archive-nl.com » NL » S » SBOBEWONERS.NL

Total: 407

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting Bewoners Organisatie
  de Beleidsplan SBO voor de periode 2010 2015 De kracht van een stevig fundament is het beleidsplan voor een periode van 5 jaar waarin de uitgangspunten en idealen staan omschreven over de kerntaak van Aan de slag met de bewonerscommissie Deze informatiebrochure is bestemd voor huurders in een complex die een bewonerscommissie willen oprichten Daarin wordt uitgelegd wanneer het oprichten van Jaarplan 2015 stadsdeel Centrum De belangrijkste onderwerpen voor het jaarplan 2015 van het stadsdeel Centrum zijn sociale huur middensegment en ouderenhuisvesting Huurders van corporaties Aanmelden en erkenning bewonerscommissie Het bestuur van SBO streeft naar een zo hoog mogelijke organisatiegraad onder huurders van Ymere in Amsterdam Daarom stimuleert zij het oprichten van Participatie vernieuwd Doet u ook mee BC Bloem Ymere is druk bezig met nieuwbouw en renovatieplannen in en rond de Jordaan In die buurt heeft Ymere een aantal woningen in bezit dat nogal verspreid ligt Haarlemmerpoort Ymere en bewoners werken aan participatieplan Nadat de onderhandelingen in juli 2011 op een dieptepunt beland waren het Parool wijdde een lang artikel aan de gang van zaken rond de noodzakelijke BC Karperblok In Zuid aan de westzijde van de Amstelveenseweg tussen de Sint Agneskerk en het Olympisch Stadion ligt het Karperblok Dit blok heeft sinds kort een door Sloop en verbetering verzakte panden Palmstraat In verband met de plannen voor sloop en verbetering hebben bewoners in 2011 de BC Palmstraat opgericht Dat het overleg niet altijd even soepel verloopt Evaluatie Bewonersparticipatie Marnixkade Het renovatieproject Marnixkade is uitvoerig geëvalueerd door een onafhankelijk onderzoeker Conclusie rol en verantwoordelijkheden moet bij alle deelnemers BC Goud begin 2012 opgericht In de Jordaan bezit Ymere een kwart van de woningen het zijn bepaald geen grachtenpanden wat met zich meebrengt hier nogal wat herstel en renovatieprojecten BC Amsthol Nu we met de Stichtingsraad naar het museum Het

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/search?portal_type:list=Image&portal_type:list=Event&portal_type:list=File&portal_type:list=News%20Item&portal_type:list=Document&Subject:list=Centrum%20%26%20Zuid&Subject:list=Overleg%20en%20participatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive


 • Energie en duurzaamheid — Stichting Bewoners Organisatie
  application vnd openxmlformats officedocument presentationml presentation 63 kB 64859 bytes Suggesties Zon op Ymere Bewoners richten een coöperatie op om gezamenlijk zonnepanelen voor hun dak te kunnen aanschaffen Column Wel en wee Supertips voor energiebesparing en onze toekomst Duurzame energie Dit is een leuk artikel over duurzame energie en wat dat voor de bewoners betekent Het is een Energielabel en monumenten Geen energielabel verplicht voor monumenten Wel en Wee Het

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/documenten/energie-en-duurzaamheid/view (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Energielabel en monumenten — Stichting Bewoners Organisatie
  of gemeentelijk monument betreft Als monumenteigenaar bent u dus niet verplicht een definitief label aan te schaffen Omdat de huizen uit de Bluebandbuurt gemeentelijke monumenten zijn is het energielabel dus niet verplicht Bron http www amsterdam nl kunst cultuur sport monumenten nieuws bma monumenten bma energielabel Meer info http www rijksoverheid nl documenten en publicaties vragen en antwoorden wanneer is het energielabel voor woningen verplicht html Bluebanddorp Slotervaart Amsterdam Suggesties

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/nieuws/energielabel-en-monumenten/view (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Parlementaire enquête woningcorporaties - reactie SHY en SBO — Stichting Bewoners Organisatie
  dat verband zullen de huurders bij een fusie een zwaarwegend adviesrecht krijgen waarvan de minister alleen gemotiveerd kan afwijken Bij aanbeveling 5 gaat het over de centrale kaderstelling lokaal bindende afspraken De kern daarvan is dat op het niveau van woningmarktgebieden corporaties gemeenten en huurders afspraken maken over de te leveren prestaties en over de daarvoor benodigde sturings en verantwoordingsinformatie De minister zorgt voor regels en normen voor deze lokale prestatieafspraken en monitort of ze ook daadwerkelijk tot stand komen In aansluiting op aanbeveling 5 krijgt in aanbeveling 6 de gemeente en de huurders meer invloed en versterking op de prestatieafspraken De commissie beveelt aan dat het maken van prestatieafspraken verplicht wordt gesteld Dit vereist een gemeentelijke woonvisie Huurders zijn zowel bij het maken van prestatieafspraken vooraf als bij de beoordeling daarvan achteraf betrokken Aanbeveling 7 is voor de huurders de belangrijkste aanbeveling namelijk versterking positie huurders vergroten van de maatschappelijke legitimiteit De commissie beveelt aan om de huurder een steviger positie te geven in het corporatiestelsel Dit vergroot ook de legitimiteit van corporaties en het stelsel als geheel Corporaties zijn er niet voor zichzelf maar voor de huurders en woningzoekenden Een krachtige huurdersorganisatie vergroot de maatschappelijke legitimiteit van het stelsel Daarnaast wordt hiermee meer tegenkracht georganiseerd binnen een corporatie en fungeert de huurder op onderdelen als een zogenaamde derde laag De commissie beveelt dus aan om de rol van de huurdersorganisatie in de wet te versterken Zij krijgen bij een aantal besluiten gekwalificeerd adviesrecht of instemmingsrecht zoals bij fusies het aangaan van verbindingen zie aanbeveling 4 en grote eenmalige investeringen of projecten en bij benoeming van bestuurders De reikwijdte en zwaarte moet nog nader worden bepaald Bij de vaststelling van prestatieafspraken en bij de beoordeling van de volkshuisvestelijke prestaties krijgt de huurdersorganisatie een actieve rol en een gekwalificeerd adviesrecht

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/nieuws/parlementaire-enquete-woningcorporaties-reactie-shy-en-sbo/view (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Reactie SHY op oordeelsbrief Ymere 2011 — Stichting Bewoners Organisatie
  MinBZK 30 11 2012 2 pdf PDF document 148 kB 152289 bytes Suggesties Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Dit document met Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop is een praktische vertaling van de Amsterdamse kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering In dit document staan afspraken over hoe bij renovaties en sloop nieuwbouw het overleg tussen Gouden Regels voor bewonersondersteuning De Gouden Regels zijn opgesteld omdat er onder huurders bewonerscommissies en

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/documenten/reactie-shy-op-oordeelsbrief-ymere-2011/view (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Stichting Bewoners Organisatie
  en bewoners Peter Berkhout en Berbel Proost aan het woord over Werkplan SHY 2015 Werkplan SBO 2015 Participatie Ymere vertelt Mede op aandringen van SBO staat bewonersparticipatie weer bovenaan op de agenda van Ymere Sinds januari 2012 staat er op YouTube een video over Samen in de Beleidsplan SBO voor de periode 2010 2015 De kracht van een stevig fundament is het beleidsplan voor een periode van 5 jaar waarin de uitgangspunten en idealen staan omschreven over de kerntaak van Aan de slag met de bewonerscommissie Deze informatiebrochure is bestemd voor huurders in een complex die een bewonerscommissie willen oprichten Daarin wordt uitgelegd wanneer het oprichten van Jaarplan 2015 stadsdeel Centrum De belangrijkste onderwerpen voor het jaarplan 2015 van het stadsdeel Centrum zijn sociale huur middensegment en ouderenhuisvesting Huurders van corporaties Aanmelden en erkenning bewonerscommissie Het bestuur van SBO streeft naar een zo hoog mogelijke organisatiegraad onder huurders van Ymere in Amsterdam Daarom stimuleert zij het oprichten van Participatie vernieuwd Doet u ook mee Brief SBO over inkomensafhankelijke huurverhoging Advies SHY over Participatie In augustus 2011 gaf SHY in een brief haar definitieve advies aan het bestuur van Ymere De Overlegwet 1998 De wet is uitgevaardigd in 1998 en regelt het overleg tussen huurder en verhuurders De Overlegwet 2009 Op 1 januari 2009 is de Overlegwet daterend uit 1998 voor het laatst gewijzigd De verandering maakt een eind aan de ongelijke positie van huurdersorganisaties Samenwerkingsovereenkomst Ymere en SHY In 2010 sloten de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere SHY en Stichting Ymere een Samenwerkingsovereenkomst SHY is inmiddels bekend als de organisatie Naar een toekomstbestendige bewonersparticipatie Naar een toekomstbestendige participatiestructuur is een voorstel van Ymere waarin de beoogde praktijk rond participatie is uitgewerkt De vernieuwde Digitale participatie neem deel aan het Klantenpanel van Ymere Huurt u een woning van Ymere Dan hoort Ymere graag

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/search?portal_type:list=Image&portal_type:list=Event&portal_type:list=File&portal_type:list=News%20Item&portal_type:list=Document&Subject:list=Overleg%20en%20participatie (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Beleidsplan SBO voor de periode 2010 - 2015 — Stichting Bewoners Organisatie
  te krijgen is er gezamenlijk gediscussieerd over uitgangspunten en welke toekomstvisie SBO heeft Die discussie verstevigde de onderlinge band en bracht een gezamenlijke koers in beeld Het resultaat vormt het fundament om als organisatie slagvaardig naar buiten te kunnen treden Want huurders en bewonerscommissies moeten weten waar SBO voor staat en hoe zij hen voorziet van de juiste ondersteuning 18 1 11 beleidsplan def 12 pdf PDF document 8694 kB

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/documenten/18.1.11%20%20105-%20groter%20formaat%20bl%20tekst%20beleidsplan%20def%20.pdf/view (2015-06-23)
  Open archived version from archive

 • Weg met schimmel! — Stichting Bewoners Organisatie
  en huurprijs Wat heeft de WOZ waarde van uw woning te maken met uw huurprijs Bewonerscommissie of huurdersvereniging Welke vorm u als huurders kiest heeft geen gevolgen voor erkenning door SBO Voor erkenning kijken Handige links voor een bewonerscommissie Handige informatie voor een BC Mijn wooncomplex wordt vernieuwd Wat nu Is Ymere van plan om ingrijpende werkzaamheden uit te voeren dan zal er eerst overleg met bewoners Column Wel en

  Original URL path: http://www.sbobewoners.nl/documenten/weg-met-schimmel/view (2015-06-23)
  Open archived version from archive •