archive-nl.com » NL » R » RUGINFO.NL

Total: 1102

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  en veilig Lees verder Nieuwsbrief E mail Inschrijven Uitschrijven Nieuwsarchief Raadpleeg ook ons nieuwsarchief Nieuws Sluiting 0900 lijn 20 12 2009 Vanwege de feestdagen is de 0900 lijn gesloten van maandag 21 december t m vrijdag 1 januari Vanaf maandag

  Original URL path: http://www.ruginfo.nl/nieuws.asp?id=111 (2016-01-30)
  Open archived version from archive


 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  sommige behandelingen geschrapt zoals behandelingen bij lichte depressie Meerjarig gebruik hulpmiddelen Het meerjarig gebruik van hulpmiddelen uit de Zorgverzekeringswet telt voortaan mee voor de toekenning van een tegemoetkoming Meetellen wil zeggen dat het geen zelfstandig criterium is maar dat het geldt in combinatie met medicijn of zorggebruik Bijvoorbeeld u valt in de categorie licht medicijngebruik lichte FKG groep dan zou u normaal geen tegemoetkoming krijgen doordat u echter ook meerjarig een hulpmiddel gebruikt krijgt u die nu wel Rolstoelen in de Wmo Rolstoelen die worden verstrekt in het kader van de Wmo geven recht op een tegemoetkoming Bovendien kan het gebruik van een rolstoel er ook toe leiden dat u een hogere tegemoetkoming krijgt als u ook al binnen een ander criterium valt Overige criteria Er zijn nog twee andere belangrijke criteria toegevoegd Te weten het PGB voor Wmo huishoudelijke verzorging Awbz indicaties door bureau Jeugdzorg Hierdoor worden kinderen met geestelijke of lichamelijke beperkingen ook beter gevonden Totale bereik Met deze aanpassingen wordt de Wtcg beter toegesneden op mensen die meerkosten maken vanwege hun ziekte of handicap Ze leiden ertoe dat 159 000 mensen extra een tegemoetkoming krijgen Het totale bereik van de regeling komt op ongeveer twee miljoen mensen Reactie CG Raad De CG Raad vindt deze maatregelen voor de korte termijn een behoorlijke stap vooruit Bij de verbeteringen is duidelijk rekening gehouden met de uitkomsten van het Meldpunt Wtcg van de CG Raad Zo wordt bijvoorbeeld gemeld dat met aanpassing van de medicijnlijst en de criteria voor ziekenhuis zorg 75 van de klachten uit dit meldpunt kan worden verholpen Door de andere maatregelen zal dit percentage nog hoger liggen Doktersverklaring Op één belangrijk punt vindt de CG Raad het voorstel niet ver genoeg gaan Bepaalde hulpmiddelen uit de Zorgverzekeringswet zoals blinde geleide stokken en prothesen moeten volgens de

  Original URL path: http://www.ruginfo.nl/nieuws.asp?id=110 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  zorgkantoren of zij het lidmaatschap van een patiëntenvereniging vergoeden Hieronder vindt u een overzicht van verzekeraars en kantoren die positief gereageerd hebben Daarbij staat ook vermeld hoe die vergoeding eruit ziet en onder welke voorwaarden deze gegeven wordt Soms wordt als voorwaarde genoemd dat uw organisatie lid moet zijn van de NPCF Hierdoor wordt het lidmaatschap van veel patiëntenverenigingen niet vergoed Indien dat bij u het geval is kunt u

  Original URL path: http://www.ruginfo.nl/nieuws.asp?id=85 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  de kosten Dit is afgesproken in de nieuwe Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Wtcg Betaling van eigen bijdragen geldt voor iedereen die hulp of zorg thuis ontvangt uit de AWBZ of de Wmo en voor mensen die die in een AWBZ instelling wonen Hebt u voor zorg in het jaar 2008 een rekening ontvangen in november vorig jaar en deze pas in 2009 betaald Dan geldt voor u een

  Original URL path: http://www.ruginfo.nl/nieuws.asp?id=109 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  eventuele sportaanpassingen Het poliklinische spreekuur wordt iedere maandagavond gehouden van 18 00 uur tot 22 00 uur in Heliomare te Wijk aan Zee Sporten altijd Heliomare vindt het belangrijk om sport en bewegen aan te bieden tijdens en na de revalidatie daarom wordt dit structureel ingepast in het revalidatieproces Aan het eind van de revalidatieperiode krijgt iedere patiënt een sportadvies mee De hoop en verwachting is dat de patiënten in hun eigen thuisomgeving gaan sporten Als aanvulling op dit aanbod bieden we ook expertise tijdens de sportbeoefening Gehandicapte sporters blijken in de praktijk toch regelmatig met vragen en knelpunten te zitten Vragen als Is deze sport goed voor mijn lichaam met mijn beperkingen Ik wil graag meer gaan sporten maar kan ik dat lichamelijk wel aan Ik wil mijn trainingsprogramma voor mijn sport uitbreiden daarom wil ik graag een inspanningstest ondergaan Dan weet ik wat mijn mogelijkheden zijn Ik ben hard aan het trainen voor mijn sport doe ik dat wel op de goede manier Ik heb last van mijn schouder tijdens het rolstoeltennis wat moet ik doen Professionals De professionals die betrokken zijn bij het spreekuur van het Sport Medisch Adviescentrum Heliomare zijn een sportarts revalidatiearts en een verpleegkundige

  Original URL path: http://www.ruginfo.nl/nieuws.asp?id=106 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  zieken en gehandicapten te compenseren voor de meerkosten die ze maken Uit de meldactie van de CG Raad blijkt dat lang niet iedereen uit de doelgroep wordt bereikt Resultaten Ruim 1300 mensen hebben aangegeven dat ze geen tegemoetkoming gaan krijgen terwijl ze menen daar wel recht op te hebben Heel opvallend is dat 30 van de mensen echt zware beperkingen ondervindt in het dagelijks leven van hun handicap of ziekte Ze moeten erg veel regelen en extra kosten maken om een huishouden te kunnen draaien en om mee te kunnen doen aan de maatschappij Deze extra kosten kunnen wel oplopen tot 3000 euro per jaar Het is daarom extra schrijnend dat veel mensen uit deze groep buiten de boot dreigen te vallen Medicijnen De meldactie maakt duidelijk dat de criteria om voor de regeling in aanmerking te komen snel verbeterd moeten worden Zo wordt er nu een medicijnlijst gebuikt om chronisch zieken op te sporen Deze zogenaamde FKG lijst is veel te beperkt Bijna alle melders 91 slikken langdurig medicijnen op voorschrift van een arts en komen toch niet voor een toeslag in aanmerking Bijvoorbeeld omdat ze net een iets te lage dosis slikken Het gaat hierbij onder meer om

  Original URL path: http://www.ruginfo.nl/nieuws.asp?id=105 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  bereikbaarheid en dienstverlening van de huisarts De meldactie sluit aan bij de inspanningen van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie NPCF om samenwerking te bevorderen tussen huisartsen apothekers fysiotherapeuten thuisverpleging etc Want als deze zorgverleners nauw met elkaar samenwerken kan de zorg steeds patiëntgerichter worden en groeien de mogelijkheden voor betere service en dienstverlening De huisarts kan daarbij een belangrijke rol spelen Naast bereikbaarheid en dienstverlening van de huisarts willen de regionale Zorgbelangorganisaties en de NPCF weten wat de wensen en ervaringen zijn ten aanzien van het wisselen van huisarts het aanbod van online diensten van de huisarts en de wachttijden De meldactie loopt van 16 november tot 30 november De vragenlijst is te vinden op http www consumentendezorg nl en op de websites van de 13 Zorgbelangorganisaties De resultaten worden over enkele weken bekendgemaakt Ook telefonisch kunt u uw ervaringen doorgeven via 030 29 16 777 op werkdagen van 10 00 uur tot 16 00 uur of via 0900 243 70 70 0 10 per minuut Consument en de Zorg De website ConsumentendeZorg nl helpt de positie van patiënten en zorgconsumenten ten opzichte van zorgorganisaties te versterken Daartoe worden op de website gegevens en ervaringen verzameld Met deze informatie kunnen

  Original URL path: http://www.ruginfo.nl/nieuws.asp?id=104 (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Actueel nieuws voor rugpatiënten van de NVVR de Wervelkolom
  Nederland en de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid werken in dit project toe naar een platform waar meer patiëntenorganisaties expertise uitwisselen en gezamenlijk ondersteuning bieden aan patiënten die te maken krijgen met ziekeverzuim en arbeidsongeschiktheidskeuringen Mensen met ME CVS en whiplash stuiten in contact met een bedrijfs of keuringsarts op vergelijkbare knelpunten Over beide aandoeningen bestaan nogal wat vooroordelen en misverstanden Bij het vaststellen van beperkingen en van arbeidsmogelijkheden is er vaak een groot verschil tussen het oordeel van de bedrijfs of keuringsarts en wat iemand zelf ervaart De Whiplash Stichting Nederland en de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid ontvangen van het ministerie VWS subsidie om in een gezamenlijk project te werken aan verbetering van de keuringspraktijk De subsidie maakt het mogelijk om al per 1 oktober een advies en meldpunt te openen waar mensen met whiplash en ME CVS terecht kunnen met vragen over ziekteverzuim arbeidsongeschiktheids keuringen en bezwaar en beroepsprocedures Via het meldpunt worden ervaringsgegevens verzameld die belangrijke input geven voor de belangenbehartiging Onder meer richting UWV beroepsorganisaties bedrijfs en verzekeringsartsen en politici Het advies en meldpunt is op werkdagen van 9 00 13 00 uur bereikbaar op telefoon 050 549 29 06 Melden van ervaringen kan telefonisch maar ook

  Original URL path: http://www.ruginfo.nl/nieuws.asp?id=103 (2016-01-30)
  Open archived version from archive •