archive-nl.com » NL » S » SPO.NL

Total: 498

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zeven cursisten genomineerd voor de SPO Essay prijs! - SPO.nl
  meeste indruk op de vakjury heeft gemaakt Is dat het pleidooi om de governance van beroepspensioenfondsen te versterken Het betoog om dienstverlening aan kleine slapers te beperken Of misschien juist het essay met concrete voorstellen voor aanpassing van wetgeving De winnaar krijgt een geheel verzorgd weekendje weg en wordt in het septembernummer van SPOtlight in de kijker gezet Een mening vormen en verwoorden Het essay is het sluitstuk van de LCP en de LACP Het spoort cursisten aan om zich in een onderwerp te verdiepen een eigen mening te vormen en daar in heldere taal een goede notitie over te schrijven De zeven genomineerden hebben daar zeker aan voldaan In hun essays laten zij met oog voor detail zien dat zij goed weten wat er momenteel speelt waar pensioenwetgeving vandaan komt en wat in de toekomst wellicht anders zou kunnen Menig genomineerde komt met goed onderbouwde suggesties voor verbeteringen in de pensioenwetgeving of een betere goedkopere pensioenuitvoering Dit zijn de zeven genomineerden met de titel van hun essay Ronnie Coomans pensioenspecialist bij Syntrus Achmea Waardeoverdracht pensioen niet meer doen Robert den Toom directiesecretaris bij Timeos Slapers met een klein pensioen zijn te duur Rosanne Bax medewerker Operations afdeling Rechtenbeheer PME bij MN Inconsequentie in de pensioenwetgeving bij scheiding Matthijs Don medewerker klant contact center bij APG Pensioenfondsen meer laten beleggen in Nederland het nieuwe maatschappelijk verantwoord ondernemen Osob Hawadleh medewerker Koopvaardij Verwerking bij MN Geen verplichtstelling en geen premie Toch pensioen Hoe onjuiste pensioeninformatie aan niet deelnemers kan leiden tot bindende rechten Ralf Bonnema medewerker backoffice pensioenen bij AZL Wederkerigheid onder druk Evenredig of gedifferentieerd korten Virginia Meulenberg juridisch medewerker bij Notarieel Pensioenfonds Wordt door de Wet versterking bestuur pensioenfondsen de governance van een beroepspensioenfonds voldoende versterkt Online magazine Bekijk hier online de laatste editie van het SPO Spotlight Magazine

  Original URL path: http://www.spo.nl/nieuws/zeven-cursisten-genomineerd-voor-de-spo-essay.568700.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • SPN houdt geschiktheid op hoog peil via partnership met SPO - SPO.nl
  gewerkt met de SPN Academy De SPN Academy biedt een mix van leerinstrumenten waarmee geschiktheidsbevordering binnen SSPF en SNPS plaatsvindt en wordt web based ondersteund Naast formele trainingen biedt de Academy een scala aan kennis en informatie over alles wat met SSPF SNPS en SPN te maken heeft De Academy ondersteunt het geschiktheidsbeleid via instroom en doorstroom tot uitstroom en biedt ontwikkelmogelijkheden aan kandidaat bestuursleden kandidaat leden van het nieuw op te richten Verantwoordingsorgaan en medewerkers van het bestuursbureau SPN SPO gaat de gehele jaarcyclus van deskundigheids en geschikheidsbevordering voor de genoemde doelgroepen verzorgen Vanuit een pro actieve aanpak wordt een efficiënte uitvoering met een optimaal resultaat bereikt Tegelijkertijd wordt de continuïteit van de Academy met dit partnership goed gewaarborgd SPN blijft beleidsverantwoordelijk als het gaat om de geschiktheidsbevordering bij SSPF en SNPS Shell Pensioenbureau Nederland SPN is het bestuursbureau van de Shell pensioenfondsen in Nederland Het heeft de dagelijkse leiding van de pensioenfondsen en ondersteunt en adviseert de besturen over governance actuariële zaken vermogens en risicobeheer en pensioenstrategie SPO is opgericht in 1989 op initiatief van de pensioensector en staat bestuurders en organisaties in de pensioenwereld als partner terzijde bij het op peil brengen en houden van hun deskundigheid

  Original URL path: http://www.spo.nl/nieuws/spn-houdt-geschiktheid-op-hoog-peil-via.307820.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Optimale voorbereiding op uw rol als lid van het Verantwoordingsorgaan - SPO.nl
  tot het Verantwoordingsorgaan Om u goed voor te bereiden op uw nieuwe taak biedt SPO de Introductiecursus Verantwoordingsorganen aan Een 3 daagse opleiding met een oriëntatie op de praktijk van advisering en verantwoording In de Introductiecursus komen de vereiste deskundigheidsgebieden aan bod Basisbegrippen worden toegelicht en er is uitgebreid aandacht voor het pensioen financieel en beleggingsbeleid U toetst uw kennis met praktijkgerichte casussen en oefent in uw nieuwe rol Zo maakt u een goede start als nieuw lid van het Verantwoordingsorgaan Meer informatie en inschrijven Bent u al enige tijd lid van het Verantwoordingsorgaan en wilt u uw kennis verdiepen en toetsen aan de praktijk Volgt u dan de Opleiding Verantwoordingsorganen In deze 1 daagse opleiding staat de praktijk centraal Onder leiding van een deskundige docent gaat u aan de slag met werkvormen en praktijkgerichte casussen en oefent u verder in uw rol Meer informatie en inschrijven Online magazine Bekijk hier online de laatste editie van het SPO Spotlight Magazine Lees nu online Onze Whitepapers Bekijk hier onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid Bekijk het artikel met Maaike de Boer Spoelstra MN Lees meer over de winnaar van de juryprijs SPO nl SPO Prinses Margrietplantsoen 90

  Original URL path: http://www.spo.nl/nieuws/optimale-voorbereiding-op-uw-rol-als-lid-van-het.306765.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Werken aan geschiktheid - Nieuwe versie Whitepaper - SPO.nl
  en aan de handreikingen van de Pensioenfederatie Klik hier om de nieuwste versie van de whitepaper Werken aan geschiktheid te downloaden Deze Whitepaper is geschreven door mr Paulien Siegman en geactualiseerd door mr Leo Blom Online magazine Bekijk hier online de laatste editie van het SPO Spotlight Magazine Lees nu online Onze Whitepapers Bekijk hier onze whitepapers en lees meer over onze visie op geschiktheid Bekijk het artikel met Maaike

  Original URL path: http://www.spo.nl/nieuws/werken-aan-geschiktheid-nieuwe-versie-whitepaper.64285.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuwe Governance Leergang SPO volledig afgestemd op Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur - SPO.nl
  meer ervaren bestuurders Het SPO curriculum sluit volledig aan op de Handreiking Geschikt Pensioenfondsbestuur en de daarbij behorende eindtermen Iedere bestuurder moet vanaf dag één voldoen aan de eisen op niveau A Deze eisen gelden ook voor leden van de Raad van toezicht en het Belanghebbendenorgaan Het pensioenfondsbestuur bepaalt zelf of en in welke mate niveau B binnen het bestuur noodzakelijk is Dit hangt onder meer af van de ambities het beleid en de complexiteit van het fonds Individueel maatwerk oefenen met situaties uit de eigen praktijk Kennis competenties en professioneel gedrag maken deel uit van de lesmodules van niveau A en B Voor iedere aankomende bestuurder wordt een individueel leertraject opgesteld Welke onderdelen gevolgd moeten worden hangt af van de kennis en ervaring van de bestuurder en van de situatie van het fonds Dit wordt vastgesteld op basis van een persoonlijk intakegesprek Deze aanpak sluit aan bij de onderwijswijskundige visie die SPO voorstaat cursisten krijgen precies op het juiste moment precies de juiste hoeveel informatie aangeboden Hierbij wordt een brede mix aan leermiddelen ingezet zowel klassikaal als online Bij beide niveaus wordt ruim aandacht ingeruimd om het geleerde toe te passen in de praktijk van het eigen pensioenfonds Overgangsmodule bereidt huidige cursisten voor op geschiktheidstoets Voor cursisten die momenteel bij SPO een opleiding op het tot nu toe gangbare deskundigheidsniveau 1 volgen biedt SPO een overgangsmodule aan die aansluit op de zwaardere eisen van geschiktheidsniveau A Hiermee kunnen zij zich optimaal voorbereiden op de geschiktheidstoets van DNB Deze cursisten worden hierover persoonlijk door SPO geïnformeerd Cyclisch model borgt continuïteit collectief bestuur Werken aan geschiktheid vraagt om een gestructureerde planmatige aanpak SPO adviseert op basis van een cyclisch geschiktheidsmodel Inzicht in de startsituatie van het bestuur rekening houdend met specifieke wensen en mensen vormen het vertrekpunt voor het vaststellen en

  Original URL path: http://www.spo.nl/nieuws/nieuwe-governance-leergang-spo-volledig-afgestemd.57189.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Governance Leergang afgestemd op Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur - SPO.nl
  hun rol te geven De Leergang Governance is verankerd in een breder pakket van diensten waarmee SPO pensioenfondsen helpt geschikt te worden én te blijven Nieuwe aanbod vanaf voorjaar 2014 Vanaf mei verzorgt SPO lesmodules op niveau A het geschiktheidsniveau voor beginnende bestuurders leden van de Raad van Toezicht en het Belanghebbendenorgaan Vanaf september biedt SPO modules op niveau B voor bestuurders die de stap van geschikt naar ervaren willen maken Het bestuur bepaalt zelf of en in welke mate niveau B binnen het bestuur noodzakelijk is Dit hangt onder meer af van de ambities het beleid de omvang en de complexiteit van het fonds Situationele geschiktheid vraagt om individueel opleidingstraject DNB houdt bij toetsing onder meer rekening met de voorgenomen functie het bestuurs collectief de omvang en het risicoprofiel van het fonds Dit maakt geschiktheid situationeel gebonden en vraagt om een individueel leertraject Samen met de aankomende bestuurder of beleidsbepaler wordt daarom het meest effectieve leerpad samengesteld zodat deze snel op het gewenste niveau functioneert Welke onderdelen gevolgd worden hangt af van de kennis en ervaring van de persoon en van de situatie van het fonds Dit wordt vastgesteld op basis van een persoonlijk intakegesprek Cyclisch model borgt continuïteit collectief bestuur Werken aan geschiktheid vraagt om een gestructureerde planmatige aanpak SPO adviseert op basis van een cyclisch geschiktheidsmodel Inzicht in de startsituatie van het bestuur rekening houdend met specifieke wensen en mensen vormen het vertrekpunt voor het vaststellen en oplossen van lacunes in geschiktheid De dienstverlening van SPO is georganiseerd rondom de stappen in deze cyclus Doel hiervan is het borgen van continuïteit en het ontzorgen van besturen wat betreft beleid en invulling van geschiktheid Meer informatie over de vernieuwde Leergang Governance Besturen 2 0 en het cyclisch geschiktheidsmodel Neemt u voor vragen of advies contact op met onze

  Original URL path: http://www.spo.nl/nieuws/governance-leergang-afgestemd-op-handreiking.15120.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Publicaties - SPO.nl
  september 2015 Nieuwe leerlijn voor Verantwoordingsorganen Een nieuw leertraject specifiek voor leden van het verantwoordingsorgaan 26 augustus 2015 De Hoofdlijnennota over de toekomst van ons pensioenstelsel Een heel belangrijke stelselherziening en van invloed op iedereen werkzaam in de collectieve pensioensector SPO ondersteunt bestuurders sociale partners en uitvoerders van pensioenregelingen in 7 juli 2015 Kennisreflector vernieuwd én op Niveau A De meting is verder uitgebreid en geactualiseerd voor een gedegen toetsing van alle deskundigheidsgebieden op Niveau A 2 juli 2015 Winnaars SPO Essayprijs bekend Maaike de Boer Spoelstra wint de juryprijs en Nese Yuksel de publieksprijs Een heuglijke dag voor pensioenuitvoerder MN Maar liefst twee van haar werknemers vielen vandaag in de prijzen Maaike de 15 juni 2015 Wet Pensioencommunicatie Er zijn veel initiatieven om deelnemers te informeren over de pensioenregeling en de hoogte van het te verwachten pensioen Helaas blijken de bestaande informatieverplichtingen in de praktijk nog 20 mei 2015 Genomineerden SPO Essayprijs zijn bekend Nieuw dit jaar is een publieksprijs naast de bekende juryprijs 29 april 2015 Winnaars kennistest Nettopensioen bekend De afgelopen maand heeft u op onze website uw kennis kunnen testen van nettopensioen Deelnemers aan deze kennistest ontvingen de SPO kennisupdate Nettopensioen in de tweede 18 februari

  Original URL path: http://www.spo.nl/publicaties.24.lynkx?pageStart18-1=1 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • DNB Toezichtacademie en SPO: samen op zoek naar geschiktheid - SPO.nl
  breng ik in binnen een bestuur en hoe verhoudt zich dat tot het collectief Dit bewustwordingsproces is nu gaande binnen de bestuurswereld Bestuurders komen deze zaken ook tegen in onze programma s Sleijpen Professioneel gedrag is moeilijk aan te leren Je kunt het pas meten als iemand actief is Dat maakt het lastig Sommige pensioenfondsbestuurders hebben geen bestuurlijke ervaring Als het dan tegenvalt moet je jezelf de vraag stellen is dit wel echt mijn ding Daar moeten mensen zelf achter komen Hetzelfde geldt overigens ook voor toezichthouders De Wijs Er is nog geen model voor professioneel gedrag Na de zomer komt SPO met een model om professioneel gedrag handen en voeten te geven Les 3 Ambitie leidt naar geschiktheid De eerste stap om geschiktheid vorm te geven is het formuleren van de ambitie Wil je het beste pensioenfonds zijn Een volger of een leider De ambitie is sturend voor de bemensing van een bestuur en de investering in ontwikkeling De Wijs De lat ligt hoog Als een fonds niet aan de eisen kan voldoen de posities niet kan invullen kan dat een reden zijn om te stoppen Daarentegen als fondsen ervoor kiezen om geschiktheid echt in te vullen zie je de professionaliteit toenemen Schrijver Hoeveel tijd kun je investeren om je ambitie te realiseren De waan van de dag is soms een struikelblok ook bij ons Als er problemen zijn bij fondsen gaan die voor Dat is wel eens jammer want vandaag investeren in je ontwikkeling is investeren in het toezicht van morgen Les 4 Reflectie is een krachtig middel Blijven leren is belangrijk voor bestuurders en toezichthouders Eenmalig een opleiding volgen volstaat niet Sleijpen Bij DNB streven wij erg naar zelfreflectie Voortdurend evalueren Dat is een enorm krachtig middel Wat ging er goed wat wil ik vasthouden wat kan

  Original URL path: http://www.spo.nl/nieuws/dnb-toezichtacademie-en-spo-samen-op-zoek-naar.6249.lynkx (2015-12-02)
  Open archived version from archive •