archive-nl.com » NL » S » SNPF.NL

Total: 324

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • W.J.A.C. Daamen | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  raakt dus ook de belangen van gepensioneerden Via toetsing van het beleid zowel voor gedane keuzes als ook voor keuzes die op de toekomst betrekking hebben kan voor hun belangen worden opgekomen Als het gaat om SNPF dan heeft het volgende onderwerp mijn speciale aandacht De vermogenspositie van SNPF en daarmee samenhangend het kostenniveau van het SNPF het herstellen van de kortingen en de indexatieambitie van het bestuur van het

  Original URL path: https://www.snpf.nl/wjac-daamen (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • F. van der Raaij | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  kan leveren aan het optimaal invullen van het Notarieel Pensioen Als het gaat om SNPF dan heeft het volgende onderwerp mijn speciale aandacht De optimale verhouding tussen beschikbare middelen premies en pensioenuitkomsten praktisch vertaald in operationele efficiency eerlijke verdeling tussen generaties en inkomensgroepen etc en over dit alles helder correct en tijdig communiceren Verder zou ik graag zien dat het pensioenfonds voor deelnemers en gerechtigden een webmodule aanbiedt waarmee indicatieve

  Original URL path: https://www.snpf.nl/f-van-der-raaij (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Verkiezingscommissie | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  snpf nl Bent u kandidaat notaris Bent u werkgever Bent u pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home Verkiezingscommissie Verkiezingscommissie 28 februari 2014 Zoals vastgelegd in het verkiezingsreglement hebben in de verkiezingscommissie één bestuurslid en twee onverkiesbare leden van het huidige

  Original URL path: https://www.snpf.nl/verkiezingscommissie (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Kandidaten | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Bent u kandidaat notaris Bent u werkgever Bent u pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home Kandidaten Kandidaten 28 februari 2014 De inzendtermijn voor de stembiljetten is gesloten Deelnemers Y R Hoekstra A G C Struycken van Daelen E J Ph Bijnsdorp J G Mulder E J H Horst A P Bakker M J J de Wit C Doppenberg J G Posthumus Gewezen deelnemers B J van der Kolk F van

  Original URL path: https://www.snpf.nl/kandidaten (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Inloggen
  Inloggen Inloggen Gebruikersnaam Wachtwoord Onrechtmatig gebruik van deze site is verboden Overtreders worden civiel en strafrechtelijk vervolgd

  Original URL path: https://www.snpf.nl/am/UI/Login?goto=https%3A/www.snpf.nl/node/507 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen over pensioenverlaging | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  fonds op het gewenste niveau te brengen In het herstelplan dat is afgesproken met DNB zou de dekkingsgraad van SNPF op 31 december 2013 104 4 moeten zijn Op dit moment lijkt de huidige verlaging toereikend om daaraan te voldoen Echter dit is nog niet zeker en is afhankelijk van de financiële situatie van het fonds op 31 december 2013 Wanneer horen we of een nieuwe verlaging nodig is Op basis van de financiële situatie van het fonds op 31 december 2013 neemt het bestuur begin 2014 een besluit over een mogelijke volgende verlaging per 1 april 2014 Voor wie geldt de verlaging De verlaging geldt voor iedereen met pensioenrechten bij SNPF of die pensioenaanspraken opbouwt of heeft opgebouwd bij SNPF Is de verlaging voor iedereen gelijk Ja net als de verlaging in 2011 is het percentage van de verlaging voor iedereen gelijk Het bestuur heeft in het belang van alle deelnemers gekozen voor een evenwichtige verdeling van de pijn Om vast te stellen of er obstakels zijn aan het verlagen van alle pensioenen heeft het bestuur een onderzoek laten uitvoeren Lees de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek Wat betekent de verlaging voor mij persoonlijk De huidige en voormalige deelnemers ontvangen in mei 2013 het Uniforme Pensioenoverzicht UPO Dit UPO geeft niet alleen informatie over de opgebouwde aanspraken eind 2012 maar hierop staan eveneens de aanspraken op het ouderdomspensioen vóór én na de verlaging opgenomen Op die manier krijgt u goed inzicht in de consequenties van de verlaging voor u persoonlijk Op de website www mijnpensioenoverzicht nl kunt u in mei ook uw pensioenaanspraken bij SNPF bekijken Gepensioneerden krijgen medio april een bruto netto overzicht van hun pensioen per 1 april 2013 waarin de verlaging is verwerkt Waarom is gekozen voor de verlaging van het pensioen en niet voor andere herstelmaatregelen zoals verlaging van de pensioenopbouw of een hogere premie Het effect van verlaging van de toekomstige pensioenopbouw is zeer beperkt terwijl deelnemers in 2013 al een iets hogere premie wordt gevraagd om een even hoog pensioen op te bouwen Samen met de onvermijdelijke verlaging van de pensioenen zou het verlagen van de pensioenopbouw heel veel vragen van de huidige deelnemers Toeslagen indexaties zijn de afgelopen jaren niet meer toegekend dat sturingsmiddel is al ingezet Hierbij speelt mee dat gepensioneerden langer leven dan eerder voorzien en zelf niet meer bijdragen aan de pensioenpot Deze extra kosten worden gedragen door de huidige deelnemers Geeft het opheffen van het fonds en het overbrengen van de pensioenen naar een verzekeraar geen verbetering van de situatie De toezichthouders zien dit niet als wettelijke maatregelen om de situatie van het fonds te herstellen In dat kader is dat dan ook niet uitvoerig onderzocht Het bestuur is van mening dat een gehele of gedeeltelijke overdracht van de pensioenen aan een verzekeraar een zogenaamde buy out op dit moment geen oplossing biedt Wel zal die mogelijkheid onderzocht worden in het kader van het Project Toekomst Pensioenen Compenseert SNPF de verlagingen op een later moment Het beleid van

  Original URL path: https://www.snpf.nl/veelgestelde-vragen-over-pensioenverlaging (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen over nieuwe pensioenregeling | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  zullen met de nieuwe regeling naar verwachting wat meer pensioen gaan opbouwen ten opzichte van de huidige regeling Daarnaast zullen zij als ze jong zijn iets meer gaan betalen dan nu Kandidaten vanaf ongeveer 35 jaar en ouder gaan naar verwachting wat minder premie betalen dan in de huidige regeling Waarom kunnen notarissen niet zelf bepalen waar de pensioenopbouw gebeurt De Wet op het notarisambt schrijft voor dat het notariaat een eigen pensioenfonds heeft Op dit moment voert het pensioenfonds deze wet uit Heeft de nieuwe pensioenregeling consequenties voor uitkeringsgerechtigden Voor al ingegane pensioenen heeft de nieuwe regeling geen consequenties het huidige pensioen loopt door Wat gebeurt er met de al bij SNPF opgebouwde pensioenen De nieuwe regeling geldt alleen voor vanaf 1 januari 2014 op te bouwen pensioen Het in het verleden opgebouwde pensioen blijft in beginsel ongewijzigd Het administreren van twee verschillende pensioenregelingen één tot 1 januari 2014 en één vanaf 1 januari 2014 brengt echter veel extra kosten met zich mee Daarom is het streven het al opgebouwde pensioen in te brengen in de nieuwe pensioenregeling Momenteel wordt door SNPF onderzocht wat de wettelijke mogelijkheden hiertoe zijn Wanneer kan ik meedoen aan de beschikbare premieregeling Als uw inkomen hoger is dan de WIA dagloongrens dan heeft u straks de keuze al dan niet mee te doen aan de beschikbare premieregeling De WIA dagloongrens is in 2013 50 855 U kunt dat begin volgend jaar via uw werkgever aan ons laten weten U ontvangt begin 2014 informatie over de beschikbare premieregeling om een weloverwogen keuze te maken Wanneer is een exemplaar van het pensioenreglement beschikbaar Het pensioenreglement voor de middelloonregeling is 29 november 2013 door het bestuur van SNPF vastgesteld Het is nog onder voorbehoud want het ministerie van Justitie moet nog goedkeuring geven Dit reglement is wel alvast te bekijken Het reglement voor de vrijwillige beschikbare premieregeling is nog niet vastgesteld deze volgt later Arbeidsongeschiktheidspensioen Ik ben volledig arbeidsongeschikt en dit zal zo blijven Ik ontvang daarom van SNPF een uitkering In de nieuwe pensioenregeling is de pensioenleeftijd 67 jaar Hoe zit dat Alle pensioenaanspraken van de huidige pensioenregeling worden omgezet naar de nieuwe pensioenregeling De pensioenleeftijd is dan 67 jaar maar u kunt met vervroegd pensioen op 65 jarige leeftijd Uw arbeidsongeschiktheidspensioen stopt namelijk als u 65 jaar bent Let op u ontvangt dan nog geen AOW Lees meer hierover bij SVB Waarom is het arbeidsongeschiktheidspensioen toch onderdeel geworden van de nieuwe pensioenregeling ondanks bezwaren In het geval dat het arbeidsongeschiktheidspensioen zou worden afgeschaft is een behoorlijk aantal kandidaat notarissen onverzekerbaar Deze situatie is voor de Pensioenraad niet acceptabel en stuitte ook op bezwaren van de beroepsgroep Op de korte termijn is voor deze onverzekerbare beroepsgenoten geen oplossing te vinden De Pensioenraad heeft KNB nadrukkelijk gevraagd in de toekomst te kijken naar de mogelijkheden om het arbeidsongeschiktheidspensioen op vrijwillige basis in te vullen Heeft het arbeidsongeschiktheidspensioen invloed op de eventuele verlaging van het pensioen De keuze van de Pensioenraad om een arbeidsongeschiktheidspensioen op te nemen in

  Original URL path: https://www.snpf.nl/veelgestelde-vragen-over-nieuwe-pensioenregeling (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Aannames rekenvoorbeelden | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Bent u pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home Aannames rekenvoorbeelden Aannames rekenvoorbeelden Voor de berekening van deze rekenvoorbeelden zijn vele aannames gehanteerd Hierdoor zal de uitkomst in een individueel geval altijd anders zijn dan in het voorbeeld Belangrijke aannames zijn de kandidaat notaris blijft zonder onderbreking deelnemen aan de nieuwe pensioenregeling tot aan 67 jarige leeftijd de omrekenfactor voor het omzetten van het pensioen van pensioenleeftijd 65 naar 67 jaar

  Original URL path: https://www.snpf.nl/aannames-rekenvoorbeelden (2015-12-02)
  Open archived version from archive