archive-nl.com » NL » S » SNPF.NL

Total: 324

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vacature bestuur fusiefonds ingevuld | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  als vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het bestuur van het fusiefonds zitting te nemen Alhoewel de uiterste datum van aanmelding ruimschoots was verstreken geven de besturen van beide fondsen deze kandidaat de gelegenheid om de vereiste kennis voor de bestuursfunctie op te doen Te zijner tijd kan deze gepensioneerd notaris dan als bestuurder in het nieuwe fonds worden benoemd Daarmee komen beide besturen tegemoet aan het dringende advies vanuit de

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/vacature-bestuur-fusiefonds-ingevuld (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Beleidsdekkingsgraad september 2015 is 106,6%* | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  dekkingsgraad 103 1 De waarde van de staatsobligaties en de rentederivaten is gestegen met circa 3 5 als gevolg van de daling van de rente Door negatieve rendementen op de beurs is de aandelenportefeuille circa 3 5 in waarde gedaald Per saldo steeg de waarde van de beleggingsportefeuille met 1 De afgelopen maand is de rekenrente gedaald Hierdoor zijn de voorzieningen voor de pensioenverplichtingen gestegen wat een negatieve invloed had op de dekkingsgraad Per saldo is de dekkingsgraad gedaald met 0 7 Hieronder ziet u hoe de dekkingsgraden zich in de afgelopen twaalf maanden hebben ontwikkeld Beleidsdekkingsgraad blauwe lijn De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden Door deze middeling neemt de bewegelijkheid van de dekkingsgraad af Actuele dekkingsgraad groene lijn De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen en middelen die het fonds heeft om aan deze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Als de dekkingsgraad 100 is dan heeft het pensioenfonds voldoende middelen om aan zijn reglementaire pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Reële dekkingsgraad rode lijn Bij de bepaling van de reguliere actuele dekkingsgraad wordt alleen rekening gehouden met de opgebouwde pensioenen Het is ook mogelijk om de dekkingsgraad te

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/beleidsdekkingsgraad-september-2015-1066 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • PensioenKamer besluit tot nieuwe pensioenregelingen | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  aantal kandidaat notarissen hoger ligt dan het huidige maximum pensioengevend salaris van 51 978 valt hun pensioen aanzienlijk lager uit dan het inkomen tijdens hun loopbaan Om die reden wordt het salaris waarover deelnemers in loondienst pensioen opbouwen verhoogd naar 60 000 Voor de zelfstandigen blijft het maximum pensioengevend salaris 51 978 Dit vanuit de gedachte dat zelfstandigen meer keuzevrijheid wensen bij het regelen van hun pensioen waarvoor meer financiële ruimte blijft bij dit lagere bedrag Wat betekent dit voor uw pensioenpremie Aanpassing van de pensioenpremie per 1 januari 2016 is noodzakelijk ook los van de veranderingen in de pensioenregeling In de eerste plaats wordt door de toezichthouder per 1 januari 2016 een nieuwe rekenrente gehanteerd In de tweede plaats worden de wettelijk vastgestelde parameters aangepast Eind 2015 worden deze cijfers formeel bekend gemaakt De verwachting is dat door deze wijzigingen een verhoging van de pensioenpremie van gemiddeld circa 1 nodig is om voldoende geld in kas te hebben voor het uitkeren van de toekomstige pensioenen Voorzien wordt dat de pensioenpremie voor deelnemers in loondienst circa 3 lager uitkomt en voor de zelfstandigen circa 5 stijgt Dit betreft net zoals nu een doorsneepremie binnen de betreffende groep een voor iedereen gelijk percentage van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd in dat jaar Momenteel is de doorsneepremie voor beide groepen 25 De premiestijging voor de zelfstandigen heeft te maken met het feit dat zij gemiddeld ouder zijn dan de deelnemers in loondienst In de nieuwe situatie draagt elke groep de eigen pensioenlasten De verwachte premies zijn nadrukkelijk onder voorbehoud eind 2015 zijn de definitieve premies bekend Geen wijzigingen in arbeidsongeschiktheidspensioen wezen en partnerpensioen en aanvullende regelingen Ook heeft de PensioenKamer het arbeidsongeschiktheidspensioen opnieuw bekeken Het loslaten van het collectieve arbeidsongeschiktheidspensioen zou betekenen dat niet alle beroepsgenoten zich zouden kunnen verzekeren tegen

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/pensioenkamer-besluit-tot-nieuwe-pensioenregelingen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Beleidsdekkingsgraad augustus 2015 is 107,0%* | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  actuele dekkingsgraad zonder middeling is 103 1 Eind juli was de actuele dekkingsgraad 105 2 De waarde van de beleggingsportefeuille is gedaald door gedaalde beurskoersen De rekenrente is de afgelopen maand echter gestegen Hierdoor zijn de voorzieningen voor de pensioenverplichtingen gedaald wat een positieve invloed had op de dekkingsgraad Dit effect was onvoldoende om te compenseren voor de dalende beurskoersen Per saldo is de dekkingsgraad gedaald met 2 1 Hieronder ziet u hoe de dekkingsgraden zich in de afgelopen twaalf maanden hebben ontwikkeld Beleidsdekkingsgraad blauwe lijn De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden Door deze middeling neemt de bewegelijkheid van de dekkingsgraad af Actuele dekkingsgraad groene lijn De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen en middelen die het fonds heeft om aan deze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Als de dekkingsgraad 100 is dan heeft het pensioenfonds voldoende middelen om aan zijn reglementaire pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Reële dekkingsgraad rode lijn Bij de bepaling van de reguliere actuele dekkingsgraad wordt alleen rekening gehouden met de opgebouwde pensioenen Het is ook mogelijk om de dekkingsgraad te berekenen waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de pensioenen in de toekomst

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/beleidsdekkingsgraad-augustus-2015-1070 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuwe directeur SNPF | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Hij volgt daarmee Eric Uijen op die per 1 juni jl de functie van directeur bestuurder aanvaardde bij Pensioenfonds van de Metalektro Met Sjoerd Hoogterp is een ervaren directeur aangetrokken die onder meer de functie van interim directeur vervulde bij Pensioenfonds Celtona in liquidatie en Pensioenfonds Werk en re Integratie Hij is momenteel nog in functie bij Pensioenfonds Mercurius Amsterdam PMA waar hij de liquidatie van PMA afrondt Sjoerd Hoogterp

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/nieuwe-directeur-snpf (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Beleidsdekkingsgraad juli 2015 is 107,7%* | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  van SNPF per eind juli 2015 is 107 7 De actuele dekkingsgraad zonder middeling is 105 2 Eind juni was de actuele dekkingsgraad 108 0 De waarde van de beleggingsportefeuille is gestegen Maar met name door aanpassing van de rekenrente door De Nederlandsche Bank zijn de voorzieningen voor de pensioenverplichtingen toegenomen De dekkingsgraad daalde daardoor per saldo met 2 8 Hieronder ziet u hoe de dekkingsgraden zich in de afgelopen twaalf maanden hebben ontwikkeld Beleidsdekkingsgraad blauwe lijn De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden Door deze middeling neemt de bewegelijkheid van de dekkingsgraad af Actuele dekkingsgraad groene lijn De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen en middelen die het fonds heeft om aan deze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Als de dekkingsgraad 100 is dan heeft het pensioenfonds voldoende middelen om aan zijn reglementaire pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Reële dekkingsgraad rode lijn Bij de bepaling van de reguliere actuele dekkingsgraad wordt alleen rekening gehouden met de opgebouwde pensioenen Het is ook mogelijk om de dekkingsgraad te berekenen waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de pensioenen in de toekomst worden verhoogd indexatie met een verwachte stijging van de

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/beleidsdekkingsgraad-juli-2015-1077 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Beleidsdekkingsgraad juni 2015 is 108,0%* | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  beleidsdekkingsgraad van SNPF per eind juni 2015 is 108 0 De actuele dekkingsgraad zonder middeling is 108 0 Eind mei was de actuele dekkingsgraad 107 5 Ondanks dat de waarde van de beleggingsportefeuille is gedaald zorgde de stijging van de FTK rente er voor dat de technische voorzieningen sterker afnamen Hierdoor steeg de dekkingsgraad per saldo met 0 5 Hieronder ziet u hoe de dekkingsgraden zich in de afgelopen twaalf maanden hebben ontwikkeld Beleidsdekkingsgraad blauwe lijn De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden Door deze middeling neemt de bewegelijkheid van de dekkingsgraad af Actuele dekkingsgraad groene lijn De actuele dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen en middelen die het fonds heeft om aan deze pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Als de dekkingsgraad 100 is dan heeft het pensioenfonds voldoende middelen om aan zijn reglementaire pensioenverplichtingen te kunnen voldoen Reële dekkingsgraad rode lijn Bij de bepaling van de reguliere actuele dekkingsgraad wordt alleen rekening gehouden met de opgebouwde pensioenen Het is ook mogelijk om de dekkingsgraad te berekenen waarbij er rekening mee wordt gehouden dat de pensioenen in de toekomst worden verhoogd indexatie met een verwachte stijging van de prijzen

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws/beleidsdekkingsgraad-juni-2015-1080 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Stichting Notarieel Pensioenfonds
  fusie tussen SNPF en Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat SBMN mogelijk te maken De internetconsultatie heeft geleid tot een elftal reacties waaronder een aantal niet belanghebbenden Op deze pagina vindt u antwoorden op de vragen en reacties hieruit Lees verder Beleidsdekkingsgraad april 2015 108 3 19 mei 2015 De beleidsdekkingsgraad van SNPF per eind april 2015 is 108 3 De actuele dekkingsgraad zonder middeling is 106 0 Eind maart was de actuele dekkingsgraad 105 4 Alhoewel het rendement op beleggingen negatief was 2 5 zijn door een rentestijging de pensioenverplichtingen afgenomen Per saldo had dit een positief effect op de dekkingsgraad Lees verder Opvolging directeur SNPF 18 mei 2015 Met het vertrek van SNPF directeur Eric Uijen per 1 juni a s wordt gezocht naar een nieuwe directeur voor het bestuursbureau van SNPF Dit bestuursbureau gaat bij realisatie van het voorgenomen samengaan met Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat SBMN fungeren als bestuursbureau voor het fusiefonds Lees verder Verkiezing gepensioneerde bestuur fusiefonds uitgesteld 15 mei 2015 Het beoogde bestuur van fusiefonds i o Stichting Pensioenfonds Notariaat SPN dat ontstaat na het samengaan van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat SBMN en Stichting Notarieel Pensioenfonds SNPF heeft nog een vacature voor een vertegenwoordiger van de gepensioneerden Hiervoor zijn kandidaten gezocht onder de pensioengerechtigden van SBMN en SNPF om medio mei een verkiezing te houden onder diezelfde groep Lees verder Gepensioneerdenbijeenkomst 06 mei 2015 Woensdag 29 april 2015 werden ongeveer 130 gepensioneerden hartelijk ontvangen in het prachtige Bovag huis te Bunnik Allen kwamen ze voor de gepensioneerdenbijeenkomst van SNPF Lees verder Beleidsdekkingsgraad maart 2015 108 9 24 april 2015 De beleidsdekkingsgraad van SNPF per eind maart 2015 is met 108 9 gelijk gebleven aan voorgaande maand De actuele dekkingsgraad zonder middeling is 105 4 Eind februari was de

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws?page=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive