website waaronder mede begrepen maar niet beperkt de merk namen materialen logo s foto s tekeningen merken en andere onderscheidings tekens behoren geheel en al toe aan Refunddesk Het via deze website of anderszins beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en of verspreiden van deze informatie Het is niet toegestaan deze informatie te verveelvoudigen en of verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Refunddesk of de betreffende derde rechthebbende behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk niet commercieel gebruik Wijzigingen Refunddesk behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie

  Original URL path: http://www.refunddesk.nl/disclaimer (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Privacy statement Refunddesk
  domeinnaam het aantal hits de bezochte pagina s bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie Refunddesk gebruikt cookies om informatie te verzamelen en te analyseren met betrekking tot het gebruik van deze website Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst door onze server U kunt er voor kiezen of u al dan niet gebruik wenst te maken van cookies door de instellingen van uw browser te veranderen Een cookie zal het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker maken Refunddesk verbindt zich de via de cookies verkregen informatie niet op een individuele basis te gebruiken Aanmeldingsformulieren De Refunddesk aanmeldingsformulieren waarmee de diensten worden aangevraagd vragen informatie zoals naam email en telefoonnummers In het geval u gebruik wilt maken van onze dienst zal worden gevraagd de hiervoor vereiste gegevens te verstrekken Refunddesk draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking Links naar derden Deze site bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Refunddesk Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop op deze andere sites wordt omgegaan met de privacy van bezoekers noch voor het plaatsen van cookies door deze andere sites Uw gegevens Refunddesk zal naar aanleiding van een verzoek van een bezoeker zijn gegevens uit de database verwijderen mits de bezoeker heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen Tevens kan de bezoeker online of met email info refunddesk nl zijn gegevens laten aanpassen en laten wijzigen Op verzoek van de bezoeker verstrekt Refunddesk een overzicht van de gegevens die over de bezoeker bij Refunddesk zijn opgenomen Wijzigingen Refunddesk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld

  Original URL path: http://www.refunddesk.nl/privacy-statement (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Cookies - Refunddesk
  soorten informatie te onthouden Op deze manier kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een bepaalde website of kan een winkelmandje op een webwinkel gevuld blijven Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment verwijderen via uw browser Advertentiebedrijven gebruiken vaak cookies om de effectiviteit van hun advertenties te meten en de inhoud van advertenties te personaliseren Informatie die door advertentiebedrijven kan worden verzameld kan geografische gegevens of contactgegevens bevatten Refunddesk maakt geen gebruik van dit soort cookies Welke cookies gebruikt Refunddesk Type cookie Wat doet het Doel Tracking Webtrends Legt gedrag van websitebezoekers vast zoals welke pagina s bezocht worden en de bezoeker zich door de site begeeft De geldigheidsduur van dit cookie is 10 jaar Op basis van de informatie uit het webstatistiekprogramma Webtrends kan de Refunddesk het gebruik van de website Refunddesk analyseren en de website met die informatie verder verbeteren Functioneel Gebruikersonderzoek Legt vast of een bezoeker gekozen heeft wel of niet deel te nemen aan een gebruikersonderzoek De geldigheidsduur van dit cookie is doorgaans 1 jaar Gebruikers hoeven slechts éénmaal gevraagd te worden of zij willen deelnemen aan een gebruikersonderzoek Cookies verwijderen U kunt ten allen tijde de door

  Original URL path: http://www.refunddesk.nl/cookies (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • calculator - Refunddesk
  0066466 Live Chat Uw claim in maar 4 stappen Zo eenvoudig is het Wij doen de rest Wist u dat wij inmiddels 2 2 2 5 2 2 passagiers hebben geholpen Algemene voorwaarden Disclaimer Privacy Statement Om onze website beter

  Original URL path: http://www.refunddesk.nl/calculator (2016-05-01)
  Open archived version from archive •