archive-nl.com » NL » S » SEACO.NL

Total: 382

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SER Overijssel - Publicaties - Bedrijfsleven Oost-Nederland levert provincies handreikingen om markt meer te betrekken bij herstructureringsopgave bedrijventerreinen
  komt Het advies Herstructurering bedrijventerreinen door marktpartijen Er kan veel meer gaat in op de vraag welke instrumenten de provincie zou kunnen inzetten om marktpartijen een meer actieve rol te laten spelen in het proces Het advies levert een tiental concrete handreikingen adviezen aan de provincies Voor provincies is namelijk een cruciale rol weggelegd in het bedrijventerreinenbeleid nieuwe stijl Het Rijk verlangt dat provincies de regierol pakken bij de programmering en herstructurering van bedrijventerreinen SER Gelderland en SER Overijssel onderkennen deze rol en zien voor beide provincies veel kansen om hier succesvol invulling aan te geven Beide SER ren pleiten voor een sterkere sturing van de provincie om overaanbod van bedrijventerreinen te voorkomen Belangrijke hulpmiddelen hierbij zijn een sterke programmering van bedrijventerreinen de toepassing van de SER ladder en het hanteren van marktconforme grondprijzen Deze zaken dienen nadrukkelijk verankerd te worden in het provinciale beleid Om de belangstelling van vastgoedpartijen voor oude bedrijventerreinen te vergroten dient volgens SER Overijssel en SER Gelderland meer te worden gedacht vanuit de waardecreatie van het vastgoed van bedrijventerreinen Daarnaast wordt geadviseerd vanuit financiële afwegingen selectiever te zijn in de te herstructureren bedrijventerreinen en dienen marktpartijen in de overleggen met gemeenten sterker betrokken te worden bij het bewaken van de kwaliteit van bedrijventerreinen en bij het inventariseren van wensen en kansen Verder signaleren beide SER ren dat eigenaren van vastgoed nogal eens tegen de grenzen van regelgeving bestemmingsplannen aanlopen wanneer ze willen investeren op hun verouderde locatie Geadviseerd wordt om de ruimtelijke regels mee te laten bewegen met de natuurlijke ontwikkeling van het bedrijventerrein en daarmee ruimte te creëren voor marktgedreven oplossingen Andere concrete handreikingen uit het advies zijn onder andere het stimuleren van kennis het stimuleren van collectiviteit op bedrijventerreinen bijv via parkmanagement en het creëren van transparantie door goede monitoring van de bedrijfsruimtemarkt

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=283 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • SER Overijssel - Publicaties - Advies SER Overijssel over Voortgangsrapportage 2010, Meerjarenprogramma Vitale Bedrijvigheid 2009-2015
  proces Het vergt een lange adem kent vele betrokken actoren er is sprake van maatwerk per terrein en gaat gepaard met hoge kosten SER Overijssel kent voornamelijk zorg over de mogelijkheden van financiering bij gemeenten en bedrijven Trefwoorden herstructurering voortgangsrapportage bedrijventerreinen overijssel Meer publicaties 4 12 2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken 16 11 2015 Brief Culturele infrastructuur vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest 16 9 2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=285 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - Jaarverslag SER Overijssel 2009
  Trefwoorden 2009 jaarverslag ser overijssel Meer publicaties 4 12 2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken 16 11 2015 Brief Culturele infrastructuur vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest 16 9 2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital 27 3 2015 Brief bedrijfsleven in formateur 1 3 2015 Toekomst Sociaal economisch overleg en advisering in Overijssel Oost Nederland 14 11 2014 Advies Samen werkt Beter economie en natuur 22 10 2014 Tussenevaluatie regionaal

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=304 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - Presentatie stand van economie Oost-Nederland
  de stand van de economie in Oost Nederland Deze presentatie is te downloaden onder publicaties Meer publicaties 4 12 2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken 16 11 2015 Brief Culturele infrastructuur vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest 16 9 2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital 27 3 2015 Brief bedrijfsleven in formateur 1 3 2015 Toekomst Sociaal economisch overleg en advisering in Overijssel Oost Nederland 14 11 2014 Advies Samen

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=287 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - Bedrijfsleven Oost-Nederland roept provincies op tot actief arbeidsmarktbeleid
  het kader van arbeidsmarktbeleid en de verbeteringen die daarin nog mogelijk zijn Was tot voor een jaar geleden nog het motto Alle hens aan dek om de participatiegraad te verhogen thans zal het motto moeten zijn Oost Nederland aan de slag om met elkaar de problemen die op ons af komen te lijf te gaan Het is volgens SER Overijssel en SER Gelderland van essentieel belang dat de provincies structureel arbeidsmarktbeleid blijven voeren Goed arbeidsmarktbeleid investeren in mensen is bevorderlijk voor de structurele ontwikkeling van de regionale economie en zal verdere maatschappelijke problematiek jeugdproblematiek als gevolg van conjuncturele ontwikkelingen en recessie voorkomen Arbeidsmarktbeleid heeft daarmee belangrijke voorwaardelijke functies voor provinciale kerntaken op het terrein van regionale economie onderwijs en zorg SER Gelderland en SER Overijssel vragen de provinciebesturen inspanningen voor de arbeidsmarkt in Oost Nederland voort te zetten en zo mogelijk te intensiveren Het gezamenlijke SER Gelderland SER Overijssel advies bevat daartoe een aantal concrete aanbevelingen Ook als de economie weer aantrekt zal arbeidsmarktbeleid een van de prioriteiten van de provincies moeten zijn De leden van provinciale staten worden gevraagd dit beleid te ondersteunen en hun invloed aan te wenden om er voor te zorgen dat het provinciaal arbeidsmarktbeleid ook

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=281 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - SER advies luchthaven Twente
  duurzamer Twente SER Overijssel acht het standpunt van oa Gedeputeerde Staten om te komen tot een compacte luchthaven met ruimte voor bedrijven in combinatie met natuurontwikkeling een belangrijke stap in de goede richting Trefwoorden luchthaven twente Meer publicaties 4 12 2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken 16 11 2015 Brief Culturele infrastructuur vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest 16 9 2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital 27 3 2015 Brief

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=277 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - Blijvende aandacht voor Overijsselse bouwsector van groot belang
  economische recessie voor de bouwsector in Overijssel te bestrijden SER Overijssel maakt zich ernstig zorgen over de situatie van de regionale economie Dit door enerzijds het grote belang van de bouwsector en het grote uitstralingseffect en anderzijds ook de grotere neergang die diezelfde sector in Overijssel in vergelijking met landelijk te zien geeft De bouw zal namelijk pas als laatste sector van de economische neergang herstellen dus voorlopig zijn geluiden over economisch herstel in deze regio wat prematuur te noemen Overijssel voelt de economische recessie door de economische samenstelling het grote belang van de bouw en zwaarder en langduriger SER Overijssel staat positief tegenover de aanvullende voorstellen van de provincie Overijssel om de woningbouw te stimuleren en de extra impuls voor stedelijke vernieuwing Maar SER Overijssel vraagt Gedeputeerde Staten ook nadrukkelijk de vinger aan de pols te houden en waar mogelijk en noodzakelijk extra stimulerende maatregelen te nemen Meer publicaties 4 12 2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken 16 11 2015 Brief Culturele infrastructuur vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest 16 9 2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital 27 3 2015 Brief bedrijfsleven in formateur 1 3 2015 Toekomst Sociaal economisch overleg en advisering in Overijssel Oost Nederland 14 11

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=278 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - SER OPVV advies N340, voorkeur OPVV en SER Overijssel voor “Lange Omleiding”
  een sterke voorkeur te hebben voor de Lange Omleiding ook wel de noordelijke variant genoemd Trefwoorden n340 Meer publicaties 4 12 2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken 16 11 2015 Brief Culturele infrastructuur vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest 16 9 2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital 27 3 2015 Brief bedrijfsleven in formateur 1 3 2015 Toekomst Sociaal economisch overleg en advisering in Overijssel Oost Nederland 14 11 2014

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=272 (2016-01-31)
  Open archived version from archive •