archive-nl.com » NL » S » SBOBEWONERS.NL

Total: 407

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting Bewoners Organisatie
  een fusie te onderzoeken Nieuwsbrief SBO 2 2012 Elk kwartaal stuurt SBO een nieuwsbrief aan haar leden Nieuwsbrief SBO 4 2013 deel 1 Nieuwsbrief SBO 1 2012 Elk kwartaal stuurt SBO een nieuwsbrief naar haar leden Nieuwsbrief SBO 4 2013 deel 2 Belangrijke links Hier staat een aantal links van organisaties vermeld waar SBO mee samenwerkt of die voor u als bewonerscommissie huurder nuttige informatie bieden SHY waarvan Zon op Ymere Bewoners richten een coöperatie op om gezamenlijk zonnepanelen voor hun dak te kunnen aanschaffen Herkenbaarheid van lokale verankering Naar aanleiding van dit advies van SBO komt Ymere met nieuwe voorstellen Wordt dus vervolgd Servicekosten Ymere komt met plan om achterstanden in te lopen Bij veel woningen loopt Ymere fors achter met het afrekenen van de servicekosten Daarom is er nu met SBO afgesproken om de achterstanden door een goede Pilot gemengd beheer Steeds meer huurders van Ymere wonen in een gemengd complex dat wil zeggen een complex waarin zich zowel huur als koopwoningen bevinden Om huurders meer Stichtingsraad van 12 april Op 12 april kwam de achterban van SBO bijeen in het Mozeshuis om een aantal belangrijke zaken te bespreken Over het algemeen worden deze bijeenkomsten Overeenkomst Van der Pekbuurt en Ymere Na veel en lang overleg hebben de bewoners en Ymere op 27 februari een samenwerkingsovereenkomst getekend Nieuwsbrief SBO 2 2013 Column Wel en wee Supertips voor energiebesparing en onze toekomst Energie en duurzaamheid Presentatie gehouden op de stichtingsraad van 4 april Een aantal heel interessante projecten HA wijst plan Wonen 4 0 af De Huurdersvereniging Amsterdam HA heeft op 24 mei van dit jaar overleg gevoerd met haar achterban waarvan SBO deel uitmaakt En het merendeel van de leden Nieuwsbrief SBO 1 2013 Tweede ronde huurverhoging Deze week valt er bij bijna 480 van de huurders van

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/search?portal_type:list=Image&portal_type:list=Event&portal_type:list=File&portal_type:list=News%20Item&portal_type:list=Document&Subject:list=Energie%20en%20duurzaamheid&Subject:list=nieuws (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Stichting Bewoners Organisatie
  Nieuwsbrief SBO 2 2012 Elk kwartaal stuurt SBO een nieuwsbrief aan haar leden Nieuwsbrief SBO 4 2013 deel 1 Nieuwsbrief SBO 1 2012 Elk kwartaal stuurt SBO een nieuwsbrief naar haar leden Nieuwsbrief SBO 4 2013 deel 2 Belangrijke links Hier staat een aantal links van organisaties vermeld waar SBO mee samenwerkt of die voor u als bewonerscommissie huurder nuttige informatie bieden SHY waarvan Herkenbaarheid van lokale verankering Naar aanleiding van dit advies van SBO komt Ymere met nieuwe voorstellen Wordt dus vervolgd Servicekosten Ymere komt met plan om achterstanden in te lopen Bij veel woningen loopt Ymere fors achter met het afrekenen van de servicekosten Daarom is er nu met SBO afgesproken om de achterstanden door een goede Pilot gemengd beheer Steeds meer huurders van Ymere wonen in een gemengd complex dat wil zeggen een complex waarin zich zowel huur als koopwoningen bevinden Om huurders meer Stichtingsraad van 12 april Op 12 april kwam de achterban van SBO bijeen in het Mozeshuis om een aantal belangrijke zaken te bespreken Over het algemeen worden deze bijeenkomsten Overeenkomst Van der Pekbuurt en Ymere Na veel en lang overleg hebben de bewoners en Ymere op 27 februari een samenwerkingsovereenkomst getekend Nieuwsbrief SBO 2 2013 Column Wel en wee Supertips voor energiebesparing en onze toekomst HA wijst plan Wonen 4 0 af De Huurdersvereniging Amsterdam HA heeft op 24 mei van dit jaar overleg gevoerd met haar achterban waarvan SBO deel uitmaakt En het merendeel van de leden Nieuwsbrief SBO 1 2013 Tweede ronde huurverhoging Deze week valt er bij bijna 480 van de huurders van Ymere 0 6 een huurverhoging per 1 september op de mat Hoezo dat is toch op 1 juli al gedaan is de Bezwaar tegen de nieuwe huisvestingsverordening Brief aan de leden van de gemeenteraad politieke partijen stadsregio

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/search?portal_type:list=Image&portal_type:list=Event&portal_type:list=File&portal_type:list=News%20Item&portal_type:list=Document&Subject:list=nieuws&Subject:list=Woon%20en%20huurbeleid (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Stichting Bewoners Organisatie
  een woningcorporatie met 4000 woningen in Weesp Muiden en Muiderberg heeft Ymere uitgekozen om de mogelijkheden voor een fusie te onderzoeken Handige links voor een bewonerscommissie Handige informatie voor een BC Nieuwsbrief SBO 2 2012 Elk kwartaal stuurt SBO een nieuwsbrief aan haar leden Nieuwsbrief SBO 4 2013 deel 1 Nieuwsbrief SBO 1 2012 Elk kwartaal stuurt SBO een nieuwsbrief naar haar leden Nieuwsbrief SBO 4 2013 deel 2 Belangrijke links Hier staat een aantal links van organisaties vermeld waar SBO mee samenwerkt of die voor u als bewonerscommissie huurder nuttige informatie bieden SHY waarvan Herkenbaarheid van lokale verankering Naar aanleiding van dit advies van SBO komt Ymere met nieuwe voorstellen Wordt dus vervolgd Servicekosten Ymere komt met plan om achterstanden in te lopen Bij veel woningen loopt Ymere fors achter met het afrekenen van de servicekosten Daarom is er nu met SBO afgesproken om de achterstanden door een goede Pilot gemengd beheer Steeds meer huurders van Ymere wonen in een gemengd complex dat wil zeggen een complex waarin zich zowel huur als koopwoningen bevinden Om huurders meer Stichtingsraad van 12 april Op 12 april kwam de achterban van SBO bijeen in het Mozeshuis om een aantal belangrijke zaken te bespreken Over het algemeen worden deze bijeenkomsten Overeenkomst Van der Pekbuurt en Ymere Na veel en lang overleg hebben de bewoners en Ymere op 27 februari een samenwerkingsovereenkomst getekend Nieuwsbrief SBO 2 2013 Mijn wooncomplex wordt vernieuwd Wat nu Is Ymere van plan om ingrijpende werkzaamheden uit te voeren dan zal er eerst overleg met bewoners plaatsvinden Richt daarom samen met medebewoners een Column Wel en wee Supertips voor energiebesparing en onze toekomst HA wijst plan Wonen 4 0 af De Huurdersvereniging Amsterdam HA heeft op 24 mei van dit jaar overleg gevoerd met haar achterban waarvan SBO deel uitmaakt

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/search?portal_type:list=Image&portal_type:list=Event&portal_type:list=File&portal_type:list=News%20Item&portal_type:list=Document&Subject:list=Informatie&Subject:list=nieuws (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Stop de huurexplosie! — Stichting Bewoners Organisatie
  2014 Aanbieding van een petitie ondertekend door talloze huurdersorganisaties aan de Tweede Kamer http www ibw n nl Suggesties Huurtoeslag rechtstreeks aan huurder uitbetaald Vanaf 1 december wordt de huurtoeslag rechtstreeks uitbetaald aan de huurder en niet meer aan WOZ waarde en huurprijs Wat heeft de WOZ waarde van uw woning te maken met uw huurprijs Nieuwsbrief zomer 2014 De verkoopplannen van Ymere Nieuwsbrief voorjaar 2015 meer Nieuwsbrief Vul uw

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/nieuws/stop-de-huurexplosie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Duivesteijn laat huurders vallen! — Stichting Bewoners Organisatie
  2016 een evaluatie te houden en bereid te zijn tot aanpassingen als zich ongewenste effecten voordoen De Woonbond hoopte dat het verzet tegen de heffing van senator Duivesteijn ertoe zou leiden dat de heffing op zijn minst zou worden verlaagd en een tijdelijk karakter zou krijgen Woonbonddirecteur Ronald Paping We blijven ageren maar ik vrees dat we moeten wachten tot 2016 voor er iets verandert Terwijl nu al duidelijk is dat die heffing ertoe leidt dat er veel minder woningen worden gebouwd en huren onbetaalbaar wordt Een verlaging van de verhuurdersheffing na de evaluatie in 2016 is een reële optie maar vooralsnog heeft de ze een structureel karakter Teleurstellend aldus Paping die erop wijst dat er ook geen extra geld naar het investeringsfonds gaat om nieuwbouw te bekostigen Het geld van de heffing wordt in zijn geheel gebruikt om de bezuinigingsdoelstellingen van het Rijk te realiseren De discussie in de Eerste Kamer maakt in ieder geval duidelijk dat de heffing zeer omstreden is en gelukkig niet gezien wordt als een voldongen feit Suggesties Huurtoeslag rechtstreeks aan huurder uitbetaald Vanaf 1 december wordt de huurtoeslag rechtstreeks uitbetaald aan de huurder en niet meer aan WOZ waarde en huurprijs Wat heeft de

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/nieuws/verhuurdersheffing-gaat-door (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Bierens de Haanbuurt: geen renovatie wegens verhuurdersheffing — Stichting Bewoners Organisatie
  bijna gestart was in 2012 na diverse malen uitstel nu wordt afgesteld De reden hiervan is dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn De medewerkers van Ymere verwezen hierbij naar de verhuurdersheffing die Ymere in 2014 moet gaan afdragen Er gaat zo veel geld naar het rijk dat er geen mogelijkheden meer zij om deze uitgebreide renovatie door te laten gaan In de renovatie waren ook maatregelen opgenomen om de woningen energiezuiniger te maken De huurders blijven dus letterlijk in de kou achter De bewonerscommissie is geschrokken en boos over deze mededeling van Ymere Zij zijn niet betrokken geweest bij het proces dat bij Ymere tot het besluit tot afstel van de renovatie heeft geleid Zij zullen nu eerst bij de bewoners te rade gaan over de hoe het nu verder moet Afschaffen van de verhuurdersheffing zou volgens hen het beste zijn dan heeft Ymere wel de middelen om hun woningen te renoveren Suggesties Huurtoeslag rechtstreeks aan huurder uitbetaald Vanaf 1 december wordt de huurtoeslag rechtstreeks uitbetaald aan de huurder en niet meer aan WOZ waarde en huurprijs Wat heeft de WOZ waarde van uw woning te maken met uw huurprijs Nieuwsbrief zomer 2014 Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/nieuws/bierens-de-haanbuurt-geen-renovatie-wegens-verhuurdersheffing (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Het rampzalige volkshuisvestingsbeleid — Stichting Bewoners Organisatie
  sloot de VVD PvdA coalitie het Woonakkoord met D66 Christen Unie en SGP Dat betekent één stem meerderheid in de Eerste Kamer Bij stemmingen in de Eerste Kamer mag niemand ontbreken Voor het gevoerde woningmarktbeleid is de gezondheid van alle Eerste Kamerleden belangrijker dan de gezondheid van de woningmarkt Op de woningmarkt worden de laatste maanden steeds luider lichtpunten gesignaleerd Dat geldt vooral voor de koopsector de koopprijzen dalen minder hard het aantal transacties op de koopwoningmarkt neemt flink toe het aantal hypotheken groeit weer Op de huurwoningmarkt en de woningbouwmarkt wordt de situatie daarentegen slechter de investeringen van woningcorporaties blijven teruglopen Dit jaar zal het aantal nieuwbouwwoningen een diepterecord sinds zestig jaar van circa 40 000 woningen bereiken Voor 2014 stevenen we af op een nieuw record van ongeveer 30 000 woningen In zijn informatie aan de Tweede Kamer noemt minister Blok voor 2013 en 2014 twee keer het aantal van 50 000 woningen Dan telt hij andere toevoegingen aan de woningvoorraad dan door nieuwbouw mee En dan nog zijn deze cijfers te optimistisch Vooral in het westen des lands nemen de woningtekorten toe Per 1 juli 2013 zijn de huurverhogingen in de sociale huursector gemiddeld hoger dan die in de markthuursector De betaalbaarheid van het wonen komt voor huurders van corporatiewoningen steeds vaker in het gedrang Volgens een recent RIGO onderzoek zit 28 van de huurders onder de armoedegrens Daar heeft minister Blok iets op gevonden De door het RIGO gehanteerde SCP en NIBUD grenzen zijn geen normen zegt hij Nog sterker de minister van Wonen kent wel betaalbaarheidsnormen voor de schatkist het tekort mag maximaal 3 bedragen maar geen normen voor de betaalbaarheid van het wonen Dat is slim want als er geen normen zijn kan het beleid niet mislukken Politiek is er geen vuiltje aan de

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/nieuws/het-rampzalige-volkshuisvestingsbeleid (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsbrief SBO 4 2013 deel 2 — Stichting Bewoners Organisatie
  4 2013 deel 2 nieuwsbrief 4 2 xps XPS document 770 kB 788575 bytes Suggesties Huurtoeslag rechtstreeks aan huurder uitbetaald Vanaf 1 december wordt de huurtoeslag rechtstreeks uitbetaald aan de huurder en niet meer aan WOZ waarde en huurprijs Wat heeft de WOZ waarde van uw woning te maken met uw huurprijs Nieuwsbrief zomer 2014 De verkoopplannen van Ymere Nieuwsbrief voorjaar 2015 meer Nieuwsbrief Vul uw e mailadres in en

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/nieuws/nieuwsbrief-sbo-4-2013-deel-2/view (2015-06-23)
  Open archived version from archive •