archive-nl.com » NL » S » SNPF.NL

Total: 324

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Begrippen | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  daarmee te behalen beleggingsopbrengsten Het pensioen dat hieruit voortvloeit is op de datum van pensioneren pas definitief Doorsneepremie Een voor elke deelnemer gelijke pensioenpremie ongeacht leeftijd geslacht of gezondheid De premie is voor elke deelnemer eenzelfde percentage van de pensioengrondslag Pensioengrondslag Inkomen minus AOW franchise De pensioengrondslag in de nieuwe regeling wordt elk jaar opnieuw vastgesteld Deelnemer Iedere notaris iedere toegevoegd notaris en iedere kandidaat notaris conform de Wet op het notarisambt al dan niet in loondienst werkzaam In de pensioenregeling van SNPF wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten deelnemers deelnemers in loondienst en ondernemers Pensioenleeftijd De datum waarop het ouderdomspensioen al dan niet gedeeltelijk daadwerkelijk ingaat Het pensioenreglement van SNPF gaat uit van leeftijd 67 Het is onder voorwaarden mogelijk om eerder of later met pensioen te gaan Gewezen deelnemer De persoon die op grond van deze pensioenregeling bij beëindiging van de deelname een pensioenaanspraak heeft behouden tegenover het fonds Kinderen Voor SNPF geldt als kind eigen kind eren stief en pleegkinderen die worden onderhouden en opgevoed Ondernemer De deelnemer die kandidaat notaris is en geen deelnemer in loondienst is De kandidaat notaris die voor eigen rekening en risico een onderneming drijft en hiervoor in dienst is bij een

  Original URL path: https://www.snpf.nl/begrippen (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Klachtenregeling | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  werkzaamheden waarover wordt geklaagd De klacht kan digitaal worden ingediend door middel van het klachtenformulier Schriftelijke indiening is ook mogelijk Stichting Notarieel Pensioenfonds Postbus 16020 2500 BA Den Haag Ovv Klachtenafhandeling In de brief dienen naam geboortedatum adres telefoonnummer en eventueel een e mailadres van klager vermeld te worden Behandeling van de klacht De klacht wordt door het bestuursbureau namens het bestuur als volgt afgehandeld SNPF stuurt in ieder geval binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht aan klager een schriftelijke of digitale ontvangstbevestiging De ontvangstbevestiging bevat informatie over de verwachte termijn van afhandeling en geeft aan tot wie de klager zich kan wenden bij vragen De klacht wordt in beginsel binnen een maand na de dag van ontvangst afgehandeld Indien de klacht niet binnen deze termijn kan worden afgehandeld deelt SNPF dit voor het einde van die termijn schriftelijk of digitaal aan klager mee waarbij een nieuwe afhandelingtermijn wordt vermeld Klager kan zich ter behartiging van zijn belangen laten vertegenwoordigen door een gemachtigde Eventuele kosten hiervoor worden door klager zelf gedragen Klager wordt in de gelegenheid gesteld zijn standpunt nader toe te lichten indien dit noodzakelijk is voor de goede afhandeling van zijn klacht Klager heeft recht op inzage in zijn of haar klachtendossier overeenkomstig de wet op de privacy welke overigens ten aanzien van de klachtenprocedure onverkort van toepassing is Het oordeel over de klacht dient gebaseerd te zijn op een toereikend onderzoek en op voor klager kenbare feiten en stukken De beslissing dient te berusten op een deugdelijke motivering en dient op alle onderdelen van de klacht in te gaan De beslissing bevat een oordeel over de vraag of de wijze van uitvoering van de werkzaamheden waarover wordt geklaagd voldoende zorgvuldig jegens klager is geweest Indien na een gedegen onderzoek wordt vastgesteld dat het niet mogelijk

  Original URL path: https://www.snpf.nl/klachtenregeling (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Uitslag verkiezingen verantwoordingsorgaan | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  respons van 22 Als lid van het verantwoordingsorgaan per 1 juli 2014 zijn de volgende personen gekozen Uit de groep van actieve deelnemers A G C Struycken van Daelen J G Posthumus J G Mulder M J J de Wit Uit de groep van pensioengerechtigden D Plaggemars W J A C Daamen Uit de groep van gewezen deelnemers in het verleden pensioen opgebouwd bij SNPF F van der Raaij Meer

  Original URL path: https://www.snpf.nl/verkiezingen-verantwoordingsorgaan (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Voorlichting nieuwe pensioenregeling medewerkers | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  afdelingen zijn vanuit hun functie betrokken bij pensioenzaken Zij kunnen vragen van medewerkers over de nieuwe pensioenregeling verwachten Hoort u bij deze groep Dan nodigen wij u graag uit voor één van de twee voorlichtingsbijeenkomsten Bijeenkomsten Tijdens de bijeenkomsten komt de inhoud van de regeling aan bod maar ook de aanleiding de consequenties het omzetten van de pensioenaanspraken naar de nieuwe regeling en de administratieve gevolgen Natuurlijk is er ook

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/voorlichting-nieuwe-pensioenregeling-medewerkers (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Telefonisch spreekuur nieuwe pensioenregeling | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  u ook contact opnemen met SNPF Hiervoor is een telefonisch spreekuur ingericht Bellen Vanaf woensdag 9 oktober houdt SNPF wekelijks een telefonisch spreekuur Tijdens onderstaande momenten zit een pensioenjurist klaar om u antwoord te geven U krijgt Henriëtte de Lange of Mechteld Hendriks aan de telefoon Gebruik hiervoor het rechtstreekse nummer 070 20514 13 Datum Tijd Woensdag 9 oktober 14 00 tot 16 00 Vrijdag 11 oktober 10 00 tot

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/telefonisch-spreekuur-nieuwe-pensioenregeling (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Presentaties SNPF bij KNB en Ringvergaderingen | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  huidige financiële situatie Directeur SNPF Eric Uijen houdt vrijdag 4 oktober een presentatie bij de algemene ledenvergadering van de KNB Daarnaast geeft SNPF dit najaar presentaties bij de gecombineerde KNB bijeenkomsten en enkele Ringvergaderingen Overzicht Zie in onderstaand overzicht waar u ons kunt verwachten Wellicht komen hier meer data bij of treden er wijzigingen op Kijk daarom regelmatig op onze website voor het actuele en uitgebreide overzicht Voor aanmelden of

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/presentaties-snpf-bij-knb-en-ringvergaderingen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Toch verplicht arbeidsongeschiktheidspensioen in nieuwe regeling | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  notariaat vastgesteld Het arbeidsongeschiktheidspensioen maakte daar geen deel van uit onder andere omdat uit onderzoek in mei jl bleek dat een groot deel van de beroepsgroep geen prijs stelt op een verplichte arbeidsongeschiktheidsdekking Het besluit dat arbeidsongeschiktheidspensioen geen onderdeel meer uitmaakte van de pensioenregeling heeft verschillende indringende reacties bij de beroepsgroep losgemaakt Naar aanleiding hiervan heeft de Pensioenraad nader onderzoek gedaan naar de consequenties van het beëindigen van het arbeidsongeschiktheidspensioen voor de beroepsgroep Het KNB bestuur is gevraagd om na te denken over zijn eventuele rol in het faciliteren van de beroepsgroep om te voorzien in deze belangrijke arbeidsvoorwaarde maar dan op vrijwillige basis via een mantelcontract Soberder Op basis van deze contacten met de KNB heeft de Pensioenraad geconstateerd dat een dergelijk mantelcontract niet eenvoudig en tijdig te realiseren is Daarnaast bestaat er een groep deelnemers die zich niet kan verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid Een oplossing voor deze groep brengt hoge kosten met zich mee Om deze redenen heeft de Pensioenraad na uitgebreid en zorgvuldig overleg op 12 september jl besloten dat de nieuwe pensioenregeling van SNPF wel een verplicht arbeidsongeschiktheidspensioen moet omvatten Dit arbeidsongeschiktheidspensioen wordt soberder dan het arbeidsongeschiktheidspensioen in de huidige pensioenregeling Begin november is

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/toch-verplicht-arbeidsongeschiktheidspensioen-nieuwe-regeling (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Dekkingsgraad augustus 99,1% | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  dekkingsgraad over augustus is vastgesteld op 99 1 Vergeleken met vorige maand de dekkingsgraad dus 1 0 gezakt en loopt SNPF nu ongeveer 5 1 achter op het herstelplan Oorzaak Waarom is de dekkingsgraad gedaald André Floor medewerker Vermogensbeheer legt uit Door een stijgende rente en negatieve rendementen op aandelen zijn de beleggingen sterker gedaald dan de verplichtingen zijn gedaald Van DNB moeten we daarnaast gebruikmaken van de rekenrente Dat

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/dekkingsgraad-augustus-991 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •