archive-nl.com » NL » S » SERZEELAND.NL

Total: 66

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  2015 in Middelburg Pagina 1 van 10 26 oktober 2015 Advies inzake de Kadernota Economische Agenda 2 0 Volgens SER Zeeland is er in de Kadernota te weinig aandacht besteed aan de industriële en logistieke activiteiten in de Zeeuwse zeehavens Deze Kadernota doet de zeehavengebieden tekort De ondernemingen in deze gebieden zorgen voor maar liefst 18 van het aantal banen in de provincie Hun aandeel in het bruto regionaal product is nog veel groter en bedraagt bijna 50 In het economisch beleid van de Provincie Zeeland moet dus stevig ingezet worden op de versterking van de concurrentiepositie van de zeehavens Goede zeewaartse en verbindingen over het land zijn cruciaal SER Zeeland denkt daarbij o a aan een volledig vierbaanse autoweg tussen de A58 bij Heinkenszand via de Westerscheldtunnel tot aan de grens met Vlaanderen Ook het goederenspoor dient verbeterd te worden Axel Zelzate en Sloegebied Antwerpen Meer 05 augustus 2015 Advies over het Provinciale Mobiliteitsplan 2016 2019 Door de aanleg van o a de N57 op Walcheren van de verbrede N61 in West Zeeuws Vlaanderen en van de tunnel bij Sluiskil is het hoofdwegennet in Zeeland in de afgelopen jaren een stuk verbeterd Toch blijft er een aantal verkeersknelpunten over

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/ (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  2015 in Middelburg Pagina 1 van 10 26 oktober 2015 Advies inzake de Kadernota Economische Agenda 2 0 Volgens SER Zeeland is er in de Kadernota te weinig aandacht besteed aan de industriële en logistieke activiteiten in de Zeeuwse zeehavens Deze Kadernota doet de zeehavengebieden tekort De ondernemingen in deze gebieden zorgen voor maar liefst 18 van het aantal banen in de provincie Hun aandeel in het bruto regionaal product is nog veel groter en bedraagt bijna 50 In het economisch beleid van de Provincie Zeeland moet dus stevig ingezet worden op de versterking van de concurrentiepositie van de zeehavens Goede zeewaartse en verbindingen over het land zijn cruciaal SER Zeeland denkt daarbij o a aan een volledig vierbaanse autoweg tussen de A58 bij Heinkenszand via de Westerscheldtunnel tot aan de grens met Vlaanderen Ook het goederenspoor dient verbeterd te worden Axel Zelzate en Sloegebied Antwerpen Meer 05 augustus 2015 Advies over het Provinciale Mobiliteitsplan 2016 2019 Door de aanleg van o a de N57 op Walcheren van de verbrede N61 in West Zeeuws Vlaanderen en van de tunnel bij Sluiskil is het hoofdwegennet in Zeeland in de afgelopen jaren een stuk verbeterd Toch blijft er een aantal verkeersknelpunten over

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/home (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  economie heeft diepe littekens overgehouden van deze jarenlange economische crisis Tal van bedrijven hebben noodgedwongen de deuren moeten sluiten en de werkloosheid ligt nog steeds op een te hoog niveau Het is daarom zaak dat het provinciale beleid stevig inzet op economische groei Dat kan door de juiste keuzes te maken en de goede verbindingen te leggen op het gebied van economische groei arbeidsmarkt onderwijs en duurzaamheid Van de Provincie Zeeland wordt verwacht dat zij een belangrijke initiërende en stimulerende rol vervult om alle partners overheden onderwijs ondernemers nog meer te laten samenwerken in het belang van de Zeeuwse economie Dit dienen belangrijke uitgangspunten te zijn voor het economische beleid van het nieuwe dagelijkse bestuur van de Provincie Zeeland voor de komende vier jaren Meer 21 april 2015 Advies over de toeristische ontwikkelingskansen Veel ondernemers in de toeristische sector in Zeeland hebben plannen om te investeren in hun bedrijf Verwacht wordt dat alleen al in de komende vier jaar er sprake zal zijn van een investeringsimpuls van circa 700 miljoen euro Uitvoering van deze investeringsplannen zal leiden tot een gestage groei van de werkgelegenheid in Zeeland Ook diverse deskundigen op toeristisch gebied verwachten een toename van het aantal toeristische arbeidsplaatsen een groei met 450 à 500 banen in de periode tot 2025 wordt realistisch geacht Investeren is ook nodig om tegemoet te komen aan de hogere wensen van de recreant en is daarmee een voorwaarde voor de continuïteit van de sector Het is daarom zaak dat de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten ondernemers optimaal ondersteunen om deze investeringsplannen uit te voeren Daarbij wordt met name gedacht aan versobering van de wet en regelgeving aan snelle re procedures en aan terughoudendheid met lastenverzwaringen Meer 30 december 2014 Advies over een vitale en aantrekkelijke detailhandelssector in Zeeland SER Zeeland is verontrust over de huidige situatie in de detailhandel in Zeeland Bij veel winkeliers staat het water tot aan de lippen en steeds meer winkelpanden komen leeg te staan Niet alleen op locaties die minder gunstig gelegen zijn maar ook in de belangrijkste winkelstraten van de Zeeuwse binnensteden Van een groeimarkt is de detailhandel in korte tijd geworden tot een krimpmarkt Tegelijkertijd komt er nog steeds winkelruimte bij vooral op plaatsen die perifeer gelegen zijn Hierdoor wordt de positie van de Zeeuwse binnensteden als aantrekkelijke winkel en verblijfsgebieden verder uitgehold Gelet op o a de nog steeds toenemende leegstand van winkels blijkt dat de Zeeuwse gemeenten niet in staat zijn een gezamenlijke vuist te maken tegen deze ontwikkeling SER Zeeland doet dan ook een beroep op de Provincie Zeeland om meer regie te nemen en actief te sturen op het gebied van de detailhandel Een goede en gevarieerde detailhandelssector is een belangrijke vestigingsfactor voor nieuwe bedrijven en nieuwe werknemers Ook het toerisme is gebaat bij aantrekkelijke en levendige binnensteden Meer 28 februari 2014 Advies inzake de digitale agenda voor Zeeland SER Zeeland maakt zich zorgen over het feit dat veel Zeeuwse bedrijven niet onvoldoende of te laat kunnen beschikken over een goede

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/actueel (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Energiebijeenkomst 11 maart 2015
  toekomst er uit Mariëtte Hamer noemt Smart Delta Resources als een prachtig voorbeeld waarbij je op een goede manier gebruik maakt van elkaars reststromen industriële symbiose Het is een creatieve manier hoe om te gaan met de uitdagingen van nu en morgen SER buigt zich over sociaal economische vraagstukken waarbij duurzaamheid ook wordt gezien als een manier om van oude banen naar nieuwe banen te komen Mariëtte Hamer roept de aanwezigen dan ook op om creatief om te gaan met de uitdagingen van nu en morgen en veranderingen aan te grijpen Ben de Reu gedeputeerde Economie van de Provincie Zeeland presenteert de stand van zaken ten aanzien van het aandeel duurzame energie in Zeeland Dit is onderzocht door DWA en Zeeland zit nu op een aandeel duurzame energie van 3 Met huidige plannen tempo halen we de 6 in 2023 Om de doelstelling van 14 te halen zal Zeeland de nieuwe initiatieven die er zijn moeten aangrijpen om dit percentage te halen Ben de Reu benadrukt dat je stap voor stap naar je doel moet gaan Realiteit is belangrijk niet alles kan worden vol gelegd met zonnepanelen Persoonlijke quote van Ben de Reu is dan ook Hoofd in de wolken

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/energie (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Adviezen
  toeristisch recreatieve sector voor een sterke Zeeuwse economie Rapport uitgebracht door de bureaucombinatie Van der Reest Advies en het Bureau Voor Ruimte en Vrije Tijd 25 februari 2015 Advies over een vitale en aantrekkelijke detailhandelssector in Zeeland 30 dec 2014 Advies inzake de digitale agenda voor Zeeland 28 februari 2014 Advies naar aanleiding van de Zeeuwse Energieconferentie op 23 oktober jl aan de Zeeuwse gemeenten 4 februari 2014 Advies naar aanleiding van de Zeeuwse Energieconferentie op 23 oktober jl aan de Provincie Zeeland 4 februari 2014 Advies over de sociaal economische kansen van de biobased economy in Zuidwest Nederland 3 oktober 2013 Sociaaleconomische kansen van de biobased economy in Zuidwest Nederland Rapport door CE Delft Advies over Regionale Uitvoeringsdienst RUD Zeeland 13 juni 2013 Nota Energie als stuwende kracht 3 mei 2013 Investeren in duurzame energie biedt kansen voor innovatie en nieuwe arbeidsplaatsen januari 2013 Analyse Arbeidsmarktbeleid Zeeland 14 januari 2013 Advies inzake nota Economische Agenda 2013 2016 20 augustus 2012 Advies inzake het ontwerp Omgevingsplan 2012 2018 Advies Nota Krachtig Zeeland gedateerd 4 november 2011 Advies over de Economische Agenda voor Zeeland gedateerd 18 maart 2011 Advies over de Nota Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gedateerd 10 september 2010 Advies over

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/adviezen (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Organisatie
  dinsdag 16 juni 2009 plaatsgevonden Tijdens deze eerste vergadering zijn onder meer de statuten van de stichting SER Zeeland vastgesteld de voorzitter twee vice voorzitters de penningmeester en de secretaris benoemd het Werkplan 2009 2010 en de Begroting 2009 2010 goedgekeurd De formele oprichtingsdatum van de SER Zeeland is 10 juli 2009 Doelstelling SER Zeeland De SER Zeeland heeft tot doel om de provinciale overheid op sociaal economisch terrein te

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/organisatie (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Samenstelling SER-Zeeland
  Zeeland hebben zitting Onafhankelijk voorzitter L Ezinga Leden Namens BZW Zeeland Ir A J M Thomas C Pille Namens MKB Zeeland J Licht Vacature Namens ZLTO Zeeland J Baecke Namens FNV mevr L W A Schoone J Nout E R Bak Namens CNV Z V van der Spil Namens De Unie Vacature Adviserende leden Namens de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten drs R Verhulst Namens de Zeeuwse Milieufederatie drs M F

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/organisatie/suboptie (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Agenda
  Agenda Links Contact Agenda Vrijdag 19 februari 2016 Algemeen bestuur SER Zeeland Vrijdag 20 mei 2016 Algemeen bestuur SER Zeeland Vrijdag 16 september 2016 Algemeen bestuur SER Zeeland Vrijdag 25 november 2016 Algemeen bestuur SER Zeeland STICHTING SER ZEELAND Postbus

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/agenda (2016-01-31)
  Open archived version from archive •