archive-nl.com » NL » S » SNPF.NL

Total: 324

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bent u pensioengerechtigde? | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  de nieuwe pensioenregeling levert veel voordelen op zoals een beter inzicht in uw totale pensioen en een belangrijke kostenbesparing Lees verder Pensioenpremie Voor de verplichte basis middelloonregeling en de vrijwillige beschikbare premieregeling gelden verschillende premies Lees verder Met pensioen gaan Vlak voor uw pensionering kunt u uw pensioen afstemmen op uw wensen van dat moment U kunt eerder gedeeltelijk of later met pensioen Verder is uitruil mogelijk Daarnaast kunt u variëren in de hoogte van uw pensioenuitkering U krijgt automatisch bericht van SNPF Tenzij u uw pensioen eerder gedeeltelijk wilt laten ingaan neemt u dan tijdig contact op met SNPF Lees verder Nabestaanden Wanneer u overlijdt blijven uw nabestaanden niet onverzorgd achter Lees verder Partnerpensioen Het partnerpensioen is een levenslange uitkering voor uw partner wanneer u overlijdt Dit bedraagt 70 van het opgebouwde pensioen Lees verder Wezenpensioen Het wezenpensioen is voor uw kind eren wanneer u overlijdt Dit pensioen wordt uitgekeerd door SNPF Het wezenpensioen is bestemd voor kinderen tot 18 jaar Studerende kinderen en kinderen die voor minimaal 55 arbeidsongeschikt zijn ontvangen het wezenpensioen tot hun 27ste zolang deze situatie op hen van toepassing is Lees verder Pensioenreglement De basispensioenregeling van SNPF is een middelloonregeling Lees verder Overlijden Wanneer

  Original URL path: https://www.snpf.nl/pensioen (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Pensioenregeling SNPF | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  delen een verplicht basis middelloonregeling tot een inkomen van het WIA dagloon 51 417 in 2014 en daarboven vrijwillige aanvullende pensioenregelingen De vrijwillige aanvullende pensioenregelingen bestaan uit een beschikbare premieregeling en een verzekering excedent partnerpensioen In de verplichte basisregeling zijn een levenslang partnerpensioen wezenpensioen arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid standaard meeverzekerd In de vrijwillige beschikbare premieregeling kan extra ouderdomspensioen worden opgebouwd over variabele loonbestanddelen en het inkomen boven het WIA dagloon Daarnaast kan extra partnerpensioen worden verzekerd in de verzekering excedent partnerpensioen Informatie uitgelicht Alle informatie over de pensioenregeling van SNPF kunt u vinden in de pensioengids Bekijk hier de pensioengids Meer informatie over de vrijwillige beschikbare premieregeling kunt u ook vinden in het deelnemersportaal Rekenvoorbeelden Wilt u een indicatie van hoeveel pensioen u kunt opbouwen in de basis middelloonregeling Ga direct naar de rekenvoorbeelden Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn binnen de vrijwillige aanvullende pensioenregelingen Ga direct naar de rekentool beschikbare premieregeling en rekentool excedent partnerpensioen Omzetten pensioenaanspraken Omdat per 1 januari 2014 de pensioenregeling van SNPF is gewijzigd zijn de opgebouwde pensioenaanspraken tot en met 31 december 2013 omgezet naar de nieuwe regeling Alle deelnemers van SNPF hebben hierover een persoonlijke brief ontvangen Wilt u meer weten

  Original URL path: https://www.snpf.nl/pensioenregeling-snpf (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Achternaam Geslacht Maak een keuze Man Vrouw Geboortejaar 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

  Original URL path: https://www.snpf.nl/meld-u-aan-voor-de-digitale-nieuwsbrief (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wetsvoorstel wijziging Wet op het notarisambt naar Tweede Kamer | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  het notarisambt Wna nodig om een fusie mogelijk te maken is 20 november jl ingediend bij de Tweede Kamer De fusie vraagt een wijziging van de Wna omdat in die wet staat vermeld dat kandidaat notarissen en toegevoegd notarissen verplicht zijn deel te nemen in het beroepspensioenfonds Stichting Notarieel Pensioenfonds Na de fusie is dit echter het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Notariaat Het wetsvoorstel en bijbehorende stukken zijn hier te vinden

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/wetsvoorstel-wijziging-wet-op-het-notarisambt-naar-tweede-kamer (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Beleidsdekkingsgraad oktober 2015 is 106,2%* | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  102 4 De waarde van de staatsobligaties en de rentederivaten is gestegen met circa 1 5 als gevolg van de daling van de rente Door positieve rendementen op de beurs is de aandelenportefeuille circa 7 8 in waarde gestegen Per saldo steeg de waarde van de beleggingsportefeuille met 2 7 De afgelopen maand is de rekenrente gedaald Hierdoor zijn de voorzieningen voor de pensioenverplichtingen gestegen wat een negatieve invloed had op de dekkingsgraad Per saldo is de dekkingsgraad gestegen met 1 8 Hieronder ziet u hoe de dekkingsgraden zich in de afgelopen twaalf maanden hebben ontwikkeld Beleidsdekkingsgraad blauwe lijn De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden Door deze middeling neemt de bewegelijkheid van de dekkingsgraad af Actuele dekkingsgraad groene lijn De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen en middelen die het fonds heeft om aan deze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Als de dekkingsgraad 100 is dan heeft het pensioenfonds voldoende middelen om aan zijn reglementaire pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Reële dekkingsgraad rode lijn Bij de bepaling van de reguliere actuele dekkingsgraad wordt alleen rekening gehouden met de opgebouwde pensioenen Het is ook mogelijk om de dekkingsgraad te

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/beleidsdekkingsgraad-oktober-2015-1062 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Positieve besluitvorming over fusie notariële pensioenfondsen | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  financiële schaalvoordelen die de fusie met zich meebrengt Het wachten is nu op instemming van achtereenvolgens de Tweede en Eerste Kamer met een wijziging van de Wet op het notarisambt Wna De fusie kan definitief plaatsvinden als tot slot De Nederlandsche Bank DNB en het ministerie van Veiligheid en Justitie hun goedkeuring verlenen Na onderzoek in 2013 en 2014 wordt door beide fondsen een fusie als de voor dit moment beste oplossing gezien om de belangrijkste risico s bij een zelfstandig voortbestaan weg te nemen De krimp van het aantal deelnemers de toenemende complexiteit van wettelijke eisen en de stijgende kosten per deelnemer zijn hier voorbeelden van Ook andere oplossingsrichtingen zijn onderzocht maar één bedrijfstakpensioenfonds voor iedereen in het notariaat doet het meest recht aan de belangen van alle betrokkenen Ook wordt naar verwachting een kostenbesparing gerealiseerd van zo n 2 miljoen op jaarbasis Vervolgproces Het formele moment van fusie is nog van een aantal factoren afhankelijk Zo is goedkeuring van DNB en het ministerie van Veiligheid en Justitie nodig Op basis van de gesprekken met het ministerie en de toezichthouder verwachten de fondsen hierbij geen obstakels Echter formeel kunnen zij deze goedkeuring pas geven wanneer de Wna gewijzigd is

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/positieve-besluitvorming-over-fusie-notari%C3%ABle-pensioenfondsen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  aovclaims amersfoortse nl onder vermelding van naam geboortedatum en ingangsdatum arbeidsongeschiktheid van de werknemer U kunt ook telefonisch contact opnemen met De Amersfoortse op telefoonnummer 033 4643786 Voor notaris of kandidaat notaris die ondernemer is Als ondernemer valt u bij De Amersfoortse onder individueel contract U bent verantwoordelijk voor uw eigen ziektemelding Uw ziektemelding dient uiterlijk plaats te vinden binnen twee maanden na de eerste ziektedag De eerste ziektedag is de dag dat u zich onder behandeling van een arts heeft gesteld en de arts heeft aangegeven dat u niet meer kan werken Via deze link vindt u een meldingsformulier en loonbelastingverklaring Ook is er een brochure te vinden met uitleg over de behandeling van een arbeidsongeschiktheidsclaim Heeft u vragen Dan kunt u telefonisch contact opnemen met De Amersfoortse op telefoonnummer 033 4642886 Of via mail aovclaims amersfoortse nl Uitbetaling van het arbeidsongeschiktheidspensioen Voor medewerkers in loondienst Het arbeidsongescihktheidspensioen wordt door De Amersfoortse betaald aan het eind van elke kalendermaand De Amersfoortse berekent de maanduitkering door het verzekerd jaarbedrag te delen door 12 Bent u niet volledig arbeidsongeschikt Dan betaalt De Amersfoortse een uitkering volgens het uitkeringspercentage dat hoort bij de mate van arbeidsongeschiktheid De uitkering gaat in op de

  Original URL path: https://www.snpf.nl/ziekte-en-arbeidsongeschiktheid (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Veel gestelde vragen samengaan SBMN/SNPF | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  is lastig hier uitspraken over te doen Het wachten is met name op de behandeling van de wijziging van de Wet op het notarisambt in de Tweede en Eerste Kamer met de bijbehorende schriftelijke en plenaire behandeling Waar mogelijk proberen SBMN en SNPF dit proces te bespoedigen Waarom is wijziging van de Wet op het Notarisambt noodzakelijk In de Wet op het Notarisambt staat omschreven dat notarissen toegevoegd notarissen en kandidaat notarissen verplicht deelnemen in het beroepspensioenfonds van SNPF Na de fusie is sprake van een bedrijfstakpensioenfonds en verandert de naam Alleen al om deze redenen moet de wet worden aangepast Daarnaast wordt een aantal andere elementen van de wet aangepast Achtergronden Waarom is gekozen voor een samengaan tussen SBMN en SNPF De krimpende deelnemersbestanden hebben gevolgen voor de premie inkomsten en kosten voor het uitvoeren van de pensioenregelingen Daarbij zijn de toenemende eisen van toezichthouders DNB en AFM voor kleine pensioenfondsen moeilijk te behappen Met schaalvergroting kunnen efficiëntie en schaalvoordelen worden behaald en risico s beter worden gespreid Is een samengaan tussen SBMN en SNPF de beste optie voor schaalvergroting Verschillende alternatieven zijn onderzocht zoals een samengaan met een groot bedrijfstakpensioenfonds of de pensioenen onderbrengen bij een Premie Pensioeninstelling of verzekeraar Een samengaan tussen SBMN SNPF is uiteindelijk de beste optie gebleken door de vele overeenkomsten tussen de beide fondsen actief in dezelfde branche deelnemersbestand premie toeslagbeleid voorzieningen m b t partner en ongeschiktheidspensioen komen grotendeels overeen beleggingsbeleid en allocatie en dekkingsgraad zijn vergelijkbaar pensioenadministratie is door beide fondsen uitbesteed bij TKP Waarom is het onaantrekkelijk om de pensioenregeling elders onder te brengen Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de pensioenregeling elders onder te brengen Zo is gekeken naar de mogelijkheid om alle pensioenaanspraken en rechten over te dragen aan een verzekeraar Dit bleek niet aantrekkelijk mede vanuit het oogpunt dat de pensioenen naar verwachting in de toekomst dan zeker niet meer kunnen worden aangepast aan de inflatie Ook is gekeken naar de mogelijkheden om de pensioenen onder te brengen bij een groot bedrijfstakpensioenfonds Dit is uitgebreid onderzocht door een extern adviesbureau Aanknopingspunten voor aansluiting ontbreken door de werkingssfeer van die fondsen maar ook vrijwillige aansluiting is vrijwel onmogelijk Daarbij zou de pensioenlast voor de beroepsgroep hoger worden met minder flexibiliseringsmogelijkheden Tot slot zijn de mogelijkheden om de regeling onder te brengen bij een premiepensioeninstelling PPI onderzocht Vanwege de aard van de regelingen van SNPF en Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat SBMN beide uitkeringsregelingen bleek dit geen aantrekkelijke mogelijkheid De PPI zou dan moeten samenwerken met een verzekeringsmaatschappij waardoor de beoogde kostenvoordelen niet behaald zouden worden Welk karakter krijgt het nieuwe pensioenfonds Gezien de deelnemerspopulatie wordt het nieuwe fonds een bedrijfstakpensioenfonds waarbij alle medewerkers in het notariaat de kandidaat notarissen en de toegevoegd notarissen verplicht zijn aangesloten Waarom kunnen beide fondsen de fusie niet uitstellen tot het moment waarop eventuele pensioenherzieningen zijn doorgevoerd Belangrijkste reden tot samengaan is het wegnemen van de belangrijkste strategische risico s die het voortbestaan van SBMN en SNPF als zelfstandige fondsen bedreigen krimp van het aantal deelnemers toenemende wettelijke vereisten en complexiteit en hiermee gepaard gaande toenemende kosten stijgende kosten per deelnemer risico dat als de fondsen geen eigen besluit nemen ten aanzien van de toekomstbestendigheid van het uitvoeren van de pensioenregeling dit door de toezichthouder afgedwongen wordt Met het samengaan tot één bedrijfstakpensioenfonds voor een ieder werkzaam in het notariaat wordt het meest evenwichtig recht gedaan aan de belangen van alle stakeholders Op deze wijze kan invulling worden gegeven aan een toekomstbestendig pensioen voor de gehele beroepsgroep Het wetsvoorstel beoogt te faciliteren dat een fusie tussen de bestaande fondsen SNPF en SBMN spoedig kan worden gerealiseerd Op deze manier worden bovengenoemde risico s gereduceerd daarbij kan dan op zo kort mogelijke termijn eveneens worden geprofiteerd van de kostenvoordelen die de fusie met zich meebrengt Deze kostenvoordelen kunnen ten goede komen aan de pensioenen van de beroepsgroep De dialoog over herziening van het pensioenstelsel wordt vanzelfsprekend met veel belangstelling gevolgd Als onderdeel van de brede dialoog over de toekomst van het pensioenstelsel komt ook de toekomst van de verplichte deelneming in pensioenregelingen aan de orde De uitkomst van die dialoog kan gevolgen hebben voor de verplichte deelneming en de pensioenregelingen in het notariaat Echter het wetsvoorstel en de fusie staan een discussie over de verplichtstelling van een pensioenregeling niet in de weg Ondertussen kan alvast worden geprofiteerd van de synergievoordelen van de fusie Dit betreft niet alleen kosten maar ook governance en administratieve voordelen zoals één loket voor werkgevers en risicospreiding Voor de notariële pensioenfondsen is schaalvergroting van extra belang omdat beide fondsen te maken hebben met een afname van het aantal deelnemers De levensvatbaarheid van de afzonderlijke fondsen is hierdoor een punt van zorg SNPF SBMN de KNB en de Bond van Medewerkers in het Notariaat zijn ervan overtuigd dat één gezamenlijk pensioenfonds een betere waarborg biedt voor continuïteit van de pensioenregelingen en een toekomstbestendig pensioen voor het notariaat Algemeen pensioenfonds Het wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds is in behandeling bij de Tweede Kamer en de invoeringsdatum is inmiddels uitgesteld Volgens de opzet van het huidige wetsvoorstel kunnen verplichte bedrijfstakpensioenfondsen zich niet omvormen tot een algemeen pensioenfonds Om die redenen is het algemeen pensioenfonds APF op dit moment geen reëel alternatief Met afwachten of het APF dat in de toekomst misschien alsnog is wordt de genoemde substantiële jaarlijkse kostenbesparing misgelopen Dat is niet wenselijk Belemmert de fusie tussen SBMN en SNPF een discussie over de verplichtstelling voor één of meer groepen in het notariaat Nee Zoals gezegd vinden we het belangrijk dat we zo snel mogelijk kunnen profiteren van de bovengenoemde voordelen van de fusie Maar SNPF ziet geen enkele belemmering om na de fusie de verplichtstelling te onderzoeken en hierover besluiten te nemen Het bestuur van het fusiefonds zal deze besluitvorming die ligt bij de sociale partners en de KNB respecteren en uitvoeren Is een wettelijke en verplichte regeling überhaupt nuttig noodzakelijk Moeten SNPF en SBMN hiertoe niet eerst verplicht worden een representativiteitstoets uit te voeren De representativiteit

  Original URL path: https://www.snpf.nl/veel-gestelde-vragen-samengaan-sbmnsnpf (2015-12-02)
  Open archived version from archive •