archive-nl.com » NL » S » SNPF.NL

Total: 324

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting Notarieel Pensioenfonds
  op Stichting Notarieel Pensioenfonds SNPF zorgt voor de premie inning het beheer en het uitkeren bij pensionering arbeidsongeschiktheid en bij overlijden voor nabestaanden Nieuws Wetsvoorstel wijziging Wet op het notarisambt naar Tweede Kamer 23 november 2015 In het proces van de voorgenomen fusie met Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat is weer een belangrijke mijlpaal bereikt Het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het notarisambt Wna nodig om een fusie mogelijk te maken is 20 november jl ingediend bij de Tweede Kamer Lees verder Beleidsdekkingsgraad oktober 2015 is 106 2 18 november 2015 De beleidsdekkingsgraad van SNPF per eind oktober is 106 2 De actuele dekkingsgraad zonder middeling is 104 2 Eind september was de actuele dekkingsgraad 102 4 Lees verder Positieve besluitvorming over fusie notariële pensioenfondsen 13 november 2015 De verantwoordingsorganen van Stichting Notarieel Pensioenfonds SNPF en Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat SBMN hebben positief geadviseerd over het voornemen tot een juridische fusie tussen beide fondsen Ook hebben beide raden van toezicht hieraan hun goedkeuring gegeven De bestuursorganen van beide fondsen zijn overtuigd van de strategische en financiële schaalvoordelen die de fusie met zich meebrengt Het wachten is nu op instemming van achtereenvolgens de Tweede

  Original URL path: https://www.snpf.nl/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Financiële informatie | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  De waarde van de beleggingsportefeuille is gestegen Maar met name door aanpassing van de rekenrente door De Nederlandsche Bank zijn de voorzieningen voor de pensioenverplichtingen toegenomen waardoor de dekkingsgraad daalde Hieronder ziet u de ontwikkeling van de dekkingsgraad van SNPF in de afgelopen maanden De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen en middelen die het fonds heeft om aan deze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Als de dekkingsgraad 100 is dan heeft het pensioenfonds voldoende middelen om aan zijn nominale pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Beleidsdekkingsgraad blauwe lijn De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden Door deze middeling neemt de bewegelijkheid van de dekkingsgraad af Actuele dekkingsgraad groene lijn De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen en middelen die het fonds heeft om aan deze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Als de dekkingsgraad 100 is dan heeft het pensioenfonds voldoende middelen om aan zijn reglementaire pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Reële dekkingsgraad rode lijn Bij de bepaling van de reguliere actuele dekkingsgraad wordt alleen rekening gehouden met de opgebouwde pensioenen Het is ook mogelijk om de dekkingsgraad te berekenen waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de pensioenen in de toekomst worden verhoogd indexatie met een verwachte stijging van de prijzen Daarbij wordt de koopkracht volledig behouden Deze dekkingsgraad wordt de reële dekkingsgraad genoemd De reële dekkingsgraad van SNPF bedraagt per eind juli 67 7 Dat betekent dat er op dit moment onvoldoende geld in kas is om in de toekomst de pensioenen aan de volledige prijsinflatie aan te passen Berekeningen zijn op basis van voorlopige cijfers Herstelplan Vanwege het dekkingstekort is sinds maart 2009 een herstelplan van kracht Twee verlagingsmaatregelen over alle opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen met respectievelijk 1 97 per 1 januari 2011 en

  Original URL path: https://www.snpf.nl/financiele-informatie (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Over SNPF | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  u werkgever Bent u pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home Over SNPF Over SNPF Alle notarissen en kandidaat notarissen bouwen jaarlijks pensioen op Stichting Notarieel Pensioenfonds SNPF voert het pensioen voor deze beroepsgroep uit Deelname aan SNPF is verplicht SNPF zorgt voor het innen van de premies het beheer van de pensioengelden en de uitbetaling van de pensioenen Het gaat dan om ouderdomspensioen nabestaandenpensioen wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Notarieel Pensioenfonds

  Original URL path: https://www.snpf.nl/over-snpf (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Stichting Notarieel Pensioenfonds
  hebben beide raden van toezicht hieraan hun goedkeuring gegeven De bestuursorganen van beide fondsen zijn overtuigd van de strategische en financiële schaalvoordelen die de fusie met zich meebrengt Het wachten is nu op instemming van achtereenvolgens de Tweede en Eerste Kamer met een wijziging van de Wet op het notarisambt Wna De fusie kan definitief plaatsvinden als tot slot De Nederlandsche Bank DNB en het ministerie van Veiligheid en Justitie hun goedkeuring verlenen Lees verder Vacature bestuur fusiefonds ingevuld 23 oktober 2015 De oproep voor een gepensioneerde voor de vacature in het bestuur van Pensioenfonds Notariaat i o het nieuwe fonds dat ontstaat door fusie tussen Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat en Stichting Notarieel Pensioenfonds SNPF leverde in het voorjaar geen geschikte kandidaten op Recentelijk heeft zich echter alsnog een pensioengerechtigde beschikbaar gesteld om als vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het bestuur van het fusiefonds zitting te nemen Lees verder Beleidsdekkingsgraad september 2015 is 106 6 15 oktober 2015 De beleidsdekkingsgraad van SNPF per eind september is 106 6 De actuele dekkingsgraad zonder middeling is 102 4 Eind augustus was de actuele dekkingsgraad 103 1 Lees verder PensioenKamer besluit tot nieuwe pensioenregelingen 14 oktober 2015 Per 1 januari 2016 gaan twee pensioenregelingen voor de notariële beroepsgroep gelden een regeling voor deelnemers in loondienst 1 en een regeling voor zelfstandigen 2 In de praktijk zijn dit veelal de groepen kandidaat notarissen en notarissen Lees verder Beleidsdekkingsgraad augustus 2015 is 107 0 10 september 2015 De beleidsdekkingsgraad van SNPF per eind augustus is 107 0 De actuele dekkingsgraad zonder middeling is 103 1 Eind juli was de actuele dekkingsgraad 105 2 Lees verder Nieuwe directeur SNPF 20 augustus 2015 Per 1 september 2015 treedt Sjoerd Hoogterp in dienst als nieuwe directeur van Stichting Notarieel Pensioenfonds SNPF Hij volgt daarmee Eric

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Documenten | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  bijbehorende documenten Over uw pensioen Incassobeleid Informatieverplichting Pensioengids 2015 Pensioenreglement 2014 middelloonregeling van kracht vanaf 1 1 2015 Pensioenreglement 2014 beschikbare premieregeling van kracht vanaf 1 1 2015 Pensioenreglement 2014 middelloonregeling Pensioenreglement 2014 beschikbare premieregeling Pensioenreglement 2011 Ruil en afkoopvoeten 2013 Uitvoeringsprotocol arbeidsongeschiktheidspensioen Over SNPF Actuariële en bedrijfstechnische nota ABTN juni 2015 Beleggingsplan 2015 Bestuur Functieprofiel lid bestuur Reglement audit en riskcommissie ARC Reglement beleggings en balansmanagementcommissie BBC Reglement commissie Communicatie governance en compliance Compliance Gedragscode Incidentenregeling Integriteitsbeleid Klokkenluidersregeling Reglement compliance officer Reglement nevenfuncties Diversiteitsbeleid Herstelplan Klachten en geschillen Klachten en geschillenregeling Raad van toezicht Functieprofiel Reglement Reglement PensioenKamer Statuten Verantwoordingsorgaan Competentievisie Reglement Vergoedingenreglement 2015 Jaarverslagen Jaarverslag SNPF 2014 Verkort jaarverslag SNPF 2014 Jaarverslag SNPF 2013 Verkort jaarverslag SNPF 2013 Jaarverslag SNPF 2012 Meer jaarverslagen bekijken Nuttige formulieren Notakalender 2015 SNPF Berekening pensioenpremie Aanvraagformulier waardeoverdracht Aanmeldformulier beschikbare premieregeling Aanmeldformulier excedent partnerpensioen Rekentool beschikbare premieregeling Rekentool excedent partnerpensioen Adreswijzigingsformulier buitenland Wijzigingsformulier correspondentieadres Wijzigingsformulier rekeningnummer buitenland Wijzigingsformulier rekeningnummer Nederland Wijzigingsformulier toepassing loonfheffingskorting Machtiging aanvraag pensioengegevens Divers Eindrapport themaonderzoek Goed Pensioenfondsbestuur 2011 Samenvatting van het SNPF rapport van DNB Reactie van het bestuur op het rapport van DNB Positief signaal DNB over voortgang Plan van aanpak vermogensbeheer SNPF Rapport Prof dr P De

  Original URL path: https://www.snpf.nl/documenten (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Contact | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  u een werkgever ondernemer Bel dan met 050 582 18 54 Bent u een deelnemer ex deelnemer of pensioengerechtigde Bel dan met 050 582 18 72 U kunt ook onderstaand contactformulier invullen Neem contact op Vul het formulier zo volledig mogelijk in voor een snelle afhandeling van uw vraag Alle velden gemarkeerd met een zijn verplicht Naam E mailadres Telefoon Onderwerp Pensioennummer werknemer of KvK nummer werkgever Kies een afdeling

  Original URL path: https://www.snpf.nl/formulier/contact (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bent u (kandidaat-)notaris? | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  de verplichte basis middelloonregeling heeft u de mogelijkheid om bij SNPF extra ouderdomspensioen op te bouwen op basis van een premieovereenkomst Daarnaast kunt u extra partnerpensioen verzekeren U kunt voor beide vrijwillige regelingen kiezen maar ook voor één van de twee Lees verder Reactie bestuur op onderzoek historisch beleggingsbeleid Door de beroepsgroep en het verantwoordingsorgaan van SNPF zijn in de afgelopen periode regelmatig kritische vragen gesteld over het beleid en handelen van SNPF in het verleden In 2013 heeft SNPF om die reden een onderzoek laten uitvoeren naar de historie van de pensioenregeling Dit is gebeurd door prof dr P M C de Lange Lees verder Vraag Antwoord omzetting pensioenen Omzetting van de pensioenen van de oude naar de nieuwe pensioenregeling levert veel voordelen op zoals een beter inzicht in uw totale pensioen en een belangrijke kostenbesparing Lees verder Arbeidsongeschiktheidspensioen In het Pensioenreglement 2014 is een Arbeidsongeschiktheidspensioen AOP verzekerd artikel 10 Bij het vaststellen van de hoogte van het AOP wordt onderscheid gemaakt tussen Notarissen en kandidaat notarissen die voor eigen rekening en risico een onderneming drijven artikel 10 lid 2a en b Kandidaat notarissen en toegevoegd notarissen in loondienst artikel 10 lid 2c Lees verder Pensioenpremie Voor de verplichte basis middelloonregeling en de vrijwillige beschikbare premieregeling gelden verschillende premies Lees verder Nabestaanden Wanneer u overlijdt blijven uw nabestaanden niet onverzorgd achter Lees verder Ouderdomspensioen Elk jaar bouwt u ouderdomspensioen op bij SNPF Uw uiteindelijke pensioenuitkering is de som van deze jaarlijkse opbouw De pensioenleeftijd is 67 jaar Vanaf uw 67ste ontvangt u uw ouderdomspensioen van SNPF en AOW van de overheid U kunt eerder met pensioen gaan later met pensioen gaan is ook mogelijk Geef dit ruim voor uw pensioendatum door aan bij SNPF Lees verder Wezenpensioen Het wezenpensioen is voor uw kind eren wanneer u overlijdt Dit pensioen

  Original URL path: https://www.snpf.nl/kandidaat-notaris (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bent u werkgever? | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  verder Rekentools vrijwillige aanvullende pensioenregelingen Naast de verplichte basis middelloonregeling kent de pensioenregeling van SNPF de mogelijkheid om extra ouderdomspensioen op te bouwen op basis van een premieovereenkomst Daarnaast kan ervoor worden gekozen om extra partnerpensioen te verzekeren Voor beide aanvullende regelingen zijn rekentools ontwikkeld Lees verder Aanlever en notadata 2015 Wilt u weten wanneer u gegevens moet aanleveren of wanneer u de nota ontvangt De aanlever en notadata voor 2015 vindt u hier Lees verder Kerncijfers 2015 Hieronder treft u de kerncijfers van 2015 aan Lees verder Reactie bestuur op onderzoek historisch beleggingsbeleid Door de beroepsgroep en het verantwoordingsorgaan van SNPF zijn in de afgelopen periode regelmatig kritische vragen gesteld over het beleid en handelen van SNPF in het verleden In 2013 heeft SNPF om die reden een onderzoek laten uitvoeren naar de historie van de pensioenregeling Dit is gebeurd door prof dr P M C de Lange Lees verder Notakalender Aanlever en notadata 2014 Wilt u weten wanneer u gegevens moet aanleveren of wanneer u de nota ontvangt De aanlever en notadata voor 2014 vind u hier Lees verder Kerncijfers 2014 Hieronder kunt u de kerncijfers van 2014 vinden Lees verder Machtiging administratiekantoor Als werkgevers kunt u uw

  Original URL path: https://www.snpf.nl/werkgever (2015-12-02)
  Open archived version from archive •