archive-nl.com » NL » S » SERZEELAND.NL

Total: 66

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  energiebesparing op woensdag 11 maart 2015 in Middelburg Pagina 7 van 10 17 september 2012 Advies inzake nota Economische Agenda 2013 2016 20 augustus 2012 SER Zeeland staat positief ten opzichte van de plannen van het College van Gedeputeerde Staten om de Zeeuwse economie te versterken Vooral het uitvoeringsgerichte karakter van de nota spreekt SER Zeeland aan Het dagelijks provinciebestuur wil de economische ontwikkeling groei en innovatie stimuleren door het

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/index.php?mact=News,m9376a,default,1&m9376anumber=2&m9376acategory=General&m9376alang=nl_NL&m9376apagenumber=7&m9376areturnid=15&m9376areturnid=15&page=15 (2016-01-31)
  Open archived version from archive


 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  en niet in een achterstandspositie ten opzichte van omliggende gebieden te raken Al een aantal jaren wordt er in Midden Zeeland gezocht naar een nieuwe locatie voor watergebonden bedrijvigheid Ondanks de toenemende vraag naar zo n bedrijventerrein is er helaas nog steeds geen zicht op een locatie SER Zeeland adviseert om hier op korte termijn komaf mee te maken SER Zeeland onderschrijft het provinciale beleid ten aanzien van de detailhandel Zeker in een periode dat de detailhandel het erg moeilijk heeft o a door de groei van de Internetverkopen moet terughoudend omgegaan worden met het ontwikkelen van nieuwe detailhandelslocaties buiten binnensteden en winkelcentra Alleen voor zeer specifieke branches is ruimte op zgn perifere locaties De realisering van leisurevoorzieningen mag geen argument zijn voor het toestaan van detailhandel op perifere locaties Volgens SER Zeeland is er nu een grote economische noodzaak dat recreatie ondernemers gestimuleerd worden om te investeren in kwaliteitsverbetering van hun bedrijf Dat zorgt voor een extra impuls van de recreatie aan de regionale economie Daarin past geen vereveningsheffing voor investeringen in de ruimtelijke kwaliteit meer SER Zeeland zou dan ook graag zien dat deze heffing die een aantal jaren geleden is ingesteld wordt beëindigd Terug Pagina 1 van 10 26 oktober 2015 Advies inzake de Kadernota Economische Agenda 2 0 Volgens SER Zeeland is er in de Kadernota te weinig aandacht besteed aan de industriële en logistieke activiteiten in de Zeeuwse zeehavens Deze Kadernota doet de zeehavengebieden tekort De ondernemingen in deze gebieden zorgen voor maar liefst 18 van het aantal banen in de provincie Hun aandeel in het bruto regionaal product is nog veel groter en bedraagt bijna 50 In het economisch beleid van de Provincie Zeeland moet dus stevig ingezet worden op de versterking van de concurrentiepositie van de zeehavens Goede zeewaartse en verbindingen over het

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/10/15/Advies-inzake-het-ontwerp-Omgevingsplan-2012-2018-8-mei-2012 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  aandacht te besteden aan ontwikkelingen in omliggende gebieden Er gebeurt op economisch vlak erg veel in de zeehavens van Rotterdam Antwerpen en Gent waarvan ook Zeeland profijt kan trekken Speel hierop in is de boodschap van SER Zeeland Daarom is het ook belangrijk dat zo spoedig mogelijk de milieukaders van de zeehaventerreinen definitief worden vastgesteld Dat verschaft duidelijkheid over wat wel en wat niet op deze terreinen is toegestaan Eén van de hoofddoelstellingen van de provincie is om de omslag naar groene grondstoffen te stimuleren SER Zeeland pleit ervoor om projecten op het gebied van biobased economy zo weinig mogelijk te belemmeren door provinciale en gemeentelijke wet en regelgeving Zij doet de suggestie om enkele gebieden aan te wijzen die voor een belangrijk gedeelte vrijgesteld worden van vergunningverlening Terug Pagina 1 van 10 26 oktober 2015 Advies inzake de Kadernota Economische Agenda 2 0 Volgens SER Zeeland is er in de Kadernota te weinig aandacht besteed aan de industriële en logistieke activiteiten in de Zeeuwse zeehavens Deze Kadernota doet de zeehavengebieden tekort De ondernemingen in deze gebieden zorgen voor maar liefst 18 van het aantal banen in de provincie Hun aandeel in het bruto regionaal product is nog veel groter en bedraagt bijna 50 In het economisch beleid van de Provincie Zeeland moet dus stevig ingezet worden op de versterking van de concurrentiepositie van de zeehavens Goede zeewaartse en verbindingen over het land zijn cruciaal SER Zeeland denkt daarbij o a aan een volledig vierbaanse autoweg tussen de A58 bij Heinkenszand via de Westerscheldtunnel tot aan de grens met Vlaanderen Ook het goederenspoor dient verbeterd te worden Axel Zelzate en Sloegebied Antwerpen Meer 05 augustus 2015 Advies over het Provinciale Mobiliteitsplan 2016 2019 Door de aanleg van o a de N57 op Walcheren van de verbrede N61 in West Zeeuws

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/9/15/Advies-over-nota-Krachtig-Zeeland (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  opstellen Volgens de SER is er in Nederland behoefte aan een consistent en coherent Rijksbeleid op het gebied van energie en klimaat De SER streeft ernaar om dit Energieakkoord nog voor de zomer aan het Kabinet te presenteren De SER heeft de provinciale SER en gevraagd om onderwerpen te benoemen waarvan zij gezamenlijk van mening zijn dat deze in het Energieakkoord aan de orde dienen te komen Meer 14 januari

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/index.php?mact=News,m9376a,default,1&m9376anumber=2&m9376acategory=General&m9376alang=nl_NL&m9376apagenumber=6&m9376areturnid=15&m9376areturnid=15&page=15 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  beoogd Zeeuwse ondernemers zullen daarom vanaf volgend jaar nog steeds bij meerdere loketten terecht moeten voor hun vergunningen SER Zeeland vindt dat een gemiste kans Daarnaast vraagt SER Zeeland aan het bestuur van RUD Zeeland expliciet aandacht voor het belang van een optimale dienstverlening aan de ondernemers vanaf de start zal de ambitie moeten zijn dat de ondernemer beter en sneller geholpen wordt dan thans het geval is Het mag geen excuus zijn dat door kinderziekten of opstartproblemen van RUD Zeeland de dienstverlening onder druk komt te staan De verwachtingen ten aanzien van RUD Zeeland zijn hooggespannen Het is juist het bedrijfsleven geweest dat er bij de landelijke overheid op heeft aangedrongen dat er één omgevingsvergunning komt in plaats van meerdere vergunningen van verschillende overheden Ook door stroomlijning van de handhaving kunnen de kosten voor ondernemers tot een minimum beperkt blijven Na 1 januari a s zal RUD Zeeland deze verwachtingen moeten waar maken Daarom adviseert SER Zeeland om over circa twee jaar een evaluatie van de Uitvoeringsdienst te houden Daaruit moet duidelijk worden of de doelstellingen wat betreft een snellere en betere vergunningverlening kortere procedures en minder Zeeland administratieve lasten voor ondernemers daadwerkelijk gerealiseerd zijn Terug Pagina 1 van 10 26 oktober 2015 Advies inzake de Kadernota Economische Agenda 2 0 Volgens SER Zeeland is er in de Kadernota te weinig aandacht besteed aan de industriële en logistieke activiteiten in de Zeeuwse zeehavens Deze Kadernota doet de zeehavengebieden tekort De ondernemingen in deze gebieden zorgen voor maar liefst 18 van het aantal banen in de provincie Hun aandeel in het bruto regionaal product is nog veel groter en bedraagt bijna 50 In het economisch beleid van de Provincie Zeeland moet dus stevig ingezet worden op de versterking van de concurrentiepositie van de zeehavens Goede zeewaartse en verbindingen over het

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/16/15/Advies-over-Regionale-Uitvoeringsdienst-RUD-Zeeland (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  schaliegas in Amerika leidt ertoe dat de prijzen van kolen onder druk komen te staan en dat het in Europa aantrekkelijker wordt om kolencentrales te bouwen Dit leidt tot een grotere uitstoot van CO2 terwijl het juist de bedoeling is om de CO2 emissies terug te dringen Zo heeft Nederland de ambitie om in 2020 16 van de energie duurzaam op te wekken in 2050 moet zelfs alle energie opwekking duurzaam zijn Dat is een grote uitdaging gelet op het feit dat in 2012 er nog maar sprake is van 4 duurzame energie Zeeland is een energie intensieve provincie niet alleen in de zin dat Zeeland al veel jaren per saldo een energie exporterende provincie is maar ook in de zin dat de procesindustrie in Zeeland erg energie intensief is De mondiale en landelijke ontwikkelingen zullen grote invloed hebben op de energie en industriële sector in onze provincie Gelet op het beperkte budget dat voor energie beschikbaar is in relatie tot de economische belangen die in Zeeland in het geding zijn adviseert SER Zeeland de provincie om aansluiting te zoeken bij landelijke en Europese beleid en middelen Door slimme koppelingen te leggen met bijvoorbeeld Europese potjes kunnen initiatieven en projecten in Zeeland sneller van de grond komen Ook het meer aanhaken bij het nationale beleid voor de Topsector Energie biedt kansen voor Zeeuwse projecten zoals de ombouw van de kolencentrale van de EPZ tot een centrale die op het stoken van biomassa is gebaseerd Andere interessante Zeeuwse projecten zijn een getijdencentrale in de Brouwersdam en een windenergieproject op Zee Ook voor deze projecten zijn landelijke en of Europese subsidies noodzakelijk Terug Pagina 1 van 10 26 oktober 2015 Advies inzake de Kadernota Economische Agenda 2 0 Volgens SER Zeeland is er in de Kadernota te weinig aandacht besteed aan de

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/15/15/Advies-inzake-nota-provinciaal-energiebeleid-2013-2015 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  SER Zeeland ook in op de Zeeuwse arbeidsmarkt die in de komende jaren met tal van veranderingen te maken zal hebben De verwachting is dat de beroepsbevolking zal krimpen in omvang en zal vergrijzen terwijl de vraag naar arbeidskrachten zal toenemen bijvoorbeeld in de zorgsector Ook het gevraagde opleidingsniveau zal veranderen Hoe kunnen de ontwikkelingen op het gebied van vraag en aanbod van arbeidskrachten beter op elkaar aansluiten SER Zeeland vindt dat de verschillende aspecten van de Zeeuwse arbeidsmarkt er in de nota Economische Agenda wat bekaaid afkomen Er is meer zicht nodig op de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de Zeeuwse arbeidsmarkt ten behoeve van een gericht arbeidsmarktbeleid Een arbeidsmarktbeleid dat bij voorkeur op provinciale leest is geschoeid SER Zeeland roept de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten op tot meer samenwerking op het terrein van het arbeidsmarkt Ook vraagt SER Zeeland voldoende aandacht voor fysieke ruimte om te ondernemen Voor de economische ontwikkeling groei en innovatie is het belangrijk dat de overheden gemeenten en provincie zorgen dat er voldoende ruimte aanwezig is voor ondernemers die willen ontwikkelen en groeien Dat geldt in ieder geval voor bedrijventerreinen kantoorlocaties en recreatieterreinen Omdat planologische procedures vaak erg stroperig zijn en dus lang duren dienen plannen voor nieuwe bedrijfsruimte tijdig ontwikkeld worden SER Zeeland verwacht van de Provincie Zeeland dat zij zorgt dat gemeenten hun plannen goed op elkaar afstemmen Terug Pagina 1 van 10 26 oktober 2015 Advies inzake de Kadernota Economische Agenda 2 0 Volgens SER Zeeland is er in de Kadernota te weinig aandacht besteed aan de industriële en logistieke activiteiten in de Zeeuwse zeehavens Deze Kadernota doet de zeehavengebieden tekort De ondernemingen in deze gebieden zorgen voor maar liefst 18 van het aantal banen in de provincie Hun aandeel in het bruto regionaal product is nog veel groter

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/12/15/Advies-inzake-nota-Economische-Agenda-2013-2016-20-augustus-2012 (2016-01-31)
  Open archived version from archive

 • Stichting SER Zeeland - SER-Zeeland
  de Staten van St Maarten verder kan verbeteren De economie van St Maarten is zeer sterk gericht op het toerisme waarbij de Amerikaanse toerist sterk vertegenwoordigd is Men is op zoek naar een verbreding van de economische structuur om minder afhankelijk te zijn van het toerisme Gelet op de economische situatie staat deze sector nu onder druk Door de vertegenwoordigers van SER Zeeland is naast een presentatie van de Zeeuwse economie en bedrijfsleven ook een toelichting gegeven op doelstelling werkwijze en samenstelling van SER Zeeland Het werkbezoek aan Zeeland werd afgesloten met een bezichtiging van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk Overstromingen en stormen zijn natuurverschijnselen waarmee de in totaal 75 000 inwoners van St Maarten met de regelmaat van de klok geconfronteerd worden De voorzitter van SER St Maarten overhandigt een brochure over het werk van SER St Maarten aan Luit Ezinga voorzitter SER Zeeland Terug Pagina 1 van 10 26 oktober 2015 Advies inzake de Kadernota Economische Agenda 2 0 Volgens SER Zeeland is er in de Kadernota te weinig aandacht besteed aan de industriële en logistieke activiteiten in de Zeeuwse zeehavens Deze Kadernota doet de zeehavengebieden tekort De ondernemingen in deze gebieden zorgen voor maar liefst 18 van het aantal banen in de provincie Hun aandeel in het bruto regionaal product is nog veel groter en bedraagt bijna 50 In het economisch beleid van de Provincie Zeeland moet dus stevig ingezet worden op de versterking van de concurrentiepositie van de zeehavens Goede zeewaartse en verbindingen over het land zijn cruciaal SER Zeeland denkt daarbij o a aan een volledig vierbaanse autoweg tussen de A58 bij Heinkenszand via de Westerscheldtunnel tot aan de grens met Vlaanderen Ook het goederenspoor dient verbeterd te worden Axel Zelzate en Sloegebied Antwerpen Meer 05 augustus 2015 Advies over het Provinciale Mobiliteitsplan 2016 2019 Door

  Original URL path: http://www.serzeeland.nl/news/11/15/Ontvangst-delegatie-SER-St-Maarten (2016-01-31)
  Open archived version from archive •