archive-nl.com » NL » S » SNPF.NL

Total: 324

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht 2015 | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  het Uniform Pensioenoverzicht de algemene gegevens van de pensioenregeling informatie over de al opgebouwde pensioenaanspraken informatie over het mogelijk te bereiken pensioen als u blijft doorwerken tot de pensioendatum informatie over de eventuele uitkering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid actieve deelnemers zien ook de fiscale jaaropgave factor A terug Dit is het bedrag dat zij nodig hebben voor de belastingaangifte bij lijfrenteaftrek Het overzicht dat u nu heeft ontvangen laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2015 3 Wie ontvangt een Uniform Pensioenoverzicht Iedereen die pensioen opbouwt bij SNPF ontvangt een pensioenoverzicht evenals diegenen die in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij SNPF Bent u arbeidsongeschikt of een ex partner van een voormalig deelnemer van SNPF Dan krijgt u ook een Uniform Pensioenoverzicht 4 Wat kan ik met het Uniform Pensioenoverzicht Verzekeraars en pensioenfondsen hebben samen het UPO ontwikkeld Alle verzekeraars en pensioenfondsen gebruiken hetzelfde uniforme pensioenoverzicht Zo zijn alle pensioenoverzichten vergelijkbaar en optelbaar Met het Uniform Pensioenoverzicht krijgt u een beter inzicht in uw pensioensituatie U kunt daardoor beter inspelen op verschillende situaties die van invloed zijn op uw pensioen zoals echtscheiding of arbeidsongeschiktheid Mocht het nodig zijn dan kunt u aanvullende voorzieningen treffen Lees daarom het overzicht goed door 5 In het pensioenoverzicht is de uitkering bij arbeidsongeschiktheid opgenomen Als ik in loondienst ben is het vermelde bedrag dan inclusief of exclusief de WIA uitkering Anders dan in een aantal gevallen op het pensioenoverzicht is vermeld betreft het hier het arbeidsongeschiktheidspensioen inclusief de WIA uitkering die u ontvangt van de overheid In de toelichting is dit wel juist aangegeven Let op bij dit bedrag wordt uitgegaan van de WIA uitkering zoals die op dit moment wordt vastgesteld Volgende jaren kan dit bedrag wijzigen Het opgenomen bedrag is daarmee alleen een indicatie van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid 6 Hoe vaak ontvang ik een Uniform Pensioenoverzicht U ontvangt ieder jaar een pensioenoverzicht Neemt u niet meer deel aan de pensioenregeling van SNPF dan ontvangt u normaal gesproken één keer in de vijf jaar een pensioenoverzicht 7 Ik heb geen Uniform Pensioenoverzicht ontvangen hoe kan dit Bent u na 1 januari 2015 pensioen bij SNPF gaan opbouwen Dan ontvangt u in 2016 een pensioenoverzicht Heeft u voor die tijd pensioen bij SNPF opgebouwd én heeft er geen waardeoverdracht plaatsgevonden dan verzoeken wij u contact met SNPF op te nemen 8 Krijg ik nog een Uniform Pensioenoverzicht als mijn deelname aan de pensioenregeling van SNPF eindigt Stopt u met uw werkzaamheden als toegevoegd notaris of kandidaat notaris Dan krijgt u een overzicht van het pensioen dat u tot dat moment heeft opgebouwd Daarna ontvangt u eens in de vijf jaar een overzicht van uw opgebouwde pensioen bij SNPF tenzij er sprake is van waardeoverdracht Het Uniform Pensioenoverzicht geeft uw pensioensituatie weer per 1 januari 2015 Als u tussen 1 januari 2015 en het ontvangen van uw Uniform Pensioenoverzicht 2015 de beroepsgroep heeft verlaten dan is het mogelijk dat de gegevens op het overzicht niet overeenkomen met uw actuele situatie 9

  Original URL path: https://www.snpf.nl/veelgestelde-vragen-uniform-pensioenoverzicht-2015 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Betalingen vanaf derdengeldenrekening niet toegestaan | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  de website Home Betalingen vanaf derdengeldenrekening niet toegestaan Betalingen vanaf derdengeldenrekening niet toegestaan 18 mei 2015 De betaling van pensioenpremies vanaf een derdengeldrekening is niet toegestaan gelet op artikel 25 van de Wet op het Notarisambt Het vorderingsrecht dat uit een derdengeldrekening voortkomt is alleen toegekend aan de gezamenlijke rechthebbenden Pensioenpremies mogen er dan ook niet mee worden betaald Deze betalingen worden dan ook niet geaccepteerd en direct teruggestort Ook

  Original URL path: https://www.snpf.nl/betalingen-vanaf-derdengeldenrekening-niet-toegestaan (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Rekentools vrijwillige aanvullende pensioenregelingen | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  te verzekeren Voor beide aanvullende regelingen zijn rekentools ontwikkeld Inhoud vrijwillige regelingen Extra ouderdomspensioen Via een beschikbare premieregeling wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door de ingelegde premie te beleggen Het beleggingsrisico is voor de deelnemer Hoe hoog het extra ouderdomspensioen wordt is van te voren niet te voorspellen Dat hangt onder andere af van de totaal ingelegde premies de behaalde rendementen en inkooptarieven die gelden als de deelnemer met pensioen gaat Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn binnen de beschikbare premieregeling Maak dan gebruik van de rekentool De rekentool berekent de fiscaal maximale beschikbare premie Extra partnerpensioen verzekeren De verzekering voor extra partnerpensioen is een risicoverzekering Het extra partnerpensioen wordt uitgekeerd aan de partner van de deelnemer bij diens overlijden vóór de feitelijke pensioenleeftijd De verzekering van extra partnerpensioen eindigt als deelname aan de regeling eindigt of op pensioendatum De nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2014 kent geen tijdelijk partnerpensioen zoals de oude pensioenregeling Dit pensioen werd uitgekeerd bovenop het levenslange partnerpensioen bij overlijden van de gewezen deelnemer voor de leeftijd van 65 jaar Met het extra partnerpensioen kan een eventueel verwacht tekort aan partnerpensioen worden aangevuld Voor inzicht in de mogelijkheden binnen de verzekering excedent partnerpensioen is een rekentool

  Original URL path: https://www.snpf.nl/rekentools-vrijwillige-aanvullende-pensioenregelingen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Aanlever- en notadata 2015 | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  nl Pensioendesk 050 582 18 72 deelnemer snpf nl Bent u kandidaat notaris Bent u werkgever Bent u pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home Aanlever en notadata 2015 Aanlever en notadata 2015 21 januari 2015 Wilt u weten wanneer u

  Original URL path: https://www.snpf.nl/aanlever-en-notadata-2015 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Kerncijfers 2015 | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  de deelnemer in loondienst is de werkgever bevoegd om ten hoogste 50 van de verschuldigde premie in te houden op het salaris van de deelnemer in loondienst Dit houdt in dat de werkgever voor minimaal 50 meebetaalt Voorbeeldberekening De premie in de verplichte middelloonregeling bedraagt 25 van de pensioengrondslag Dit is exclusief de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen De premie hiervoor bedraagt voor ondernemers 3 95 van het inkomen en voor toegevoegd notarissen en kandidaat notarissen werknemers 0 64 van het salaris Het inkomen en salaris zijn beide gemaximeerd tot de WIA grens 51 978 in 2015 De premie is voor iedereen eenzelfde percentage van het salaris inkomen Dit noemen we de doorsneepremie In de middelloonregeling bouwt u pensioen op voor zover het salaris inkomen de bovengenoemde WIA grens niet overstijgt De pensioenopbouw bedraagt 1 75 van de vastgestelde pensioengrondslag De pensioengrondslag is het inkomen minus de franchise 13 546 in 2015 De franchise is het gedeelte waarover u geen pensioen opbouwt Zoals vermeld bedraagt de doorsneepremie 25 van deze pensioengrondslag Voorbeeld ouderdomspensioen De maximale pensioenopbouw in de basisregeling ziet er als volgt uit In 2015 ligt de WIA grens op 51 978 De maximale pensioengrondslag bedraagt 51 978 minus 13

  Original URL path: https://www.snpf.nl/kerncijfers-2015 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Notakalender: Aanlever- en notadata 2014 | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Pensioendesk 050 582 18 72 deelnemer snpf nl Bent u kandidaat notaris Bent u werkgever Bent u pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home Notakalender Aanlever en notadata 2014 Notakalender Aanlever en notadata 2014 20 januari 2014 Wilt u weten wanneer

  Original URL path: https://www.snpf.nl/notakalender-aanlever-en-notadata-2014 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Kerncijfers 2014 | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Bent u pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home Kerncijfers 2014 Kerncijfers 2014 15 januari 2014 Hieronder kunt u de kerncijfers van 2014 vinden Een voorbeeld berekening pensioenpremie vindt u hier Voor 2014 is het premiepercentage vastgesteld op 24 van de pensioengrondslag SNPF brengt de volledige premie in rekening bij de werkgever Voor de deelnemer in loondienst is de werkgever bevoegd om ten hoogste 50 van de verschuldigde premie in te

  Original URL path: https://www.snpf.nl/kerncijfers-2014 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Machtiging administratiekantoor | Stichting Notarieel Pensioenfonds
  Bent u kandidaat notaris Bent u werkgever Bent u pensioengerechtigde Zoeken binnen de website Home Machtiging administratiekantoor Machtiging administratiekantoor 13 januari 2014 Als werkgevers kunt u uw werkgevers en deelnemersgegevens online aanleveren via het werkgeversportaal Maar u kunt ook een

  Original URL path: https://www.snpf.nl/machtiging-administratiekantoor (2015-12-02)
  Open archived version from archive •