archive-nl.com » NL » S » SNPF.NL

Total: 324

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waardeoverdracht | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  verschillen Zo maakt het uit hoe het pensioen voor uw nabestaanden is geregeld Ook de vorm van de regeling kan verschillen net als een eventueel toeslagbeleid Daardoor is het sóms aantrekkelijk om uw pensioen mee te nemen terwijl het in andere gevallen juist aantrekkelijk is om het te laten staan Het vergelijken van pensioenregelingen is complex Laat u eventueel adviseren door een pensioenadviseur Uw pensioen laten staan U kunt uw pensioen laten staan bij uw oude pensioenuitvoerder In dat geval ontvangt u op uw pensioendatum pensioen van meerdere uitvoerders SNPF streeft ernaar om de opgebouwde pensioenen van oud deelnemers slapers genoemd jaarlijks te verhogen met een toeslag Vanwege de huidige financiële situatie van het fonds vindt er echter momenteel geen toeslagverlening oftewel indexatie plaats Bekijk het toeslagbeleid Uw pensioen overdragen Pensioen overdragen kan ook Dit heet waardeoverdracht Het opgebouwde pensioen wordt dan omgezet naar pensioen in de regeling waar u bij uw nieuwe werkgever aan deelneemt Vanaf uw pensionering ontvangt u dan een uitkering via één uitvoerder Partnerpensioen kan alleen overgedragen worden met instemming van de eventuele partner Bijzonder partnerpensioen kan niet overgedragen worden Procedure uitgaande waardeoverdracht We spreken over uitgaande waardeoverdracht als u de opgebouwde aanspraken bij SNPF wil

  Original URL path: https://www.snpf.nl/waardeoverdracht (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Uw pensioen | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Pensioen is inkomen voor de momenten waarop u zelf niet meer wilt of kunt werken Voor de opbouw van uw pensioen betaalt u een pensioenpremie Hoe uw pensioen bij SNPF is geregeld staat in de het pensioenreglement voor de verplichte middelloonregeling Ga voor meer informatie over de AOW naar de site van SVB Uw pensioen bij SNPF voorziet in inkomen voor uw oudedag inkomen voor uw nabestaanden wanneer u overlijdt

  Original URL path: https://www.snpf.nl/uw-pensioen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • ZZP’er | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  deelnemer snpf nl Bent u kandidaat notaris Bent u werkgever Bent u pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home ZZP er ZZP er 01 januari 2014 Bent u ZZP er Dan ontvangt u gegevens om in te loggen op het werkgeversportaal U kunt u hier uw gegevens controleren en gegevens aanleveren die van belang zijn voor uw pensioenopbouw Bent u nog maar kort geleden als ZPP er gestart en heeft u

  Original URL path: https://www.snpf.nl/zzp%E2%80%99er (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Uniform Pensioenoverzicht | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  ontvangt u een pensioenopgave van SNPF De pensioenopgave geeft u inzicht in uw inkomen bij pensionering exclusief AOW het inkomen voor uw gezin wanneer u overlijdt Inkomen bij pensionering Op de pensioenopgave leest u hoeveel ouderdomspensioen u hebt opgebouwd op hoeveel ouderdomspensioen u kunt uitkomen op uw 67ste De bedragen zijn exclusief AOW Op de website van SVB vindt u de hoogte van de AOW uitkering die u van de

  Original URL path: https://www.snpf.nl/uniform-pensioenoverzicht (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pensioengids | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  u kandidaat notaris Bent u werkgever Bent u pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home Pensioengids Pensioengids 31 december 2013 De Pensioengids is bestemd voor alle deelnemers aan de verplichte basis middelloonregeling van Stichting Notarieel Pensioenfonds SNPF SNPF is het pensioenfonds voor de beroepsgroep van toegevoegd notarissen en kandidaat notarissen Waarom deze pensioengids In de pensioengids vindt u alle informatie over de pensioenregeling van Stichting Notarieel Pensioenfonds hoe uw pensioen wordt

  Original URL path: https://www.snpf.nl/pensioengids (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Jaarverslag 2014 | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  nl Bent u kandidaat notaris Bent u werkgever Bent u pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 24 juni 2015 Ieder jaar stelt SNPF een jaarverslag op Het jaarverslag over 2014 is beschikbaar Het biedt u inzicht

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/jaarverslag-2014 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Beleidsdekkingsgraad mei 2015 is 108,2%* | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  SNPF per eind mei 2015 is 108 2 De actuele dekkingsgraad zonder middeling is 107 5 Eind april was de actuele dekkingsgraad 106 0 De reële dekkingsgraad kwam uit op 67 8 terwijl die eind april 64 2 was Ondanks dat de waarde van de beleggingsportefeuille is gedaald zorgde de stijging van de rekenrente ervoor dat de dekkingsgraad met 1 5 steeg Hieronder ziet u hoe de dekkingsgraden zich in de afgelopen twaalf maanden hebben ontwikkeld Beleidsdekkingsgraad blauwe lijn De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden Door deze middeling neemt de bewegelijkheid van de dekkingsgraad af Actuele dekkingsgraad groene lijn De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen en middelen die het fonds heeft om aan deze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Als de dekkingsgraad 100 is dan heeft het pensioenfonds voldoende middelen om aan zijn reglementaire pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Reële dekkingsgraad rode lijn Bij de bepaling van de reguliere actuele dekkingsgraad wordt alleen rekening gehouden met de opgebouwde pensioenen Het is ook mogelijk om de dekkingsgraad te berekenen waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de pensioenen in de toekomst worden verhoogd indexatie met een verwachte stijging

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/beleidsdekkingsgraad-mei-2015-1082 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Vragen en antwoorden internetconsultatie wijziging Wet op het notarisambt | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  algemeen pensioenfonds is in behandeling bij de Tweede Kamer en de invoeringsdatum is inmiddels uitgesteld Volgens de opzet van het huidige wetsvoorstel kunnen verplichte bedrijfstakpensioenfondsen zich niet omvormen tot een algemeen pensioenfonds Om die redenen is het algemeen pensioenfonds APF op dit moment geen reëel alternatief Met afwachten of het APF dat in de toekomst misschien alsnog is wordt de genoemde substantiële jaarlijkse kostenbesparing misgelopen Dat is niet wenselijk 3 Belemmert de fusie tussen SBMN en SNPF een discussie over de verplichtstelling voor één of meer groepen in het notariaat Nee Zoals gezegd vinden we het belangrijk dat we zo snel mogelijk kunnen profiteren van de bovengenoemde voordelen van de fusie Maar er is geen enkele belemmering om direct na de fusie de verplichtstelling te onderzoeken en hierover besluiten te nemen Het bestuur van het fusiefonds zal deze besluitvorming die ligt bij de sociale partners en de KNB respecteren en uitvoeren 4 Betwijfeld kan worden of beide fondsen uitsluitend uitkeringsovereenkomsten uitvoeren Zitten er geen DC achtige regelingen in één van de fondsen Zou er niet beter gebruik gemaakt kunnen worden van een PPI De basispensioenregelingen van SBMN en SNPF zijn uitkeringsregelingen die niet mogen worden uitgevoerd door een PPI Voor de medewerkers in het notariaat is de verplichte deelneming uitsluitend op de Wet Bpf 2000 te baseren Het is onmogelijk hen onder de Wet verplichte beroepspensioenregeling Wvb te brengen omdat de medewerkers geen beroepsgenoten zijn zoals bedoeld in die wet Dit gegeven bepaalt de toepasselijke wetgeving bij de fusie de Pensioenwet en de Wet Bpf 2000 Op grond van de Wet Bpf 2000 moet de pensioenuitvoerder een bedrijfstakpensioenfonds zijn Een verplichte deelneming in een PPI is niet op de Wet Bpf 2000 te baseren 5 Is de conclusie om nu te fuseren een logische gevolgtrekking om de beoogde synergievoordelen te bereiken Jazeker Gezien de beoogde synergievoordelen zie vraag 2 is het niet verstandig om de fusie uit te stellen die worden anders pas later behaald 6 Biedt de thans beoogde structurering optimaal ruimte voor een toekomstbestendige ontwikkeling op middellange termijn Ja zeker voor de eerste periode na de fusie Laat duidelijk zijn dat fusie tussen SBMN en SNPF geen einddoel is de veranderingen in de pensioenwereld vragen continue aandacht voor nieuwe mogelijkheden om op verantwoorde wijze en tegen de laagst mogelijke kosten een passende pensioenregeling uit te voeren voor verschillende groepen binnen de beroepsgroep Verdere schaalvergroting behoort dan zeker tot de mogelijkheden 7 Kan een klein fonds met een vermogen van 2 miljard binnen de middelgrote pensioenfondsen de toekomstige uitdagingen aan Is het hiervoor financieel en bestuurlijk voldoende sterk Door een samenvoeging van SBMN en SNPF wordt schaalvergroting voor deze twee fondsen bereikt Beide fondsen de KNB en de Bond van Medewerkers in het Notariaat zijn ervan overtuigd dat door deze samenvoeging een fonds ontstaat van voldoende omvang om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen Aan deze overtuiging liggen mede actuariële studies ten grondslag die de levensvatbaarheid van het fusiefonds bevestigen Ook na de fusie blijft toekomstbestendigheid op de agenda

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/vragen-en-antwoorden-internetconsultatie-wijziging-wet-op-het-notarisambt (2015-12-02)
  Open archived version from archive •