archive-nl.com » NL » S » SNPF.NL

Total: 324

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Voor SNPF nog geen duidelijkheid van DNB | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  SNPF nog geen duidelijkheid van DNB Voor SNPF nog geen duidelijkheid van DNB 23 augustus 2010 SNPF behoort tot de fondsen die zijn genoemd in het kader van de vervroeging van de maatregel tot korten van de pensioenen Telefonisch overleg met DNB heeft helaas nog niet geleid tot het naar behoren kunnen informeren van deelnemers en pensioengerechtigden Het bestuur van SNPF heeft voor woensdag a s om 17 00 uur

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/voor-snpf-nog-geen-duidelijkheid-van-dnb (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Herstelplan SNPF: stand van zaken per 31 juli 2010 | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  in onze diverse in 2009 verstuurde brieven heeft kunnen lezen volgt SNPF sinds 1 april 2009 nauwgezet het opgestelde herstelplan In dit plan staat een hersteltraject om weer te komen tot een dekkingsgraad van 105 per eind 2011 Wij geven u een tussenstand Tot het eind van het eerste kwartaal van 2010 lagen wij iets voor op koers Ultimo het eerste kwartaal bedroeg de dekkingsgraad 96 3 Aan het eind

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/herstelplan-snpf-stand-van-zaken-31-juli-2010 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Heroverweging bestuursmodel SNPF | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  SNPF Heroverweging bestuursmodel SNPF 11 augustus 2010 SNPF heeft sinds 2008 een one tier board Dat wil zeggen dat het algemeen bestuur is verdeeld in een dagelijks bestuur en bestuursleden die toezicht houden op dit dagelijks bestuur Op deze manier heeft SNPF inhoud gegeven aan het vereiste van intern toezicht Na twee jaar is dit bestuursmodel geëvalueerd Praktijkervaring nieuwe ontwikkelingen en aangepaste regelgeving hebben ertoe geleid dat SNPF het model

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/heroverweging-bestuursmodel-snpf (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SNPF informeert deelnemers over herstelplan | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  bestuur van SNPF heeft in haar herstelplan een mogelijke korting van 8 4 opgenomen per 1 januari 2012 Verlaging van de pensioenrechten en aanspraken is een uitgestelde regeling en zal alleen noodzakelijk zijn indien er geen economisch herstel plaatsvindt tussen nu en 1 januari 2012 Maar het kan natuurlijk anders lopen het herstelplan is immers gebaseerd op een momentopname per 31 december 2008 De marktrente is de belangrijkste invloedfactor voor de dekkingsgraad Indien deze rente in de komende jaren herstel vertoont heeft dat positieve consequenties voor de financiële situatie van het pensioenfonds en dus ook voor de te nemen maatregelen Koffiedik kijken Dat de economie zich zal herstellen is een feit we weten alleen niet wanneer hoe sterk en hoe snel In november 2011 zal op basis van de dan geldende economische veronderstellingen definitief vastgesteld moeten worden of een korting op de pensioenrechten en aanspraken daadwerkelijk noodzakelijk is en zo ja hoe hoog de eventuele korting moet worden Die veronderstellingen kennen we anno vandaag niet en we kunnen ze ook niet voorspellen We kunnen slechts als dit dan dat scenario s maken en de marktrente scherp in de gaten houden Elke tussentijdse uitspraak over de gevolgen voor het pensioen blijft

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/snpf-informeert-deelnemers-over-herstelplan (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SNPF dient herstelplan in | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home SNPF dient herstelplan in SNPF dient herstelplan in 28 april 2009 Op 1 april jl hebben wij bij DNB ons herstelplan ter goedkeuring ingediend Om u op de hoogte te brengen van de inhoud van ons herstelplan dienen wij ons te houden aan de modelbrief die wij van de AFM op vrijdag 24 april jl hebben ontvangen Transparante heldere communicatie is belangrijk Daarom buigen

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/snpf-dient-herstelplan (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Verantwoordingsorgaan | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  benoemd door de Pensioenraad Ze zullen vier tot zes maal per jaar vergaderen Het verantwoordingsorgaan verstrekt jaarlijks een schriftelijk algemeen oordeel over het handelen van het bestuur Hierbij beoordeelt het verantwoordingsorgaan met name of het bestuur de belangen van alle belanghebbenden op evenwichtige wijze heeft afgewogen In een aparte paragraaf in het jaarverslag wordt het oordeel van het verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur hierop opgenomen Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om te oordelen over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag de jaarrekening en andere informatie waaronder de bevindingen van de Raad van Toezicht over het door het bestuur uitgevoerde beleid en over debeleids keuzes voor de toekomst In het uiterste geval kan het verantwoordingsorgaan zich wenden tot de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam met het verzoek om een onderzoek te bevelen naar het beleid van en de gang van zaken binnen het fonds of het functioneren van het bestuur als zodanig te toetsen Meer informatie over het verantwoordingsorgaan leest u in het betreffende functieprofiel Leden verantwoordingsorgaan De Pensioenraad heeft de leden van het nieuwe verantwoordingsorgaan benoemd Er is momenteel nog één vacature De bezetting is als volgt Mevrouw mr J G Jelly

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/verantwoordingsorgaan (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuws over waardeoverdracht | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  snpf nl Bent u kandidaat notaris Bent u werkgever Bent u pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home Nieuws over waardeoverdracht Nieuws over waardeoverdracht 16 februari 2009 Pensioenfondsen met een dekkingsgraad onder de 100 mogen zolang deze situatie van toepassing is op grond van de Pensioenwet cq Wet verplichte beroepspensioenregeling niet meewerken aan waardeoverdrachten zowel inkomend als uitgaand Om deze reden zijn waardeoverdrachten bij de meeste pensioenfondsen waaronder die bij Stichting

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/nieuws-over-waardeoverdracht (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Kredietcrisis en uw pensioen | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  18 54 werkgever snpf nl Pensioendesk 050 582 18 72 deelnemer snpf nl Bent u kandidaat notaris Bent u werkgever Bent u pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home Kredietcrisis en uw pensioen Kredietcrisis en uw pensioen 6 februari 2009 Nieuws

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/kredietcrisis-en-uw-pensioen (2015-12-02)
  Open archived version from archive •