archive-nl.com » NL » S » SPO.NL

Total: 498

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Opleidingsbijlagen - SPO.nl
  Model toelichting UPO actieven uitkeringsovereenkomst 2016 Model toelichting deze is vormvrij voor het UPO 2016 voor een uitkeringsovereenkomst Model UPO actieven premieovereenkomst 2016 Voorgeschreven model van het UPO 2016 voor een premieovereenkomst Model toelichting UPO actieven premieovereenkomst 2016 Model toelichting deze is vormvrij voor het UPO 2016 voor een premieovereenkomst Handleiding UPO 2016 Handleiding horende bij de UPO modellen van 2016 AFM documenten Leidraad communicatie voor Pensioenuitvoerders AFM 2012 Leidraad voor pensioenfondsen om te voldoen aan de belangrijkste wettelijke vereisten op het gebied van informatieverstrekking aan de deelnemer Een volgende stap naar meer pensioeninzicht AFM rapport van februari 2012 De AFM constateert in dit rapport dat bij de communicatie over pensioenen meer nodig is dan het geven van overzicht Verslag van het onderzoek naar de invulling van hulp bij financiële planning voor de oude dag Pensioenrisicoanalyse AFM rapport van februari 2012 De AFM heeft op basis van de CBS en DNB data onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke opbouw van en informatie over pensioen Jaarverslag 2012 AFM Het jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten geeft inzicht in de strategische doelstellingen en de strategische focus van de AFM Consumenteninformatie pensioen AFM april 2013 Een folder van de Autoriteit Financiële Markten om de bewustwording van het publiek over pensioen en het inzicht in de risico s en de hoogte van pensioen te vergroten Aandachtpunten halfjaarlijkse financiële verantwoording AFM bericht juni 2012 De AFM concludeert dat de halfjaarlijkse financiële verslaggeving sterk verbeterd is in vergelijking met de voorgaande jaren waardoor beleggers meer en betere informatie krijgen Op een aantal onderdelen is nog ruimte voor verbetering Stappenplan beheerst beloningsbeleid AFM dec 2012 Beheerst beloningsbeleid is belangrijk bij het streven naar een bedrijfscultuur waarbij het klantbelang centraal staat De AFM ziet erop toe dat van het beloningsbeleid van financiële ondernemingen geen perverse prikkels uitgaan Concept agenda

  Original URL path: http://www.spo.nl/publicaties/opleidingsbijlagen.219.lynkx?cat=1410 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Opleidingsbijlagen - SPO.nl
  een doorrekening van de generatie en premie effecten van alle wijzigingen per 2015 rondom pensioenen Pensioenstelsel en keuzegedrag Bijdrage aan de Nationale Pensioendialoog van Wijzer in Geldzaken over keuzegedrag van pensioendeelnemers Jaarverslag Ombudsman Pensioenen 2013 2014 Jaarverslag Ombudsman Pensioenen 2014 Advies Commissie Parameters Het advies van februari 2014 stelt maximumgrenzen aan het verwacht rendement waarmee pensioenfondsen mogen rekenen voor hun beleggingen en minimumgrenzen aan de verwachtingswaarden voor loon en prijsinflatie die de omvang van de pensioenuitkeringen Samenvatting jaarverslag AFM 2013 Een samenvatting van het jaarverslag van AFM waarin u een beeld krijgt van de inhoud van het jaarverslag 2013 2013 Pensioen van zelfstandigen SZW heeft in 2013 in samenwerking met het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar de oorzaken van beperkte pensioenopbouw van zelfstandigen waaronder ZZP ers en de mogelijke oplossingen hiervoor Pensioen ZZP ers in de 2de pijler Rapport met aanbevelingen van 14 maart 2013 van de Pensioenfederatie dat de beperkte pensioenopbouwmogelijkheden van ZZP ers onder de aandacht brengt en mogelijke oplossingsrichtingen geeft hiervoor Benchmark Uitvoeringskosten 2011 Het bureau CEM benchmark bracht 6 maart 2013 een rapport uit over de kosten en prestaties van Nederlandse pensioenfondsen Het bevat een vergelijking tussen pensioenbeheer en vermogensbeheerkosten bij fondsen wereldwijd Beleidsinformatie Jaaroverzicht 2008 2012 SZW Het geeft een overzicht van de relevante cijfers op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Deze cijfers komen van verschillende leveranciers zoals het CBS het UWV de SVB en de Belastingdienst Rapport Kijken in de spiegel Dit rapport van de werkgroep Integriteit de Nederlandse tak van Transparancy International van 21 mei 2013 probeert de vertrouwenskloof tussen deelnemers en pensioenfondsbesturen te dichten AOW ers 3 scenario s voor 2025 CPB okt 2013 Onderzoek van de Universiteit Leiden in opdracht van het CPB met een microsimulatiemodel dat de inkomens en vermogenspositie van ouderen in 2025 in kaart brengt 2012 Duurzame inzetbaarheid en pensionering in de cao door LEEFtijd Het expertisecentrum LEEFtijd doet verslag van een onderzoek naar het voorkomen van stimulansen voor duurzame inzetbaarheid en afspraken over pensionering in 23 sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen Rapport Witte vlek op pensioengebied door het CBS Rapport uit 2012 van het Centraal Bureau voor Statistiek over de witte vlek over werkgevers die geen pensioenregeling aanbieden of werknemers die niet meedoen SZW houdt met rapportages zicht op de omvang en kenmerken van de witte vlek 2011 en ouder Naar een toekomst die werkt SZW Advies Commissie Arbeidsparticipatie van 16 juni 2008 Dit formuleert voorstellen om tot een verhoging van de Nederlandse arbeidsparticipatie te komen en verbetering van de werking van de arbeidsmarkt De 7 elementen van een integere cultuur DNB De beleidsvisie 2010 2014 van De Nederlandse Bank uit 2009 voor aanpak en gedrag en cultuur bij financiële ondernemingen De aanpak moet leiden tot integer gedrag en een meer gezonde risicobereidheid Rapport Commissie Frijns De analyse Pensioen Onzekere zekerheid van 19 januari 2010 van het beleggingsbeleid en het risicobeheer van de Nederlandse pensioenfondsen door de Commissie Beleggingsbeleid en Risicobeheer Rapport Commissie Goudswaard Het rapport Een sterke

  Original URL path: http://www.spo.nl/publicaties/opleidingsbijlagen.219.lynkx?cat=1411 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Opleidingsbijlagen - SPO.nl
  apr 2010 Brief aan Tweede Kamer bij Rapport Evaluatie Financieel Toetsingskader SZW 7 apr 2010 Pensioenakkoord 2010 STAR 4 jun 2010 Uitwerkingsmemorandum Pensioenakkoord 2010 STAR 9 jun 2011 Brief aan Tweede Kamer Visie parameters in relatie tot het Pensioenakkoord SZW 14 jun 2010 Notitie bij Pensioenakkoord 2011 CPB 24 jun 2011 Hoofdlijnennota Herziening FTK pensioenfondsen SZW 30 mei 2012 Hoofdlijnennota bijlage 1 Uitwerking nieuw FTK SZW 30 mei 2012 Hoofdlijnennota bijlage 2 Rapport collectief invaren in het reële pensioencontract SZW 30 mei 2012 Hoofdlijnennota bijlage 3 Notitie Generatie effecten Pensioenakkoord CPB 30 mei 2012 Hoofdlijnennota bijlage 4 Toets aan Europese toezichteisen SZW 30 mei 2012 Hoofdlijnennota FTK persbericht SZW 30 mei 2012 Brief betreffende Pensioencommunicatie aan deelnemers SZW 26 jun 2012 Brief aan Tweede kamer betreft Septemberpakket pensioenen SZW sep 2012 Achtergrondnotitie Generatie effecten Pensioenakkoord CPB 24 sep 2012 Notitie aan SZW Aanpassing toezicht septemberpakket CPB 24 sep 2012 Uitleg UFR methodiek RTS aanpassing per 30 sep 2012 DNB 2011 Regeling Wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het septemberpakket SZW 14 nov 2012 Speciale nieuwsbrief Pensioenen 2012 DNB AFM dec 2012 Brief aan Tweede kamer Rekenrente en uitvoeringskosten bij pensioenfondsen SZW 27 feb 2013 Brief aan Tweede Kamer Consultatie voorontwerp Wet herziening FTK SZW 12 jul 2013 Voorontwerp tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet Bpf 2000 inzake nieuw FTK SZW 12 jul 2013 Memorie van Toelichting Voorontwerp wijziging PW en Wet Bpf 2000 inzake nieuw FTK SZW 12 jul 2013 Brief aan Tweede Kamer FTK overgangsjaar 2014 SZW 12 jul 2013 Overzicht vergelijking FTK1 FTK2 FTKP SZW 12 jul 2013 Kamerbrief Follow up consultatie voorontwerp Wet FTK1 SZW 1 okt 2013 Processtappen transitie nieuwe pensioenregeling Pensioenfederatie okt 2013 Advies Commissie UFR SZW 9 okt 2013 Kabinetsreactie advies Commissie UFR SZW 1 okt

  Original URL path: http://www.spo.nl/publicaties/opleidingsbijlagen.219.lynkx?cat=1412 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Examennieuws - SPO.nl
  Pensioenen en de Leergang Collectieve Pensioenen De 18 februari 2015 Het grootste examen van SPO zit er weer op Op 1 juli hebben meer dan 380 examenkandidaten laten zien wat ze hebben geleerd in de Opleiding Collectieve Pensioenen en de Leergang Collectieve Pensioenen De afgelopen maanden hebben zij keihard 7 juli 2014 297 examenkandidaten ontvangen hun examenresultaat Op 22 februari 2014 hebben 297 examenkandidaten hun examenresultaat ontvangen De examens vonden op 8 januari 2014 plaats in Nieuwegein Groningen en Heerlen De kandidaten hebben daar laten zien 18 maart 2014 Slagingspercentages 2013 Vijf opleidingen van SPO worden afgerond met een officieel examen De diploma s sluiten aan bij de beroepsprofielen die in de pensioensector gebruikt worden In 2013 hebben 471 cursisten 13 februari 2014 Het examen zit er weer op Op 8 januari hebben meer dan 300 examenkandidaten laten zien wat ze hebben geleerd in de Opleiding Collectieve Pensioenen en de Leergang Collectieve Pensioenen De afgelopen maanden hebben zij 20 januari 2014 190 examenkandidaten ontvangen bericht over hun examenresultaat Eind juni vonden er weer SPO examens plaats in Nieuwegein Groningen en Heerlen In totaliteit lieten 190 kandidaten zien wat ze geleerd hebben in 3 verschillende SPO opleidingen de Opleiding 19 september 2013 Om trots op te zijn slagingspercentages opleidingen voor pensioenprofessionals In 2012 leidde SPO 518 cursisten op tot pensioenprofessional Aan 389 deelnemers werd uiteindelijk het diploma uitgereikt We zijn trots op onze slagingspercentages De SPO opleidingen voor 20 juni 2013 Objectief en onafhankelijk SPO heeft haar opleidings en examenactiviteiten strikt gescheiden Zo kunt ervan op aan dat de examens objectief en onafhankelijk zijn 8 november 2012 Zes nieuwe diploma s Het afronden van onderstaande SPO opleidingen levert de volgende erkende diploma s op Opleiding Diploma Opleiding Collectieve Pensioenen Medewerker collectieve pensioenen Leergang 8 januari 2012 Resultaten 1 tot 10 van

  Original URL path: http://www.spo.nl/examens-toetsing/examens/examennieuws.1090.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Voer s v p een naam in Voer s v p een telefoonnummer in Voer s v p vraag cq terugbeldag in Bel mij terug

  Original URL path: http://www.spo.nl/Action/eCmw6GxjFh6PgblJa_Wydw==/SendCallBackRequest.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Inschrijfformulier Van de Wet Pensioencommunicatie naar nieuw beleid - SPO.nl
  deelnemer in beweging op 27 oktober Dan ontvangt u 100 korting U betaalt dan 875 i p v 975 voor deelname Meer informatie over de bijeenkomst van SPO Connects Heeft u vragen Neemt u dan vooral even contact met ons op via T 070 427 66 55 of e mail info spo nl Graag meld ik me aan voor het programma Van de wet Pensioencommunicatie naar nieuw beleid op de volgende datum 25 november 2015 27 januari 2016 Organisatie Naam geslacht functie adresgegevens E mailadres Telefoonnummer Opmerking Even geduld a u b Aanbod uitgelicht Gesprekken met de toezichthouder Trainen voor een goed gesprek Van de Wet Pensioencommunicatie naar nieuw beleid Voorbereiding op toetsingsgesprek bij DNB Laatste Nieuws Van de Wet Pensioencommunicatie naar nieuw beleid Nieuw interactief en actueel eendaags programma dat u helpt bij de vertaalslag van de nieuwe Wet Pensioencommunicatie naar het communicatiebeleid van uw fonds 26 november 2015 Mijn Pensioenoverzicht een compleet beeld Stichting Pensioenregister wil dat een deelnemer in Mijn Pensioenoverzicht MPO een beter beeld kan krijgen van zijn toekomstig pensioen De Stichtin 24 november 2015 Al het nieuws Boek Beheren van pensioenvermogen Praktische handvatten bij moeilijke keuzes aan de bestuurstafel Gezamenlijke uitgave van SPO en VBA

  Original URL path: http://www.spo.nl/formulieren/inschrijfformulier-van-de-wet.7092987.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Inschrijfformulier Training Toetsingsgesprek DNB - SPO.nl
  de Training Voorbereiding Toetsingsgesprek DNB Heeft u vragen Of wilt u eerst meer informatie Neemt u dan vooral even contact met ons op via T 070 427 66 55 of e mail info spo nl organisatie naam Functie Adresgegevens E mailadres Telefoonnummer Opmerking Even geduld a u b Aanbod uitgelicht Gesprekken met de toezichthouder Trainen voor een goed gesprek Van de Wet Pensioencommunicatie naar nieuw beleid Voorbereiding op toetsingsgesprek bij DNB Laatste Nieuws Van de Wet Pensioencommunicatie naar nieuw beleid Nieuw interactief en actueel eendaags programma dat u helpt bij de vertaalslag van de nieuwe Wet Pensioencommunicatie naar het communicatiebeleid van uw fonds 26 november 2015 Mijn Pensioenoverzicht een compleet beeld Stichting Pensioenregister wil dat een deelnemer in Mijn Pensioenoverzicht MPO een beter beeld kan krijgen van zijn toekomstig pensioen De Stichtin 24 november 2015 Al het nieuws Boek Beheren van pensioenvermogen Praktische handvatten bij moeilijke keuzes aan de bestuurstafel Gezamenlijke uitgave van SPO en VBA om bestuurders te helpen bij vraagstukken op het gebied van vermogensbeheer Meer informatie bestellen SPO nl SPO Prinses Margrietplantsoen 90 24e etage 2595 BR Den Haag Tel 070 427 66 55 E mail info spo nl Goed gewaardeerd Introductiecursus Pensioenen Opleiding Collectieve Pensioenen Leergang

  Original URL path: http://www.spo.nl/formulieren/inschrijfformulier-training-toetsingsgesprek-dnb.7694048.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Voorbereiding op toetsingsgesprek bij DNB - SPO.nl
  een startend bestuurder Ervaringen van een startend bestuurder Tom Vollebergh is startend bestuurslid bij pensioenfonds PGB met als primaire portefeuille Informatietechnologie en secundair Uitbesteding Hij volgde de Governance Leergang Geschikt worden op Niveau A In zijn blogs hieronder leest u over zijn ervaringen als startend bestuurder De laatste horde Voorbereiding op het toetsingsgesprek bij DNB Vergaderen papierwerk en koffie Eerste ervaringen met het bestuurswerk bij PGB Wilt u advies of hulp bij het toetsingsgesprek Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs B el 070 427 66 55 of mail naar advies spo nl SPO routekaart Van Geschikt naar Ervaren pensioenfondsbestuur Geschikt worden Niveau A Online Instapmodule Basiskennis financiële begrippen Module Niet financiële deskundigheidsgebieden Module Financiële deskundigheidsgebieden Module Besturen verantwoording toezicht Module Financieel risicomanagement SPEN Diploma Geschiktheidsniveau A Van Geschikt naar Ervaren Niveau B Module Uitgangspunten beleid verantwoording Module Risicomanagement uitbesteding Module Financiële aspecten pensioenbeleid Module Vermogensbeheer beleggingsbeleid Module Boardroom dynamics besturen in de praktijk Module Intern toezicht in de praktijk SPEN Diploma Geschiktheidsniveau B SPO nl SPO Prinses Margrietplantsoen 90 24e etage 2595 BR Den Haag Tel 070 427 66 55 E mail info spo nl Goed gewaardeerd Introductiecursus Pensioenen Opleiding Collectieve Pensioenen Leergang Collectieve Pensioenen Onafhankelijke

  Original URL path: http://www.spo.nl/opleidingen/governance-leergang-voor-pensioenfondsen/ervaringen-van-een-startend-bestuurder.3079248.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive