archive-nl.com » NL » S » SEACO.NL

Total: 382

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SER Overijssel - Home
  kleinschalige binnenstedelijke initiatieven van MKB partijen waar aantoonbaar marktbehoefte voor bestaat en die op deze manier geen doorgang kunnen vinden SER Overijssel geeft het provinciebestuur de suggestie mee om de gemeenten ook actief met bijv juridische kennis te ondersteunen bij het terugdringen van onrealistische uitleg wooncapaciteit zodat zodoende ruimte kan worden gecreëerd voor de kansrijke binnenstedelijke woningbouwprojecten Maar laat in ieder geval de markt bepalen op basis van consumentenwensen wat kansrijke woningbouwprojecten zijn in plaats van de overheid provincie en gemeenten sturend van bovenaf Meer actualiteiten 16 11 2015 Brief culturele infrastructuur vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest 1 8 2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital 27 3 2015 Brief bedrijfsleven aan in formateur 1 3 2015 Toekomst sociaal economisch overleg en advisering in Overijssel Oost Nederland 14 11 2014 Advies Samen werkt beter economie en natuur 22 10 2014 Tussenevaluatie regionaal economisch beleid 30 6 2014 Herijking programma nieuwe energie 18 6 2014 Brief Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente 27 1 2014 Advies ontwikkeling zorgsector 17 4 2013 Inputnotitie SER Overijssel nationaal energieakkoord 17 4 2013 Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 5 3 2013 Bedrijfsleven Overijssel vraagt provincie om visie logistiek 7 1 2013 Human Capital Agenda 6 1 2013 Naar een energieakkoord voor duurzame groei bruggen slaan tussen rijk en regio 9 8 2012 Achtergrondstudie winkelatlas inventarisatie detailhandelsstructuur Overijssel 9 8 2012 SER Overijssel luidt noodklok situatie detailhandel 27 3 2012 Cultuur en economie 26 3 2012 Jaarverslag SER Overijssel 2011 28 2 2012 Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid 26 10 2011 Leegstand op de kantorenmarkt De rol van de provincie Overijssel 19 7 2011 Inzet voor mobiliteitsmanagement continueren 1 5 2011 Jaarverslag SER Overijssel 2010 14 3 2011 Brief aan informateur Hendrikx 10 2 2011 Afgestudeerden als ambassadeur voor de regio 1 12 2010 Bedrijfsleven Oost Nederland

  Original URL path: http://www.seaco.nl/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • SER Overijssel - Publicaties - SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken
  voor de totale Overijsselse economie zowel in termen van werkgelegenheid toegevoegde waarde als in uitstralingseffect naar andere sectoren Gezien dit grote belang dienen er geen onnodige belemmeringen te worden opgeworpen in dit prille herstel Gezien de enorme verschillen tussen maar ook binnen de verschillende prognosemodellen waarop de woonafspraken worden gebaseerd en daarbij de toegenomen dynamiek op de woningmarkt pleit de SER Overijssel voor het inbouwen van voldoende flexibiliteit in de woonafspraken Een jaarlijkse update van de woonafspraken is volgens werkgevers en werknemers in dit geval van groot belang Gezien de actualiteit in relatie tot de vluchtelingenstroom en afgeleid de te verwachten groei in woningvraag vanuit statushouders lijkt een dergelijke flexibiliteit raadzamer dan ooit SER Overijssel pleit voor het in regionaal verband inzichtelijk maken van de geprognosticeerde plannen zowel kwantitatief als kwalitatief inclusief haalbaarheid en realisatietermijn Door de ondernemers hier vervolgens gezamenlijk op te laten reageren via een marktconsultatie kan de status van de projecten worden meegewogen Op deze manier kunnen kansrijke projecten voorrang krijgen volgens het principe wie kan die mag Ondernemers die vanuit een actuele marktbehoefte en of echte klanten ontwikkelen worden op deze manier beloond met een hogere prioritering Op deze manier kan ook voorkomen worden dat gronden van gemeenten louter vanuit eigen financiële motivatie voorrang krijgen en daarmee minder kansrijke plancapaciteit in stand houden in plaats van meer kleinschalige binnenstedelijke initiatieven van MKB partijen waar aantoonbaar marktbehoefte voor bestaat en die op deze manier geen doorgang kunnen vinden SER Overijssel geeft het provinciebestuur de suggestie mee om de gemeenten ook actief met bijv juridische kennis te ondersteunen bij het terugdringen van onrealistische uitleg wooncapaciteit zodat zodoende ruimte kan worden gecreëerd voor de kansrijke binnenstedelijke woningbouwprojecten Maar laat in ieder geval de markt bepalen op basis van consumentenwensen wat kansrijke woningbouwprojecten zijn in plaats van de overheid provincie

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Organisatie
  Twee maal per jaar vindt er een regulier overleg plaats met het College van Gedeputeerde Staten Leden van SER Overijssel zijn VNO NCW Midden afdeling Overijssel MKB Nederland Midden FNV Vakcentrale CNV Vakcentrale Adviseurs van SER Overijssel zijn Kamers van Koophandel Veluwe Twente en regio Zwolle LTO Noord De Regionale Platforms Arbeidsmarkt in Overijssel IJssel Vecht Twente en Stedendriehoek Bestuur Het bestuur van SER Overijssel bestaat uit leden en adviseurs met een onafhankelijke voorzitter Voorzitter Dhr A Peters onafhankelijk voorzitter Leden Dhr D Boer vice voorzitter namens FNV Vakcentrale Dhr P Braakhuis namens MKB Midden Dhr J Bunink namens FNV Vakcentrale Dhr T Katerberg Dhr C Netjes namens VNO NCW Midden Mevr B van Oortmarssen namens FNV Vakcentrale Dhr L Schenk namens Christelijk Nationaal Vakverbond Dhr A Vels namens VNO NCW Midden Dhr P Weda namens VNO NCW Midden Dhr J Weever namens MKB Midden Adviseurs Dhr E Back namens LTO Noord Mevr M ten Heuw namens Regionale Platforms Arbeidsmarkt Dhr Vacature namens Kamer van Koophandel Oost Nederland Secretaris Dhr D G B Melenhorst namens SER Overijssel Agenda commissie De agenda commissie is als volgt samengesteld Voorzitter Dhr A Peters Leden Dhr H M Bakker namens MKB Midden Dhr J

  Original URL path: http://www.seaco.nl/organisatie/index.asp (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Contact
  ons als volgt bereiken SER Overijssel Postadres Postbus 10078 8000GB Zwolle Bezoekadres Provinciehuis Overijssel Luttenbergstraat 2 Zwolle telefoon 038 499 74 04 website www seroverijssel nl Met behulp van onderstaand formulier kunt u ons direct een bericht sturen per e mail Om uw reactie adequaat te kunnen verwerken zijn de met een gemarkeerde velden verplicht om in te vullen M V Dhr Mevr naam organisatie e mail telefoon fax uw

  Original URL path: http://www.seaco.nl/contact/index.asp (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Home
  11 2014 Advies Samen werkt beter economie en natuur 22 10 2014 Tussenevaluatie regionaal economisch beleid 30 6 2014 Herijking programma nieuwe energie 18 6 2014 Brief Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente 27 1 2014 Advies ontwikkeling zorgsector 17 4 2013 Inputnotitie SER Overijssel nationaal energieakkoord 17 4 2013 Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 5 3 2013 Bedrijfsleven Overijssel vraagt provincie om visie logistiek 7 1 2013 Human Capital Agenda 6 1 2013 Naar een energieakkoord voor duurzame groei bruggen slaan tussen rijk en regio 9 8 2012 Achtergrondstudie winkelatlas inventarisatie detailhandelsstructuur Overijssel 9 8 2012 SER Overijssel luidt noodklok situatie detailhandel 27 3 2012 Cultuur en economie 26 3 2012 Jaarverslag SER Overijssel 2011 28 2 2012 Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid 26 10 2011 Leegstand op de kantorenmarkt De rol van de provincie Overijssel 19 7 2011 Inzet voor mobiliteitsmanagement continueren 1 5 2011 Jaarverslag SER Overijssel 2010 14 3 2011 Brief aan informateur Hendrikx 10 2 2011 Afgestudeerden als ambassadeur voor de regio 1 12 2010 Bedrijfsleven Oost Nederland Klimaatbeleid en economisch beleid kunnen elkaar versterken 30 8 2010 Provinciaal innovatiebeleid suggesties m b t stimulering van innovatie in de bouw 4 6 2010 SER Gelderland en SER Overijssel roepen op tot krachtig gezamenlijk optreden provincies richting Rijk 31 5 2010 SER Overijssel brief over sociaal economische gevolgen Natura2000 en Stikstofkader 11 5 2010 Bedrijfsleven Oost Nederland levert provincies handreikingen om markt meer te betrekken bij herstructureringsopgave bedrijventerreinen 10 5 2010 Advies SER Overijssel over Voortgangsrapportage 2010 Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 2015 1 5 2010 Jaarverslag 2009 SER Overijssel 20 4 2010 Presentatie stand van zaken economie Oost Nederland 16 12 2009 Bedrijfsleven Oost Nederland roept provincies op tot actief arbeidsmarktbeleid 11 11 2009 Advies Luchthaven Twente 10 11 2009 Blijvende aandacht voor Overijsselse bouw

  Original URL path: http://www.seaco.nl/index.asp?id=362 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Home
  1 2014 Advies ontwikkeling zorgsector 17 4 2013 Inputnotitie SER Overijssel nationaal energieakkoord 17 4 2013 Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 5 3 2013 Bedrijfsleven Overijssel vraagt provincie om visie logistiek 7 1 2013 Human Capital Agenda 6 1 2013 Naar een energieakkoord voor duurzame groei bruggen slaan tussen rijk en regio 9 8 2012 Achtergrondstudie winkelatlas inventarisatie detailhandelsstructuur Overijssel 9 8 2012 SER Overijssel luidt noodklok situatie detailhandel 27 3 2012 Cultuur en economie 26 3 2012 Jaarverslag SER Overijssel 2011 28 2 2012 Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid 26 10 2011 Leegstand op de kantorenmarkt De rol van de provincie Overijssel 19 7 2011 Inzet voor mobiliteitsmanagement continueren 1 5 2011 Jaarverslag SER Overijssel 2010 14 3 2011 Brief aan informateur Hendrikx 10 2 2011 Afgestudeerden als ambassadeur voor de regio 1 12 2010 Bedrijfsleven Oost Nederland Klimaatbeleid en economisch beleid kunnen elkaar versterken 30 8 2010 Provinciaal innovatiebeleid suggesties m b t stimulering van innovatie in de bouw 4 6 2010 SER Gelderland en SER Overijssel roepen op tot krachtig gezamenlijk optreden provincies richting Rijk 31 5 2010 SER Overijssel brief over sociaal economische gevolgen Natura2000 en Stikstofkader 11 5 2010 Bedrijfsleven Oost Nederland levert provincies handreikingen om markt meer te betrekken bij herstructureringsopgave bedrijventerreinen 10 5 2010 Advies SER Overijssel over Voortgangsrapportage 2010 Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 2015 1 5 2010 Jaarverslag 2009 SER Overijssel 20 4 2010 Presentatie stand van zaken economie Oost Nederland 16 12 2009 Bedrijfsleven Oost Nederland roept provincies op tot actief arbeidsmarktbeleid 11 11 2009 Advies Luchthaven Twente 10 11 2009 Blijvende aandacht voor Overijsselse bouw van groot belang 17 9 2009 SER OPVV advies N340 voorkeur OPVV en SER Overijssel voor Lange Omleiding 25 8 2009 Presentatie situatie in de Overijsselse bouwsector 19 8 2009 Advies

  Original URL path: http://www.seaco.nl/index.asp?id=359 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Home
  overleg en advisering in Overijssel Oost Nederland 14 11 2014 Advies Samen werkt beter economie en natuur 22 10 2014 Tussenevaluatie regionaal economisch beleid 30 6 2014 Herijking programma nieuwe energie 18 6 2014 Brief Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente 27 1 2014 Advies ontwikkeling zorgsector 17 4 2013 Inputnotitie SER Overijssel nationaal energieakkoord 17 4 2013 Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 5 3 2013 Bedrijfsleven Overijssel vraagt provincie om visie logistiek 7 1 2013 Human Capital Agenda 6 1 2013 Naar een energieakkoord voor duurzame groei bruggen slaan tussen rijk en regio 9 8 2012 Achtergrondstudie winkelatlas inventarisatie detailhandelsstructuur Overijssel 9 8 2012 SER Overijssel luidt noodklok situatie detailhandel 27 3 2012 Cultuur en economie 26 3 2012 Jaarverslag SER Overijssel 2011 28 2 2012 Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid 26 10 2011 Leegstand op de kantorenmarkt De rol van de provincie Overijssel 19 7 2011 Inzet voor mobiliteitsmanagement continueren 1 5 2011 Jaarverslag SER Overijssel 2010 14 3 2011 Brief aan informateur Hendrikx 10 2 2011 Afgestudeerden als ambassadeur voor de regio 1 12 2010 Bedrijfsleven Oost Nederland Klimaatbeleid en economisch beleid kunnen elkaar versterken 30 8 2010 Provinciaal innovatiebeleid suggesties m b t stimulering van innovatie in de bouw 4 6 2010 SER Gelderland en SER Overijssel roepen op tot krachtig gezamenlijk optreden provincies richting Rijk 31 5 2010 SER Overijssel brief over sociaal economische gevolgen Natura2000 en Stikstofkader 11 5 2010 Bedrijfsleven Oost Nederland levert provincies handreikingen om markt meer te betrekken bij herstructureringsopgave bedrijventerreinen 10 5 2010 Advies SER Overijssel over Voortgangsrapportage 2010 Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 2015 1 5 2010 Jaarverslag 2009 SER Overijssel 20 4 2010 Presentatie stand van zaken economie Oost Nederland 16 12 2009 Bedrijfsleven Oost Nederland roept provincies op tot actief arbeidsmarktbeleid 11 11 2009 Advies Luchthaven Twente

  Original URL path: http://www.seaco.nl/index.asp?id=355 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Home
  4 2013 Inputnotitie SER Overijssel nationaal energieakkoord 17 4 2013 Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 5 3 2013 Bedrijfsleven Overijssel vraagt provincie om visie logistiek 7 1 2013 Human Capital Agenda 6 1 2013 Naar een energieakkoord voor duurzame groei bruggen slaan tussen rijk en regio 9 8 2012 Achtergrondstudie winkelatlas inventarisatie detailhandelsstructuur Overijssel 9 8 2012 SER Overijssel luidt noodklok situatie detailhandel 27 3 2012 Cultuur en economie 26 3 2012 Jaarverslag SER Overijssel 2011 28 2 2012 Bedrijfsleven Overijssel op hoofdlijnen positief over voorgenomen provinciaal economisch beleid 26 10 2011 Leegstand op de kantorenmarkt De rol van de provincie Overijssel 19 7 2011 Inzet voor mobiliteitsmanagement continueren 1 5 2011 Jaarverslag SER Overijssel 2010 14 3 2011 Brief aan informateur Hendrikx 10 2 2011 Afgestudeerden als ambassadeur voor de regio 1 12 2010 Bedrijfsleven Oost Nederland Klimaatbeleid en economisch beleid kunnen elkaar versterken 30 8 2010 Provinciaal innovatiebeleid suggesties m b t stimulering van innovatie in de bouw 4 6 2010 SER Gelderland en SER Overijssel roepen op tot krachtig gezamenlijk optreden provincies richting Rijk 31 5 2010 SER Overijssel brief over sociaal economische gevolgen Natura2000 en Stikstofkader 11 5 2010 Bedrijfsleven Oost Nederland levert provincies handreikingen om markt meer te betrekken bij herstructureringsopgave bedrijventerreinen 10 5 2010 Advies SER Overijssel over Voortgangsrapportage 2010 Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009 2015 1 5 2010 Jaarverslag 2009 SER Overijssel 20 4 2010 Presentatie stand van zaken economie Oost Nederland 16 12 2009 Bedrijfsleven Oost Nederland roept provincies op tot actief arbeidsmarktbeleid 11 11 2009 Advies Luchthaven Twente 10 11 2009 Blijvende aandacht voor Overijsselse bouw van groot belang 17 9 2009 SER OPVV advies N340 voorkeur OPVV en SER Overijssel voor Lange Omleiding 25 8 2009 Presentatie situatie in de Overijsselse bouwsector 19 8 2009 Advies inzake Oost Nederland maakt het en

  Original URL path: http://www.seaco.nl/index.asp?id=357 (2016-01-31)
  Open archived version from archive •