archive-nl.com » NL » R » RENEXT.NL

Total: 127

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uw Organisatie Succesvol Aanpassen Aan Snelle Veranderingen
  Transformatie van mensen en teams zie Inspiratie Experience Interim management voor organisaties in een transitie of groeifase Het is de overtuiging van ReNEXT dat transformatie van organisaties onderhevig is aan natuurwetten alles verandert continu Pas je aan of verdwijn op den duur Juist in deze tijden ReNEXT staat voor Resultaat in een VOLGENDE FASE Jezelf droogschudden van overbodige ballast en oude gewoonten Innovation has nothing to do with how many

  Original URL path: http://www.renext.nl/nl/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Algemene voorwaarden
  documenten berusten het auteursrecht en mogelijke andere rechten van intellectuele eigendom bij Opdrachtnemer 2 Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever toestemming deze documenten te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering en binnen het kader van de aan Opdrachtnemer verleende opdracht Opdrachtgever zal deze documenten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer verveelvoudigen openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen Het voorgaande lijdt uitzondering indien en voor zover Opdrachtgever op grond van een wettelijke verplichting gehouden is de eerder genoemde documenten aan derden openbaar te maken of ter hand te stellen In zodanig geval zal Opdrachtgever Opdrachtnemer terstond informeren over de op haar rustende verplichting tot openbaarmaking Artikel 7 Gebruik van naam en logo Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming de naam of het logo van Opdrachtnemer te gebruiken in welke vorm of voor welk doel dan ook Artikel 8 Honorarium en vergoedingen 1 Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders bepaald is het honorarium van Opdrachtnemer niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de werkzaamheden 2 Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd wordt het door Opdrachtnemer in rekening te brengen honorarium op uurbasis in rekening gebracht 3 Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd is Opdrachtnemer bij opdrachten welke niet worden uitgevoerd op locatie bij Opdrachtgever gerechtigd een opslag van 5 over het honorarium te berekenen ter derving van kantoorkosten 4 Alle overeengekomen honoraria zijn tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald exclusief BTW en reis en andere onkosten 5 Opdrachtnemer kan jaarlijks per 1 januari haar tarieven aanpassen in verband met de algemene stijging van lonen en prijzen op basis van het jaarlijks CBS prijsindexcijfer Artikel 9 Betaling 1 Declaraties dienen binnen de op de declaratie aangegeven termijn doch niet later dan 14 dagen na declaratiedatum zonder korting of verrekening in Euro op de door Opdrachtnemer aangewezen rekening te worden voldaan Betalingen worden afgeboekt op de oudste openstaande declaratie 2 Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan verkeert Opdrachtgever van rechtswege in betalingsverzuim zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist 3 In geval van betalingsverzuim heeft Opdrachtnemer met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening recht op een vertragingsrente van 1 5 per maand of gedeelte van een maand 4 Daarnaast heeft Opdrachtgever bij betalings verzuim recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten Onder buitengerechtelijke kosten worden verstaan de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte respectievelijk andere kosten die als vermogensschade in de zin van artikel 6 96 BW voor vergoeding in aanmerking komen 5 Indien voortijdig dus voor totale afronding van de Opdracht door Opdrachtgever eenzijdig wordt besloten de uitvoering van de Opdracht geen doorgang te laten vinden zal Opdrachtnemer het nog resterende declaratiebedrag in rekening brengen inclusief alle gemaakte kosten die verband hielden met een juiste en kwalitatief goede uitvoering van de Opdracht Artikel 10 Overmacht 1 Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak wordt nakoming van die verplichting opgeschort tot het

  Original URL path: http://www.renext.nl/nl/algemene-voorwaarden (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Links
  Testimonials Contact Inspiratie Filterveld Business Insider Jim Carroll Biomimicry NL Biomimicry Intl Centre for Creative Leadership Frankwatching Foundation for Natural Leadership ESA incubator Kennispark Twente Shell technology ventures YEON kennisdeling door experts Quirky com idee realiseren via community Top 100

  Original URL path: http://www.renext.nl/nl/links (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Nieuws
  en handelen Onderwijl ons verheugend over de net afgesloten hypothecaire lening die ervoor zorgt dat we huizen kunnen kopen die tot voor kort niet in ons bereik lagen Tja dat is mazzel eigenlijk ook wel verdiend na die meest heftige crisis toch sinds mensenheugenis Profiteer ervan Zonder ons af te vragen wat er fundamenteel aan de hand is We zien de centrale bankiers als onze nieuwe vrienden Zij overspoelen de markt met goedkoop geld onder het mom van inflatieverhogende maatregelen In de mismatch tussen speeches en daadwerkelijke onderliggende doelen en verbanden zit er weinig ruimte meer tussen politici en centrale bankiers Daarom kunnen overheden met of zonder de huishoudboekjes op orde toch allen weer goedkoop lenen Iedereen blij voor nu Niet voor niets is 2015 ook een van de beste jaren in de Mergers Acquisitions Bedrijven worden voor de hoofdprijs verkocht of gekocht Geld is goedkoop Fuseren maar Toch leuk voor jouw aandelenopties als je bij het juiste bedrijf werkt Voor overheden bedrijven en consumenten geldt crisis voorbij Fundamentele problemen opgelost of weggespoeld door het rondgestrooide geld vanuit de helikopter van hoop en verdringing van de echte oorzaken Alles en iedereen is met elkaar verbonden In voor en tegenspoed Op korte termijn met de ogen half gesloten lijkt alles prima voor elkaar Dit is wel anders als je in dienst bent bij onder meer V D of bij Anglo American die dit jaar aankondigde 85000 mensen te ontslaan van een totaal van 135000 medewerkers Het retail landschap verandert en dankzij ook geopolitieke machinaties keldert de prijs van olie Prima toch want ik kan nu goedkoper tanken Totdat de nieuwe spelers bijvoorbeeld fracture oil in Amerika kapot gemaakt zijn en nieuwe dominantie lonkt voor de overgebleven spelers die dan vrolijk de prijzen weer omhoog kunnen laten schieten Hoger dan ooit tevoren Ook een nieuwe of eerder verhevigende trend terrorisme Dit keer niet ver weg maar bij ons op de stoep Zijn ze nu gek geworden zichzelf niet opblazen in het Midden Oosten maar hier in Parijs Mmmwwah gelukkig is de kans erg klein dat je er zelf direct mee te maken krijgt Toch Onderwijl voeren de diverse overheden hun war on terror op met steeds meer impact op privacy en anderszins En genoemde nieuwe vorm van terrorisme in West Europa legt ook haarfijn bloot dat tot op de dag van vandaag er nog maar zeer beperkt werd samengewerkt tussen de politie en veiligheidsdiensten binnen de EU los van de impact van onze eerdere inmenging in lokale geschillen Want iedereen heeft toch recht op onze vorm van Democratie Gevraagd of ongevraagd Daarnaast blijkt Schengen een aardig verdrag in een perfecte wereld met een beperkt aantal vooral Europese grensoverschrijders die blij zijn met het afschaffen van obsolete wachtershuisjes Ondertussen bezoeken meer mensen dan ooit al dan niet verbouwde musea met oneindig meanderende kunst Voor inspiratie of om even weg te dromen Genieten mensen van hun nieuwste smartphones en andere technologie die het leven steeds makkelijker en aangenamer maken Of putten zieken hoop uit

  Original URL path: http://www.renext.nl/nl/nieuws (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Contact
  Amsterdam M 06 199 29002 Skype jprenext http www renext nl Contactformulier E mail verzenden Verplicht veld Naam E mail Onderwerp Bericht E mail een kopie van dit bericht naar uzelf optioneel Captcha Verstuur e mail Onze grootste zwakheid ligt

  Original URL path: http://www.renext.nl/nl/contact (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Adapting Your Organisation Successfully To Rapid Changes
  of people and teams Inspiration Experience Interim management focus on organizations in a transformation or growth phase ReNEXT believes that transformation of organizations is subject to the law of nature shift happens adapt or fade out ReNEXT stands for Result in a NEXT PHASE The world is transforming rapidly Adapting is a necessity for people and organizations Innovation has nothing to do with how many R D dollars you have

  Original URL path: http://www.renext.nl/en/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Profiel
  de perfecte mix zijn voor zakelijk succes Zowel in Nederland als internationaal heeft hij ervaren hoe het is om een commerciële organisatie op en uit te bouwen Of te verbeteren Zie ook LinkedIn profiel Zijn belangstelling en activiteiten voor onder meer kunst en cultuur bevestigen zijn bijzondere plaats binnen het bedrijvenlandschap Een unieke combinatie van creativiteit en letterlijk over grenzen heen kijken Resultaat staat altijd voorop Thuis bij ondernemers en

  Original URL path: http://www.renext.nl/nl/profiel (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • meeDenken
  kan zij haar klanten zeker niet raken Door te praten met medewerkers en managers komen er veelal onverwachte mogelijkheden naar voren Hoe open zijn medewerkers naar elkaar Welke kansen worden gemist Hoe is de verbinding met klanten en omgeving Samen met uw onderdeel van de organisatie gaat ReNEXT aan de slag Om verbinding te leggen en actief mee te denken over nieuwe mogelijkheden Inclusief het mee ontwikkelen implementeren van vernieuwende

  Original URL path: http://www.renext.nl/nl/meedenken (2016-04-26)
  Open archived version from archive •