archive-nl.com » NL » S » SARCOIDOSE.NL

Total: 579

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Diagnose longen
  de longaandoening bij sarcoïdose kunnen klachten van de luchtwegen en of ademhaling ontstaan De klachten van de patiënt zijn meestal te objectiveren door stoornissen in de functie van de longen op het gebied van de ventilatie en gaswisseling De praktijk heeft echter geleerd dat bij patiënten die geen klachten hebben toch in wisselende mate afwijkingen bij onderzoek van de longfunctie kunnen voorkomen Het onderzoek van de longfunctie moet daarom beschouwd worden als een belangrijk onderdeel van het onderzoek bij patiënten met longsarcoïdose Vaak zijn de resultaten van het longfunctieonderzoek van doorslaggevende aard bij het besluit tot medicamenteuze behandeling Bij patiënten met röntgenologisch een stadium I longsarcoïdose is de longfunctie slechts zelden gestoord Bij de zogenaamde stadia II en III kan dit wel het geval zijn Een gestoorde longfunctie is bijna obligaat in stadium IV longsarcoïdose De stoornis in de longfunctie blijkt echter niet altijd overeenkomstig te zijn met de verwachting naar aanleiding van de ernst van de afwijkingen op de thoraxfoto Het longfunctieonderzoek bestaat voornamelijk uit de bepaling van de longinhoud de hoeveelheid lucht die maximaal in en uitgeademd kan worden de hoeveelheid lucht die maximaal in 1 seconde uitgeademd kan worden en de snelheid waarmee het ingeademde zuurstof aan het bloed wordt doorgegeven Om te onderzoeken of deze laatste functie van de longen gestoord is dient soms ook onderzoek van het slagaderlijk bloed te geschieden Meestal gebeurt dit bij de patiënt zowel in rust als bij inspanning ergometrie bijvoorbeeld op een fiets of loopband 3 Laboratoriumonderzoek Bij het laboratoriumonderzoek kan meer dan één afwijking aan het licht komen Een verhoogde spiegel van een bepaalde stof ACE angiotensine converting enzyme in het bloed komt bij ongeveer 60 van de patiënten met sarcoïdose voor Het extra ACE is afkomstig uit de granulomen Een verhoogde ACE waarde is suggestief voor een actief ziekteproces maar een normale waarde sluit die activiteit echter niet geheel uit Een daling van een verhoogde ACE waarde in het bloed weerspiegelt wel ziekteremissie of het resultaat van behandeling 4 Weefselonderzoek Het verdient meestal aanbeveling de vermoedelijke diagnose sarcoïdose te bevestigen door weefselonderzoek het aantonen van granulomen Bij patiënten met longsarcoïdose kan dit geschieden door middel van flexibele bronchoscopie Bronchoscopie is een onderzoek waarbij de longarts met een bronchoscoop de luchtwegen bronchiën bekijkt De bronchoscoop is het kijkinstrument dat gekoppeld is aan een lichtbron waarmee via een dunne buigzame en stuurbare slang en een ingewikkeld lenssysteem de luchtwegen onder plaatselijke verdoving kunnen worden geïnspecteerd Bovendien kunnen via dit kijkinstrument met een tangetje kleine stukjes weefsel worden weggenomen van de luchtwegen evenals van de long Bij het bronchoscopisch onderzoek wordt vaak ook een zogenaamde longspoeling verricht Een water zoutoplossing wordt dan via de bronchoscoop ingespoten in een gedeelte van de long Het vocht wordt direct weer afgezogen en in het laboratorium onderzocht Op grond van onderzoek naar de bestanddelen in de afgezogen vloeistof kan men beoordelen of de aandoening wel of niet actief is in de longen Weefselonderzoek van de lymfklieren in het gebied tussen de longen mediastinum kan uitgevoerd

  Original URL path: http://www.sarcoidose.nl/over-sarcoidose/diagnose/22-diagnose-longen.html (2016-01-30)
  Open archived version from archive


 • Diagnose vermoeidheid
  in een patiëntenpopulatie met klinisch significante sarcoïdose 17 in vergelijking met een controlegroep 3 Dit kan in deze populatie door de aandoening zelf veroorzaakt zijn onder andere door infiltratie van de bovenste luchtwegen of een gevolg zijn van de behandeling met corticosteroïden Corticosteroïden kunnen gewichtstoename veroorzaken en als bijwerking een myopathie van onder andere de spieren van het strottenhoofd hebben Dit kan bijdragen tot de ontwikkeling van een obstructief slaapapneusyndroom ademstilstanden tijdens de slaap en mede een verklaring zijn voor het optreden van vermoeidheid Verder kan de moeheid leiden tot belangrijke activiteitstoornissen en een afname van de inspanningstolerantie tot gevolg hebben Verminderde kracht van de ademhalingsspieren bleek ook gerelateerd aan vermoeidheidsklachten Verklaring van moeheid De bij sarcoïdose optredende veranderingen in de immuunregulatie die een overmatige afgifte van cytokinen tot gevolg hebben kunnen moeheid veroorzaken Dit kan ook mogelijk de optredende temperatuurverhoging verklaren Daarnaast worden TNF alfa IL 1 en PGE2 mede verantwoordelijk geacht voor de optredende verandering van de lichaamssamenstelling Er treedt een verlies van lichaamseiwitten op met name in de spieren Deze afbraak van spiereiwitten kan weer resulteren in een verhoogd aanbod van aminozuren aan de lever Deze aminozuren kunnen op hun beurt worden aangewend voor de productie van acutefase eiwitten en immuunglobuline die vaak verhoogd zijn bij sarcoïdosepatiënten De observatie van de betrokkenheid van een acutefasereactie met als gevolg spierafbraak kan therapeutische gevolgen hebben Tot op heden is er geen parameter beschreven die objectief de ziekteactiviteit of de min of meer vage klacht moeheid kan weergeven Sociale gevolgen Klinisch meetbare afwijkingen ontbreken meestal Het is voor de patiënt enorm moeilijk dat er geen enkel objectief bewijs is te vinden voor deze toch zeer hinderlijke klachten Hierdoor kunnen sociale problemen ontstaan De omgeving ziet niet in dat de patiënt nog steeds klachten heeft samenhangend met de doorgemaakte aandoening Vaak wordt niet aanvaard dat iemand iets gewoonweg niet kan Daarnaast kunnen problemen ontstaan als de sarcoïdosepatiënt nog niet volledig kan deelnemen aan het arbeidsproces Bovendien verlangen de bedrijfsartsen objectieve parameters die helaas nogal eens ontbreken Tot op heden is er geen parameter beschreven die objectief de ziekteactiviteit of de min of meer vage klacht moeheid kan weergeven Relatie kwaliteit van leven In diverse Nederlandse studies naar de kwaliteit van leven werd de aanwezigheid van moeheid vastgelegd met behulp van de facetten Energie en vermoeidheid en Slaap en rust van de World Health Organization Quality of Life Assessment Instrument vragenlijst WHOQOL 100 Nederlandse versie Moeheid bleek de kwaliteit van leven te beïnvloeden patiënten met vermoeidheidsklachten gemeten met het bovengenoemde facet Energie en vermoeidheid van de WHOQOL 100 hadden een meer uitgesproken daling van de inspanningstolerantie en vertoonden vaker huidafwijkingen en temperatuurverhoging In deze populatie bleken patiënten die alleen extrathoracale lokalisaties van de sarcoïdose hadden minder gehinderd te worden door moeheid dan patiënten met longafwijkingen Behandeling moeheid Tot op heden is een doeltreffende aanpak van het probleem moeheid niet bekend Voor het vaststellen van moeheid bestaat op dit moment nog geen doeltreffende meetmethode Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over de vraag of

  Original URL path: http://www.sarcoidose.nl/over-sarcoidose/diagnose/25-diagnose-vermoeidheid.html (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Diagnose ogen
  optreden Bijna elk weefsel van het oog kan bij deze ontsteking betrokken zijn terwijl de klachten sterk afhankelijk zijn van de plaats van de ontsteking Regenboogvlies en netvliesontstekingen Bij de plotseling optredende acute vorm van regenboogvliesontsteking heeft de patiënt plotseling een rood soms pijnlijk oog of beide ogen Het zien is wazig er zweven soms zwarte vlekken voor de ogen en er is vaak een overgevoeligheid voor licht Dit kan maar hoeft niet samen te gaan met algemene verschijnselen van sarcoïdose zoals een algemeen zoch onwel bevinden en huid en of longafwijkingen Bij deze acute vorm worden meestal weinig complicaties gezien en de reactie op de behandeling met oogdruppels deze bevatten corticosteroïden en pupilverwijdende stoffen is over het algemeen goed De chronische geleidelijke vorm begint meer sluipend heeft helaas meer complicaties reageert slechter op therapie druppels en of tabletten en heeft een slechtere prognose In het netvlies zijn met name de bloedvaten vaak aangetast gelukkig meestal aan de randen die minder belangrijk zijn voor de gezichtsscherpte In ernstige gevallen kunnen afsluitingen van vaten in het netvlies ontstaan met als gevolg bloedingen en vochtophoping oedeem Soms kunnen de vaatafwijkingen leiden tot het ontstaan van nieuwe bloedvaten die weer bloedingen in het glasvocht gelatine achtig vloeistof in het oog en gelukkig zelden een netvliesloslating kunnen veroorzaken De oogarts kan deze afwijkingen waarnemen bij funduscopie oogspiegelen waarvoor de pupil met oogdruppels wijder gemaakt moet worden Na dit onderzoek ziet de patiënt doorgaans tijdelijk enkele uren wazig De patiënt kan netvliesafwijkingen opmerken door het zien van zwarte vlekken veroorzaakt door vertroebelingen in het glasvocht die met de beweging van het oog meegaan Wanneer deze troebelingen toenemen en ook het centrale deel van het netvlies meedoet zal het gezichtsvermogen afnemen Indien deze vertroebelingen zeer dicht worden en onvoldoende reageren op lokale en of algemene medicijnen kan een vitrectomie worden overwogen Bij deze operatie wordt het troebele glasvocht met behulp van zeer fijne instrumenten weggenomen en vervangen door ander vocht Aangezien dit een ingrijpende operatie is met risico s zal deze ingreep alleen bij een ernstige bedreiging van het gezichtsvermogen worden geadviseerd Bij funduscopie kunnen ook afwijkingen in het onder het netvlies gelegen vaatvlies chorioidea worden bestudeerd Deze afwijkingen gaan meestal samen met de al genoemde netvliesafwijkingen Bij het verdwijnen van deze ontstekingshaarden ontstaan scherp begrensde littekens Andere aangedane delen van het oog Een enkele maal kan ook de gezichtszenuw bij de ziekte betrokken zijn Meestal is dit een reactie op al bestaande oogafwijkingen Het bindvlies conjunctiva is vaak aangedaan waarbij kleine bobbeltjes ook wel follikels genoemd kunnen ontstaan Een biopsie van zo n follikel kan behulpzaam zijn bij het stellen van de diagnose De behandeling bestaat uit druppels die meestal corticosteroïden bevatten Als de traanklier is aangedaan treden er met name klachten over droge ogen op Deze betrokkenheid kan worden aangetoond met een Schirmer test met filtreerpapiertjes wordt de traanproductie gemeten en eventueel een biopsie van de traanklier Naast de verdere therapie moeten kunsttranen en of zalf worden voorgeschreven Behandeling Bij de acute regenboogvliesontsteking is

  Original URL path: http://www.sarcoidose.nl/over-sarcoidose/diagnose/23-diagnose-ogen.html (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Diagnose huid
  figuren waarbij er een voorkeur lijkt te bestaan voor ringvormige structuren Het oppervlak van de huid is zelden veranderd maar kan soms licht schilferen wratachtige afwijkingen vertonen of verzweringen chronisch huidletsel met geen of geringe kans op genezing Gelukkig treedt er zelden littekenvorming op met uitzondering van de papuleuze variant en de ringvormen Voor zover bekend bestaat er geen karakteristieke verdeling van de huidafwijkingen hoewel er enige voorkeur lijkt te bestaan voor het gelaat de armen en de benen De kleine knobbelige varianten lijken een voorkeur te hebben voor de strekzijde van de armen en benen terwijl de grote knobbelige vormen voornamelijk zijn gelokaliseerd op de romp en in het gelaat Ook raciale verschillen zijn beschreven in de meest frequent voorkomende verschijningsvormen Zelden treedt haaruitval verminderde pigmentatie vissenhuidachtige veranderingen gegeneraliseerde roodheid en schilfering van de huid op Ook nagelafwijkingen zijn beschreven In het verleden werd vaak een associatie tussen sarcoïdose en andere aandoeningen verondersteld hetgeen werd verklaard door een verminderde immunologische respons van het lichaam Slechts van hardnekkige wratteninfecties is komen vast te staan dat deze meer veelvuldig voorkomen Diagnostiek en behandeling Iemand die zich presenteert met een eryhtema nodosum aandoening hoeft niet persé een sarcoïdosepatiënt te zijn aangezien dit een begeleidend verschijnsel is bij vele aandoeningen zoals bijvoorbeeld bacteriële infecties streptococcen infecties aan de keel tuberculose schimmelinfecties bepaalde darmziekten ziekte van Crohn en kwaadaardige bloedziekten maar ook kan worden uitgelokt door het gebruik van bepaalde medicamenten Vervolgonderzoek wordt dan ook veelal gevormd door fysiek onderzoek bloed en röntgenologisch onderzoek Het afnemen van stukjes huid biopsie is zelden noodzakelijk Bij de specifieke huidafwijkingen vertonen de plekken een appelmoesachtig gedrag hetgeen aanleiding kan zijn tot het uitvoeren van een biopsie om aanvullend onderzoek mogelijk te maken Bij de behandeling moet altijd een afweging worden gemaakt tussen het verwachte spontane verloop en de kans op mogelijke bijwerkingen van de behandeling Enerzijds dient men niet te licht voor een systemische therapie te kiezen aangezien de huidafwijkingen een veelal gunstig spontaan verloop hebben en zelden een ernstige bedreiging voor de algehele gezondheid vormen Anderzijds wordt vaak te licht geoordeeld over het effect dat huidafwijkingen op het algehele welbevinden kunnen hebben en op het sociaal functioneren van patiënten Soms leidt schaamte tot isolement Papuleuze afwijkingen hebben vaker een gunstig verloop en doven veelal spontaan uit terwijl lupus pernio zelden spontaan verdwijnt en aanleiding kan geven tot blijvende misvorming van de neus oren wangen handen vingers en tenen Ook de ervaring dat deze vorm vaak is geassocieerd met ernstige interne problemen rechtvaardigt een actieve systemische behandeling Lokale behandeling bestaat meestal uit het toepassen van corticosteroïden in de vorm van crèmes of zalven Corticosteroïden onderdrukken het ontstekingsproces in de huid vrij effectief De laatste jaren zijn er een aantal nieuwe preparaten op de markt gekomen die een sterke werking combineren met minder lokale bijwerkingen zoals het dun en kwetsbaar worden van de huid Ook is het mogelijk deze middelen te combineren met bedekking met doorzichtige pleisters die afhankelijk van de plaats waar ze toegepast worden slechts één

  Original URL path: http://www.sarcoidose.nl/over-sarcoidose/diagnose/19-diagnose-huid.html (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Diagnose gewrichten
  tot 24 weken verdwenen indien adequaat is behandeld De behandeling bestaat verder uit gedoseerde rust het gebruik van pijnstillers en eventueel ontstekingsremmers Niet steroide Anti Inflammatoire Drugs ofwel kortweg NSAID s Vanaf 1953 is de sarcoïdosevariant het Syndroom van Löfgren bekend Hierbij treedt dubbelzijdige ontsteking van de hilaire mediastinale lymfeklieren erythema nodosum zie huidsarcoïdose en ontstekingen rondom de enkelgewrichten op Deze aandoening wordt meestal gezien bij vrouwen vrouw man ratio 4 1 tussen het twintigste en veertigste levensjaar Gewoonlijk heeft het syndroom van Löfgren een goede prognose volledig herstel na één jaar in 80 van de gevallen De prognose is echter beduidend minder goed bij het negroïde ras Een matige prognose eventueel met complicaties wordt in 5 gezien bij deze groep Andere mogelijke verklaringen voor gewrichtsklachten bij granulomateuze ontstekingen zijn ook bekend Enkele zijn Luchtwegproblematiek de ziekte van Wegener of extrinsieke allergische alveolitis EAA zoals duivenmelkerlong Darmproblematiek de ziekte van Crohn soms de ziekte van Whipple Leverproblematiek zoals primaire biliare cirrose Al naar gelang de problematiek zal de behandelend arts deze en andere aandoeningen moeten overwegen dan wel uitsluiten Chronische gewrichtsklachten In minder dan 1 van de gevallen treden er bij sarcoïdose chronische gewrichtsklachten op Tegelijkertijd met de artritis wordt veelal peesschede ontsteking tenosynovitis gevonden In deze gevallen is de artritis in de grote gewrichten gelokaliseerd met een in principe symmetrische verdeling Qua symmetrie kan het beeld sterk op reumatoïde artritis lijken Dit is extra vervelend daar in één op de drie gevallen van sarcoïdose eveneens reumafactoren in het bloed aantoonbaar zijn In de regel treedt er geen röntgenologisch relevante gewrichtsbeschadiging op Een enkele maal dient men echter toch over te gaan tot de plaatsing van een kunstgewricht artroplastiek Bij chronische artritis kunnen tuberculoïde granulomen worden gevonden in het biopt Dit verklaart de goede respons op corticosteroïden zowel na lokale injectie als na systemische toediening Wanneer corticosteroïdongevoeligheid een probleem wordt dan is de toepassing van methotrexaat een overweging Ook andere medicamenteuze behandelingsvormen kunnen dan behulpzaam zijn ter onderdrukking van de ontstekingsactiviteit Juveniele vormen Juveniele sarcoïdose lijkt veel op juveniele reuma JCA artritis optredend met uveïtis een oogaandoening en huidlaesies De klinische presentatie en verloop zijn echter sterk variabel belangrijke synovitis ontsteking van het gladde vlies dat de gewrichten van binnen bekleedt die nauwelijks invaliderend maar in andere gevallen juist sterk invaliderend uitvalt Het bewijs dat het sarcoïdose betreft kan worden verkregen door middel van een biopsie van het betreffende weefsel Bij kinderen blijkt de behandeling vaak agressiever te moeten zijn dan bij volwassenen Bij kinderen heeft men vaker corticosteroïden nodig om het beeld rustig te krijgen en bovendien vaker celdelingremmers immunosuppressiva Tenosynoviaal Ontstekingen rondom het gewricht periartritis worden frequent gezien Ook peesschedeontstekingen tenosynovitis cysteuze gewrichtsafwijkingen of onderhuidse infiltraten zijn beschreven Als de peesschedes bij de ontstekingen betrokken zijn betreft het veelal het strekapparaat van de vingers Ook wordt wel een carpaaltunnelsyndroom gezien dit is een beknelling van de zenuw nervus medianus in het polskanaal Door biopsie zal ook hier blijken dat het granulomateuze ontstekingshaarden betreft In principe dient behandeling te

  Original URL path: http://www.sarcoidose.nl/over-sarcoidose/diagnose/17-diagnose-gewrichten.html (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Diagnose spieren
  het vermoeden bestaat dat er spierafwijkingen bestaan is dit in principe aan te tonen met behulp van een aantal onderzoeken Bloedonderzoek op spierenzymen met name van creatininefosfokinase CPK Spierstatus een spierkrachtonderzoek van verschillende spiergroepen Geleidingsonderzoek door middel van elektromyografie EMG Beeldvormend onderzoek door middel van een MRI scan Stofwisselingsonderzoek zelden nodig Spierbiopsie met hierop volgend microscopisch weefselonderzoek Oefentherapie Daarnaast is het van belang te onderzoeken of spierklachten slechter of juist beter worden bij belasting Uiteindelijk leiden spierklachten door ze minder te gebruiken en ze te ontzien tot vermindering van spierkracht Dit verlies aan spierkracht kan worden vermeden door training Deze training dient op maat te zijn gedoseerde training Dit kan professioneel geschieden door een fysiotherapeut e Wanneer er abnormale concentraties spierenzymen in het bloed gemeten worden spontaan of na minimale inspanning dan wordt gesproken van spierontsteking Verder belasten in dergelijke gevallen is dan mogelijk schadelijk Behandeling De spierontsteking dient vaak medicamenteus te worden behandeld hiertoe kunnen analgetica paracetamol en dergelijke niet steroïdale ontstekings remmers NSAID s worden gebruikt Bij heftige ontstekingen zijn glucocorticosteroïden veelal nodig Anderzijds hebben glucocorticosteroïden soms een averechts effect op spierpijn en spierkracht corticosteroïdgeïnduceerde myopathie Om op termijn met een zo laag mogelijke dosering corticosteroïden uit te kunnen komen is nogal eens een prednison sparend middel nodig zoals methotrexaat Naast medicamenten die op de individuele situatie moeten zijn toegesneden kan een gebalanceerd revalidatieprogramma van belang zijn Word lid van SBN Doneer Doneer voor onderzoek of voor de SBN Diagnose Sarcoïdose Diagnose algemeen Diagnose longen Diagnose vermoeidheid Diagnose ogen Diagnose huid Diagnose gewrichten Diagnose spieren Diagnose botten Diagnose lever en nieren Diagnose KNO Diagnose zenuwstelsel Diagnose hart Agenda mrt 03 Begrip en acceptatie voor je ziekte Borne mrt 05 Hoe om te gaan met sarcoïdose De Lier mrt 26 Hoe ga je om met sarcoïdose Almere apr 11

  Original URL path: http://www.sarcoidose.nl/over-sarcoidose/diagnose/24-diagnose-spieren.html (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Diagnose botten
  kunnen specifieke organen betrokken zijn sarcoïdontstekingen kunnen leiden tot onherstelbaar functieverlies van de betreffende organen Wanneer deze ontstekingsreacties dergelijke effecten lijken te gaan veroorzaken is behandeling met gluco corticosteroïden middelen als prednison veelal onontkoombaar Ook in Nederland blijkt dat er bij 55 van alle sarcoïdosepatiënten corticosteroïden voorgeschreven moeten worden Bij langdurig gebruik en in hooggedoseerde hoeveelheden kunnen corticosteroïden vrijwel alle ontstekingsprocessen krachtig remmen Het gebruik van corticosteroïden kan echter onder deze omstandigheden leiden tot diabetes ontregeling van de bloedsuikerwaarden verhoging van bloeddruk vochtretentie vochtophoping gewichtstoename staarvorming vertroebelingen van de lens in het oog en vermindering van steunweefsel zoals dunner worden van de huid huidatrofie en botontkalking Natuurlijk zijn al deze bijwerkingen zeer bezwaarlijk Bij dergelijke indicaties moet men dan ook stevig in de schoenen staan alvorens lang en in hoge doses prednison voor te schrijven Weliswaar kunnen enkele van deze bijwerkingen redelijk gecompenseerd voorkomen behandeld worden Zo is er de laatste jaren een vlucht in de diagnostiek en behandeling van botontkalking Bij verscheidene chronische ziekten is echter gebleken dat ondanks langdurig prednisongebruik te weinig patiënten botbeschermende medicamenten gebruikt De botdichtheid is bij geen enkele dosering corticosteroïden volstrekt veilig alhoewel doseringen onder de 5 mg prednison per dag redelijk veilig lijken Niet ieder type botweefsel reageert even snel op het gebruik van corticosteroïden Vooral trabeculair bot heeft hieronder te lijden dat wil zeggen de lumbale wervelkolom onderrug en distale radius pols Het belangrijkste verlies aan botdichtheid treedt op gedurende de eerste maanden bij het gebruik van corticosteroïden en lijkt aanzienlijk te vertragen 6 tot 12 maanden na aanvang van corticosteroïdgebruik Om botontkalking in de algemeenheid en bij intensief corticosteroïdgebruik in het bijzonder zoveel mogelijk te minimaliseren kan men zelf ook enkele zaken in acht nemen Veel beweging Een ruime kalkinname van meer dan 1000 gram op dagbasis te garanderen bijvoorbeeld 2 glazen melk 3 plakken kaas 1 bakje yoghurt dagelijks Ook vruchtensappen en verse groentes bevatten calcium Men dient het vetoplosbare 25 OH vitamine D binnen te krijgen dat zich bij voorbeeld in boter bevindt In de huid wordt onder invloed van zonlicht dit 25 OH vitamine D omgezet in het actieve botopbouwende 1 25 di OH vitamine D Oestrogenen eventueel oestrogeensubstitutie vervanging bij vrouwen in de menopauze testosteron eventueel androgeensubstitutie bij hypogonadisme Bisfosfonaten toedienen om de botontkalking te remmen Diagnostiek en behandeling van botontkalking Risicofactoren voor botontkalking zijn onder meer een vroeg intredende menopauze erfelijke belasting ten aanzien van botontkalking overmatig alcoholgebruik roken weinig lichaamsbeweging en zonlicht en de belasting door chronische ontstekingen De botdichtheid kan ingeschat worden naar de leeftijd waarop en het aantal botbreuken dat er heeft plaatsgevonden Een zeer ruwe schatting van botontkalking is soms mogelijk op basis van gewone röntgenfoto s De laatste jaren worden er meer betrouwbare en minder patiëntbelastende meetmethoden toegepast Bisfosfonaten zijn medicijnen die de botafbraak krachtig kunnen remmen Voor de steroïdgeïndiceerde botontkalking zijn er verscheidene medicamenten in deze groep als laatste maar zeer welkome aanvulling is aan dit lijstje alendronaat alendroninezuur toegevoegd Studies naar de effectiviteit van deze middelen hebben aangetoond dat

  Original URL path: http://www.sarcoidose.nl/over-sarcoidose/diagnose/16-diagnose-botten.html (2016-01-30)
  Open archived version from archive

 • Diagnose lever en nieren
  klieren in de bovenbuik gevonden In zeldzame gevallen en vooral bij jonge zwarte mannen kan zogenaamde chronische galophoping gevonden worden die gepaard gaat met koorts malaise gewichtsverlies en jeuk Dit syndroom kan leiden tot ernstige bindweefselvorming in de lever Afhankelijk van de ernst kan behandeling met steroïden overwogen worden De aanwezigheid van granulomen in de lever behoeft gewoonlijk geen behandeling De nieren filteren afvalstoffen uit het bloed regelen de bloeddruk en spelen een belangrijke rol in de zuur zout mineraal en kalkhuishouding Daarnaast vervaardigen de nieren een belangrijk hormoon dat het beenmerg aanzet tot de productie van rode bloedcellen Het niet of onvolledig functioneren van de nier heeft dus ernstige gevolgen voor de water en zouthuishouding en kan snel aanleiding geven tot de ophoping van afvalstoffen en of bloedarmoede De nier is bij sarcoïdose op twee manieren betrokken Ten eerste door granulomateuze ontsteking in de nier en door een verhoogd kalkgehalte in het bloed Het laatste kan leiden tot kalkneerslag in de nier en niersteenvorming en kan tevens het nierweefsel aantasten Dit laatste is een niet reversibel proces maar wordt enigszins gecompenseerd door de natuurlijke overcapaciteit van de nieren Hoe vaak granulomateuze nierontsteking voorkomt is niet helemaal duidelijk Nierfalen door granulomateuze ontstekingen bij sarcoïdose is eveneens beschreven Diagnostiek en behandeling Met behulp van een nierbiopt kunnen de granulomen worden gevonden Bij urineonderzoek kunnen witte en rode bloedcellen en cilinders in de urine gevonden worden gewoonlijk geen eiwit Ook de bepaling van het creatinine en kalkgehalte in het bloed kan diagnosticerend werken evenals de meting van de bloeddruk Niersarcoïdose reageert gewoonlijk heel goed op steroïden zoals prednison Verhoogd kalkgehalte door het activeren van vitamine D door granulomen reageert eveneens goed op corticosteroïden Andere beschreven opties voor behandeling zijn hydroxychloroquine of ketoconazole Wanneer geen normalisatie van het kalkgehalte optreedt met steroïdtherapie moet

  Original URL path: http://www.sarcoidose.nl/over-sarcoidose/diagnose/21-diagnose-lever-en-nieren.html (2016-01-30)
  Open archived version from archive •