archive-nl.com » NL » S » SNPF.NL

Total: 324

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Stichting Notarieel Pensioenfonds
  mogelijk te maken is een wijziging van de Wet op het notarisambt noodzakelijk Lees verder Beleidsdekkingsgraad januari 2015 109 1 19 februari 2015 Vanaf 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen in hun beleid bijvoorbeeld bij toeslag en kortingsbeleid werken met de beleidsdekkingsgraad Deze dekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden Door deze middeling neemt de bewegelijkheid van de dekkingsgraad af Lees verder Administratiekosten vrijwillige aanvullende regelingen 02 februari 2015 Jaarlijks besluit het bestuur van SNPF over de hoogte van de administratiekosten die aanvullend op de premie voor de aanvullende regelingen in rekening worden gebracht Het betreft dan de vrijwillige beschikbare premieregeling voor de opbouw van extra ouderdomspensioen en de verzekering voor extra partnerpensioen Het bestuur heeft net als verleden jaar besloten het percentage administratiekosten op 0 vast te stellen Lees verder Resultaten onderzoek communicatie en imago 02 februari 2015 De uitkomsten van het digitale onderzoek naar de communicatie en het imago van SNPF van eind 2014 laten een lage waardering voor het fonds zien Gemiddeld wordt de algemene tevredenheid over het fonds beoordeelt met het rapportcijfer 5 1 de communicatie gemiddeld met een 6 De respondenten staan positief tegenover verdere digitalisering van de communicatie Dit betreft zowel de persoonlijke pensioeninformatie als de algemene informatie over het fonds Lees verder Dekkingsgraad december 2014 108 8 20 januari 2015 De dekkingsgraad van SNPF daalde in december 2014 met 0 7 naar 108 8 Lees verder Voortgang samengaan SBMN SNPF 14 januari 2015 In de afgelopen periode zijn er belangrijke stappen vooruit gemaakt voor een succesvolle fusie tussen Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat en Stichting Notarieel Pensioenfonds per 1 januari 2016 Zo krijgt de governancestructuur van het nieuwe fonds al vorm en wordt intensief met elkaar gesproken over het beheersen van het dekkingsgraadverschilrisico Naar verwachting start

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws?page=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Stichting Notarieel Pensioenfonds
  wensen en behoeften Ook zijn wij benieuwd naar uw beeld van SNPF Lees verder Dekkingsgraad oktober 2014 108 0 13 november 2014 De dekkingsgraad van SNPF daalde in oktober 2014 met 0 2 naar 108 0 Lees verder Geen toeslag in 2015 12 november 2014 Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met een deel van de prijsontwikkeling Aan het eind van elk jaar neemt het bestuur van SNPF hierover een besluit voor het komend jaar Inmiddels is het besluit genomen in 2015 geen toeslag te verlenen Lees verder Onderzoekspanel praat mee 12 november 2014 Meepraten over de keuzes activiteiten en communicatie van uw pensioenfonds Toegevoegd notarissen kandidaat notarissen en gepensioneerden kunnen zich opgeven voor het onderzoekspanel van SNPF dat één of twee keer per jaar bijeen komt Geïnteresseerd Lees verder Ongedaan maken verlagingen pensioenen niet aan de orde 22 oktober 2014 Met de Pensioenraad de voorloper van de PensioenKamer de opdrachtgever van SNPF en het verantwoordingsorgaan is dit jaar gesproken over de on mogelijkheden van het ongedaan maken van de verlagingen van de pensioenen in 2011 en 2013 Dit wordt ook wel het herstel van kortingen genoemd Uiteindelijk heeft het bestuur na overleg met het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht bepaald dat de verlagingen niet ongedaan worden gemaakt Dit zou geen recht doen aan de belangen van alle betrokkenen Ook is het beleid rondom dit onderwerp verhelderd Lees verder Dekkingsgraad september 2014 108 2 09 oktober 2014 De dekkingsgraad van SNPF daalde in september 2014 met 3 2 naar 108 2 Lees verder Fusie tussen SBMN en SNPF naar verwachting per 1 januari 2016 07 oktober 2014 In april 2014 brachten wij u op de hoogte van het voorgenomen samengaan tussen Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat SBMN en Stichting Notarieel Pensioenfonds SNPF De besturen

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws?page=3 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Stichting Notarieel Pensioenfonds
  109 9 Lees verder Aanvullen partnerpensioen 01 juli 2014 Naar aanleiding van het vervallen van het tijdelijk partnerpensioen met de introductie van de nieuwe pensioenregeling is een veel gestelde vraag hoe er extra partnerpensioen verzekerd kan worden Lees verder Jaarverslag 2013 24 juni 2014 Het jaarverslag 2013 van SNPF is beschikbaar Het biedt u inzicht in de financiële ontwikkelingen en onze activiteiten in het afgelopen jaar Lees verder Dekkingsgraad mei 2014 18 juni 2014 De dekkingsgraad van SNPF daalde in mei 2014 met 0 1 naar 109 5 Lees verder Uitslag verkiezingen verantwoordingsorgaan bekend 03 juni 2014 Maandag 2 juni jl heeft de verkiezingscommissie op basis van de binnengekomen stembiljetten de uitslag van de verkiezingen vastgesteld In totaal zijn er 1 430 geldige stembiljetten ingestuurd respons van 22 Klik hier voor de uitslag Lees verder Sluitingsdatum verkiezingen 29 mei a s 23 mei 2014 Heeft u al gestemd voor het nieuwe verantwoordingsorgaan Stemmen met het aan u toegestuurde stembiljet kan nog tot 29 mei aanstaande Lees verder Dekkingsgraad april 2014 15 mei 2014 De dekkingsgraad van SNPF steeg in april 2014 met 0 4 naar 109 6 Lees verder Introductie vrijwillige pensioenregelingen 13 mei 2014 Vanaf mei 2014 kunt u

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws?page=4 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Stichting Notarieel Pensioenfonds
  de PensioenKamer per 1 juli 2014 verantwoordelijk voor het vaststellen van de inhoud van de pensioenregelingen van SNPF en treedt namens KNB op als opdrachtgever van SNPF Lees verder Vrijwillige aanvullende pensioenregelingen 30 april 2014 Vanaf mei 2014 kunt u deelnemen aan de vrijwillige aanvullende pensioenregelingen van SNPF Via deze regelingen kunt u extra ouderdomspensioen opbouwen en of extra partnerpensioen verzekeren U kunt voor beide regelingen kiezen maar ook voor één van de twee Lees verder Verkiezingen verantwoordingsorgaan 29 april 2014 SNPF houdt verkiezingen om per 1 juli 2014 te komen tot een nieuw verantwoordingsorgaan De kandidaten voor de verkiezingen zijn bekend U kunt uitsluitend uw stem uitbrengen met het toegezonden stembiljet Lees verder Voornemen tot samengaan met SBMN 22 april 2014 Het bestuur van SNPF heeft het voornemen om samen te gaan met Stichting Bedrijfspensioenfonds voor medewerkers in het Notariaat SBMN De krimpende markt voor het notariaat en de voordelen van schaalvergroting liggen hieraan ten grondslag De besturen van beide fondsen zijn ervan overtuigd dat een gecombineerd pensioenfonds bijdraagt aan toekomstbestendige pensioenregelingen tegen lagere kosten Lees verder Dekkingsgraad maart 2014 109 2 17 april 2014 De dekkingsgraad van SNPF daalde in maart 2014 met 0 3 naar 109 2 Lees verder Reactie bestuur op onderzoek historisch beleggingsbeleid 17 april 2014 Het bestuur van SNPF heeft onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar het beleggingsbeleid van SNPF in de afgelopen tien jaar Het bestuur geeft inzicht in het rapport evenals een reactie erop Lees verder Maarten Dijkshoorn legt voorzittersfunctie neer 09 april 2014 De voorzitter van het bestuur van SNPF Maarten Dijkshoorn heeft per 1 april jl zijn functie neergelegd Dit vanwege de eisen die worden gesteld aan het aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies van de individuele bestuursleden Lees verder Gezocht leden voor de Werkgeverscommissie PensioenKamer 26 maart 2014 Invloed uitoefenen op

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws?page=5 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Lees verder Startdatum vrijwillige regelingen verschoven naar 1 mei 2014 21 februari 2014 Om tot een zorgvuldige introductie van de vrijwillige regelingen te komen is de startdatum van de regelingen verschoven van 1 maart naar 1 mei 2014 Lees verder SNPF wijzigt beleggingsportefeuille ingrijpend 17 februari 2014 Om financiële risico s beter te kunnen beheersen en kosten te verlagen kiest SNPF in 2014 voor een herinrichting van de beleggingsportefeuille Ook de transparantie van de beleggingen wordt zo vergroot Lees verder Ambtshalve nota 17 februari 2014 Eind februari 2014 ontvangen de werkgevers en ondernemers de premienota over januari en februari Heeft u de loongegevens niet of onvolledig aangeleverd dan ontvangt u over de maanden januari en februari een ambtshalve nota Lees verder Dekkingsgraad januari 2014 108 4 14 februari 2014 De dekkingsgraad van SNPF steeg in januari 2014 met 1 9 naar 108 4 Lees verder Verzoek 15 regeling tot 1 april a s mogelijk 29 januari 2014 Wilt u over het jaar 2013 nog gebruikmaken van de 15 regeling waarbij uw pensioenpremie wordt gemaximeerd tot 15 van de beroepswinst Dan kunt u dit verzoek nog tot 1 april 2014 indienen Lees verder Jaaropgave pensioengerechtigden 2013 17 januari 2014 In 2014

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws?page=6 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Stichting Notarieel Pensioenfonds
  januari 2014 De regeling met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidspensioen heeft SNPF per 1 januari 2014 uitbesteed en herverzekerd bij De Amersfoortse SNPF blijft eindverantwoordelijk maar het arbeidsongeschiktheidsrisico is vanaf 1 januari 2014 ondergebracht bij De Amersfoortse Daarnaast neemt De Amersfoortse de uitvoering van het arbeidsongeschiktheidspensioen over van SNPF Lees verder Ministeriële goedkeuring nieuw pensioenreglement 02 januari 2014 Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft afgelopen 12 december goedkeuring verleend aan het nieuwe pensioenreglement voor de middelloonregeling dat geldt per 1 januari 2014 Deze goedkeuring is gepubliceerd in de Staatcourant Lees verder Wijzigingen voor werkgevers en ondernemers per 1 januari 2014 27 december 2013 De introductie van de nieuwe pensioenregeling en uitbesteding van de pensioenadministratie per 1 januari 2014 brengen wijzigingen met zich mee voor werkgevers en ondernemers Werkgevers en ondernemers ontvangen eind december 2013 een brief met de belangrijkste veranderingen Lees verder Verplichte informatieverstrekking en incassobeleid 23 december 2013 Bent u werkgever Dan bent u verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken ten behoeve van de pensioenadministratie Per 1 januari 2014 geldt de nieuwe pensioenregeling de uitvoering hiervan heeft SNPF uitbesteed aan TKP Eerder vroeg TKP al gegevens bij u op om hun administratie goed in te richten Zo is er vanaf 13 januari 2014 een werkgeversportal u ontvangt hier nog meer informatie over Lees verder Premies 2014 bekend 20 december 2013 De premie in de nieuwe verplichte middelloonregeling bedraagt 24 van de pensioengrondslag Dit is exclusief de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen De premie hiervoor bedraagt voor ondernemers 3 95 van het inkomen en voor toegevoegd notarissen en kandidaat notarissen werknemers 0 64 van het salaris Het inkomen en salaris zijn beide gemaximeerd tot de WIA grens 51 417 in 2014 Lees verder Lees meer over de nieuwe pensioenregeling 19 december 2013 Bent u deelnemer aan de pensioenregeling en of arbeidsongeschikt

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws?page=7 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Stichting Notarieel Pensioenfonds
  nieuwe pensioenregeling gaat in per 1 januari 2014 Mogelijk heeft u daar nog vragen over Noteer dan donderdag 28 november 12 30 in uw agenda Directeur SNPF Eric Uijen en pensioendeskundige Henriëtte de Lange praten u tijdens een online seminar in een uur bij over de nieuwe pensioenregeling Lees verder Pensioen wie behartigt uw belangen 13 november 2013 Een afzonderlijke belangenorganisatie van kandidaat notarissen en toegevoegd notarissen op het gebied van collectief pensioen ontbreekt binnen het notariaat Is dit wenselijk Praat mee over de mogelijkheden en invulling alle kandidaat notarissen en toegevoegd notarissen roepen we op om mee te denken Meld u aan voor deze bijeenkomst op woensdag 27 november van 10 30 tot 12 00 uur Lees verder Dekkingsgraad oktober gestegen tot 104 8 11 november 2013 SNPF sluit de maand oktober af met een dekkingsgraad van 104 8 Vorige maand was de dekkingsgraad nog 102 6 Deze stijging is deels te verklaren door een licht gestegen FTK rente en een positief rendement op aandelen Lees verder Bijeenkomst medewerkers pensioenzaken 19 november 06 november 2013 HR functionarissen maar ook medewerkers van financiële of administratieve afdelingen zijn vanuit hun functie betrokken bij pensioenzaken Zij kunnen vragen van medewerkers over de nieuwe pensioenregeling verwachten Voor hen staat nog één voorlichtingsbijeenkomst gepland 19 november van 10 00 tot 12 00 uur in Bunnik Lees verder Ook vanaf 2014 pensioen met 65 jaar mogelijk 05 november 2013 Uit vragen die binnenkomen bij SNPF blijkt dat er onduidelijkheid is over de pensioenleeftijd De pensioenleeftijd is per 1 januari 2014 verhoogd naar 67 jaar Toch is het nog steeds mogelijk om met 65 jaar met pensioen te gaan Graag lichten we dit nader toe Lees verder Vragen en antwoorden over de nieuwe pensioenregeling 31 oktober 2013 Uit de vragen die bij SNPF binnen komen over

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws?page=8 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Stichting Notarieel Pensioenfonds
  hersteltraject om weer te komen tot een dekkingsgraad van 105 per eind 2011 Wij geven u een tussenstand Lees verder Heroverweging bestuursmodel SNPF 11 augustus 2010 SNPF heeft sinds 2008 een one tier board Dat wil zeggen dat het algemeen bestuur is verdeeld in een dagelijks bestuur en bestuursleden die toezicht houden op dit dagelijks bestuur Op deze manier heeft SNPF inhoud gegeven aan het vereiste van intern toezicht Lees verder SNPF informeert deelnemers over herstelplan 15 mei 2009 Wij kunnen er niet omheen het SNPF is door de kredietcrisis flink geraakt Tussen eind 2007 en eind 2008 daalde de dekkingsgraad van SNPF van 115 6 tot 85 4 Lees verder SNPF dient herstelplan in 28 april 2009 Op 1 april jl hebben wij bij DNB ons herstelplan ter goedkeuring ingediend Om u op de hoogte te brengen van de inhoud van ons herstelplan dienen wij ons te houden aan de modelbrief die wij van de AFM op vrijdag 24 april jl hebben ontvangen Lees verder Verantwoordingsorgaan 21 april 2009 In het kader van goed pensioenfondsbestuur heeft SNPF een verantwoordingsorgaan ingesteld waaraan het bestuur over het gevoerde beleid en beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben verantwoording aflegt Lees verder

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nieuws?page=19 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •