archive-nl.com » NL » S » SERZEELAND.NL

Total: 66

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  mee zij de kwaliteit van haar werk ten behoeve van het Kabinet en de Staten van St Maarten verder kan verbeteren De economie van St Maarten is zeer sterk gericht op het toerisme waarbij de Amerikaanse toerist sterk vertegenwoordigd is Men is op zoek naar een verbreding van de economische structuur om minder afhankelijk te zijn van het toerisme Gelet op de economische situatie staat deze sector nu onder druk

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/11/56/Ontvangst-delegatie-SER-St-Maarten (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  nieuwe ondernemers Dat schrijft SER Zeeland in haar advies aan het College van Gedeputeerde Staten over het ontwerp Omgevingsplan 2012 2018 Los van een aantal opmerkingen die zij heeft bij enkele onderdelen van het ontwerp Omgevingsplan kan SER Zeeland van harte instemmen met de inhoud van dit plan Het provinciale beleid op het gebied van ruimte milieu en water kan bijdragen aan economische groei ontwikkeling en innovatie in Zeeland Dat is nodig om onze welvaart te behouden en niet in een achterstandspositie ten opzichte van omliggende gebieden te raken Al een aantal jaren wordt er in Midden Zeeland gezocht naar een nieuwe locatie voor watergebonden bedrijvigheid Ondanks de toenemende vraag naar zo n bedrijventerrein is er helaas nog steeds geen zicht op een locatie SER Zeeland adviseert om hier op korte termijn komaf mee te maken SER Zeeland onderschrijft het provinciale beleid ten aanzien van de detailhandel Zeker in een periode dat de detailhandel het erg moeilijk heeft o a door de groei van de Internetverkopen moet terughoudend omgegaan worden met het ontwikkelen van nieuwe detailhandelslocaties buiten binnensteden en winkelcentra Alleen voor zeer specifieke branches is ruimte op zgn perifere locaties De realisering van leisurevoorzieningen mag geen argument zijn voor

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/10/56/Advies-inzake-het-ontwerp-Omgevingsplan-2012-2018-8-mei-2012 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  provinciale Omgevingsplan 2012 2018 SER Zeeland adviseert het College van Gedeputeerde Staten meer aandacht te besteden aan ontwikkelingen in omliggende gebieden Er gebeurt op economisch vlak erg veel in de zeehavens van Rotterdam Antwerpen en Gent waarvan ook Zeeland profijt kan trekken Speel hierop in is de boodschap van SER Zeeland Daarom is het ook belangrijk dat zo spoedig mogelijk de milieukaders van de zeehaventerreinen definitief worden vastgesteld Dat verschaft

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/9/56/Advies-over-nota-Krachtig-Zeeland (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  op zich of een trendy luxe SER Zeeland juicht het toe als de Provincie Zeeland structurele initiatieven ontplooit om het mvo binnen het Zeeuwse bedrijfsleven te bevorderen Of een ondernemer mvo daadwerkelijk toepast is volgens SER Zeeland een zaak van de ondernemer Daarbij helpt het als mvo maatregelen voor een ondernemer op termijn ook bijdragen aan betere bedrijfsresultaten Gelet op het bovenstaande dient de rol van de provincie er vooral

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/8/56/Advies-over-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-in-Zeeland (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  Uitvoeringsprogramma op een integrale wijze naar de kansen en ontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta gekeken wordt SER Zeeland kan zich herkennen in de ambities en doelstellingen van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta het versterken van de regio op het gebied van veiligheid economische vitaliteit en ecologische veerkracht Gelet op de afhankelijkheid van de Zeeuwse economie van het water is het belangrijk dat in de plannen voor de Zuidwestelijke Deltawateren voldoende ruimte

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/7/56/Advies-over-het-ontwerp-Uitvoeringsprogramma-Zuidwestelijke-Delta-2010-2015 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  voor duurzame waardeketens SER Zeeland constateert dat in Zeeland al veel ondernemingen initiatieven ontplooien op het gebied van biobased economy Daarmee heeft de regio een voorsprongpositie ten opzichte van andere regio s Van de provinciale overheid wordt verwacht dat zij deze initiatieven uit de marktsector faciliteert dat zij zorgt voor goede voorwaarden o a infrastructuur beschikbaarheid van kennis en dat zij zich inzet voor financiële steun hiervoor van het Rijk

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/6/56/Advies-over-de-biobased-economy-in-Zeeland (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - Actueel
  het bedrijfsleven is vooral van belang dat op korte termijn de beroepsbevolking in absolute zin zal afnemen SER Zeeland benadrukt dat de negatieve gevolgen van deze ontwikkeling alleen gelden bij ongewijzigd beleid De Zeeuwse economie biedt voldoende kansen voor nieuwe werkgelegenheid waarmee nieuwe werknemers aan Zeeland gebonden kunnen worden Bovendien heeft Zeeland een aantrekkelijk woon werk en leefklimaat voor nieuwe inwoners Ook het gegeven dat Zeeuws Vlaanderen aan Vlaanderen grenst

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/5/56/Advies-over-de-demografische-ontwikkelingen-in-Zeeland (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  en andere in aanmerking komende organisaties het ontwikkelen van initiatieven Korte foto impressie van de inspiratiebijeenkomst over duurzame energieopwekking en energiebesparing op woensdag 11 maart 2015 in Middelburg Pagina 4 van 10 05 februari 2014 Advies naar aanleiding van de Zeeuwse Energieconferentie op 23 oktober jl Zeeland dient zich meer op te werpen als kansrijke regio voor windenergie Het is belangrijk dat het Rijk hiervan overtuigd wordt Vooral windenergie op zee is economisch gezien van belang In de Zeeuwse zeehavens is namelijk een aantal grote bedrijven gevestigd met relevante ervaring en expertise op het gebied van windenergie op zee Meer windturbines op de Noordzee betekent voor deze bedrijven een versterking van hun concurrentiepositie en levert ook meer banen op Het initiatief van een consortium van Zeeuwse organisaties en ondernemers voor een Wind op Zee project met een omvang van 1 000 MW verdient provinciale steun Meer 03 oktober 2013 Advies over de sociaal economische kansen van de biobased economy in Zuidwest Nederland Zeeland en West Brabant tellen in 2020 bijna 3 000 nieuwe arbeidsplaatsen meer als de vergroening van de economie in Zuidwestelijke Delta een flinke duw in de rug krijgt Daarnaast kan deze ontwikkeling ervoor zorgen dat het aantal

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/index.php?mact=News,m9376a,default,1&m9376anumber=2&m9376acategory=General&m9376alang=nl_NL&m9376apagenumber=4&m9376areturnid=15&m9376areturnid=15&page=15 (2016-01-31)
  Open archived version from archive •