archive-nl.com » NL » S » SEACO.NL

Total: 382

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SER Overijssel - Publicaties - Tussenevaluatie regionaal economisch beleid
  thema s en regionale topsectoren zijn gedaan en of hier verbreding cq versmalling nodig is Beleidsevaluaties over een langere periode worden dikwijls geplaagd door ontwikkelingen in de tijd Zo blijkt in de afgelopen jaren een duidelijke tendens zichtbaar maatschappelijk en politiek van een toenemende aandacht voor provinciaal arbeidsmarktbeleid in het bijzonder gericht op de midden en onderkant van de arbeidsmarkt Ondanks de centrale rol van dit soort vraagstukken in de recente besprekingen van het regionaal economisch beleid wordt hier in de evaluatie niet of zeer summier op ingegaan De SER Overijssel zal op een later meer passend moment richting een nieuw collegeperiode en tijdens de vorming van het regionaal economisch beleid 2015 2019 hierop terugkomen Daarbij worden oa de volgende thema s uitgediept provinciaal arbeidsmarktbeleid incl kwetsbare groepen internationalisering regionaal innovatiebeleid vrijetijdseconomie en logistiek SER Overijssel beperkt zich hier tot een hoofdadvies specifiek gericht op een wenselijk realiseren op de korte termijn de SER Overijssel adviseert met klem de ontwikkelde innovatie infrastructuur governance voor een langere termijn te bestendigen Met name om te voorkomen dat in een komende collegeperiode een belangrijk gedeelte van de tijd op zal gaan in opnieuw een discussie rondom governance en structuur Tijd die in de

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?Id=352 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • SER Overijssel - Publicaties - Herijking programma nieuwe energie
  gekoppeld maar grotendeels naast het regionaal economisch innovatie beleid In het Statenvoorstel wordt bijvoorbeeld benoemd dat het programma Nieuwe Energie raakvlakken heeft met onder meer het uitvoeringsprogramma Regionale economie Raakvlakken is volgens SER Overijssel te summier de hernieuwbare energiesector is een snelgroeiende branche en zorg voor innovatie intelligente energiesystemen economische groei en werkgelegenheid en dient eigenlijk op dezelfde wijze als de andere Overijsselse topsectoren HTSM Chemie en Life Sciences Health versterkt te worden Dit draagt naar onze overtuiging bij aan ontwikkel en trekkracht voor andere sectoren biedt meer mogelijkheden voor cross overs en voorkomt de discussie of in het ingezette energiebeleid voldoende wordt gestuurd op bijvoorbeeld werkgelegenheid en toegevoegde waarde In de praktijk is het dan ook makkelijker een extra impuls te geven aan bijvoorbeeld het versterken van het ingezette economische innovatieprofiel van de Stedendriehoek Cleantech of voor de hand liggende cross overs met de HTSM sector in Twente Verder biedt het dan de door SER Overijssel gewenste mogelijkheid om innovatieve projecten te ondersteunen waarvan het Overijssels bedrijfsleven in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde profiteert maar waar eventuele winsten op het terrein van nieuwe energieopwekking en of besparing buiten de provincie neerdalen Met betrekking tot de voorgestelde inzet in 2014 2015 vindt SER Overijssel de ingestoken punten nogal breed en omvangrijk SER Overijssel wil waken voor versnippering van gelden en pleit voor focus Meer concreet zal de vraag gesteld moeten worden of het noodzakelijk is dat er een aantal maatregelen specifiek op provinciaal niveau zouden moeten liggen In het bijzonder twijfelt SER Overijssel aan Overijsselse prestatie afspraken met branches kan beter landelijk eigen Overijsselse kennispunten dit zelfs op het niveau van de Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland of eigen Overijsselse keurmerken labeling Dit vraagt buitenproportionele inspanningen terwijl het toepassen van stokken regulerende instrumenten richting het Overijsselse bedrijfsleven via een handhavende dienst

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?Id=347 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente
  scenario s opgeleverd SER Overijssel is van mening dat alle scenario s uitgebreid onderzocht dienen te worden Het kan en mag niet zo zijn dat in deze nieuwe fase potentiele kansen blijven liggen en door het nu uitsluiten van bepaalde scenario s indirect onomkeerbare besluitvorming plaatsvindt Lees meer in de brief van SER Overijssel aan Gedeputeerde Staten van Overijssel Trefwoorden luchthaven twente gebiedsontwikkeling Meer publicaties 4 12 2015 SER Overijssel

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?Id=339 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - Advies ontwikkelingen zorgsector Overijssel
  Overijssel zich wenselijkerwijs zal ontwikkelen Wanneer echter in deze context gesproken wordt over de mogelijke rol van de provincie is SER Overijssel terughoudend Bij het thema zorgeconomie zijn dermate veel partijen actief betrokken zowel publiek als privaat dat het van belang is dicht bij de kerntaak en rol van de provincie te blijven Het bedrijfsleven de zorginstellingen en ziekenhuizen universiteiten en andere kennisinstellingen onderzoeksinstituten patiëntenorganisaties zorgverzekeraars en lokale overheden alle hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid strategie en belang De belangrijkste aandachtspunten voor mogelijk provinciaal handelen liggen volgens de SER Overijssel in innovatiebeleid top sector health maar ook cross overs naar andere economische sectoren arbeidsmarktbeleid en dan met name het vraagstuk van voldoende en goed personeel eventueel randvoorwaardelijk via ruimtelijk beleid Het sociale domein is in de ogen van SER Overijssel geen kerntaak meer van de provincie maar steeds meer een verantwoordelijkheid van gemeenten bijv jeugdzorg Bemoeienis met het sociale domein is alleen dan relevant te maken wanneer dat voortvloeit uit de provinciale kerntaken economie is hier een van Trefwoorden innovatie zorgeconomie zorgsector overijssel Meer publicaties 4 12 2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken 16 11 2015 Brief Culturele infrastructuur vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest 16 9 2015 Advies

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?Id=336 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Zoeken
  economisch overleg en advisering in Overijssel Oost Nederland 14 11 2014 Advies Samen werkt Beter economie en natuur 22 10 2014 Tussenevaluatie regionaal economisch beleid 30 6 2014 Herijking programma nieuwe energie 18 6 2014 Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente 25 2 2014 Advies ontwikkelingen zorgsector Overijssel 17 4 2013 Inputnotitie SER Overijssel landelijk energieakkoord 17 4 2013 Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 5 3 2013 Bedrijfsleven Overijssel vraagt provincie om visie logistiek

  Original URL path: http://www.seaco.nl/zoeken/index.asp?action=2 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Zoeken
  welke onderdelen van onze database gezocht moet worden zoeken naar termen zoekterm en zoeken naar alle zoektermen één van de zoektermen zoeken in velden titel beschrijving trefwoorden Vindt u niet wat u zoekt met vrij zoeken of zoekt u gericht naar een bepaald trefwoord dan kunt u onze database op basis van trefwoorden doorbladeren Klik op een letter om de trefwoorden te zien die beginnen met deze letter Ook kunt

  Original URL path: http://www.seaco.nl/zoeken/index.asp (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - Inputnotitie SER Overijssel landelijk energieakkoord
  in de afgelopen jaren tot nu en geeft SER Overijssel enkele aandachtspunten en aanbevelingen in de aanloop naar een nationaal energieakkoord Trefwoorden overijssel nationaal energieakkoord Meer publicaties 4 12 2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken 16 11 2015 Brief Culturele infrastructuur vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest 16 9 2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital 27 3 2015 Brief bedrijfsleven in formateur 1 3 2015 Toekomst Sociaal economisch overleg en

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=343 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • SER Overijssel - Publicaties - Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
  hoofdlijnenakkoord proof te maken SER Overijssel gaat in dit advies in op die onderdelen die voor de economische ontwikkeling het meest belangrijk wordt geacht Trefwoorden omgevingsvisie omgevingsverordening Meer publicaties 4 12 2015 SER Overijssel wil markt betrekken bij woonafspraken 16 11 2015 Brief Culturele infrastructuur vestigingsklimaat en HET Symfonieorkest 16 9 2015 Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Human Capital 27 3 2015 Brief bedrijfsleven in formateur 1 3 2015 Toekomst Sociaal economisch

  Original URL path: http://www.seaco.nl/publicaties/index.asp?id=341 (2016-01-31)
  Open archived version from archive •