archive-nl.com » NL » S » SPO.NL

Total: 498

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Het voortbestaan van uw pensioenfonds - SPO.nl
  geld van vele mensen waar zorgvuldig en prudent mee om moet worden gegaan Maar kunt u als pensioenfonds nog wel aan de huidige regels voldoen Heeft u nog wel bestaansrecht Of is het misschien verstandiger om over te gaan naar een verzekeraar te fuseren of aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds Ons maatwerktraject Ons maatwerktraject geeft pensioenfondsen en hun bestuurders inzicht in de mogelijke scenario s Eric Uijen algemeen directeur Stichting Notarieel Pensioenfonds en voormalig directeur Stichting Pensioenfonds Stork nu in liquidatie leverde als ervaringsdeskundige een belangrijke bijdrage aan het interactieve programma Mijn overtuiging is dat pensioenfondsen met een vermogen van minder dan 500 miljoen euro sterk moeten nadenken over hun toekomst aldus Uijen Maar dat is slechts één van de indicatoren Ook de complexiteit van het fonds en zijn bestuurlijke structuren is van belang Kunt u bijvoorbeeld wel voldoen aan de strenge eisen van De Nederlandsche Bank die steeds actiever is in het toezicht Naast interne factoren spelen bovendien externe factoren een rol Is uw bedrijfstak of bedrijf krimpend stabiel of breidt het zelfs uit En hoe ziet de structuur eruit van de onderneming of beroepsgroep waar uw pensioenfonds onder valt Wie nadenkt over toekomstige scenario s zoals liquidatie zal volgens Uijen moeten beginnen met het uiteenrafelen van de bestaande pensioencontracten Welke uitvoerder hoort daarbij Is dat een verzekeraar bank PPI of pensioenfonds En wat zijn de verschillen daartussen Is dat eenmaal in kaart gebracht dan moet er gekeken worden naar de bestaande rechten Wat doe ik daarmee Laat ik het uitsterven en maak ik er een slapend fonds van of draag ik het over aan een verzekeraar of ander pensioenfonds Het resultaat Na het volgen van ons maatwerktraject zult u op vele vragen een antwoord weten U heeft inzicht gekregen in de mogelijkheden die er zijn voor de

  Original URL path: http://www.spo.nl/cases/het-voortbestaan-van-uw-pensioenfonds.167.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Collectieve Toets op Niveau 2 - SPO.nl
  een ABTN van een fictief pensioenfonds toegestuurd ter voorbereiding Vooraf moesten we onze bestuursleden verdelen over de casussen Hoe verloopt zo n casus In de assessmentruimte stond een bestuurstafel waar vier bestuursleden konden overleggen Op geruime afstand zaten twee assessoren en een procesbegeleider De setting was vrij formeel Dat had ik eigenlijk niet verwacht We kregen tien minuten om de casus te lezen een situatiebeschrijving met daaraan gekoppeld een advies Daarna gingen we tien minuten met elkaar discussiëren De assessoren kijken hoe je dat doet welke analyses worden gemaakt tot welk oordeel kom je hoe worden standpunten uitgewisseld Daarna stelden de assessoren veertig minuten lang inhoudelijke vragen echte verdiepingsvragen Vooral over het fictieve pensioenfonds hoe kijk je tegen het advies aan wat zijn de argumenten voor en tegen wat zou je doen wat zou je veranderen De vragen werden individueel aan de bestuursleden gesteld Ik heb zelf deelgenomen aan de casussen over rentevisie en beleggingsbeleid Daarnaast zat ik als waarnemer ook bij de andere casussen Zo kon ik extra kennis opdoen die ik weer kon gebruiken voor de jaarlijkse evaluatiegesprekken functioneringsgesprekken met de bestuurders Dat was een leuke bijvangst Hoe heeft uw bestuur het ervan afgebracht We kregen een brief van SPO met de boodschap dat we geslaagd waren Ook al misten we twee belangrijke portefeuillehouders we hebben als collectief voldoende deskundigheid in huis Het is fijn om die bevestiging te krijgen We zijn zeker niet door het ijs gezakt Een collega bestuurder kreeg bijvoorbeeld te horen dat hij ook op een terrein waarop hij geen portefeuillehouder is deskundig is op niveau 2 Dat had hij laten zien in de test Zoiets is belangrijk voor het functioneren in een bestuur Is de Collectieve Toets op Niveau 2 zinvol om te doen Ja het voegt echt iets toe Het is een

  Original URL path: http://www.spo.nl/cases/collectieve-toets-op-niveau-2.3666.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Opleidingsbijlagen - SPO.nl
  ook modellen Nieuwsbrief Wet versterking bestuur pensioenfondsen DNB De speciale nieuwsbrief van DNB uit augustus 2013 rondom de invoeringseisen van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen Deze gaat over de keuze van pensioenfondsen de invoering en de termijnen Bestuursmodellen Wet versterking bestuur pensioenfondsen DNB Schematische weergave van de 5 mogelijke governance modellen paritair onafhankelijk en 3 gemengde modellen van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen Met uitleg van de taken en verantwoordelijkheden Modellen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Pensioenfederatie Schematische weergave van de 5 mogelijke governance modellen paritair onafhankelijk en 3 one tier board modellen van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen Met uitleg van de taken en verantwoordelijkheden Q A Tijdbeslag bestuurders en interne toezichthouders DNB Het antwoord op de vraag hoe DNB het tijdsbeslag van bestuurders en intern toezichthouders van pensioenfondsen toetst met ingang van 1 juli 2014 Ontwerpbesluit PW en Wvb inz Wet versterking bestuur psf 14 okt 2013 Routekaart invoering Wet versterking bestuur pensioenfondsen PF 10 sep 2013 Tijdspad implementatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen PF okt 2013 Rapport Leading by example DNB Rapport van DNB maart 2013 over het gedrag in de bestuurskamers bij financiële instellingen In het rapport zijn bevindingen gevolgen en goede voorbeelden opgenomen Eindnota Themaonderzoek Bestuurlijke Effectiviteit Pensioenfondsen DNB Rapport van DNB sep 2012 over gedrag en cultuur bij een aantal pensioenfondsen Hierin staat de effectiviteit van het bestuur centraal In het rapport zijn aanbevelingen good en bad practices en een vragenlijst opgenomen Code Pensioenfondsen per 1 jan 2014 Pensioenfederatie en STAR De PF en de STAR maken met de Code de verhoudingen binnen het pensioenfonds en de communicatie met de belanghebbenden transparanter De Code vervangt per 1 januari 2014 de Principes voor goed pensioenfondsbestuur 2005 De 7 elementen van een integere cultuur DNB nov 2009 De beleidsvisie van DNB voor 2010 2014 betreft de aanpak van

  Original URL path: http://www.spo.nl/publicaties/opleidingsbijlagen.219.lynkx?cat=1405 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Opleidingsbijlagen - SPO.nl
  beroepspensioenregeling Wvb 2005 Besluit uitvoering PW en Wvb 18 dec 2006 Wijziging Wet Bpf en Wvb 24 mei 2012 Dit besluit zorgt voor een versoepeling van de artikelen 5 tot en met 7 van de Wet Bpf 2000 en de overeenkomstige bepalingen in de Wet verplichte beroepspensioenregeling gebruik van merk of beeld en het gebruik van deelnemersgegevens Besluit inwerkingtreding Wijziging Wet Bpf en de Wvb in verband met wijziging van de markt en overheidsbepalingen Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet Bpf 2000 en de overeenkomstige bepalingen in de Wet verplichte beroepspensioenregeling Fiscale wetgeving Wet fiscale behandeling van pensioenen 29 apr 1999 Besluit wijz Wet LB inzake invoering Wet Fiscale behandeling pensioenen Artikel 10 Besluit Wijziging Uitvoeringsbesluit 18 mei 1999 Wet op de loonbelasting 1964 Wet LB De Wet op de loonbelasting 1964 kortweg Wet LB 1964 regelt in Nederland de loonbelasting die de rijksoverheid heft over loon en bepaalde uitkeringen Wet inkomstenbelasting 2001 Wet IB De Wet inkomstenbelasting 2001 kortweg Wet IB 2001 regelt de inkomstenbelasting die de rijksoverheid heft met betrekking tot inkomen dat in Nederland woonachtige en bepaalde niet in Nederland woonachtige natuurlijke personen genieten Besluit Loonheffingen pensioenen opbouw eigen beheer aanwijzingen uitstel pensioendatum en overgangsrecht stamrechten Deze beleidsregel van 16 sep 2010 is een actualisering van eerdere besluiten over pensioenen en stamrechten Het bevat bepalingen over doorwerken als ondernemer een te hoog PP en over de vennootschapsbelasting bij de pensioenregeling in eigen beheer Wet VPL 2005 Wet van 24 februari 2005 wijziging van de Wet LB de Wet IB de Wet op de vennootschapsbelasting en de Wet arbeid en zorg Wet aanpassing fiscale behandeling VUT prepensioen en introductie levensloopregeling Staffelbesluit besluit beschikbare premieregelingen 22 feb 2013 Actualisering van het besluit over beschikbarepremieregelingen 21 dec 2009 Uitwerking fiscale kader voor premie en kapitaalovereenkomsten op basis van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd vanaf 2014 67 jaar Vraag Antwoord Gevolgen korten van pensioenen Artikel 18a Wet LB 1964 Het afstempelen van pensioenen is voor veel pensioenfondsen in beeld Op haar website geeft de Belastingdienst antwoord op veel gestelde vragen over de gevolgen van afstempelen fiscale ruimte ontstaat en de factor A Successiewet 1956 Belastingplan 2013 Belastingwijzigingen 2013 Besluit loonheffingen pensioenen beschikbare premieregelingen Dit besluit geldt tot 1 jan 2015 en bevat een samenvoeging en actualisering van drie eerdere besluiten over beschikbare premieregelingen Wetsvoorstel Witteveen CPB notitie Generatie effecten versobering pensioenopbouw Notitie van Centraal Planbureau i o v Ministerie van Financiën over de generatie effecten van de versobering pensioenopbouw Dit rapport is van 1 februari 2013 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel tot verlaging maximumopbouw en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen van 15 april 2013 Ook aangeduid als aanpassing van het Witteveenkader Wetsvoorstel Witteveen 2015 begeleidende brief Ministerie van Financiën 15 april 2013 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Memorie van Toelichting 15 april 2013 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Nader Rapport 15 april 2013 Wetsvoorstel Witteveen 2015 advies Raad van State Het advies van de Raad van State van 20 maart 2013 op het Wetsvoorstel tot verlaging maximumopbouw en premiepercentages

  Original URL path: http://www.spo.nl/publicaties/opleidingsbijlagen.219.lynkx?cat=969 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Opleidingsbijlagen - SPO.nl
  partnertoeslag hoogste inkomens dat op 1 juli 2013 door de ministers van SZW en Financiën is aangeboden Wetsvoorstel Memorie van Toelichting Wijziging AOW afbouw partnertoeslag hoogste inkomens Memorie van Toelichting behorende bij het wetsvoorstel Wet wijziging AOW afbouw partnertoeslag hoogste inkomens dat op 1 juli 2013 door de ministers van SZW en Financiën is aangeboden Wetsvoorstel Wijziging AOW afbouw partnertoeslag hoogste inkomens Advies Raad van State Het wetsvoorstel Wet wijziging AOW afbouw partnertoeslag hoogste inkomens is door de ministers van SZW en Financiën aangeboden Bij het wetsvoorstel is ook het advies van de Raad van State van 1 juli 2013 gepubliceerd Overlijden en de partner Wet pensioenverevening bij scheiding Wvps Brochure Verdeling pensioen bij scheiding Ministerie van Veiligheid en Justitie In deze brochure staat informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding scheiding van tafel en bed of beëindiging van geregistreerd partnerschap Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Mededeling verdeling pensioen bij scheiding invulformulier Met dit formulier van het Ministerie van Veiligheid en Justitie kan aan de pensioenuitvoerder een scheiding of beëindig geregistreerd partnerschap worden gemeld zo dat het ouderdomspensioen tussen ex partners kan worden verdeeld Arbeidsongeschiktheid Wet en werk en inkomen naar arbeidsvermogen 2005 WIA Convenant dekking AO inlooprisico Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars Convenant van 13 januari 2013 waardoor werknemers met een gezondheidsbeperking die van baan willen wisselen inkomensbescherming behouden op basis van de pensioenregeling waarin ze deelnemen in en uitlooprisico bij het switchen van een baan Meenemen van pensioen Besluit Regeling rekenregels waardeoverdracht SZW Besluit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 2005 betreft de de berekeningswijze de rekenregels en de procedurebij waardeoverdracht Het besluit regelt het meenemen van pensioenaanspraken van deelnemers Grondslagen voor individuele waardeoverdracht in 2013 De gehanteerde grondslagen bij waardeoverdracht in 2013 De factoren die gebruikt worden bij individuele waardeoverdracht om de waarde van het over te dragen pensioen te berekenen Jaarlijkse actualisatie Tabellen individuele waardeoverdrachten richtleeftijd 65 het Circuit Tabellen bij een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar van het Circuit voor de berekeningen van waardeoverdrachten in 2013 van werknemers die deelnemer zijn geworden bij een pensioenfonds Tabellen individuele waardeoverdrachten richtleeftijd 67 het Circuit Tabellen bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar van het Circuit voor de berekeningen van waardeoverdrachten in 2013 van werknemers die deelnemer zijn geworden bij een pensioenfonds Advies heroverweging systeem waardeoverdracht Advies van de STAR het Verbond en de PF aan de minister van SZW voor een heroverweging van het huidige systeem van waardeoverdracht Handleiding Internationale waardeoverdracht inkomend Handleiding en modelvragenlijsten van juli 2012 om de praktische uitvoerbaarheid van een internationale inkomende waardeoverdracht te vergroten en de inhoudelijke juridische beoordeling te vereenvoudigen Handleiding Internationale waardeoverdracht uitgaand Handleiding en modelvragenlijsten van juli 2012 om de praktische uitvoerbaarheid van een internationale uitgaande waardeoverdracht te vergroten en de inhoudelijke juridische beoordeling te vereenvoudigen Werkloosheid Werkloosheidswet 1986 WW FVP reglement Reglement bijdrage voortzetting pensioenopbouw bij werkloosheid 1999 Op grond van de Wet privatisering FVP kan de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering voorzien in aanvullende pensioenvoorzieningen voor werkloze werknemers FVP uitvoeringsreglement Uitvoeringsreglement

  Original URL path: http://www.spo.nl/publicaties/opleidingsbijlagen.219.lynkx?cat=1406 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Opleidingsbijlagen - SPO.nl
  en de arbeidsmarkt CPB rapport doorsneepremie Eindrapportage Voor en nadelen van de doorsneesystematiek van het Centraal Planbureau aan de Tweede Kamer Actuarieel AG Prognosetafel 2010 2060 Actuarieel Genootschap AG Prognosetafel 2012 2062 Actuarieel Genootschap Het Actuarieel Genootschap AG heeft de Prognosetafel 2012 2062 gepubliceerd Het AG constateert hierin onder meer dat de levensverwachting voor zowel mannen als vrouwen toeneemt De stijging gaat sneller bij mannen dan bij vrouwen Overlevingstafels AG 95 00 GBM GBV Overlevingstafels van het Actuarieel Genootschap sterftetafels 1995 2000 van de Gemiddelde Bevolking Mannen Vrouwen betreft de levensverwachting Overlevingstafels AG 00 05 GBM GBV Statistisch overzicht opgesteld door het Actuarieel Genootschap met betrekking tot de sterftekans per leeftijd van mannen en vrouwen in de periode 2000 tot 2005 in Nederland Beleidsregel toeslagenmatrix van DNB 26 feb 2007 De beleidsregel van DNB betreft de toeslagverlening indexatie van pensioen uit 2007 Deze beschrijft de vaste regels de toeslagenmatrix hoe het bestuur van pensioenfondsen moet communiceren over de toeslagverlening Regeling PW en Wvb bijlage 1a toeslagenmatrix DNB 2010 Bijlage 1a betreft de toeslagverlening indexatie van pensioen uit 2010 Deze bevat vaste teksten de toeslagenmatrix waarmee het bestuur van pensioenfondsen moet communiceren over de toeslagverlening Generatietafel Pensioenen Verbond van Verzekeraars 2010 De werkgroep Pensioen en Lijfrentetafels heeft in opdracht van het Verbond van Verzekeraars de Generatietafels Pensioenen 2010 geconstrueerd Deze generatietafels geven de ontwikkeling van de overlevingskansen in de toekomst weer Overlevingstafels AG 05 10 GBM GBV Statistisch overzicht opgesteld door het Actuarieel Genootschap met betrekking tot de sterftekans per leeftijd van mannen en vrouwen in de periode 2005 tot 2010 in Nederland Verslaglegging DNB statenbrief 2012 Met deze brief vraagt DNB aandacht voor enkele rapportage gerelateerde onderwerpen omtrent de indiening van de FTK verslagstaten in 2013 DNB modellen voor jaarstaten 2010 DNB modellen voor kwartaalstaten 2010 Rapportagekader pensioenfondsen aanwijzingen 2013 Het rapportagekader pensioenfondsen biedt een toelichting aan pensioenfondsen bij het invullen van de staten en de verzending via e line DNB 18 april 2013 Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen DNB uit 2007 tekst geldend in 2013 Regeling uit 2007 over de informatieverstrekking en de verslaglegging door pensioenfondsen van DNB inclusief de wijzigingen tot juli 2013 Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen Beleidsregel van DNB van 5 december 2011 die aangeeft hoe een pensioenfonds een crisisplan kan opstellen inclusief best practices Het crisisplan wordt opgenomen bij het beleid in de ABTN Crisisplan hulpdocument Pensioenfederatie Een hulpmiddel van de Pensioenfederatie sinds 10 april 2012 voor pensioenfondsen bij het opstellen van een crisisplan hierin zijn goede en slechte voorbeelden opgenomen RJ Uiting 2013 6 Verwerken van kortingen op pensioenaanspraken c q pensioenrechten RvJ 25 feb 2013 Richtlijn van de Raad voor de Jaarverslaggeving betreft de verwerking van het korten van pensioenaanspraken Vermogensbeheer Deel II Gearriveerde toekomst Verantwoord beleggen 2007 Een rapport van 14 november 2007 van de Pensioenfederatie met aanbevelingen voor verantwoord of duurzaam beleggen door pensioenfondsen Aanbevelingen Beleggingsbeleid besturen moet je doen 2010 Aanbevelingen van de pensioenkoepels Pensioenfederatie van 24 juni 2010 voor het vormgeven en implementeren van het beleggingsbeleid en het risicobeheer bij pensioenfondsen Uitkomsten

  Original URL path: http://www.spo.nl/publicaties/opleidingsbijlagen.219.lynkx?cat=1408 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Opleidingsbijlagen - SPO.nl
  van kosten Pensioenfondsbesturen neemt op basis van inzicht in de kosten hun beslissingen Interne controle Enterprise Risk Management Integrated Framework samenvatting COSO sep 2004 Risicomanagement van de onderneming Geïntegreerd raamwerk samenvatting van het rapport van het Committe of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission COSO Risk Management Standard Ferma 2003 De Risk Management Standard of norm voor risicobeheer is het gezamenlijke werk van de belangrijkste risicobeheersingsorganisaties in het Verenigd Koninkrijk Handreiking integraal risicomanagement voor pensioenfondsen Handreiking van de Pensioenfederatie juni 2012 incl Model stappenplan en uitgebreide behandeling van het begrip Deze versterkt het denken over risico s en geeft concrete aanknopingspunten bij integraal risicomanagement Quinto Rapport onderzoeksresultaten Onderzoek van DNB uit 2011 naar de kwaliteit pensioenfondsadministratie Quinto P laat zien dat op deelnemer niveau een aanmerkelijk aantal aanspraakregistraties niet volledig op orde is terwijl dat wel het uitgangspunt moet zijn Handleiding Quinto P methodiek Naar aanleiding van het Quinto p onderzoek heeft de Pensioenfederatie in oktober 2012 een handleiding opgesteld Besluit prudentiële regels Wft DNB In het Besluit prudentiële regels Wft van 12 oktober 2006 worden de bepalingen van de Wft over prudentieel toezicht op financiële ondernemingen uitgewerkt Overig Handleiding Quinto methodiek DNB heeft afgelopen jaar bij een aantal pensioenfondsen een onderzoek Quinto P gedaan naar de kwaliteit van de pensioenadministraties Deze handleiding is een uitwerking hoe een dergelijk onderzoek er uit zou kunnen zien als pensioenfondsen zelf ee Wetsvoorstel Wet bekostiging financieel toezicht 2014 07 Belangrijkste element in het wetsvoorstel is de afschaffing van de overheidsbijdrage voor het door de AFM en DNB uit te oefenen toezicht Memorie van toelichting Wet bekostiging financieel toezicht 2014 07 Belangrijkste element in het wetsvoorstel is de afschaffing van de overheidsbijdrage voor het door de AFM en DNB uit te oefenen toezicht Advies Raad van State Wet bekostiging financieel toezicht 2014 07 Belangrijkste

  Original URL path: http://www.spo.nl/publicaties/opleidingsbijlagen.219.lynkx?cat=28 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Opleidingsbijlagen - SPO.nl
  deskundigheidsgebieden In uw syllabus staat aangegeven welke bijlagen interessant en aanvullend zijn op de opleiding die u volgt 6 Uitbesteding van werkzaamheden 6 1 Uitbesteding Praktijkgids 4 ISAE 3402 KPMG 2012 Praktijkgids KPMG over de uitbesteding van werkzaamheden Hulpmiddel bij de strategische keuze om bedrijfsprocessen door een gespecialiseerde dienstverlener te laten uitvoeren Brief aanbevelingen n a v evaluatie uitvoeringskosten PF okt 2012 Brief Pensioenfederatie van okt 2012 aan SZW conclusies onderzoek uitvoeringskosten Oproep aan psf tot transparantie over kosten van het pensioenbeheer en het vermogensbeheer Zie ook Uitvoering het rapport Uitvoeringskosten Guidance uitbesteding pensioenfondsen DNB 2014 Deze DNB brochure geeft informatie voor het vormgeven van de uitbesteding van bedrijfsprocessen door pensioenfondsen aan derden De guidance dient voor DNB ook als toezichtkader Beleidsregel uitbesteding pensioenfondsen DNB 2004 De beleidsregel geeft regels voor de uitbesteding van werkzaamheden door pensioenfondsen en verzekeraars Categorieën 1 Besturen van een pensioenfonds 2 Wet en regelgeving 3 Pensioenregelingen en soorten 4 Financieel technische en actuariele aspecten 5 Administratieve organisatie en interne controle 6 Uitbesteding van werkzaamheden 7 Communicatie 8 Rapporten 9 Overig Online magazine Bekijk hier online de laatste editie van het SPO Spotlight Magazine Lees nu online SPO nl SPO Prinses Margrietplantsoen 90 24e etage 2595

  Original URL path: http://www.spo.nl/publicaties/opleidingsbijlagen.219.lynkx?cat=9535 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •