archive-nl.com » NL » S » SERZEELAND.NL

Total: 66

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting SER Zeeland - Links
  Samenstelling SER Zeeland Agenda Links Contact Links BZW Zeeland MKB Zeeland ZLTO Zeeland CNV FNV De Unie Provincie Zeeland SER Den Haag ZMF STICHTING SER ZEELAND Postbus 141 4330 AC

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/links (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Stichting SER Zeeland - Contact
  nieuwe correspondentie adres is STICHTING SER ZEELAND Postbus 141 4330 AC Middelburg tel 06 40634909 mail info serzeeland nl Contact Uw naam Uw emailadres Nogmaals uw e mailadres Onderwerp Bericht Type uw bericht hier Voer de tekst van de afbeelding

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/contact (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  aan Tal van signalen wijzen daarop Ook de Zeeuwse economie heeft diepe littekens overgehouden van deze jarenlange economische crisis Tal van bedrijven hebben noodgedwongen de deuren moeten sluiten en de werkloosheid ligt nog steeds op een te hoog niveau Het is daarom zaak dat het provinciale beleid stevig inzet op economische groei Dat kan door de juiste keuzes te maken en de goede verbindingen te leggen op het gebied van economische groei arbeidsmarkt onderwijs en duurzaamheid Van de Provincie Zeeland wordt verwacht dat zij een belangrijke initiërende en stimulerende rol vervult om alle partners overheden onderwijs ondernemers nog meer te laten samenwerken in het belang van de Zeeuwse economie Dit dienen belangrijke uitgangspunten te zijn voor het economische beleid van het nieuwe dagelijkse bestuur van de Provincie Zeeland voor de komende vier jaren Meer 21 april 2015 Advies over de toeristische ontwikkelingskansen Veel ondernemers in de toeristische sector in Zeeland hebben plannen om te investeren in hun bedrijf Verwacht wordt dat alleen al in de komende vier jaar er sprake zal zijn van een investeringsimpuls van circa 700 miljoen euro Uitvoering van deze investeringsplannen zal leiden tot een gestage groei van de werkgelegenheid in Zeeland Ook diverse deskundigen op toeristisch

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/index.php?mact=News,m9376a,default,1&m9376anumber=2&m9376acategory=General&m9376alang=nl_NL&m9376apagenumber=2&m9376areturnid=15&page=15 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  op woensdag 11 maart 2015 in Middelburg Pagina 10 van 10 28 mei 2010 Advies over de biobased economy in Zeeland Zeeland is een provincie die bij uitstek geschikt is om bedrijfsmatige activiteiten op het gebied van de groene economie te stimuleren De brede diversiteit van sectoren die samen nodig zijn voor de biobased economy zijn in Zeeland in ruime mate aanwezig Meer 19 februari 2010 Advies over de demografische

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/index.php?mact=News,m9376a,default,1&m9376anumber=2&m9376acategory=General&m9376alang=nl_NL&m9376apagenumber=10&m9376areturnid=15&page=15 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  naar een circulaire economie Dat is een economie die duurzaam is die geen afval of restproducten kent en dus een minimaal gebruik maakt van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen Hoewel SER Zeeland ingenomen is met het feit dat de transitie naar een circulaire economie als een kernopgave beschouwd wordt plaatst zij er toch enkele kanttekeningen bij Allereerst dient er rekening mee gehouden te worden dat deze transitie een geleidelijk proces is dat de nodige tijd vergt Daarnaast is essentieel dat de transitie alleen kan slagen als hiervoor draagvlak en medewerking is van bestaande en economisch gezonde ondernemingen Een andere economische opgave heeft te maken met de demografische ontwikkelingen Zeeland heeft te maken met een dalend geboortecijfer met ontgroening wegtrekken van jonge mensen en met vergrijzing Vooral hoger opgeleide jongeren verlaten Zeeland en vestigen zich vooral in de Randstad Met het oog op de toekomst kenniseconomie is deze ontwikkeling ongewenst SER Zeeland vraagt zich af of volstaan kan worden met het versterken van de onderwijsstructuur in Zeeland Er is meer nodig om hoger opgeleiden aan Zeeland te binden zoals meer passende functies werk aantrekkelijke stedelijke woonmilieus en goede verbindingen met omliggende regio s Eerder heeft SER Zeeland ervoor gepleit dat de Provincie Zeeland de rol van regisseur op zich neemt als de Zeeuwse belangen in het geding zijn Die rol is ook aan de orde als de Zeeuwse gemeenten er gezamenlijk niet in slagen of niet bereid zijn om de Zeeuwse belangen voorop te stellen SER Zeeland vindt de tekst van de Kadernota ten aanzien van de provinciale rolopvatting te vrijblijvend en te afstandelijk Zij adviseert om in de Kadernota nadrukkelijker aandacht te besteden aan de wenselijkheid en noodzaak van een stevige provinciale regisseursfunctie Terug Pagina 1 van 10 26 oktober 2015 Advies inzake de Kadernota Economische Agenda 2 0 Volgens SER

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/24/15/Advies-inzake-de-Kadernota-Economische-Agenda-2-0 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  aantal malen gebleken dat in geval van een verkeerscalamiteit of bij ingrijpende wegwerkzaamheden aan het hoofdwegennet Zeeland moeilijk bereikbaar is Omdat er vaak geen reële alternatieve uitwijkroutes aanwezig zijn zijn oponthoud en lange files dan het gevolg Dit leidt tot economische schade voor het bedrijfsleven SER Zeeland roept de Provincie Zeeland op om meer af te stemmen met andere wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat en het Waterschap In het huidige informatietijdperk moet het toch mogelijk zijn om weggebruikers eerder beter en anders te informeren over stremmingen en uitwijkroutes Voor de uitvoering van haar verkeers en vervoersbeleid kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de zgn BDU gelden van het Rijk Tot op heden lag de verdeling van deze Rijksmiddelen over een aantal uitgavenposten redelijk vast en had de Provincie maar weinig mogelijkheden om daarvan af te wijken Dit gaat binnenkort veranderen Dat betekent dat het niet meer vanzelfsprekend is dat circa 75 van de BDU gelden besteed wordt aan het openbaar vervoer en aan het fiets voetveer Vlissingen Breskens SER Zeeland adviseert dan ook om een bredere discussie te voeren over de verdeling van de BDU gelden over de verschillende ambities van het Mobiliteitsplan Waarom zou een deel van de kosten van het openbaar vervoer niet uit andere potjes dan het BDU potje gefinancierd kunnen worden In het concept Mobiliteitsplan wordt ook ingegaan op de toenemende financiële problematiek van het fiets voetveer Vlissingen Breskens Dit is vooral een gevolg van het feit dat het aantal passagiers aanzienlijk achterblijft bij de ramingen Dit roept de vraag op of nog steeds vastgehouden moet worden aan de oorspronkelijke toezeggingen zeker in een periode dat de provinciale financiën toch al zwaar onder druk staan SER Zeeland adviseert het Collegeom een onderzoek te starten naar beter betaalbare oplossingen die tegemoet komen aan de vervoersvraag van de West

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/23/15/Advies-over-het-Provinciale-Mobiliteitsplan-2016-2019 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Login
  Samenstelling SER Zeeland Agenda Links Contact Login E mail adres Wachtwoord Voer de tekst van de afbeelding in Wachtwoord vergeten Gebruikersnaam vergeten STICHTING SER ZEELAND Postbus 141 4330 AC Middelburg

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/login (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  Zeeuwse midden en kleinbedrijf en vooral in de bouwsector SER Zeeland pleit ervoor dat de provincie in overleg met de Zeeuwse gemeenten en met de branche organisaties in de bouw hierin het voortouw neemt Meer 19 februari 2013 Investeren in duurzame energie biedt kansen voor innovatie en nieuwe arbeidsplaatsen De landelijke SER gaat een breed gedragen Energieakkoord voor duurzame groei opstellen Volgens de SER is er in Nederland behoefte aan een consistent en coherent Rijksbeleid op het gebied van energie en klimaat De SER streeft ernaar om dit Energieakkoord nog voor de zomer aan het Kabinet te presenteren De SER heeft de provinciale SER en gevraagd om onderwerpen te benoemen waarvan zij gezamenlijk van mening zijn dat deze in het Energieakkoord aan de orde dienen te komen Meer 14 januari 2013 Advies inzake meer afstemming arbeidsmarktbeleid in Zeeland Steeds meer Zeeuwen verliezen hun baan en zijn op zoek naar een nieuwe werkgever Terwijl de werkloosheid snel toeneemt worden tegelijkertijd de budgetten van het Rijk om te bemiddelen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt steeds kleiner SER Zeeland roept alle stakeholders in Zeeland op om de handen meer ineen te slaan en alle zeilen bij te zetten om de werkloosheid terug te dringen Dat zijn vooral de gemeenten de Provincie Zeeland de werkgevers en werknemersorganisaties het UWV en de onderwijsinstellingen Meer 17 september 2012 Advies inzake nota Economische Agenda 2013 2016 20 augustus 2012 SER Zeeland staat positief ten opzichte van de plannen van het College van Gedeputeerde Staten om de Zeeuwse economie te versterken Vooral het uitvoeringsgerichte karakter van de nota spreekt SER Zeeland aan Het dagelijks provinciebestuur wil de economische ontwikkeling groei en innovatie stimuleren door het aanjagen van een aantal zogenaamde business cases Meer 01 juni 2012 Ontvangst delegatie SER St Maarten Op verzoek van de landelijke

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/index.php?mact=News,m4a1b2,default,1&m4a1b2lang=nl_NL&m4a1b2pagelimit=8&m4a1b2pagenumber=2&m4a1b2returnid=56&page=56 (2016-01-31)
  Open archived version from archive •