archive-nl.com » NL » S » SNPF.NL

Total: 324

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dekkingsgraad november 2014 109,5%* | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  dekken De rendementen op aandelen en op hoogrentende waarden waren positief Per saldo is de dekkingsgraad met 1 5 gestegen Hieronder ziet u de ontwikkeling van de dekkingsgraad van SNPF in het afgelopen jaar De reguliere dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen en middelen die het fonds heeft om aan deze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Als de dekkingsgraad 100 is dan heeft het pensioenfonds voldoende

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/dekkingsgraad-november-2014-1095 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Ministerie van Veiligheid en Justitie keurt wijzigingen pensioenreglementen goed | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  en Justitie vereist Dit ministerie heeft inmiddels zijn goedkeuring gegeven De nieuwe pensioenreglementen zijn hier te vinden Basisregeling De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidspensioen worden reglementair in overeenstemming gebracht met de voorwaarden van herverzekeraar De Amersfoortse De uitsluitingsbepalingen uit de polisvoorwaarden van De Amersfoortse worden om die reden opgenomen in het pensioenreglement van SNPF Daarmee worden restrisico s voor het pensioenfonds voorkomen U vindt de uitsluitingsbepalingen in de bijlage van het pensioenreglement van de basisregeling Extra partnerpensioen Verlaging van het opbouwpercentage voor het extra partnerpensioen naar 1 16 was 1 3 Vrijwillige beschikbare premieregeling Als gevolg van nieuwe fiscale regelgeving per 1 januari 2015 wordt de beschikbare premieregeling op een aantal onderdelen aangepast Het gaat daarbij om Aanpassing van de leeftijdsafhankelijke beschikbare premie staffel In het bijgaande kader zie u hoe de nieuwe staffel eruit ziet Verlaging van het opbouwpercentage voor het partnerpensioen naar 1 16 was 1 3 Het pensioensalaris uit de basisregeling vermeerderd met de grondslag voor opbouw van een pensioenkapitaal in de vrijwillige beschikbare premieregeling mag nooit meer bedragen dan hetgeen fiscaal maximaal is toegestaan Voor 2015 bedraagt dit maximum 100 000 Beschikbare premie staffel per 1 januari 2015 De hoogte van de

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/wijzigingen-pensioenreglement-1-januari-2015 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Geef uw mening over de communicatie van SNPF | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  communicatie van SNPF Geef uw mening over de communicatie van SNPF 18 november 2014 De communicatiemiddelen en activiteiten van SNPF willen we graag zoveel mogelijk laten aansluiten op uw wensen en behoeften Ook zijn wij benieuwd naar uw beeld van SNPF Bouwt u op dit moment pensioen op bij SNPF of ontvangt u al een pensioen van SNPF Geef dan uw mening over de communicatie en het imago van SNPF

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/geef-uw-mening-over-de-communicatie-van-snpf (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Dekkingsgraad oktober 2014 108,0%* | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  De daling wordt veroorzaakt door een daling van de driemaands gemiddelde rente de rente die wordt gebruikt bij de waardering van de verplichtingen Aandelen hebben in oktober een positief rendement behaald van ongeveer 1 1 Bedrijfsobligaties hadden een positief rendement van ongeveer 0 5 De waardestijging van de beleggingen was onvoldoende om het effect van de daling van de rente op de verplichtingen te compenseren Per saldo is de dekkingsgraad

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/dekkingsgraad-oktober-2014-1080 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Geen toeslag in 2015 | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  te verlenen Dekkingsgraad Of het pensioenfonds een toeslag kan verlenen is voornamelijk afhankelijk van de stand van de dekkingsgraad De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen en middelen die het fonds heeft om aan deze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Naar verwachting blijft de dekkingsgraad van SNPF eind dit jaar onder de 111 oktober 108 Vanaf een dekkingsgraad van circa 111 kan het fonds toeslagen gaan

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/geen-toeslag-2015 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Onderzoekspanel: praat mee! | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Meepraten over de keuzes activiteiten en communicatie van uw pensioenfonds Toegevoegd notarissen kandidaat notarissen en gepensioneerden kunnen zich opgeven voor het onderzoekspanel van SNPF dat één of twee keer per jaar bijeen komt Geïnteresseerd Met dit panel wordt zo n tweemaal per jaar gesproken over de onderwerpen die spelen bij het fonds Te denken valt dan aan de mate waarin deelnemers risico willen nemen met hun pensioengeld en de communicatie van het fonds Ook speelt het onderzoekspanel een rol bij het pretesten van de communicatie uitingen van het fonds Doel is inzicht te krijgen in de meningen wensen en motieven binnen de voormalige beroepsgroep Waar mogelijk worden die meegenomen in het beleid en de uitvoering van het fonds Samenstelling onderzoekspanel Gestreefd wordt naar een groep van minimaal 8 tot 10 toegevoegd notarissen kandidaat notarissen en gepensioneerden In aantal vormen de vertegenwoordigers van deze groepen bij voorkeur een afspiegeling van de populatie van SNPF Per onderzoeksonderwerp bekijkt het fonds voor welke groepen het belangrijk is om mee te praten Tijdsbesteding De panelleden worden maximaal tweemaal per jaar uitgenodigd voor een onderzoeksbijeenkomst van circa twee uur De reiskosten worden vergoed Ook kunt u een kleine attentie per bijeenkomst verwachten Tussentijds kunt u

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/onderzoekspanel-praat-mee (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Ongedaan maken verlagingen pensioenen niet aan de orde | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  is het beleid rondom dit onderwerp verhelderd De verlagingen van de pensioenen van respectievelijk 1 97 2011 en 5 8 2013 waren nodig om de financiële situatie van SNPF te verbeteren Het fonds beschikte in die jaren over onvoldoende middelen om aan haar toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Evenwichtige belangenbehartiging Het bestuur heeft bij zijn besluit de belangen van alle gewezen deelnemers en gepensioneerden afgewogen Een verhoging van pensioenen en daarmee ook het herstel van de verlaagde pensioenen wordt mede gefinancierd uit de pensioenpremie van nieuwe deelnemers en het beleggingsrendement Dit betekent dat deelnemers die ná de verlagingen bij het fonds zijn gekomen zouden meebetalen Bij een langere periode tussen de verlaging van de pensioenen en het ongedaan maken daarvan zouden nieuwe deelnemers worden benadeeld Het bestuur is daarom van mening dat verhogingen voor iedereen moeten gelden Dit betreft dan een zogenaamde toeslag Wanneer worden toeslagen toegekend Toeslagen zijn bedoeld om de pensioenen aan de prijsontwikkeling aan te passen Een toeslagenstaffel onderdeel van het toeslagenbeleid van SNPF geeft aan wanneer het bestuur een toeslag kan toekennen en hoe hoog die toeslag mag zijn De toeslagenstaffel van SNPF sluit aan bij haar financiële uitgangspunten en beleid Uiteraard worden bij een eventueel toeslagbesluit ook andere relevante economische omstandigheden betrokken Met het nu ongedaan maken van de kortingen in 2011 en 2013 door het toekennen van verhogingen zou worden afgeweken van de toeslagenstaffel Dat maakt de kans op een verlaging van de pensioenen in de toekomst aanzienlijk groter en dat wil het bestuur vermijden Nieuw financieel toetsingskader Ook heeft het bestuur de komst van een nieuw financieel toetsingskader voor pensioenfondsen laten meewegen bij haar beslissing Naar verwachting wordt dit toetsingskader per 1 januari 2015 van kracht Het nieuwe toetsingskader stelt dat het verlenen van inhaaltoeslagen in dit geval het ongedaan maken van de

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/ongedaan-maken-verlagingen-pensioenen-niet-aan-de-orde (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Dekkingsgraad september 2014 108,2% | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  2 De afgelopen maand is de rente gestegen Door de driemaandsmiddeling van de DNB rente werkt deze stijging met vertraging door in de daling van de verplichtingen De stijging van de rente komt echter ook direct tot uitdrukking in een waardedaling van de vastrentende waarden Aandelen hebben in september een negatief rendement behaald van ongeveer 1 Bedrijfsobligaties hadden een rendement van ongeveer 0 Per saldo is de dekkingsgraad de afgelopen

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/dekkingsgraad-september-2014-1082 (2015-12-02)
  Open archived version from archive