archive-nl.com » NL » S » SNPF.NL

Total: 324

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uw gezin | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  die geen geregistreerd partnerschap is aangegaan met de gewezen deelnemer en die geen bloed of aanverwant in de rechte lijn van de ongehuwde gewezen deelnemer is en bij diens overlijden met deze samenwoont krachtens een voor de feitelijke pensioenleeftijd aangegane samenleving Let op Er is alleen recht op partnerpensioen als het partnerschap voor de feitelijke pensioenleeftijd is aangegaan Dit is het moment waarop het ouderdomspensioen daadwerkelijk ingaat Partner aanmelden Bent u getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan dan hoeft u niets te doen De Basisregistratie Personen BRP geeft dit automatisch aan ons door Samenwonende partners worden niet geregistreerd Voor de samenwonende partner geldt dat na overlijden van de deelnemer een notarieel samenlevingscontract moet worden overlegd waaruit blijkt dat er sprake was van een duurzame gezamenlijke huishouding De gezamenlijke huishouding moet ten minste een half jaar zijn gevoerd Deze periode kan deels gelegen zijn na de feitelijke pensioenleeftijd Relatie beeindigen Als uw huwelijk geregistreerd partnerschap of samenwonen eindigt is het belangrijk om stil te staan bij de gevolgen voor uw pensioen Let op dat u de scheiding binnen twee jaar aan SNPF meldt Recht op bijzonder partnerpensioen Bij uw overlijden heeft uw ex partner recht op het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd tot de datum waarop het huwelijk partnerschap of samenwonen is beëindigd Dit wordt bijzonder partnerpensioen genoemd Dit bijzonder partnerpensioen wordt in mindering gebracht op het partnerpensioen voor uw huidige partner Het bijzonder partnerpensioen geldt ook voor geregistreerde en ongehuwde samenwonende partners die een notarieel samenlevingscontract hebben Lees de exacte definities in het pensioenreglement Recht op een deel van het ouderdomspensioen In Nederland heeft de partner recht op een deel van het ouderdomspensioen na beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap De verdeling van het ouderdomspensioen is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Neem contact op met SNPF

  Original URL path: https://www.snpf.nl/uw-gezin (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Reactie bestuur op onderzoek historisch beleggingsbeleid | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  heeft het bestuur besloten om onderzoek te laten verrichten naar het historische beleggingsbeleid van SNPF over de laatste tien jaar Dit onderzoek is uitgevoerd door prof dr A M H Slager Doel van het onderzoek was om de ontwikkeling van de beleggingen over de afgelopen 10 jaar en de gedocumenteerde keuzes hierbij inzichtelijk te maken Hiervoor is feitenonderzoek gedaan en ook is gesproken met bestuursleden adviseurs van de BBC alsmede met het bestuursbureau In maart 2014 is het onderzoek afgerond met de publicatie van het rapport Review van het historisch beleggingsbeleid SNPF Belangrijkste uitkomsten rapport De volgende belangrijkste kernpunten komen in het rapport naar boven 1 Over de onderzochte periode heeft SNPF een lager rendement behaald dan dat van haar benchmarks de eigen maatstaf van het fonds Dit rendement is 8 6 lager geweest in de periode tussen 2004 en 2012 cumulatief 2 Dit is vooral het gevolg van het actieve beleggingsbeleid waarbij vermogensbeheerders relatief veel ruimte hebben om van de benchmark af te wijken en proactief in te spelen op de actuele economische situatie Dit beleid heeft het fonds lang en consistent gevolgd 3 De daling van de dekkingsgraad is met name veroorzaakt door de daling van de rente en het niet volledig afdekken van het renterisico 4 SNPF lijkt ten opzichte van andere fondsen niet afwijkend in haar beleggingsbeleid en de resultaten hiervan Onderzoeken van commissies en toezichthouder hebben dergelijke tegenvallende resultaten ook bij andere fondsen aangetroffen 5 Beleggingskeuzes zijn in meer en mindere mate onderbouwd geweest er is geen sprake van opportunistische beleggingskeuzes geweest Het fonds lijkt wel lang vastgehouden te hebben aan gemaakte beleggingskeuzes zonder de tegenvallende resultaten kritisch te evalueren Veranderende inzichten voor de inrichting van de beleggingen zoals sturing op de verplichtingen en heroverweging van actief management werden daardoor minder snel toegepast Conclusies SNPF

  Original URL path: https://www.snpf.nl/reactie-bestuur-op-onderzoek-historisch-beleggingsbeleid (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsongeschiktheidspensioen | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage van de deelnemer Hierbij is de volgende tabel van toepassing Percentage arbeidsongeschiktheid Notarissen en zelfstandige kandidaat notarissen Kandidaat notarissen en toegevoegd notarissen in loondienst 80 100 100 65 80 75 72 50 55 65 60 60 45 55 50 50 35 45 40 40 25 35 0 0 25 0 0 Notarissen en zelfstandig kandidaat notarissen Wanneer de deelnemer notaris is of kandidaat notaris die voor

  Original URL path: https://www.snpf.nl/arbeidsongeschiktheidspensioen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nabestaanden | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  van de persoonlijke situatie van uw partner heeft hij of zij soms recht op de Anw uitkering Zie SVB voor meer informatie Partnerpensioen van SNPF Wanneer u overlijdt heeft uw partner recht op partnerpensioen Uw partner ontvangt dit pensioen levenslang Wezenpensioen van SNPF Wanneer u overlijdt is er voor uw kind eren het wezenpensioen Kinderen krijgen dit pensioen tot 18 jaar of tot 27 jaar als zij studeren of voor

  Original URL path: https://www.snpf.nl/nabestaanden (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Ouderdomspensioen | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  pensioen gaan is ook mogelijk Geef dit ruim voor uw pensioendatum door aan bij SNPF Hoogte pensioen Hoeveel pensioen kunt u opbouwen Het ouderdomspensioen bedraagt voor elk vanaf 1 januari 2014 bij het fonds doorgebracht deelnemersjaar 1 75 van de voor dat deelnemersjaar vastgestelde pensioengrondslag U bouwt verplicht pensioen op in de basisregeling en eventueel ook nog vrijwillig in de beschikbare premieregeling Voor elke deelnemer geldt de doorsneepremie voor de basisregeling deze is een gelijk percentage van de pensioengrondslag voor iedereen Voor de vrijwillige beschikbare premieregeling geldt een leeftijdsafhankelijke pensioenpremie Verplichte basis middelloonregeling Over het inkomen van de deelnemers tot het WIA dagloon van 51 417 2014 bouwt de deelnemer pensioen op volgens een middelloonstelsel Dit betekent dat de deelnemer ieder jaar 1 75 van zijn pensioengrondslag inkomen minus franchise in dat jaar aan ouderdomspensioen opbouwt Concreet voorbeeld over het jaar 2014 kan een deelnemer dus maximaal 1 75 over 51 417 minus 13 449 664 44 aan ouderdomspensioen opbouwen Bij een inkomen gelijk of hoger dan het maximale WIA dagloon wordt dit bedrag naar verwachting jaarlijks iets hoger vanwege aanpassing van de salarissen en aanpassing van het maximale WIA dagloon aan de inflatie De bedragen die de deelnemer in

  Original URL path: https://www.snpf.nl/ouderdomspensioen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bent u (kandidaat-)notaris? | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  betaalt u een pensioenpremie Lees verder Beschikbare premieregeling SNPF kent vanaf 1 mei 2014 een vrijwillige beschikbare premieregeling In deze regeling kunt u pensioen opbouwen over het inkomen boven het WIA dagloon in 2014 is dit 51 417 en over variabele loonbestanddelen U ontvangt in het eerste kwartaal van 2014 hier meer informatie over Lees verder Arbeidsongeschiktheid Bij arbeidsongeschiktheid kan uw inkomen behoorlijk dalen Bent u in loondienst Dan kunt u in aanmerking komen voor een WGA uitkering van de overheid Bent u zelfstandige Dan heeft u mogelijk al een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten SNPF zorgt eventueel voor extra inkomen door het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen Lees verder Verlof Neemt u aaneengesloten onbetaald verlof dit kan ook onbetaald ouderschapsverlof zijn op Dan kunt u ervoor kiezen om de pensioenopbouw voort te zetten Dit kan voor maximaal vier aaneengesloten maanden U dient hiervoor een verzoek in bij uw werkgever Bent u ondernemer Dien dan het verzoek in bij SNPF Lees verder Overlijden Wanneer u overlijdt kunnen uw partner en kind eren recht hebben op partnerpensioen en wezenpensioen Lees verder Uit dienst Werkloos Als u wisselt van werkgever niet meer werkt als notaris toegevoegd notaris of kandidaat notaris of werkloos raakt kan dit gevolgen hebben voor uw pensioenopbouw Lees verder Waardeoverdracht Hebt u vóór u deelnemer werd bij SNPF deelgenomen aan een andere pensioenregeling Of stapt u over van SNPF naar een andere pensioenuitvoerder Dan kunt u uw pensioen bij uw oude uitvoerder laten staan of overdragen naar uw nieuwe uitvoerder via waardeoverdracht Let op waardeoverdracht is alleen mogelijk indien de dekkingsgraad van beide pensioenfondsen boven de 100 ligt Lees verder Verhuizen Als u verhuist binnen Nederland ontvangt SNPF automatisch uw nieuwe adresgegevens via de Gemeentelijke Basisadministratie U hoeft daarom alleen een verhuizing naar het buitenland te melden bij SNPF via deelnemer snpf nl

  Original URL path: https://www.snpf.nl/kandidaat-notaris?page=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bent u (kandidaat-)notaris? | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  vastgelegd Lees de statuten Lees verder mijnpensioenoverzicht nl Op mijnpensioenoverzicht nl ziet u naast uw AOW hoeveel pensioen u hebt en bij welke pensioenuitvoerder pensioenfonds of verzekeraar Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt AOW en pensioen die u al ontvangt worden niet getoond Lees verder Uniform Pensioenoverzicht Elk jaar ontvangt u een pensioenopgave van SNPF Lees verder Pagina s Meest recente 1 2 3 Bent u

  Original URL path: https://www.snpf.nl/kandidaat-notaris?page=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Sign in
  Employer Username Password Forgot password candidate Notary Username Password Forgot username Forgot password Disclaimer

  Original URL path: https://www.snpf.nl/am/UI/Login?goto=https://www.snpf.nl/mijn-pensioen (2015-12-02)
  Open archived version from archive •