archive-nl.com » NL » R » RSDHW.NL

Total: 35

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Regionale Sociale Dienst - Hoeksche Waard
  Welkom Beleid Verordeningen Uw Aanvraag Info Vraag Antwoord Contact Route Je bent in Zoeken op trefwoord Zoeken Alle inhoud van deze website c RSDHW 2009 2016 Powered by On d

  Original URL path: http://www.rsdhw.nl/search (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Regionale Sociale Dienst - Hoeksche Waard/Pijlers
  Vraag Antwoord Contact Route Je bent in Home Pijlers Zoeken op trefwoord Pijlers De RSDHW steunt op vier pijlers eerste tweede derde vierde Alle inhoud van deze website c RSDHW

  Original URL path: http://www.rsdhw.nl/page/index/id/30/pijlers/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Regionale Sociale Dienst - Hoeksche Waard/Algemene Nabestaanden Wet (ANW)
  in loondienst werkzaam is geweest heeft de andere partner meestal recht op een aanvullend nabestaandenpensioen van de zaak Het nabestaandenpensioen komt bovenop de eventuele nabestaandenuitkering De ANW wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank Kijk voor meer informatie over de ANW op www rijksoverheid nl telefonisch contact met de Rijksoverheid kan via het gratis telefoonnummer 1400 Inkomensvoorziening Oudere Werklozen IOW Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wajong Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA

  Original URL path: http://www.rsdhw.nl/page/index/id/47/pijlers/regelgeving/algemene-nabestaanden-wet-anw/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Regionale Sociale Dienst - Hoeksche Waard/Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)
  langer dan 3 maanden een WW uitkering hebben gehad tussen 30 september 2006 en 1 juli 2011 werkloos zijn geraakt IOW na een WGA uitkering Ouderen kunnen ook IOW krijgen als hun loongerelateerde WGA uitkering stopt Dit is een tijdelijke WIA uitkering Zij kunnen aanspraak maken op de IOW als de WGA uitkering begon na 31 december 2007 en voor 1 juli 2011 en als zij op dat moment 60 jaar of ouder waren Een IOW uitkering kan worden aangevraagd bij uitkeringsinstantie UWV Hoogte IOW uitkering De IOW bedraagt maximaal 70 van het minimumloon en loopt door tot de AOW leeftijd Het eigen vermogen of het inkomen en vermogen van de partner worden niet meegerekend Dit voorkomt extra inkomensverlies na afloop van de WW uitkering Verplichtingen bij IOW Doel van de IOW is om zo veel mogelijk ouderen aan het werk te krijgen Daarom gelden dezelfde regels als bij een WW uitkering verplicht solliciteren accepteren van een passende baan relevante wijzigingen in de persoonlijke situatie tijdig doorgeven Op de website van het UWV www uwv nl leest u wat het UWV verwacht van IOW gerechtigden Algemene Nabestaanden Wet ANW Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wajong Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA

  Original URL path: http://www.rsdhw.nl/page/index/id/46/pijlers/regelgeving/inkomensvoorziening-oudere-werklozen-iow/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Regionale Sociale Dienst - Hoeksche Waard/Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
  is U heeft in het jaar voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid minstens zes maanden gestudeerd U heeft recht op een Wajong uitkering wanneer u 52 weken onafgebroken voor minstens 25 procent arbeidsongeschikt bent geweest Er geldt dus een wachttijd van een jaar Het kan gebeuren dat u in de wachttijd herstelt Als uw herstel korter duurt dan vier weken gaat de wachttijd daarna gewoon verder De herstelperiode telt niet mee voor het bereiken van de 52 weken Is de herstelperiode vier weken of langer dan begint daarna een nieuwe wachttijd Als u na afloop van de wachttijd niet minstens 25 procent arbeidsongeschikt bent maar wel binnen vier weken daarna kunt u vanaf dat moment een uitkering krijgen Er begint dan geen nieuwe wachttijd U bent voor de Wajong arbeidsongeschikt als u minder kunt verdienen dan een gezond persoon met dezelfde opleiding en ervaring Dat verschil wordt uitgedrukt in een percentage De verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen UWV voert deze medische beoordeling uit Een arbeidsdeskundige bepaalt vervolgens in welke mate u nog kunt werken en welke mogelijkheden er voor u zijn Kijk voor meer informatie over de Wajong op www rijksoverheid nl telefonisch contact met de Rijksoverheid kan via het gratis telefoonnummer

  Original URL path: http://www.rsdhw.nl/page/index/id/44/wet-arbeidsongeschiktheidsvoorziening-jonggehandicapten-wajong/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Regionale Sociale Dienst - Hoeksche Waard/Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  WIA kent 2 regelingen WGA en IVA Binnen de WIA zijn er 2 verschillende uitkeringen Als u gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent kunt u in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten WGA Als u volledig arbeidsongeschikt bent en de kans dat u weer herstelt erg klein is kunt u een uitkering krijgen volgens de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten IVA Recht op WIA uitkering Om in aanmerking te komen voor de WIA uitkering moet u onder meer aan deze voorwaarden voldoen U werkt in loondienst of u ontvangt een WW uitkering U heeft nog geen recht op AOW U heeft de wachttijd doorlopen De wachttijd duurt 104 weken na de dag waarop u ziek bent geworden Daarnaast gelden voor de WGA uitkering en de IVA uitkering nog aanvullende voorwaarden Die hebben te maken met de mate van arbeidsongeschiktheid en het loon dat u nog kunt verdienen Aanvragen WIA uitkering U vraagt een WIA uitkering aan bij het UWV Dat kan met uw DigiD U kunt bij het UWV ook telefonisch een formulier aanvragen UWV stuurt u een brief over de uiterlijke aanvraagdatum Kijk voor meer informatie over de WIA op www rijksoverheid nl telefonisch contact

  Original URL path: http://www.rsdhw.nl/page/index/id/43/pijlers/regelgeving/wet-werk-en-inkomen-naar-arbeidsvermogen-wia/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Regionale Sociale Dienst - Hoeksche Waard/Werkloosheidswet (WW)
  minimaal vijf werkuren per week Als u minder dan tien uur per week werkte moet u minimaal de helft van uw uren verliezen u krijgt de verloren uren niet doorbetaald u kunt direct aan de slag als u een baan vindt of krijgt aangeboden u hebt minimaal een half jaar gewerkt In de 36 weken voor u werkloos werd moet u minimaal 26 weken hebben gewerkt u bent verzekerd voor de WW Van belang is verder dat u zich tijdig hebt ingeschreven als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf U mag ook niet verwijtbaar werkloos zijn Verwijtbaar werkloos bent u als u zelf ontslag hebt genomen of om een dringende reden bent ontslagen bijvoorbeeld omdat u zich hebt misdragen Dan krijgt u geen of alleen een gedeeltelijke WW uitkering Kijk voor meer informatie op www rijksoverheid nl Telefonisch contact met de Rijksoverheid kan via het gratis telefoonnummer 1400 Algemene Nabestaanden Wet ANW Inkomensvoorziening Oudere Werklozen IOW Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wajong Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA Wet Kinderopvang WKO Wet inburgering WI Besluit bijstandverlening zelfstandigen Bbz Wet Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen IOAZ Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAW Langdurigheidstoeslag Tegemoetkoming bijzondere kosten voor chronisch zieken gehandicapten

  Original URL path: http://www.rsdhw.nl/page/index/id/42/pijlers/regelgeving/werkloosheidswet-ww/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Regionale Sociale Dienst - Hoeksche Waard/Wet Kinderopvang (WKO)
  u uw burgerservicenummer bij de hand De kinderopvangtoeslag wordt helemaal inkomensafhankelijk Vanaf 1 januari 2013 wordt de kinderopvangtoeslag volledig inkomensafhankelijk Dat betekent dat het bedrag dat u aan kinderopvangtoeslag kunt krijgen afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen OOK als u een bijstandsuitkering ontvangt Uitbetaling kinderopvangtoeslag niet meer door gemeente en UWV Per 1 januari 2013 verandert het een en ander voor de zogenoemde doelgroepouders Dit zijn ouders die niet werken maar een traject naar werk volgen in het kader van hun re integratie of studeren of een verplichte inburgeringcursus volgen of tienermoeder zijn Verder is er nog een groep ouders die parttime werken en een aanvullende bijstandsuitkering op deze inkomsten ontvangen Al deze doelgroepouders moesten tot nu toe een deel van hun kinderopvangtoeslag bij de RSDHW aanvragen Met ingang van 1 januari 2013 wordt de gehele kinderopvangtoeslag ook voor deze ouders door de Belastingdienst uitgekeerd Men kan dan dus geen tegemoetkoming kinderopvang meer bij de RSDHW aanvragen Alleen nog kinderopvangtoeslag voor de uren van het traject Sinds 1 januari 2012 krijgen werkende ouders alleen nog kinderopvangtoeslag over de uren van de minst werkende ouder Deze regels gaan ook gelden voor mensen die een traject naar werk moeten volgen Vanaf 1 januari 2013 wordt eerst de duur van het recht op kinderopvangtoeslag beperkt Alleen de maanden waarin daadwerkelijk een traject gevolgd wordt komen voor vergoeding in aanmerking Hierbij geldt een maximum van 230 uur per maand Vanaf 1 januari 2014 wordt het recht op kinderopvangtoeslag gekoppeld aan de uren dat daadwerkelijk een traject wordt gevolgd Wanneer in een gezin een ouder 40 uur deelneemt aan een re integratietraject en de ander 30 uur dan is 30 uur de basis voor de berekening van de kinderopvangtoeslag Kijk voor meer informatie over de WKO op www rijksoverheid nl telefonisch contact met

  Original URL path: http://www.rsdhw.nl/page/index/id/41/pijlers/regelgeving/wet-kinderopvang-wko/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive