archive-nl.com » NL » S » SBOBEWONERS.NL

Total: 407

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Interview met Jan van der Roest in Ymere werkt — Stichting Bewoners Organisatie
  tot 80 onder de liberalisatiegrens en buiten Amsterdam tenminste 30 onder de tweede aftoppingsgrens deze grens markeert de betaalbare voorraad voor de huurtoeslag van 562 euro en binnen Amsterdam tenminste 50 Welke kritiek heb je er nog op Wat vind je het moeilijkst te verteren in het nieuwe beleid zoals het er nu ligt Dat het beleid toch nog teveel uitgaat van het marktdenken en te weinig rekening houdt met de verschillende bewonersgroepen De huurquotes lopen toch nog op van 31 tot wel ruim 40 In de brief aan Pieter de Jong dd 19 juli 2012 stelt de SHY dat het motto Markt waar het kan betaalbaar maken waar het moet de lading niet dekt Waarom had je er bezwaar tegen Het motto gaat te zeer uit van het marktdenken en dat wordt nog versterkt door het woord moet dat klinkt dat Ymere eigenlijk het betaalbaar maken niet wil Wij hebben Ymere als sociale verhuurder een ander motto voorgesteld namelijk betaalbaar maken als het kan markt als het echt nodig is Hoe heeft SHY eigenlijk meegewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe huurbeleid Vanaf vorig jaar oktober zijn met adviseurs van Ymere in een werkgroep beleid verschillende scenario s besproken en tussentijds is het resultaat tweemaal aan de achterban van de lokale huurdersorganisaties ter bespreking en advisering voorgelegd Naar aanleiding daarvan is in de werkgroep verder gewerkt dat uiteindelijk resulteerde in het nieuwe huurbeleid Wat waren de grootste pijnpunten in dit proces Dat er nog een grote kloof zit tussen de geldende aanbiedingsafspraken met de gemeente Amsterdam deze gaan uit van een aanbod van 70 onder de tweede aftoppingsgrens van 562 Ymere bleef vasthouden aan 30 We hebben duidelijk gemaakt dat recent onderzoek aangaf dat de groep lage inkomens met 1 is gegroeid naar 32 5 en dat voor de doorstroming er tenminste een aanbod van 50 onder de 562 daarvoor noodzakelijk is Pijnpunt is ook dat Ymere in 2014 ruim 24 tot 28 miljoen aan de huurtoeslag moet bijdragen Wij hebben aangevoerd dat deze bijdrage niet alleen uit de extra inkomsten van het huurbeleid mogen komen maar dat Ymere ook intern kritisch naar haar kosten zal moeten kijken en daarop bezuinigen Ymere heeft dit advies overgenomen en binnen Ymere wordt een reorganisatie en bezuiniging doorgevoerd van ca 17 miljoen Hoe ga je het nieuwe huurbeleid volgen Per kwartaal wil je ontwikkelingen bijhouden hoe ga je dat doen Met Ymere is uiteindelijk afgesproken dat het beleid elk halfjaar tegen het licht gehouden wordt Ymere zal daarvoor een rapportage aan ons voorleggen zodat wij kunnen vaststellen of de afspraken worden waargemaakt Belangrijk is daarbij ook dat wij met Ymere hebben afgesproken dat een onderzoek naar de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de woningmarkt wordt uitgevoerd De opdracht daarvoor is inmiddels geformuleerd Het onderzoek zal binnenkort van start gaan De uitkomsten zullen worden meegenomen in tijdens de halfjaarlijkse evaluatie van het nieuwe huurbeleid en zal tot bijstelling daarvan kunnen leiden In de Volkskrant van 28 september schreven de wethouders Ossel Amsterdam en Isabella

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/nieuws/interview-met-voorzitter-shy/view (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Stichting Bewoners Organisatie
  om de mogelijkheden voor een fusie te onderzoeken Nieuwsbrief SBO 2 2012 Elk kwartaal stuurt SBO een nieuwsbrief aan haar leden Nieuwsbrief SBO 4 2013 deel 1 Nieuwsbrief SBO 1 2012 Elk kwartaal stuurt SBO een nieuwsbrief naar haar leden Nieuwsbrief SBO 4 2013 deel 2 Belangrijke links Hier staat een aantal links van organisaties vermeld waar SBO mee samenwerkt of die voor u als bewonerscommissie huurder nuttige informatie bieden SHY waarvan Advies SBO over de afspraken tussen Aedes en het kabinet Herkenbaarheid van lokale verankering Naar aanleiding van dit advies van SBO komt Ymere met nieuwe voorstellen Wordt dus vervolgd Servicekosten Ymere komt met plan om achterstanden in te lopen Bij veel woningen loopt Ymere fors achter met het afrekenen van de servicekosten Daarom is er nu met SBO afgesproken om de achterstanden door een goede Pilot gemengd beheer Steeds meer huurders van Ymere wonen in een gemengd complex dat wil zeggen een complex waarin zich zowel huur als koopwoningen bevinden Om huurders meer Stichtingsraad van 12 april Op 12 april kwam de achterban van SBO bijeen in het Mozeshuis om een aantal belangrijke zaken te bespreken Over het algemeen worden deze bijeenkomsten Overeenkomst Van der Pekbuurt en Ymere Na veel en lang overleg hebben de bewoners en Ymere op 27 februari een samenwerkingsovereenkomst getekend Brief SBO aan bestuur van Ymere over lokale verankering Nieuwsbrief SBO 2 2013 Column Wel en wee Supertips voor energiebesparing en onze toekomst HA wijst plan Wonen 4 0 af De Huurdersvereniging Amsterdam HA heeft op 24 mei van dit jaar overleg gevoerd met haar achterban waarvan SBO deel uitmaakt En het merendeel van de leden Nieuwsbrief SBO 1 2013 Meer informatie over wonen Op de website van Aedes is een corporatieforum te vinden met onder meer bijdragen van Hugo Priemus emeritus hoogleraar volkshuisvesting

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/search?portal_type:list=Image&portal_type:list=Event&portal_type:list=File&portal_type:list=News%20Item&portal_type:list=Document&Subject:list=carousel&Subject:list=nieuws&Subject:list=Standpunten%20en%20adviezen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Stichting Bewoners Organisatie
  SBO 2 2012 Elk kwartaal stuurt SBO een nieuwsbrief aan haar leden Nieuwsbrief SBO 4 2013 deel 1 Nieuwsbrief SBO 1 2012 Elk kwartaal stuurt SBO een nieuwsbrief naar haar leden Nieuwsbrief SBO 4 2013 deel 2 Belangrijke links Hier staat een aantal links van organisaties vermeld waar SBO mee samenwerkt of die voor u als bewonerscommissie huurder nuttige informatie bieden SHY waarvan Herkenbaarheid van lokale verankering Naar aanleiding van dit advies van SBO komt Ymere met nieuwe voorstellen Wordt dus vervolgd Servicekosten Ymere komt met plan om achterstanden in te lopen Bij veel woningen loopt Ymere fors achter met het afrekenen van de servicekosten Daarom is er nu met SBO afgesproken om de achterstanden door een goede Pilot gemengd beheer Steeds meer huurders van Ymere wonen in een gemengd complex dat wil zeggen een complex waarin zich zowel huur als koopwoningen bevinden Om huurders meer Stichtingsraad van 12 april Op 12 april kwam de achterban van SBO bijeen in het Mozeshuis om een aantal belangrijke zaken te bespreken Over het algemeen worden deze bijeenkomsten Overeenkomst Van der Pekbuurt en Ymere Na veel en lang overleg hebben de bewoners en Ymere op 27 februari een samenwerkingsovereenkomst getekend Nieuwsbrief SBO 2 2013 Column Wel en wee Supertips voor energiebesparing en onze toekomst HA wijst plan Wonen 4 0 af De Huurdersvereniging Amsterdam HA heeft op 24 mei van dit jaar overleg gevoerd met haar achterban waarvan SBO deel uitmaakt En het merendeel van de leden Nieuwsbrief SBO 1 2013 Meer informatie over wonen Op de website van Aedes is een corporatieforum te vinden met onder meer bijdragen van Hugo Priemus emeritus hoogleraar volkshuisvesting Technische Tweede ronde huurverhoging Deze week valt er bij bijna 480 van de huurders van Ymere 0 6 een huurverhoging per 1 september op de mat Hoezo dat

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/search?portal_type:list=Image&portal_type:list=Event&portal_type:list=File&portal_type:list=News%20Item&portal_type:list=Document&Subject:list=carousel&Subject:list=nieuws&Subject:list=Woon%20en%20huurbeleid (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Huurtoeslag rechtstreeks aan huurder uitbetaald
  Home

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/nieuws/huurtoeslag-rechtstreeks-aan-huurder-uitbetaald/leadImage/image_view_fullscreen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Oproep over leegstand
  Home

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/nieuws/oproep-over-leegstand/image/image_view_fullscreen (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nazorg in de Kraaipanstraat laat te wensen over — Stichting Bewoners Organisatie
  ze door een werknemer van Ymere telefonisch een trap op gepraat om een rookmelder te repareren Daar gaf zij uiteraard geen gehoor aan Carla Brünott en haar overbuurvrouw Ans Steen van bewonerscommissie Hofmeyrstraat Blok B herkennen de problemen bij elkaar In ons blok liepen we tegen gebreken aan zoals vocht op de ramen sommige vloeren waarmee veel mis was Via een bewonersenquête hebben we vorig jaar al Ymere van de klachten op de hoogte gesteld We hadden het gecategoriseerd en dachten goed werk te hebben verricht In navolging van het bewonersinitiatief in Blok B werd er ook een enquête gehouden in Blok A Moedeloos Eind februari dit jaar verspreidde Ymere zelf onder de bewoners een klachtenformulier Dat moest snel worden ingeleverd om de gebreken binnen de garantieperiode bij de aannemer te kunnen aankaarten Wat er aan mankeert dat weten ze nu toch zegt mevrouw Steen Ik bel al vanaf augustus Echter de signalering van het aantal telefonische klachten vanuit de Hofmeyrstraat bij Ymere viel mee Enkele huurders bellen vaak anderen bellen niet of nauwelijks Ze worden moedeloos en denken het helpt toch niet De senioren hadden meer empathie en een luisterend oor verwacht bij Ymere Als Ymere gewoon excuus had aangeboden voor alles wat mis is gegaan dan kweek je goodwill Buig je hoofd Wat is daar op tegen Dat is juist een teken van kracht stelde mevrouw Brünott de consulent beheersgebied voor De bewoners van Marokkaanse afkomst gaan anders met de klachten om Ze zijn trots en voelen zich niet serieus genomen Er wonen families die vanaf het begin wachten op aanpassingen Ik heb met ze te doen Multiculti De nieuwe woningen worden vooral door mensen van buitenlandse afkomst gehuurd De dames Steen en Brünott vinden het een uitdaging te leven in de multiculturele samenleving Ik ervaar het als

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/regios/regio-oost/nazorg-in-de-kraaipanstraat-laat-te-wensen-over/view (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Huurder HV Hoop, Liefde en Fortuin wint procedure — Stichting Bewoners Organisatie
  kunnen spelen en heeft contact opgenomen met Ymere die hierop actie heeft ondernomen In overleg met de bewonerscommissie heeft het wijksteunpunt nog een aantal puntentellingen gedaan in het complex In het complex zijn ook Wibo woningen bij deze puntentellingen bleek de gemeenschappelijke ruimte dubbel te zijn meegerekend zowel in de puntentelling als in de servicekosten Vervolgens heeft Ymere alle puntentellingen van de woningen in het complex doorgelicht en waar nodig

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/regios/regio-oost/bc-hoop-liefde-en-fortuinoop-liefde-en-foryuin-amsterdam-oost/view (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Stichting Bewoners Organisatie
  en lang overleg hebben de bewoners en Ymere op 27 februari een samenwerkingsovereenkomst getekend Huurders Van der Pek en Ymere sluiten een samenwerkingsovereenkomst Al lange tijd leveren de huurders van de Van der Pekstraat strijd tegen de plannen van Ymere over sloop nieuwbouw van hun buurt Op 27 februari heeft men Schuldhulpverlening West Schuldhulpverlening Oost Meer informatie over wonen Op de website van Aedes is een corporatieforum te vinden met onder meer bijdragen van Hugo Priemus emeritus hoogleraar volkshuisvesting Technische Bezwaar tegen de nieuwe huisvestingsverordening Brief aan de leden van de gemeenteraad politieke partijen stadsregio directieraad Ymere korth tielens architecten en Ymere winnaar Zuiderkerkprijs 2012 De jaarlijkse Amsterdamse Zuiderkerkprijs 2012 is door wethouder Maarten van Poelgeest toegekend aan het project Haveneiland Oost Blok 46c dat korth tielens Parlementaire enquête woningcorporaties Op 30 oktober is de langverwachte parlementaire enquête over de woningcorporaties gepresenteerd Hoe kon het zo misgaan Jaarplan 2015 stadsdeel Centrum De belangrijkste onderwerpen voor het jaarplan 2015 van het stadsdeel Centrum zijn sociale huur middensegment en ouderenhuisvesting Huurders van corporaties Parlementaire enquête woningcorporaties reactie SHY en SBO Ook SHY en SBO hebben gereageerd op de parlementaire enquête Vooral op aanbevelingen 4 5 6 7 en 18 zie elders op deze website BC Bloem Ymere is druk bezig met nieuwbouw en renovatieplannen in en rond de Jordaan In die buurt heeft Ymere een aantal woningen in bezit dat nogal verspreid ligt Haarlemmerpoort Ymere en bewoners werken aan participatieplan Nadat de onderhandelingen in juli 2011 op een dieptepunt beland waren het Parool wijdde een lang artikel aan de gang van zaken rond de noodzakelijke BC Karperblok In Zuid aan de westzijde van de Amstelveenseweg tussen de Sint Agneskerk en het Olympisch Stadion ligt het Karperblok Dit blok heeft sinds kort een door Sloop en verbetering verzakte panden Palmstraat In verband met

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/search?portal_type:list=Image&portal_type:list=Event&portal_type:list=File&portal_type:list=News%20Item&portal_type:list=Document&Subject:list=carousel&Subject:list=Centrum%20%26%20Zuid&Subject:list=Noord&Subject:list=Oost&Subject:list=West (2015-06-23)
  Open archived version from archive