archive-nl.com » NL » R » RENEXT.NL

Total: 127

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Samen vernieuwbouwen in 2016
  Anders gezegd over de lijn Noord en Zuid waren economisch al eerder breuklijnen te zien Nu lijken er overduidelijk barsten en scheuren van Andreasbreuk achtige proporties te ontstaan op het gebied van normen en waarden tussen Oost en West Europa Na het geld komt pas de moraal zo lijkt het Ja wij doen het best wel goed Die anderen begrijpen het maar niet en willen maar niet meebewegen Dat is als we heel eerlijk zijn vaak onze snelle conclusie over ons eigen denken en handelen Onderwijl ons verheugend over de net afgesloten hypothecaire lening die ervoor zorgt dat we huizen kunnen kopen die tot voor kort niet in ons bereik lagen Tja dat is mazzel eigenlijk ook wel verdiend na die meest heftige crisis toch sinds mensenheugenis Profiteer ervan Zonder ons af te vragen wat er fundamenteel aan de hand is We zien de centrale bankiers als onze nieuwe vrienden Zij overspoelen de markt met goedkoop geld onder het mom van inflatieverhogende maatregelen In de mismatch tussen speeches en daadwerkelijke onderliggende doelen en verbanden zit er weinig ruimte meer tussen politici en centrale bankiers Daarom kunnen overheden met of zonder de huishoudboekjes op orde toch allen weer goedkoop lenen Iedereen blij voor nu Niet voor niets is 2015 ook een van de beste jaren in de Mergers Acquisitions Bedrijven worden voor de hoofdprijs verkocht of gekocht Geld is goedkoop Fuseren maar Toch leuk voor jouw aandelenopties als je bij het juiste bedrijf werkt Voor overheden bedrijven en consumenten geldt crisis voorbij Fundamentele problemen opgelost of weggespoeld door het rondgestrooide geld vanuit de helikopter van hoop en verdringing van de echte oorzaken Alles en iedereen is met elkaar verbonden In voor en tegenspoed Op korte termijn met de ogen half gesloten lijkt alles prima voor elkaar Dit is wel anders als je in dienst bent bij onder meer V D of bij Anglo American die dit jaar aankondigde 85000 mensen te ontslaan van een totaal van 135000 medewerkers Het retail landschap verandert en dankzij ook geopolitieke machinaties keldert de prijs van olie Prima toch want ik kan nu goedkoper tanken Totdat de nieuwe spelers bijvoorbeeld fracture oil in Amerika kapot gemaakt zijn en nieuwe dominantie lonkt voor de overgebleven spelers die dan vrolijk de prijzen weer omhoog kunnen laten schieten Hoger dan ooit tevoren Ook een nieuwe of eerder verhevigende trend terrorisme Dit keer niet ver weg maar bij ons op de stoep Zijn ze nu gek geworden zichzelf niet opblazen in het Midden Oosten maar hier in Parijs Mmmwwah gelukkig is de kans erg klein dat je er zelf direct mee te maken krijgt Toch Onderwijl voeren de diverse overheden hun war on terror op met steeds meer impact op privacy en anderszins En genoemde nieuwe vorm van terrorisme in West Europa legt ook haarfijn bloot dat tot op de dag van vandaag er nog maar zeer beperkt werd samengewerkt tussen de politie en veiligheidsdiensten binnen de EU los van de impact van onze eerdere inmenging in lokale geschillen Want

  Original URL path: http://www.renext.nl/nl/nieuws/108-samen-vernieuwbouwen-in-2016 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Het business model van de toekomst?
  model van de toekomst 18 maart 2015 Soms is iemand zijn tijd vooruit Wat te denken van een 20e eeuwse componist van klassieke muziek die vanuit zijn eigen visie en gevoel open source als insteek heeft Dit zorgt voor kwalitatief hoogstaande performances die met hun tijd meegaan en een groeiend aantal mensen blijft boeien Klinkt als een interessant voorbeeld van een duurzaam business model voor de toekomst Lees verder Nieuws

  Original URL path: http://www.renext.nl/nl/nieuws/106-over-grenzen-heen (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Transformeren in de praktijk
  Transformeren in de praktijk 18 maart 2015 Het fundamenteel aanpassen van de business begint met het transformeren van de geest Daarvoor is inspiratie de broodnodige brandstof Het blijft altijd weer een mooie zoektocht om de inspiratiebron op te laden Ga mee op reis naar de plek waar succesvolle entrepreneurs executives en creatievelingen elkaar vinden in de magie van het dromen en de praktijk van het doen Lees verder Nieuws Samen

  Original URL path: http://www.renext.nl/nl/nieuws/103-transformeren-in-de-praktijk (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Doorbraak in 2015
  wereld verplaatsen Relatief veilig Helaas ontvielen ons veel landgenoten in een gruwelijk ongeluk en verdween ook eerder een vliegtuig met heel veel mensen aan boord In beide gevallen lijkt menselijk falen op heel divers gebied de oorzaak van het leed De mensen maken in dit geval helaas het verschil Het Nederlands elftal met niet een heel kwalitatief team in de breedte behaalt na pessimistische voorspellingen een derde plek op het WK in Brazilië Met ondersteuning van technologie kunnen uitstekende analyses gemaakt worden als voorbereiding op het spel Sterspelers aanvoerder of niet stellen zich dienstbaar op naar het hele team met daarbij een coach die feilloos weet hoe teamspirit de betere middelmaat transformeert naar een topniveau De spelers de menselijke factor gaan over het resultaat De crisis houdt vele landen en werelddelen nog steeds in haar greep overigens toch bijzonder dat uitgerekend dit woord vrouwelijk is met de vele falende mannen aan de top Sterker de uitwassen van wat er in de afgelopen jaren mis ging komen steeds meer naar buiten Rapport na rapport verschijnt met een overvloed aan voorbeelden van mismanagement machtsmisbruik hebzucht en verregaande incompetentie Vaak blijkt dat het breder en dieper gaat dan alleen de top Kijk je weg doe je mee of doe je er wat aan De mensen samen beïnvloeden het uiteindelijk falen of slagen van een organisatie De aankoop door een jong bedrijf Facebook van een piepjong bedrijf Whatsapp voor USD 19 miljard de definitieve doorbraak van het van startup tot miljardair tijdperk Waarbij er helaas steeds meer klachten komen over misbruik van de technologische mogelijkheden op gebied van privacy en meer Zo lijken de jonge giganten van nu in hun gedrag steeds meer op de dinosauriërs van toen De eerste duizenden FB gebruikers zegden hun account reeds op omdat het te veel tijd en aandacht kost naast het genoemde misbruik van gegevens De consument bepaalt uiteindelijk altijd De EU instituties in verwarring zijn al langer op zoek naar een nieuwe modus om de burger aan zich te binden Denk daarbij aan het creëren van een muntunie met te ver uiteenlopende economieën Of een snelle uitbreiding met heel veel landen met zeer diverse culturen en agenda s Veel meer veel groter en steeds meer zaken centraal gestuurd Geheel contrair aan de ontwikkelingen in de wereld waarbij zelfs multinationals weer beseffen dat decentralisatie en meer overlaten aan de medewerkers betere resultaten oplevert Want uiteindelijk keert de tevreden of ontevreden burger of consument het schip Juist in een dergelijk complex jaar houdt de nu al fameuze transformatie Paus zijn instant berucht geworden kersttoespraak voor de Curie Daarin hekelt hij de verworden machtscultuur en egoïsme welke een van nature samenwerkend lichaam ziek maakt en desintegreert Alleen wij zelf kunnen na een gezonde dosis zelfreflectie ons eigen handelen aanpassen en samen het verschil maken Zoals gezegd makkelijker is het er niet op geworden En toch door alle ingewikkeldheid heen zijn er zo vele positieve tekenen van verandering Juist een aantal inspirerende boegbeelden van bestaande en nieuwe instituties geeft mensen

  Original URL path: http://www.renext.nl/nl/nieuws/101-doorbraak-in-2015 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Een stappenplan voor transformatie
  is Is dat werkelijk zo Als u zich wilt laten inspireren voor uw grote veranderingsreis bekijk dan eens bijgaand stappenplan voor duurzame verandering This is an article about people a Schumann Simulator and rice lots of rice In short it entails a roadmap for transformation Change is exponential As the world is changing at an exponential pace leading to unprecedented paradigm shifts such as the daunting merging of human and

  Original URL path: http://www.renext.nl/nl/nieuws/100-een-stappenplan-voor-duurzame-verandering (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • General conditions
  en andere documenten berusten het auteursrecht en mogelijke andere rechten van intellectuele eigendom bij Opdrachtnemer 2 Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever toestemming deze documenten te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering en binnen het kader van de aan Opdrachtnemer verleende opdracht Opdrachtgever zal deze documenten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer verveelvoudigen openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen Het voorgaande lijdt uitzondering indien en voor zover Opdrachtgever op grond van een wettelijke verplichting gehouden is de eerder genoemde documenten aan derden openbaar te maken of ter hand te stellen In zodanig geval zal Opdrachtgever Opdrachtnemer terstond informeren over de op haar rustende verplichting tot openbaarmaking Artikel 7 Gebruik van naam en logo Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming de naam of het logo van Opdrachtnemer te gebruiken in welke vorm of voor welk doel dan ook Artikel 8 Honorarium en vergoedingen 1 Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders bepaald is het honorarium van Opdrachtnemer niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de werkzaamheden 2 Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd wordt het door Opdrachtnemer in rekening te brengen honorarium op uurbasis in rekening gebracht 3 Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd is Opdrachtnemer bij opdrachten welke niet worden uitgevoerd op locatie bij Opdrachtgever gerechtigd een opslag van 5 over het honorarium te berekenen ter derving van kantoorkosten 4 Alle overeengekomen honoraria zijn tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald exclusief BTW en reis en andere onkosten 5 Opdrachtnemer kan jaarlijks per 1 januari haar tarieven aanpassen in verband met de algemene stijging van lonen en prijzen op basis van het jaarlijks CBS prijsindexcijfer Artikel 9 Betaling 1 Declaraties dienen binnen de op de declaratie aangegeven termijn doch niet later dan 14 dagen na declaratiedatum zonder korting of verrekening in Euro op de door Opdrachtnemer aangewezen rekening te worden voldaan Betalingen worden afgeboekt op de oudste openstaande declaratie 2 Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan verkeert Opdrachtgever van rechtswege in betalingsverzuim zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist 3 In geval van betalingsverzuim heeft Opdrachtnemer met ingang van de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening recht op een vertragingsrente van 1 5 per maand of gedeelte van een maand 4 Daarnaast heeft Opdrachtgever bij betalings verzuim recht op vergoeding van de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten Onder buitengerechtelijke kosten worden verstaan de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte respectievelijk andere kosten die als vermogensschade in de zin van artikel 6 96 BW voor vergoeding in aanmerking komen 5 Indien voortijdig dus voor totale afronding van de Opdracht door Opdrachtgever eenzijdig wordt besloten de uitvoering van de Opdracht geen doorgang te laten vinden zal Opdrachtnemer het nog resterende declaratiebedrag in rekening brengen inclusief alle gemaakte kosten die verband hielden met een juiste en kwalitatief goede uitvoering van de Opdracht Artikel 10 Overmacht 1 Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak wordt nakoming van die verplichting opgeschort

  Original URL path: http://www.renext.nl/en/general-conditions (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Links
  19 92 90 02 Navigation Profile Connect Adapt ConceptLab For whom ReNEXT approach Inspiration Experience Testimonials Contact Inspiratie Filter Field Business Insider Jim Carroll Biomimicry NL Biomimicry Intl Centre for Creative Leadership Frankwatching Foundation for Natural Leadership ESA incubator Kennispark

  Original URL path: http://www.renext.nl/en/links-en (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • News
  as an entrepreneur A bad review for your latest book What happens to someone personally or in the immediate vicinity impacts for most how they assess their year A climate agreement no matter how soft the content and promises offers hope for humanity But not for the people when you re affected with your family by a massive earthquake killing 9 000 people which was the case this year in Nepal Many have already forgotten about this tragedy caught up with their own daily affairs Understandable But how big of an impact it would be on you if no climate deal had been closed Walking in New York City during Christmas wearing only a T shirt and shorts is not too bad is it Would we lose sleep over a failed deal for many nights weeks or months or would we continue leading our lives like there is no tomorrow Continue to read The business model of the future 18 March 2015 Sometimes someone is ahead of his time What about a 20th century composer of classical music who used an open source approach when it was not around yet just because he thought it was the right thing to

  Original URL path: http://www.renext.nl/en/news (2016-04-26)
  Open archived version from archive •