archive-nl.com » NL » R » RSDHW.NL

Total: 35

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Regionale Sociale Dienst - Hoeksche Waard/Wet inburgering (WI)
  te burgeren Om in te kunnen burgeren moet u de Nederlandse taal leren en moet u weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit Uw kennis wordt getoetst aan de hand van het inburgeringsexamen Als u slaagt voor dit examen bent u ingeburgerd Om de slaagkans te vergroten kunt u eerst een inburgeringscursus volgen Asielgerechtigden en geestelijke bedienaren kunnen per 1 juli 2012 een eenmalig aanbod van de RSDHW krijgen voor een inburgeringstraject Deze inburgeringsplichtigen hoeven alleen een eigen bijdrage van 270 te betalen Per 1 januari 2013 verandert de Wet inburgering De overheid wil dat inburgeringsplichtigen voortaan zelf zorgen voor hun inburgering en heeft hiervoor een sociaal leenstelsel opgericht Gezinsherenigers mogen voor een inburgeringscursus maximaal 5 000 lenen voor asielgerechtigden is dat maximaal 10 000 Voor nadere informatie over de Wet inburgering en de gewijzigde Wet inburgering wordt verwezen naar de website van de rijksoverheid http www rijksoverheid nl onderwerpen inburgering Algemene Nabestaanden Wet ANW Inkomensvoorziening Oudere Werklozen IOW Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wajong Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA Werkloosheidswet WW Wet Kinderopvang WKO Besluit bijstandverlening zelfstandigen Bbz Wet Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen IOAZ Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAW Langdurigheidstoeslag Tegemoetkoming bijzondere

  Original URL path: http://www.rsdhw.nl/page/index/id/40/pijlers/regelgeving/wet-inburgering-wi/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive


 • Regionale Sociale Dienst - Hoeksche Waard/Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
  of WW uitkering die zich willen vestigen als zelfstandig ondernemer kunnen er een beroep op doen Verschillende groepen zelfstandigen kunnen een beroep doen op het Bbz Dit hangt af van de situatie waarin hun bedrijf zich bevindt Doelgroepen Bbz De volgende groepen zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning op basis van Bbz mensen die een bedrijf starten vanuit de bijstand of de WW gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen oudere zelfstandigen ouder dan 55 jaar met een niet levensvatbaar bedrijf zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen Personen die werken als zelfstandig ondernemer en een bijstandsuitkering zelfstandige of een IOAZ uitkering willen aanvragen kunnen rechtstreeks contact opnemen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen via het telefoonnummer 010 4984777 Kijk voor meer informatie over de Bbz op www rijksoverheid nl Telefonisch contact met de Rijksoverheid kan via het gratis telefoonnummer 1400 Algemene Nabestaanden Wet ANW Inkomensvoorziening Oudere Werklozen IOW Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wajong Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA Werkloosheidswet WW Wet Kinderopvang WKO Wet inburgering WI Wet Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen IOAZ Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAW Langdurigheidstoeslag Tegemoetkoming bijzondere kosten voor chronisch zieken gehandicapten en ouderen Tegemoetkoming kosten Schoolgaande kinderen van 12

  Original URL path: http://www.rsdhw.nl/page/index/id/39/pijlers/regelgeving/besluit-bijstandverlening-zelfstandigen-bbz/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Regionale Sociale Dienst - Hoeksche Waard/Wet Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
  AOW leeftijd u hebt ten minste tien jaar als zelfstandige gewerkt Of u hebt drie jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand zeven jaar in loondienst geweest u hebt 1225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt Dit is gemiddeld zo n 24 uur per week Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar en uw partner minimaal 525 uur in het bedrijf hebben gewerkt de inkomsten dat is de winst uit uw bedrijf moeten samen met eventuele andere inkomsten de laatste drie jaar minder zijn geweest dan 21 144 bruto gemiddeld per jaar Voor de toekomst mag geen hoger inkomen dan 22 952 bruto worden verwacht De gemeente zal dit onderzoeken Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee als hij of zij meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt Andere inkomsten bijvoorbeeld loon of een WW uitkering tellen niet mee Personen die werken als zelfstandig ondernemer en een bijstandsuitkering zelfstandige of een IOAZ uitkering willen aanvragen kunnen rechtstreeks contact opnemen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen via het telefoonnummer 010 4984777 Kijk voor meer informatie over de IOAZ op www

  Original URL path: http://www.rsdhw.nl/page/index/id/38/pijlers/regelgeving/wet-inkomensvoorziening-oudere-en-arbeidsongeschikte-gewezen-zelfstandigen-ioaz/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Regionale Sociale Dienst - Hoeksche Waard/Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
  en die geen WW uitkering meer krijgen en die daarnaast ook onvoldoende inkomen hebben om van te leven kunnen een beroep doen op de IOAW De uitkering is een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau Voor de IOAW telt het inkomen van de partner ook mee Het inkomen van eventuele kinderen telt niet mee Oudere werklozen komen in aanmerking voor een IOAW uitkering als zij op of na hun 50e jaar werkloos worden en langer dan 3 maanden een WW uitkering kregen op of na hun 50e jaar een WGA uitkering werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten kregen en deze uitkering is gestopt omdat ze bij een herbeoordeling minder dan 35 arbeidsongeschikt waren minder dan 80 arbeidsongeschikt zijn en op 28 december 2005 voor de komst van de WIA al een IOAW uitkering ontvingen Zij mogen daarbij geen recht hebben op een toeslag via de Toeslagenwet omdat zij een partner hebben die na 31 december 1971 is geboren en geen kind hebben dat jonger is dan 12 jaar Het aanvragen van een IOAW uitkering doet u bij de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard Beetsstraat 7c 3281 PL Oud Beijerland tel 0186 630100 Kijk voor meer informatie over de IOAW op www rijksoverheid nl

  Original URL path: http://www.rsdhw.nl/page/index/id/37/pijlers/regelgeving/wet-inkomensvoorziening-oudere-en-gedeeltelijk-arbeidsongeschikte-werkloze-werknemers-ioaw/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Regionale Sociale Dienst - Hoeksche Waard/Langdurigheidstoeslag
  geldende bijstandsnorm u beschikt niet over meer vermogen dan u volgens de WWB in uw situatie mag hebben u volgt geen opleiding als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten WTOS of een studie als genoemd in de Wet studiefinanciering 2000 WSF 2000 De hoogte van de langdurigheidstoeslag is afhankelijk van uw woon situatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de RSDHW 0186 630100

  Original URL path: http://www.rsdhw.nl/page/index/id/36/pijlers/regelgeving/langdurigheidstoeslag/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Regionale Sociale Dienst - Hoeksche Waard/Tegemoetkoming bijzondere kosten voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen
  andere regelingen worden vergoed Wanneer u tot deze doelgroep behoort kunt u TBK krijgen U behoort tot de doelgroep indien u langdurig aangewezen bent op thuiszorg minimaal zes maanden en of aangewezen bent op hulpmiddelen voor wonen werk vervoer lopen rolstoel en of 80 100 arbeidsongeschikt bent verklaard en of 65 jaar en ouder bent U dient tevens te voldoen aan de volgende voorwaarden uw inkomen is gelijk aan of minder dan 110 van de van toepassing zijnde bijstandsnorm uw vermogen spaargeld mag niet hoger zijn dan alleenstaande 5 795 00 alleenstaande ouder of echtpaar 11 590 00 heeft u een eigen woning dan mag het vermogen in de woning mag niet hoger zijn dan 48 900 00 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de RSDHW Ook kunt u het boekje xtra Waard ophalen bij het Werkplein of aanvragen hier staan alle voorwaarden en regelingen met betrekking tot TBK uitvoerig in beschreven Algemene Nabestaanden Wet ANW Inkomensvoorziening Oudere Werklozen IOW Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wajong Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA Werkloosheidswet WW Wet Kinderopvang WKO Wet inburgering WI Besluit bijstandverlening zelfstandigen Bbz Wet Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen IOAZ Wet Inkomensvoorziening oudere en

  Original URL path: http://www.rsdhw.nl/page/index/id/35/pijlers/regelgeving/tegemoetkoming-bijzondere-kosten-voor-chronisch-zieken-gehandicapten-en-ouderen/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Regionale Sociale Dienst - Hoeksche Waard/Tegemoetkoming kosten Schoolgaande kinderen van 12 tot 18 jaar
  naar uw inkomen en vermogen De tegemoetkoming kan bestaan uit 2 onderdelen Bijdrage van maximaal 100 00 p p per kalenderjaar voor schriften schooltas fietskosten e d Bijdrage van maximaal 250 00 p p per opleiding voor deelname schoolkamp excursies e d Voor meer informatie over tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen kunt u contact opnemen met een medewerker van de RSDHW Algemene Nabestaanden Wet ANW Inkomensvoorziening Oudere Werklozen IOW Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

  Original URL path: http://www.rsdhw.nl/page/index/id/34/pijlers/regelgeving/tegemoetkoming-kosten-schoolgaande-kinderen-van-12-tot-18-jaar/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive

 • Regionale Sociale Dienst - Hoeksche Waard/Rotterdampas
  rotterdampas nl Algemene Nabestaanden Wet ANW Inkomensvoorziening Oudere Werklozen IOW Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wajong Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIA Werkloosheidswet WW Wet Kinderopvang WKO Wet inburgering WI Besluit bijstandverlening zelfstandigen Bbz Wet Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen IOAZ Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAW Langdurigheidstoeslag Tegemoetkoming bijzondere kosten voor chronisch zieken gehandicapten en ouderen Tegemoetkoming kosten Schoolgaande kinderen van 12 tot 18 jaar Collectieve

  Original URL path: http://www.rsdhw.nl/page/index/id/33/pijlers/regelgeving/rotterdampas/ (2016-01-05)
  Open archived version from archive