archive-nl.com » NL » S » SERZEELAND.NL

Total: 66

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting SER Zeeland - Login
  Wachtwoord vergeten U bent uw wachtwoord kwijt of vergeten Type hier uw gebruikersnaam en als we deze kunnen vinden zullen we een E mail naar u verzenden met instructies over hoe u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen Gebruikersnaam nbsp STICHTING

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/index.php?mact=FrontEndUsers,cntnt01,default,0&cntnt01returnto=67&cntnt01form=forgotpw&cntnt01returnid=67 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Stichting SER Zeeland - Login
  Adviezen Organisatie Samenstelling SER Zeeland Agenda Links Contact Login Accountgegevens vergeten Wachtwoord E mailadres Voer de tekst van de afbeelding in STICHTING SER ZEELAND Postbus 141 4330 AC Middelburg tel

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/index.php?mact=FrontEndUsers,cntnt01,default,0&cntnt01returnto=67&cntnt01form=lostusername&cntnt01returnid=67 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  economie heeft diepe littekens overgehouden van deze jarenlange economische crisis Tal van bedrijven hebben noodgedwongen de deuren moeten sluiten en de werkloosheid ligt nog steeds op een te hoog niveau Het is daarom zaak dat het provinciale beleid stevig inzet op economische groei Dat kan door de juiste keuzes te maken en de goede verbindingen te leggen op het gebied van economische groei arbeidsmarkt onderwijs en duurzaamheid Van de Provincie Zeeland wordt verwacht dat zij een belangrijke initiërende en stimulerende rol vervult om alle partners overheden onderwijs ondernemers nog meer te laten samenwerken in het belang van de Zeeuwse economie Dit dienen belangrijke uitgangspunten te zijn voor het economische beleid van het nieuwe dagelijkse bestuur van de Provincie Zeeland voor de komende vier jaren Meer 21 april 2015 Advies over de toeristische ontwikkelingskansen Veel ondernemers in de toeristische sector in Zeeland hebben plannen om te investeren in hun bedrijf Verwacht wordt dat alleen al in de komende vier jaar er sprake zal zijn van een investeringsimpuls van circa 700 miljoen euro Uitvoering van deze investeringsplannen zal leiden tot een gestage groei van de werkgelegenheid in Zeeland Ook diverse deskundigen op toeristisch gebied verwachten een toename van het aantal toeristische arbeidsplaatsen een groei met 450 à 500 banen in de periode tot 2025 wordt realistisch geacht Investeren is ook nodig om tegemoet te komen aan de hogere wensen van de recreant en is daarmee een voorwaarde voor de continuïteit van de sector Het is daarom zaak dat de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten ondernemers optimaal ondersteunen om deze investeringsplannen uit te voeren Daarbij wordt met name gedacht aan versobering van de wet en regelgeving aan snelle re procedures en aan terughoudendheid met lastenverzwaringen Meer 30 december 2014 Advies over een vitale en aantrekkelijke detailhandelssector in Zeeland SER Zeeland is verontrust over de huidige situatie in de detailhandel in Zeeland Bij veel winkeliers staat het water tot aan de lippen en steeds meer winkelpanden komen leeg te staan Niet alleen op locaties die minder gunstig gelegen zijn maar ook in de belangrijkste winkelstraten van de Zeeuwse binnensteden Van een groeimarkt is de detailhandel in korte tijd geworden tot een krimpmarkt Tegelijkertijd komt er nog steeds winkelruimte bij vooral op plaatsen die perifeer gelegen zijn Hierdoor wordt de positie van de Zeeuwse binnensteden als aantrekkelijke winkel en verblijfsgebieden verder uitgehold Gelet op o a de nog steeds toenemende leegstand van winkels blijkt dat de Zeeuwse gemeenten niet in staat zijn een gezamenlijke vuist te maken tegen deze ontwikkeling SER Zeeland doet dan ook een beroep op de Provincie Zeeland om meer regie te nemen en actief te sturen op het gebied van de detailhandel Een goede en gevarieerde detailhandelssector is een belangrijke vestigingsfactor voor nieuwe bedrijven en nieuwe werknemers Ook het toerisme is gebaat bij aantrekkelijke en levendige binnensteden Meer 28 februari 2014 Advies inzake de digitale agenda voor Zeeland SER Zeeland maakt zich zorgen over het feit dat veel Zeeuwse bedrijven niet onvoldoende of te laat kunnen beschikken over een goede

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/index.php?mact=News,m4a1b2,default,1&m4a1b2lang=nl_NL&m4a1b2pagelimit=8&m4a1b2pagenumber=1&m4a1b2returnid=56&m4a1b2returnid=56&page=56 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  stroomlijnen SER Zeeland is blij met deze stap naar meer samenwerking die de Zeeuwse overheden hebben gezet omdat die zorgt voor kortere procedures en minder kosten voor ondernemers Niettemin vindt SER Zeeland het jammer dat de Zeeuwse gemeenten hun taken op het gebied van het verlenen en het handhaven van bouwvergunningen niet aan RUD Zeeland hebben overgedragen Daardoor wordt in Zeeland niet bereikt dat de dienstverlening aan het bedrijfsleven maximaal wordt verbeterd zoals door de betreffende wet wordt beoogd Zeeuwse ondernemers zullen daarom vanaf volgend jaar nog steeds bij meerdere loketten terecht moeten voor hun vergunningen SER Zeeland vindt dat een gemiste kans Daarnaast vraagt SER Zeeland aan het bestuur van RUD Zeeland expliciet aandacht voor het belang van een optimale dienstverlening aan de ondernemers vanaf de start zal de ambitie moeten zijn dat de ondernemer beter en sneller geholpen wordt dan thans het geval is Het mag geen excuus zijn dat door kinderziekten of opstartproblemen van RUD Zeeland de dienstverlening onder druk komt te staan De verwachtingen ten aanzien van RUD Zeeland zijn hooggespannen Het is juist het bedrijfsleven geweest dat er bij de landelijke overheid op heeft aangedrongen dat er één omgevingsvergunning komt in plaats van meerdere vergunningen

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/16/56/Advies-over-Regionale-Uitvoeringsdienst-RUD-Zeeland (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  dat de provincie in overleg met de Zeeuwse gemeenten en met de branche organisaties in de bouw hierin het voortouw neemt Daarvoor pleit SER Zeeland in haar advies over de provinciale nota Energie als stuwende kracht Hierin geeft het dagelijkse provinciebestuur aan hoe zij meer duurzame energie opwekking in de provincie wil bevorderen Kort gezegd wil de Provincie Zeeland vooral duurzame energieprojecten en ontwikkelingen stimuleren die ook bijdragen aan meer werkgelegenheid meer economische groei en meer innovatiekracht van de Zeeuwse economie Tegelijkertijd heeft de Provincie Zeeland hiervoor slechts beperkte mogelijkheden Zo heeft de provincie maar een bedrag van 1 2 miljoen voor een periode van drie jaar beschikbaar voor het energiebeleid De energiesector is erg in beweging Ontwikkelingen volgen elkaar erg snel op De snelle opkomst van schaliegas in Amerika leidt ertoe dat de prijzen van kolen onder druk komen te staan en dat het in Europa aantrekkelijker wordt om kolencentrales te bouwen Dit leidt tot een grotere uitstoot van CO2 terwijl het juist de bedoeling is om de CO2 emissies terug te dringen Zo heeft Nederland de ambitie om in 2020 16 van de energie duurzaam op te wekken in 2050 moet zelfs alle energie opwekking duurzaam zijn Dat is een grote uitdaging gelet op het feit dat in 2012 er nog maar sprake is van 4 duurzame energie Zeeland is een energie intensieve provincie niet alleen in de zin dat Zeeland al veel jaren per saldo een energie exporterende provincie is maar ook in de zin dat de procesindustrie in Zeeland erg energie intensief is De mondiale en landelijke ontwikkelingen zullen grote invloed hebben op de energie en industriële sector in onze provincie Gelet op het beperkte budget dat voor energie beschikbaar is in relatie tot de economische belangen die in Zeeland in het geding zijn adviseert SER

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/15/56/Advies-inzake-nota-provinciaal-energiebeleid-2013-2015 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  en klimaat De SER streeft ernaar om dit Energieakkoord nog voor de zomer aan het Kabinet te presenteren De SER heeft de provinciale SER en gevraagd om onderwerpen te benoemen waarvan zij gezamenlijk van mening zijn dat deze in het Energieakkoord aan de orde dienen te komen In het advies van de provinciale SER en dat eind januari aan de SER is uitgebracht staat een aantal concrete aanbevelingen Combineer in het Energiebeleid van het Rijk voor de komende decennia doelstellingen op het gebied van energiebesparing van CO2 reductie en van duurzaamheid met economische doelstellingen als werkgelegenheid en innovatie Zoek als Rijk de samenwerking met de regio s Op het gebied van duurzame energie opwekking en energiebesparing gebeurt er in de verschillende regio s al heel veel Sluit daar als Rijk zoveel mogelijk bij aan Om duidelijk te maken wat er in de regio s allemaal gebeurt is per regio aangegeven welke concrete projecten en ontwikkelingen er spelen In het advies wordt ook ingegaan op een aantal thema s en onderwerpen die in Zeeland kansrijk zijn zoals hernieuwbare energie uit wind op zee uit water en uit biomassa Naast deze duurzame vormen van energieopwekking wil Zeeland ook op het gebied van

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/14/56/Investeren-in-duurzame-energie-biedt-kansen-voor-innovatie-en-nieuwe-arbeidsplaatsen (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  onder andere de Colleges van B W en aan het Dagelijks Bestuur van de Provincie Zeeland Het beleid op het gebied van de arbeidsmarkt is in Zeeland nog teveel versnipperd en er wordt tussen de stakeholders nog onvoldoende afgestemd De tijd van een lokale arbeidsmarkt is allang voorbij Door de toegenomen mobiliteit zijn werknemers bereid grotere afstanden te reizen voor een geschikte baan Het is veel effectiever om Zeeland te

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/13/56/Advies-inzake-meer-afstemming-arbeidsmarktbeleid-in-Zeeland (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  focussen op een beperkt aantal projecten Daarbij zou vooral gekeken dienen te worden naar het te verwachten economisch en maatschappelijk rendement van projecten als belangrijk criterium om hieraan capaciteit aandacht en geld beschikbaar te stellen SER Zeeland doet ook de suggestie om de provinciale middelen in te zetten als financiële hefboom voor nationale en Europese subsidies Op die manier is er nog meer geld beschikbaar om de economische ontwikkeling van Zeeland te stimuleren In het advies gaat SER Zeeland ook in op de Zeeuwse arbeidsmarkt die in de komende jaren met tal van veranderingen te maken zal hebben De verwachting is dat de beroepsbevolking zal krimpen in omvang en zal vergrijzen terwijl de vraag naar arbeidskrachten zal toenemen bijvoorbeeld in de zorgsector Ook het gevraagde opleidingsniveau zal veranderen Hoe kunnen de ontwikkelingen op het gebied van vraag en aanbod van arbeidskrachten beter op elkaar aansluiten SER Zeeland vindt dat de verschillende aspecten van de Zeeuwse arbeidsmarkt er in de nota Economische Agenda wat bekaaid afkomen Er is meer zicht nodig op de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de Zeeuwse arbeidsmarkt ten behoeve van een gericht arbeidsmarktbeleid Een arbeidsmarktbeleid dat bij voorkeur op provinciale leest is geschoeid SER Zeeland roept de

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/12/56/Advies-inzake-nota-Economische-Agenda-2013-2016-20-augustus-2012 (2016-01-31)
  Open archived version from archive •