archive-nl.com » NL » S » SNPF.NL

Total: 324

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Verkiezing bestuurslid pensioengerechtigden fusiefonds i.o. | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  de Bond van Medewerkers in het Notariaat nu naar een externe deskundige wordt gezocht Deze externe deskundige zal namens de gepensioneerden van SBMN en SNPF in het bestuur van het fusiefonds zitting nemen Overigens geldt dan nog steeds dat een verkiezing nodig is nu met een kieslijst met externe deskundigen Het samenstellen van deze kieslijst wordt medio mei door de verkiezingscommissie opgestart Duidelijk is dat de verkiezing gezien de tijd die de samenstelling van deze lijst kost opschuift in de tijd Zodra de nieuwe verkiezingsperiode is vastgesteld zullen we dit op de website bekend maken Alle kiesgerechtigden worden persoonlijk aangeschreven over de verkiezing waarbij zij een stembiljet ontvangen Samenstelling bestuur SPN Van belang is dat het nieuwe fonds dat de naam Stichting Pensioenfonds Notariaat SPN krijgt direct kan starten met een volwaardig bestuur Daarom is inmiddels gestart met de samenstelling ervan Het beoogde bestuur van SPN bestaat bij aanvang uit acht leden twee werkgeversvertegenwoordigers voorgedragen door de KNB notaris ondernemers één werknemersvertegenwoordiger voorgedragen door de KNB kandidaat notaris of toegevoegd notaris twee werknemersvertegenwoordigers voorgedragen door de Bond van Medewerkers in het Notariaat één vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden twee externe deskundigen Uit de huidige besturen van SBMN en SNPF is na een zorgvuldige procedure al een aantal beoogd bestuursleden geselecteerd Voor de bestuurszetel van de pensioengerechtigde is er een vacature In de periode vóór de fusie zal de vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden al deelnemen aan de vergaderingen van het beoogde bestuur van SPN i o De definitieve benoeming van bestuursleden gebeurt onder voorbehoud van toetsing door De Nederlandsche Bank DNB en de besluitvorming over de fusie Taken bestuurslid Het bestuurslid is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling en van SPN Dit betekent dat het bestuur inzicht heeft in en controle uitoefent op het prudent beleggen van de financiële middelen

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/verkiezing-bestuurslid-pensioengerechtigden-fusiefonds-io (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Internetconsultatie Wet op het notarisambt | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  deelnemer snpf nl Bent u kandidaat notaris Bent u werkgever Bent u pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home Internetconsultatie Wet op het notarisambt Internetconsultatie Wet op het notarisambt 20 februari 2015 Om de voorgenomen fusie tussen Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat SBMN en Stichting Notarieel Pensioenfonds SNPF mogelijk te maken is een wijziging van de Wet op het notarisambt noodzakelijk Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft hiertoe

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/internetconsultatie-wet-op-het-notarisambt (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Beleidsdekkingsgraad januari 2015 109,1%* | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  beleidsdekkingsgraad Deze dekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden Door deze middeling neemt de bewegelijkheid van de dekkingsgraad af De beleidsdekkingsgraad van SNPF per eind januari 2015 is 109 1 De actuele dekkingsgraad zonder middeling is 106 5 Eind december was de actuele dekkingsgraad 108 8 De daling van 2 3 wordt voornamelijk veroorzaakt door de daling van de rekenrente en een wijziging van de door DNB opgelegde rekenmethodiek Hieronder ziet u hoe de dekkingsgraden zich in de afgelopen twaalf maanden hebben ontwikkeld Beleidsdekkingsgraad blauwe lijn De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden Door deze middeling neemt de bewegelijkheid van de dekkingsgraad af Actuele dekkingsgraad groene lijn De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen en middelen die het fonds heeft om aan deze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Als de dekkingsgraad 100 is dan heeft het pensioenfonds voldoende middelen om aan zijn reglementaire pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Reële dekkingsgraad rode lijn Bij de bepaling van de reguliere actuele dekkingsgraad wordt alleen rekening gehouden met de opgebouwde pensioenen Het is ook mogelijk om de dekkingsgraad te berekenen waarbij er rekening mee wordt gehouden

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/beleidsdekkingsgraad-januari-2015-1091 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Administratiekosten vrijwillige aanvullende regelingen | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  u werkgever Bent u pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home Administratiekosten vrijwillige aanvullende regelingen Administratiekosten vrijwillige aanvullende regelingen 2 februari 2015 Jaarlijks besluit het bestuur van SNPF over de hoogte van de administratiekosten die aanvullend op de premie voor de aanvullende regelingen in rekening worden gebracht Het betreft dan de vrijwillige beschikbare premieregeling voor de opbouw van extra ouderdomspensioen en de verzekering voor extra partnerpensioen Het bestuur heeft net als

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/administratiekosten-vrijwillige-aanvullende-regelingen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Resultaten onderzoek communicatie en imago | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  fonds beoordeelt met het rapportcijfer 5 1 de communicatie gemiddeld met een 6 De respondenten staan positief tegenover verdere digitalisering van de communicatie Dit betreft zowel de persoonlijke pensioeninformatie als de algemene informatie over het fonds Met zo n 100 respondenten is het onderzoek niet representatief te noemen toch neemt SNPF de uitkomsten zeer ter harte Ze motiveren het fonds nog sterker tot voortzetting van de ingezette en voorgenomen verbeteringen

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/resultaten-onderzoek-communicatie-en-imago (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Dekkingsgraad december 2014 108,8%* | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  daarentegen 1 8 in waarde gestegen Per saldo daalde de dekkingsgraad in december met 0 7 Hieronder ziet u de ontwikkeling van de dekkingsgraad van SNPF in het afgelopen jaar De reguliere dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen en middelen die het fonds heeft om aan deze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Als de dekkingsgraad 100 is dan heeft het pensioenfonds voldoende middelen om aan zijn

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/dekkingsgraad-december-2014-1088 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Voortgang samengaan SBMN – SNPF | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  in het bestuur aangevuld met twee expert bestuurders Samenstelling bestuur en raad van toezicht Voor de bemensing van de raad van toezicht en het bestuur van het fusiefonds is al gesproken met interne kandidaten uit de huidige bestuursorganen van beide fondsen Inmiddels is gekomen tot een beoogde raad van toezicht De beoogde leden van de raad van toezicht komen in januari bij elkaar om definitief vast te stellen of zij gezamenlijk een toekomstbestendige raad van toezicht kunnen gaan vormen De gesprekken hebben daarnaast geleid tot een voorlopige invulling van het bestuur Daarbij geldt dat er een vacature is voor een gepensioneerde Hiervoor worden in de komende maanden verkiezingen georganiseerd De beoogde raad van toezicht van het fusiefonds bepaalt de geschiktheid van deze bestuurders zowel individueel als het totale bestuur Bij een positief oordeel worden zij op voordracht van de KNB en Bond van Medewerkers in het Notariaat voorgedragen onder voorbehoud van toetsing door De Nederlandsche Bank Stuurgroep Samengaan wordt Bestuur SPN i o De beoogde leden van het nieuwe bestuur onder toezicht van de beoogde raad van toezicht worden verantwoordelijk voor de keuzes voor het fusiefonds Zij gaan vanaf januari onder de naam Bestuur Stichting Pensioenfonds Notariaat SPN i o verder en nemen het voortouw bij de in 2015 nog te verrichten werkzaamheden voor een fusie op of direct na 1 januari 2016 Afstemming beleggingsbeleid Beide fondsen hebben veel informatie uitgewisseld over het risico en vermogensbeheer Het doel is op het fusiemoment de beleggingsportefeuilles van beide fondsen samen te voegen Daarnaast is inzicht in elkaars portefeuilles en elkaars plannen op korte termijn van belang om het dekkingsgraadverschilrisico te beheersen Een relatief groot dekkingsgraadverschil bemoeilijkt de fusie omdat er dan bij één van beide fondsen een onwenselijke ingreep nodig is Daarbij is het voor geen van beide fondsen logisch om ingrijpende

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/voortgang-samengaan-sbmn-%E2%80%93-snpf (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Premie, franchise en maximum pensioengevend salaris 2015 | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  voor 2015 vastgesteld op 25 De franchise wordt 13 546 het maximum pensioengevend salaris in de basis middelloonregeling 51 978 Geringe stijging pensioenpremie Het bestuur stelt jaarlijks de pensioenpremie vast voor de uitvoering van de pensioenregeling Daarbij vormt de opbouw van nieuwe pensioenen de belangrijkste kostenpost De vastgestelde pensioenpremie voor 2015 is een procent hoger dan de premie in 2014 24 Deze geringe verhoging is met name nodig vanwege de

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/premie-franchise-en-maximum-pensioengevend-salaris-2015 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •