archive-nl.com » NL » S » SPOA.NL

Total: 148

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Cookies - SPOA
  maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten voor doeleinden van gerichte communicatie waaronder het verstrekken van service informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden Hoe kunt u cookies weigeren U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren U kunt daarvoor uw webbrowser bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn Financiële situatie Onze dekkingsgraad eind oktober 2015 101 5 Onze financiële situatie Agenda Deelnemersbijeenkomst op 23 november Actielinks Aanmelden digitale nieuwsbrief Aanmelden klankbordgroep Heeft u vragen over uw pensioen Ik help u graag Vul het ondestaande formulier in dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk Verzenden Partners AZL verzorgt de uitvoering van de pensioenregeling voor SPOA Sprenkels Verschurenondersteunt het bestuur als adviserend actuaris Vermogensbeheerder Beheert in totaal USD 4 770 miljard voor haar cliënten Hiermee is BlackRock de vermogensbeheerder waaraan beleggers wereldwijd het meeste geld toevertrouwen BlackRock is een van de vermogensbeheerders die het beleggingsbeleid uitvoert voor SPOA Externe accountant

  Original URL path: https://www.spoa.nl/cookies/#pensioen-vragen (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Nieuwe deelnemer bij SPOA - SPOA
  de hoogte van de pensioenpremie bepaald Pensioen 1 2 3 Na aanmelding ontvangt u laag 1 van het Pensioen 1 2 3 Hierin staat alle belangrijke informatie over de pensioenregeling samengevat Uitgebreide informatie leest u terug in laag 2 en 3 van dit document Controleert u bij ontvangst even uw persoonlijke gegevens Het Pensioen 1 2 3 is ook terug te vinden op deze website Naar Pensioen 1 2 3 Waardeoverdracht Hebt u eerder bij een ander fonds pensioen opgebouwd U kunt de waarde van dit pensioen meenemen naar SPOA Wilt u weten wat dit voor uw pensioen betekent Met behulp van het formulier 3 Pensioen meenemen vraagt u offerte aan Daarna bent u vrij om te beslissen of u uw pensioen naar ons fonds wilt meenemen Aanmelden digitale nieuwsbrief Digitaal kunnen wij u beter en goedkoper op de hoogte houden van de ontwikkelingen die uw pensioen aangaan Als u uw e mailadres aan ons doorgeeft ontvangt u voortaan onze digitale nieuwsbrief Emailadres doorgeven SPOA heeft een nieuwe pensioenregeling Per 1 januari heeft SPOA een nieuwe pensioenregeling De leden van BPOA De beroepspensioenvereniging van Openbare Apothekers hebben hier in oktober 2014 mee ingestemd Op dit moment is de nieuwe startbrief Pensioen 1 2 3 met informatie over de nieuwe regeling in ontwikkeling Na uw aanmelding krijgt u dit formulier zo spoedig mogelijk thuisgestuurd Hebt u al ergens anders pensioen opgebouwd Dan kunt u dat meenemen naar Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers Dat heet waardeoverdracht Kiest u hiervoor dan draagt uw vorige pensioenfonds de waarde van uw pensioen over naar Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers Wij voegen dat toe aan het pensioen dat u vanaf nu bij ons gaat opbouwen Wij kunnen dat wel pas doen als de financiële situatie van de fondsen dat toelaat De dekkingsgraad van allebei dient dan hoger te

  Original URL path: https://www.spoa.nl/ik-bouw-pensioen-op/nieuwe-deelnemer-bij-spoa/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • De pensioenregeling - SPOA
  wordt beoogd is deze pensioenregeling gebaseerd op een vooraf vastgestelde premie Dit betekent dat als achteraf blijkt dat de premie niet toereikend is en de rendementen tegenvallen dit leidt tot minder pensioenopbouw Daarnaast kan een verslechterde financiële positie van het pensioenfonds leiden tot minder of zelfs geen voorwaardelijke toeslagverlening Pensioenleeftijd De pensioeningangsleeftijd is 67 jaar Op verzoek kan de pensioeningangsleeftijd worden aangepast De pensioeningangsleeftijd kan niet eerder liggen dan de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u 55 jaar oud wordt U dient een verzoek voor aanpassing van de pensioeningangsleeftijd tenminste zes maanden voorafgaand aan de beoogde pensioendatum in Dat geeft het bestuur de gelegenheid om uit te rekenen hoe hoog uw pensioenuitkering wordt om gelijkwaardig te zijn aan het pensioen voor de wijziging Welke onzekerheden zijn er Het pensioen dat u straks ontvangt kan hoger of lager zijn dan wij nu voorzien Er zijn meerdere onzekerheden en risico s De overheid kan de fiscale regels veranderen Er kan worden besloten tot veranderingen in de pensioenregeling De ontwikkeling van de financiële markten kan de waarde van onze beleggingen beïnvloeden De pensioenopbouw kan in enig jaar lager vastgesteld worden indien de premie niet toereikend is om de pensioenopbouw te financieren Als gevolg van een verdere toename van de levensverwachting door daling van de rente of door tegenvallende beleggingsresultaten kan het gebeuren dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds dusdanig laag is dat de pensioenaanspraken van de deelnemers moeten worden verlaagd Nieuwe deelnemer bij SPOA Ik bouw pensioen op De pensioenregeling Premie betalen Uw pensioen Pensioenplanning Gebeurtenissen tijdens de pensioenopbouw Toeslagen en kosten Gewezen deelnemer Bijna met pensioen Partners AZL verzorgt de uitvoering van de pensioenregeling voor SPOA Sprenkels Verschurenondersteunt het bestuur als adviserend actuaris Vermogensbeheerder Beheert in totaal USD 4 770 miljard voor haar cliënten Hiermee is BlackRock

  Original URL path: https://www.spoa.nl/ik-bouw-pensioen-op/de-pensioenregeling/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Premie betalen - SPOA
  full time basis een bedrag van circa 14 200 aan premie Bij een parttime dienstverband geldt het maximum inkomen van 75 000 naar rato Doorgeven salarisgegevens U geeft uw salarisgegevens en eventueel uw parttime graad aantal uren dat u werkt door op de werkgeversportaal van AZL Met deze gegevens wordt de hoogte van uw pensioenpremie bepaald Naar werkgeversportaal Premie betalen U betaalt de premie in vier termijnen De eerste twee termijnen zijn nog gebaseerd op de premie van vorig jaar Omdat de goedkeuring van ons nieuwe reglement door het ministerie van financien pas in mei 2015 ontvangen is was het niet mogelijk de premie voor 2015 tijdig vast te stellen De laatste twee termijnen zullen zodanig worden berekend dat tesamen met de eerste twee kwartaal nota s het juiste jaarbedrag wordt vastgesteld Betaal ik dezelfde premie als mijn collega Alle deelnemers in de SPOA regeling betalen een doorsneepremie Het percentage premie is voor iedereen gelijk en de pensioenpremie is onafhankelijk van uw leeftijd Wel is uw inkomen van invloed op de premie die u betaalt Hoe hoger uw inkomen hoe meer premie u betaalt en hoe meer pensioen u opbouwt Het eindresultaat is een pensioen gebaseerd op het gemiddelde inkomen tijdens uw deelname aan de SPOA regeling Premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid Wie als deelnemer van SPOA arbeidsongeschikt wordt bouwt nog steeds pensioen op maar hoeft daarvoor geen premie te betalen De premievrijstelling is gekoppeld aan het percentage waarvoor een deelnemer arbeidsongeschikt wordt verklaard Wie gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en daarnaast werkt betaalt pensioenpremie over het salaris dat wordt verdiend met werken Er gelden wel voorwaarden om voor deze premievrijstelling van SPOA in aanmerking te komen Voorwaarden voor apothekers in loondienst u meldt zelf direct uw arbeidsongeschiktheid bij ons u overlegt een rapport van een erkende keuringsinstantie u hebt recht op een WIA

  Original URL path: https://www.spoa.nl/ik-bouw-pensioen-op/premie-betalen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Uw pensioen - SPOA
  van het inkomen waarover pensioen wordt opgebouwd De premie in 2015 bedraagt in dit voorbeeld derhalve 11 324 22 7 49 886 Hoe wordt de parttimegraad vastgesteld Voor loondienstapothekers worden de contractuele arbeidsuren gedeeld door het aantal arbeidsuren voor een fulltime functie Voor een fulltimefunctie gaan wij uit van een werkweek van 38 uur Ingeval van een zelfstandige apotheker wordt de parttimegraad vastgesteld door het aantal gewerkte uren te delen door 1 750 uur met een maximum van 100 Nabestaandenpensioen Overlijdt de deelnemer dan kent SPOA een nabestaandenpensioen toe aan de partner en kinderen De pensioenregeling bood tussen het jaar 2000 en 2015 alleen een nabestaandenpensioen in de situatie dat u overleed in de periode dat u bij SPOA pensioen opbouwde Vertrok u uit de pensioenregeling dan was er geen nabestaandenpensioen opgebouwd Vanaf 1 januari 2015 bouwt u per jaar partnerpensioen op over de pensioengrondslag Dat heeft het voordeel dat SPOA ook pensioen uitbetaalt aan de achtergebleven partner als u overlijdt nadat de pensioenopbouw bij SPOA is gestopt Als de deelnemer overlijdt terwijl hij pensioen opbouwt bij SPOA tellen ook de jaren tot 67 jaar mee bij de bepaling van de pensioenhoogte Daarnaast is er nog een vangnet dat voorkomt dat uw partner in de huidige regeling minder pensioen krijgt dan in de regeling die tot 1 januari gold Voorwaarde is dan wel dat u vóór 1 januari 2015 deelnam aan de pensioenregeling van SPOA Lees meer bij Nabestaande onder Ik ontvang pensioen Partnerpensioen Het partnerpensioen gaat in op de eerste van de maand volgend op het overlijden van de deelnemer en wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen tot en met de maand waarin de partner overlijdt De hoogte van de partnerpensioenuitkering die u opbouwt vindt u terug op uw uniform pensioenoverzicht of op www mijnpensioenoverzicht nl Mocht de premie in

  Original URL path: https://www.spoa.nl/ik-bouw-pensioen-op/uw-pensioen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pensioenplanning - SPOA
  redelijke inschatting maken van de ontwikkeling van de hoogte van uw pensioen bij SPOA Bijvoorbeeld als we ervan uitgaan dat uw inkomenssituatie ongeveer hetzelfde blijft en dat de crisis voorbij zal gaan en de economie op de langere termijn gemiddeld genomen gematigd blijft groeien Welk pensioen u ongeveer kunt verwachten van SPOA leest u op uw UPO Samen met andere inkomstenbronnen vormt dit straks uw pensioeninkomen De exacte hoogte van uw pensioen weet u echter pas als u met pensioen gaat Naast uw verwachte inkomen is het van belang om uw verwachte uitgaven in te schatten De uitgaven zijn voor iedereen anders U kunt zelf het beste inschatten hoeveel u straks nodig denkt te hebben Met deze beide gegevens kunt u vaststellen of u straks een tekort of een overschot heeft Indien nodig kunt u dan maatregelen treffen aan de kostenkant of aan de inkomstenkant Welke onzekerheden zijn er Het pensioen dat u straks ontvangt kan hoger of lager zijn dan wij nu voorzien Er zijn meerdere onzekerheden en risico s De overheid kan de fiscale regels veranderen Er kan worden besloten tot veranderingen in de pensioenregeling De ontwikkeling van de financiële markten kan de waarde van onze beleggingen beïnvloeden De pensioenopbouw kan in enig jaar lager vastgesteld worden indien de premie niet toereikend is om de pensioenopbouw te financieren Als gevolg van een verdere toename van de levensverwachting door daling van de rente of door tegenvallende beleggingsresultaten kan het gebeuren dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds dusdanig laag is dat de pensioenaanspraken van de deelnemers moeten worden verlaagd Ondersteuning Een goed overzicht van al uw pensioenaanspraken is te vinden op mijnpensioenoverzicht nl Ook de verwachte hoogte van uw AOW uitkering is in dit overzicht opgenomen Wilt u de hoogte van uw pensioen berekenen dan kunt u ook terecht op

  Original URL path: https://www.spoa.nl/ik-bouw-pensioen-op/pensioenplanning/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Gebeurtenissen tijdens de pensioenopbouw - SPOA
  000 op jaarbasis parttime inkomen en u werkt 80 Het inkomen op fulltime basis bedraagt dan 100 000 80 000 80 100 Het fulltime pensioengevend inkomen is echter gemaximeerd op 75 000 dit betekent dat uw gemaximeerde pensioengevend inkomen op parttimebasis 60 000 75 000 80 bedraagt De franchise deel van het inkomen waar geen pensioenopbouw over wordt opgebouwd is ook op fulltime basis De franchise bedraagt 12 642 op fulltime basis in 2015 Het inkomen waar pensioen over wordt opgebouwd bedraagt in dit voorbeeld derhalve 49 886 75 000 12 642 80 De pensioenpremie bedraagt 22 7 van het inkomen waarover pensioen wordt opgebouwd De premie in 2015 bedraagt in dit voorbeeld derhalve 11 324 22 7 49 886 Hoe wordt de parttime graad vastgesteld Voor loondienstapothekers worden de contractuele arbeidsuren gedeeld door het aantal arbeidsuren voor een fulltime functie Ingeval van een zelfstandige apotheker wordt de parttimegraad vastgesteld door het aantal gewerkte uren te delen door 1 750 uur met een maximum van 100 Uw parttime graad wordt door SPOA berekend op basis van het aantal werkuren dat u aan SPOA doorgeeft via de werkgeversportal Uit dienst stoppen als Openbare apotheker zie ook artikel 10 11 Pensioenreglement U kunt dit via het formulier Melden dat u stopt aan ons doorgeven Als u stopt als openbare apotheker dan stopt de premiebetaling en uw pensioenopbouw bij SPOA Hebt u een nieuwe baan en bent u geen openbaar apotheker meer U kunt er voor kiezen uw pensioenaanspraken bij ons fonds mee te nemen naar uw nieuwe pensioenfonds U vraagt dit aan bij uw nieuwe fonds Hebt u een partner Dan wijzen wij u erop dat er voor uw partner tot 1 januari 2015 géén partnerpensioen is opgebouwd tenzij u pensioen hebt opgebouwd vóór het jaar 2000 of bij een vorige uitdiensttreding pensioen hebt geruild Gebeurtenissen in privé Samenwonen zie ook artikel 6 Pensioenreglement U gaat samenwonen en u wilt dat uw partner van ons een pensioenuitkering ontvangt als u komt te overlijden Omdat u samenwoont en niet gehuwd bent is het nodig dat u ons de gegevens van u en uw partner doorgeeft U kunt dit via het formulier Uw partner aanmelden aan ons doorgeven Trouwen zie ook artikel 6 Pensioenreglement Als u gaat trouwen bouwt u vanaf uw trouwdatum bouwt u automatisch een partnerpensioen op U hoeft hiervoor geen formulier in te vullen SPOA ontvangt over uw huwelijk informatie via de Gemeentelijke Basis Administratie GBA Op de pensioendatum kunt u ervoor kiezen om het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen Meer informatie over het partnerpensioen leest u hier Kinderen krijgen zie ook artikel 6 Pensioenreglement U krijgt kinderen Vanaf dat moment Voor eventuele kinderen bouwt u vanaf de geboorte automatisch een wezenpensioen op U hoeft hiervoor geen formulier in te vullen Op de pensioendatum kunt u ervoor kiezen om het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen Meer informatie over het wezenpensioen leest u hier Scheiden of beëindiging partnerschap zie ook artikel 8 Pensioenreglement U gaat scheiden of leeft

  Original URL path: https://www.spoa.nl/ik-bouw-pensioen-op/gebeurtenissen-tijdens-de-pensioenopbouw/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Toeslagen en kosten - SPOA
  die door u wordt ingelegd wordt niet alleen gebruikt voor het aankopen van pensioenaanspraken maar ook voor andere verzekeringen en kosten Denk daarbij aan premie voor de verzekering van een partner en wezenpensioen premie voor de verzekering van het voortzetten van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid premie voor het financieren van de vaste stijging van de pensioenaanspraken premie om het vereiste eigen vermogen van het pensioenfonds in stand te houden kosten voor de pensioenuitvoering administratie kosten voor het vermogensbeheer Kosten uitvoering Bij de uitvoering van een pensioenregeling komen allerlei kosten kijken Kosten voor administratie accountant communicatie vergaderingen notaris enzovoorts De kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling bedragen ongeveer 1 3 miljoen euro per jaar Dat staat gelijk aan ongeveer 0 11 van het belegd vermogen Als we kijken naar de kosten van pensioenfondsen met een vergelijkbaar aantal deelnemers dan liggen de kosten bij SPOA daarmee onder het gemiddelde Kosten vermogensbeheer In de pensioenwereld gaat traditioneel veel aandacht uit naar de kosten voor het vermogensbeheer Het vermogensbeheer is de grootste kostenpost en vermogensbeheerders hebben de naam hoge kosten in rekening te brengen Met 0 26 van het belegde vermogen zijn de kosten voor vermogensbeheer bij SPOA echter gemiddeld tot laag Verdere kostenbeheersing Een uitgebreide analyse van alle kosten inclusief spreadsheet met totaaloverzicht is te vinden in de notitie SPOA Analyse financiële positie oktober 2012 De kostenanalyse werd gemaakt naar aanleiding van vragen van deelnemers In het jaarverslag is een hoofdstuk met de uitvoerings en vermogensbeheer kosten opgenomen inclusief een meerjarenoverzicht Nieuwe deelnemer bij SPOA Ik bouw pensioen op De pensioenregeling Premie betalen Uw pensioen Pensioenplanning Gebeurtenissen tijdens de pensioenopbouw Toeslagen en kosten Gewezen deelnemer Bijna met pensioen Partners AZL verzorgt de uitvoering van de pensioenregeling voor SPOA Sprenkels Verschurenondersteunt het bestuur als adviserend actuaris Vermogensbeheerder Beheert in totaal USD 4 770 miljard

  Original URL path: https://www.spoa.nl/ik-bouw-pensioen-op/toeslagen-en-kosten/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive