archive-nl.com » NL » S » SNPF.NL

Total: 324

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vrijwillige aanvullende pensioenregelingen | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  regelingen Extra ouderdomspensioen Via een beschikbare premieregeling bouwt u een pensioenkapitaal op door uw premie te beleggen Het beleggingsrisico is voor u Hoe hoog uw extra ouderdomspensioen wordt is van te voren niet te voorspellen Dat hangt onder andere af van uw totaal ingelegde premies de behaalde rendementen en inkooptarieven die gelden als u met pensioen gaat Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn binnen de beschikbare premieregeling Maak dan gebruik van de rekentool De rekentool berekent uw fiscaal maximale beschikbare premie Extra partnerpensioen verzekeren De verzekering voor extra partnerpensioen is een risicoverzekering Het extra partnerpensioen wordt uitgekeerd aan uw partner bij overlijden vóór de feitelijke pensioenleeftijd De verzekering van extra partnerpensioen eindigt als uw deelname aan de regeling eindigt of op pensioendatum De nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2014 kent geen tijdelijk partnerpensioen zoals de oude pensioenregeling Dit pensioen werd uitgekeerd bovenop het levenslange partnerpensioen bij overlijden van de gewezen deelnemer voor de leeftijd van 65 jaar Met het extra partnerpensioen kan een eventueel verwacht tekort aan partnerpensioen worden aangevuld Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn binnen de verzekering excedent partnerpensioen Maak dan gebruik van de rekentool De rekentool berekent uw mogelijk te verzekeren extra partnerpensioen Deelname Wilt

  Original URL path: https://www.snpf.nl/vrijwillige-aanvullende-pensioenregelingen (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Vraag & Antwoord: omzetting pensioenen | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  pensioen na omzetting te bepalen Het pensioen behoudt bij omzetting zijn waarde Daarom gebruiken we ook een actuariële berekening om deze omzetting te realiseren We bepalen van elk pensioen waarop u recht heeft de waarde Dit is de waarde van alle toekomstige uitkeringen die u aan uw deelneming in het fonds kunt ontlenen Op basis van die waarde bepalen we dan weer de nieuwe pensioenen die passen binnen de nieuwe pensioenregeling Bij die berekening houden we rekening met rente en levensverwachting Het tijdelijk partnerpensioen uit de oude regeling is vervallen Hoe is de waarde hiervan bepaald en meegenomen in het pensioen na de omzetting Ook hier maken we gebruik van een actuariële berekening Bij de vorige vraag is uitgelegd hoe we dat doen Waarom komt het pensioen na omzetting hoger uit Uw oude pensioenregeling kende een pensioenleeftijd van 65 jaar In de nieuwe regeling is die verhoogd naar 67 jaar Door omzetting van het al opgebouwde pensioen naar de huidige regeling gaat uw totale pensioen in op 67 jaar Door de verhoging van de pensioenleeftijd met twee jaar komt uw pensioen na omzetting hoger uit Uw pensioen gaat immers later in zodat u over een kortere periode pensioen ontvangt Ook de toevoeging van de waarde van het tijdelijke partnerpensioen uit de oude regeling speelt mee bij het hogere pensioenbedrag De omzetting wordt ook gemeld bij De Nederlandsche Bank DNB Heeft DNB zich hierover al uitgesproken DNB heeft inmiddels aanvullende informatie opgevraagd bij SNPF om tot een zorgvuldig oordeel te komen Het uiteindelijke oordeel is nog niet bekend Wat gebeurt er als ik bezwaar maak Als u bezwaar maakt stellen wij het op prijs als u dit beargumenteerd wilt doen SNPF kan dan op de juiste wijze op uw bezwaar reageren Wij nemen zo nodig contact met u op om uw

  Original URL path: https://www.snpf.nl/vraag-antwoord-omzetting-pensioenen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Uit dienst? Werkloos? | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  niets te doen uw ex werkgever geeft dat aan ons door Geen notaris toegevoegd notaris of kandidaat notaris meer Dan stopt uw pensioenopbouw Uw opgebouwde pensioen blijft bij SNPF staan U ontvangt het opgebouwde pensioen vanaf uw pensioenleeftijd Wanneer u overlijdt ontvangt uw partner het opgebouwde partnerpensioen Eventuele kinderen komen in aanmerking voor wezenpensioen U heeft geen recht meer op een eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen als u arbeidsongeschikt wordt terwijl u geen

  Original URL path: https://www.snpf.nl/dienst-werkloos (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wijzigingen voor werkgevers en ondernemers per 1 januari 2014 | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  deelnemer snpf nl Bent u kandidaat notaris Bent u werkgever Bent u pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home Wijzigingen voor werkgevers en ondernemers per 1 januari 2014 Wijzigingen voor werkgevers en ondernemers per 1 januari 2014 27 december 2013 De introductie van de nieuwe pensioenregeling en uitbesteding van de pensioenadministratie per 1 januari 2014 brengen wijzigingen met zich mee voor werkgevers en ondernemers Werkgevers en ondernemers ontvangen eind december 2013

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/wijzigingen-voor-werkgevers-en-ondernemers-1-januari-2014 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • 15%-regeling | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  kon gebruikmaken van deze mogelijkheid als het bedrag uit de premietabel hoger was dan 15 van de beroepswinst U kon uw pensioenpremie dan maximeren tot 15 van uw beroepswinst Uw pensioenopbouw stemde u dus af op een lagere winst U betaalde dan minder premie en bouwde dan dus ook minder pensioen op dan 781 Deze 15 regeling is afgeschaft per 1 januari 2014 Wel nog over 2013 Wilt u over

  Original URL path: https://www.snpf.nl/15-regeling (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pensioenpremie | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  middelloonregeling De pensioenpremie in de verplichte middelloonregeling is een doorsneepremie Dit betekent dat de premie voor iedereen ongeacht leeftijd geslacht of gezondheid hetzelfde percentage van de pensioengrondslag bedraagt De premie is 24 van de pensioengrondslag Dit is exclusief de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen De premie hiervoor bedraagt voor ondernemers 3 95 van het inkomen en voor toegevoegd notarissen en kandidaat notarissen werknemers 0 64 van het salaris Het inkomen en salaris zijn beide gemaximeerd tot de WIA grens 51 417 in 2014 Premie vrijwillige beschikbare premieregeling De premie in de vrijwillige beschikbare premieregeling is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer Dit betekent dat de deelnemer jaarlijks een premie betaalt aan het fonds en hiermee een kapitaal opbouwt Dit pensioenkapitaal kan de deelnemer bij pensionering omzetten in een pensioenuitkering De premie ziet er in 2014 als volgt uit Leeftijd Percentage salaris boven 51 417 2014 of over variabele loonbestanddelen 15 19 3 8 20 24 4 4 25 29 5 3 30 34 6 5 35 39 7 9 40 44 9 6 45 49 11 7 50 54 14 4 55 59 17 7 60 64 21 1 65 67 25 9 Let op Dit betreft een premie die

  Original URL path: https://www.snpf.nl/pensioenpremie (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Met pensioen gaan | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  periode worden uitgekeerd Dit zal dus een lager bedrag aan pensioen opleveren Later met pensioen U kunt ervoor kiezen om uw pensioen later te laten ingaan Meld dit uiterlijk drie maanden voor uw pensioenleeftijd Voorwaarde hiervoor is dat u nog deels blijft doorwerken Uw werkgever moet hiermee instemmen U kunt uw pensioenuitkering uitstellen tot uw 72ste U bouwt vanaf uw 67ste geen pensioen meer op Pensioenuitstel betekent dat uw opgebouwde pensioen over een kortere periode moet worden uitgekeerd U profiteert daardoor van de actuariële verhoging en oprenting van uw pensioen Dit betekent dus een hogere pensioenuitkering Uw mogelijkheden Neem contact op met SNPF voor een berekening van uw mogelijkheden Uw pensioen uitruilen U kunt een deel van uw partnerpensioen voor uw partner uitruilen voor meer ouderdomspensioen Let op een eenmaal gemaakte keuze voor uitruil is niet meer terug te draaien Meer pensioen voor uzelf Uitruilen van partnerpensioen voor meer ouderdomspensioen is zinvol als u geen partner hebt als u met pensioen gaat Maar dit kan ook interessant zijn als uw partner zelf voldoende inkomen en of pensioen heeft In dat geval moet uw partner schriftelijk toestemming geven voor de uitruil U moet dit zelf aangeven bij SNPF Wat is mogelijk U kunt eerst gedurende een bepaalde periode meer inkomen ontvangen en de periode erna minder inkomen of andersom De hogere of lagere uitkering kan een duur hebben van drie vijf of tien jaar Let op uw hogere uitkering moet in verhouding staan van 100 75 ten opzichte van de lagere uitkering De lagere uitkering mag niet lager zijn dan het wettelijke bedrag van 451 22 in 2013 Vanaf uw pensionering ontvangt u pensioen van SNPF Afhankelijk van uw leeftijd ontvangt u ergens in de periode dat u 65 jaar en 2 maanden tot 67 jaar bent geworden uw eerste AOW

  Original URL path: https://www.snpf.nl/met-pensioen-gaan (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Partnerpensioen | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  van overlijden tot de 67 jarige leeftijd Een eventueel bijzonder partnerpensioen wordt hierop in mindering gebracht Het gaat in op de eerste van de maand volgend op de dag dat de gewezen deelnemer of gepensioneerde overlijdt en wordt uitgekeerd tot en met de maand waarin de partner overlijdt Wie geldt als partner Voor SNPF is uw partner degene met wie u voordat u met pensioen gaat getrouwd bent een geregistreerd partnerschap hebt de ongehuwde persoon die geen geregistreerd partnerschap is aangegaan met de gewezen deelnemer en die geen bloed of aanverwant in de rechte lijn van de ongehuwde gewezen deelnemer is en bij diens overlijden met deze samenwoont krachtens een voor de feitelijke pensioenleeftijd aangegane samenleving Let op Er is alleen recht op partnerpensioen als het partnerschap voor de feitelijke pensioenleeftijd is aangegaan Dit is het moment waarop het ouderdomspensioen daadwerkelijk ingaat Partner aanmelden Bent u getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan dan hoeft u niets te doen De Basisregistratie Personen BRP geeft dit automatisch aan ons door Samenwonende partners worden niet geregistreerd Voor de samenwonende partner geldt dat na overlijden van de deelnemer een notarieel samenlevingscontract moet worden overlegd waaruit blijkt dat er sprake was van een duurzame gezamenlijke

  Original URL path: https://www.snpf.nl/partnerpensioen (2015-12-02)
  Open archived version from archive •