archive-nl.com » NL » S » SEACO.NL

Total: 382

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SER Overijssel - Publicaties - Leegstand op de kantorenmarkt. De rol van de provincie Overijssel.
  Maatregelen mogen de concurrentiepositie van de steden in Overijssel als vestigingslocatie niet aantasten Door verkeerd afremmen van nieuwbouw kan er een tekort ontstaan aan met name toplocaties voor zakelijke dienstverleners en hoofdkantoren Het doel van de regie dient primair te zijn gericht op het creëren van een gezonde kantorenmarkt Een belangrijk aandachtspunt vormt de bouw van overheidskantoren Bijna de helft van de nieuwbouw in 2010 was in opdracht van de overheid Gemeenten waterschappen belastingdienst etc lijken zich minder aan te trekken van de leegstand en ten koste van toenemende leegstand nieuwe kantoren te laten bouwen voor zichzelf De regierol van de provincie Overijssel kan alleen goed worden ingevuld indien de provincie beschikt over kennis en inzicht in de voorraad de vraag het aanbod zowel in kwalitatieve als in kwalitatieve zin en het functioneren van de kantorenmarkt Dit vraagt specialistische vastgoedkennis bij de provincie Verminderde grondopbrengsten en minder OZB inkomsten hebben reeds nu maar zeker op termijn een sterke negatieve invloed op de gemeentefinanciën De provincie zou een rol kunnen vervullen om de gevolgen van de kantorenmarkt op de gemeentefinanciën in beeld te brengen Hier ligt geen wettelijke verantwoordelijkheid omdat de provincie pas verantwoordelijk wordt voor financiële positie van gemeenten als de begroting niet meer sluitend is Maar de provincie zou in de ogen van SER Overijssel wel een signaalfunctie kunnen vervullen SER Overijssel wijst in dit verband ook op de financiële consequenties voor het bedrijfsleven wanneer gemeenten hun door daling van de marktwaarde van kantoren lagere OZB opbrengsten op peil willen houden door de tarieven te verhogen Een generieke oplossing voor het leegstandsprobleem bestaat niet Per stad en per locatie zullen er oplossingen moeten worden gezocht In andere steden en provincies zijn al veel goede ervaringen bekend De provincie kan een rol vervullen in het verspreiden van kennis het bij

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=316 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • SER Overijssel - Publicaties - Inzet voor mobiliteitsmanagement continueren
  de marketing en acquisitie gaan betalen Dit is de kern van het advies van SER Gelderland en SER Overijssel aan de provincies Gelderland en Overijssel Meer publicaties 4 12 2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken 16 11 2015 Brief Culturele infrastructuur vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest 16 9 2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital 27 3 2015 Brief bedrijfsleven in formateur 1 3 2015 Toekomst Sociaal economisch overleg en

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=310 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - Jaarverslag SER Overijssel 2010
  Trefwoorden jaarverslag ser overijssel Meer publicaties 4 12 2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken 16 11 2015 Brief Culturele infrastructuur vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest 16 9 2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital 27 3 2015 Brief bedrijfsleven in formateur 1 3 2015 Toekomst Sociaal economisch overleg en advisering in Overijssel Oost Nederland 14 11 2014 Advies Samen werkt Beter economie en natuur 22 10 2014 Tussenevaluatie regionaal economisch

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=314 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - Brief aan informateur Hendrikx
  In dit advies zullen wij een aantal onderwerpen aangeven die onzes inziens bijzondere aandacht vragen 1 Blijf voldoende vestigingsruimte bieden 2 Herstructurering van bedrijventerreinen doorzetten en betrek de markt hier intensiever bij 3 Investeer in bereikbaarheid 4 Luchthaven Twente is belangrijke kans voor regionale economie 5 Kijk naar de economische kansen van klimaat en energiebeleid 6 Zet het innovatiebeleid krachtig door 7 Provinciaal arbeidsmarktbeleid is van essentieel belang 8 Breng

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=311 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - Bedrijfsleven Oost-Nederland: Klimaatbeleid en economisch beleid kunnen elkaar versterken
  aan de regionale economie Ook stellen ze vast dat om de gestelde doelen te bereiken het huidige klimaatbeleid van burgers en bedrijven in Gelderland en Overijssel tussen 2008 en 2020 een investering vraagt van 20 miljard euro Daarvan wordt 3 door de provincies voor dit doel ter beschikking gesteld De nadruk ligt dus op private investeringen Het risico is in de ogen van beide SER ren zeer nadrukkelijk aanwezig dat het bedrijfsleven maar ook particulieren niet of in onvoldoende mate bereid zijn om te investeren en dat daarmee de provinciale klimaatdoelstellingen niet gehaald gaan worden Het is voor het slagen van het klimaatbeleid van belang dat een koppeling wordt gelegd met de economische ontwikkeling in Gelderland en Overijssel Oost Nederland heeft veel te winnen op het vlak van duurzame energie Het is te beschouwen als een groeigebied met grote groene potentie die met een gerichte aanpak beter benut kan worden Diverse onderzoeken laten zien dat Oost Nederland vele organisaties en bedrijven herbergt die op de een of andere manier werkzaam zijn op dit terrein Een zeer groot aantal bedrijven in Gelderland en Overijssel is betrokken bij de ontwikkeling en productie van installaties voor het opwekken van duurzame energie Vanuit het regionale economisch beleid moet bestaande innovatie instrumentarium ook beschikbaar zijn voor de bedrijven in het segment energie en klimaat Deze bedrijven kunnen dan via innovatie een bijdrage leveren aan de CO 2 reductie In het advies geven de sociale partners in Overijssel en Gelderland de volgende concrete aanbevelingen 1 Stel realistisch klimaatdoelstellingen 2 Weeg de spin off aan regionale werkgelegenheid mee bij de inzet van het klimaatbudget 3 Leg verbindingen tussen het innovatie en klimaat en energiebeleid 4 Zet het ruimtelijk instrumentarium in voor de realisatie van productielocaties 5 Positioneer in Oost Nederland een cluster sleutelgebied duurzame energie en klimaat

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=305 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - Provinciaal innovatiebeleid, suggesties m.b.t. stimulering van innovatie (in de bouw)
  van innovatiebeleid Bij regionale innovatiestrategieën blijken de eerste vruchten pas te plukken te zijn na een investeringsperiode van ten minste tien jaar SER Overijssel heeft in de vergadering van 3 juni 2010 nader stil gestaan bij de mogelijkheden van de provincie met betrekking tot stimulering van innovatie in de bouw mede vanwege het grote belang van de sector in de regionale economie SER Overijssel wil via deze weg het advies meegeven richting provincie en regio Twente om verstevigd door te zetten met de ondersteuning van de activiteiten van Stichting Pioneering het cluster bouw van het innovatieplatform Twente Gezien de grote belangstelling van partijen uit de rest van de provincie maar ook vanuit de Achterhoek is het te overwegen het programma zelfs geografisch te verbreden SER Overijssel adviseert verbindingen te leggen tussen de innovatieve aandachtsgebieden en er voor te waken dat clusters te veel op zichzelf komen te staan Gekoppelde clusters blijken immers effectiever in hun innovatiecapaciteit dan niet gekoppelde geïsoleerde clusters Voor de bouw kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een koppeling met nanotechnologie SER Overijssel roept de provincie op om zoveel mogelijk innovatieve elementen in aanbestedingen mee te nemen Binnen de Europese richtlijnen bestaan goede mogelijkheden om de aanbestedingen zodanig in te richten dat innovatie wordt bevorderd Daarbij wil SER Overijssel nog wijzen op verschil in urgentie en besef tussen afdelingen vaak wordt het belang van innovatie wel erkent op de afdeling economische zaken maar niet bij de afdeling inkoop Een instrument dat uitstekend past bij het streven om innovatie in de bouw te stimuleren is volgens SER Overijssel de Unsolicited Proposal of het Eigen Initiatief SER Overijssel adviseert de provincie dan ook een loket Eigen Initiatief in te richten waar Unsolicited Proposals worden ingediend en waar een team in staat is de ingediende ideeën serieus en vertrouwelijk te behandelen

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=298 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - SER Gelderland en SER Overijssel roepen op tot krachtig gezamenlijk optreden provincies richting Rijk
  gezamenlijke bijeenkomst van Provinciale Staten van Overijssel en Gelderland Doel van deze bijeenkomst is om stil te staan bij een aantal actuele ontwikkelingen rondom de positie van de provincies SER Overijssel en SER Gelderland vragen hierbij nadrukkelijk stil te staan bij de ontwikkelingsmogelijkheden die het oosten van het land voor Nederland biedt Sociale partners in Oost Nederland sluiten zich graag aan bij het initiatief om een gezamenlijke brief aan de in formateur s en het nieuwe kabinet te zenden waarin de provincies de hoofdpunten van de samenwerking tussen Gelderland en Overijssel zult benoemen Hierbij vragen de sociale partners de provincies zeer nadrukkelijk in de betreffende brief aandacht te vragen voor het grote belang van het landsdeel voor de totale landelijke economie en daarbij te verzoeken geplande investeringen en budgetten voor Oost Nederland waar mogelijk ongemoeid te laten zeker waar het gaat om investeringen in de sfeer van versterking van de regionale economie en investeringen in de sfeer van de fysieke leefomgeving Meer publicaties 4 12 2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken 16 11 2015 Brief Culturele infrastructuur vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest 16 9 2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital 27 3 2015 Brief bedrijfsleven in formateur 1 3

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=300 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - SER-Overijssel brief over sociaal economische gevolgen Natura2000 en Stikstofkader
  heeft uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel naar de sociaal economische gevolgen van de beheerplannen Trefwoorden natura2000 sociaal economische gevolgen stikstofkader Meer publicaties 4 12 2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken 16 11 2015 Brief Culturele infrastructuur vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest 16 9 2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital 27 3 2015 Brief bedrijfsleven in formateur 1 3 2015 Toekomst Sociaal economisch overleg en advisering in Overijssel

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=302 (2016-01-31)
  Open archived version from archive •