archive-nl.com » NL » S » SPOA.NL

Total: 148

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gewezen deelnemer - SPOA
  altijd beslissen eerder met pensioen te gaan Vaste jaarlijkse toeslag wordt lager uw pensioenaanspraak wordt hoger In de oude regeling werden uw pensioenaanspraken elk jaar met 3 verhoogd totdat u met pensioen gaat Deze verhoging wordt ook wel toeslag of indexatie genoemd In de nieuwe regeling is de jaarlijkse verhoging van het ouderdomspensioen beperkt tot 1 5 Omdat u in het verleden pensioenpremie hebt betaald voor een jaarlijkse verhoging van 3 verhogen wij in plaats van de toeslag uw aanspraken eenmalig Per saldo blijft de waarde van uw pensioenaanspraken gelijk Een nieuw pensioenoverzicht in 2015 In het uniform pensioenoverzicht dat u in 2015 ontvangt ziet u de bedragen van uw ouderdomspensioen onder de nieuwe regeling Mogelijk geen pensioen voor uw partner Hebt u een partner Dan wijzen wij u er op dat uw partner van ons fonds geen pensioen ontvangt als u komt te overlijden Tenzij u vóór het jaar 2000 of na het jaar 2014 pensioen hebt opgebouwd of bij uitdiensttreding pensioen hebt geruild Dit ziet u op het laatst ontvangen pensioenoverzicht De reden is dat de pensioenregeling die tot 1 januari 2015 bij SPOA van kracht was niet voorzag in een partnerpensioen nadat de opbouw van pensioen bij ons fonds is gestopt Wij adviseren u na te gaan of u op een andere wijze financiële zekerheid wilt bieden aan uw partner Welke onzekerheden zijn er Het pensioen dat u straks ontvangt kan hoger of lager zijn dan wij nu voorzien Er zijn meerdere onzekerheden en risico s De overheid kan de fiscale regels veranderen Er kan worden besloten tot veranderingen in de pensioenregeling De ontwikkeling van de financiële markten kan de waarde van onze beleggingen beïnvloeden Als gevolg van een verdere toename van de levensverwachting door daling van de rente of door tegenvallende beleggingsresultaten kan het gebeuren dat

  Original URL path: https://www.spoa.nl/ik-bouw-pensioen-op/gewezen-deelnemer/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Bijna met pensioen - SPOA
  voor kiezen om eerder met pensioen te gaan U laat uw ouderdomspensioen dan eerder ingaan Het pensioen na uw 67 jarige leeftijd wordt hierdoor lager U kunt vanaf uw 55ste jaar met pensioen U kunt bijvoorbeeld een deel van het opgebouwde partnerpensioen inruilen voor een hoger ouderdomspensioen om zo eerder met pensioen te gaan U dient uw aanvraag tenminste zes maanden voorafgaand aan de beoogde pensioendatum in te dienen Gedeeltelijk eerder met pensioen deeltijdpensioen U kunt ervoor kiezen om totdat u uw 67 jarige leeftijd bereikt voor een deel met pensioen te gaan en voor het andere deel door te werken Het pensioen na uw 67 jarige leeftijd wordt hierdoor lager U kunt vanaf uw 55ste jaar met deeltijdpensioen Vanaf uw 67 jarige leeftijd gaat uw pensioen helemaal in Eerst hoger dan lager pensioen De pensioenregeling van SPOA biedt de mogelijkheid om in de pensioenhoogte te variëren U hebt de mogelijkheid om de eerste vijf of 10 jaar na uw pensionering de pensioenuitkering tot maximaal 25 te verhogen Daarna ontvangt u dan een lagere uitkering De hogere uitkering eindigt uiterlijk op uw 66ste 67ste of 75ste jaar Deze mogelijkheid om te kiezen voor een tijdelijk hoger pensioen geldt ook voor het partnerpensioen Uitruil partnerpensioen U hebt de mogelijkheid om het opgebouwde partnerpensioen op de pensioendatum om te ruilen voor extra ouderdomspensioen Dit is aantrekkelijk als u zelf geen partner heeft of als uw partner zelf ook een pensioen heeft opgebouwd Nieuwe deelnemer bij SPOA Ik bouw pensioen op De pensioenregeling Premie betalen Uw pensioen Pensioenplanning Gebeurtenissen tijdens de pensioenopbouw Toeslagen en kosten Gewezen deelnemer Bijna met pensioen Partners AZL verzorgt de uitvoering van de pensioenregeling voor SPOA Sprenkels Verschurenondersteunt het bestuur als adviserend actuaris Vermogensbeheerder Beheert in totaal USD 4 770 miljard voor haar cliënten Hiermee is BlackRock de vermogensbeheerder

  Original URL path: https://www.spoa.nl/ik-bouw-pensioen-op/bijna-met-pensioen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Uw pensioen - SPOA
  wet werkt nadelig uit voor mensen met een pensioen De overheid wil daar iets aan doen en heeft daarom een tijdelijke heffingskorting in het leven geroepen In 2015 bedraagt de tijdelijke heffingskorting 0 33 van het pensioen met een maximum van 61 per jaar Per 1 januari 2016 vervalt de tijdelijke heffingskorting Wie hebben recht op de tijdelijke heffingskorting De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tijdelijke heffingskorting zijn u bent jonger dan de AOW leeftijd het pensioen dat u ontvangt is afkomstig uit een collectieve pensioenregeling u bent verplicht verzekerd op grond van de Nederlandse Zorgverzekeringswet Zvw Wanneer krijgt uw ex partner pensioen uitgekeerd Zodra uw ouderdomspensioen ingaat heeft uw mogelijke ex partner op grond van de wet recht op uitbetaling van de helft van uw ouderdomspensioen dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd Dit heet verevening SPOA keert dit bedrag rechtstreeks uit aan uw ex partner als u of uw partner hiervoor binnen twee jaar een verzoek hebt ingediend bij SPOA Als uw ex partner overlijdt maakt SPOA het volledige ouderdomspensioen weer aan u over Alleen als bij de echtscheiding in een overeenkomst of echtscheidingsconvenant verevening is uitgesloten is dit niet het geval Verevening Het verevende ouderdomspensioen ten behoeve van de ex partner gaat in op het moment dat de deelnemer de pensioenrichtleeftijd bereikt en eindigt bij overlijden van de deelnemer De uitkering van het ouderdomspensioen is dus afhankelijk van het leven van de deelnemer Tevens heeft de ex partner bij overlijden van de deelnemer recht op bijzonder partnerpensioen Conversie Indien afgesproken is om op de ouderdomspensioenaanspraak conversie toe te passen dan is de aanspraak op bijzonder partnerpensioen en ouderdomspensioen tezamen geconverteerd naar een ouderdomspensioenaanspraak voor de ex partner Het ouderdomspensioen gaat dan in op het moment dat de ex partner de pensioenrichtleeftijd bereikt

  Original URL path: https://www.spoa.nl/ik-ontvang-pensioen/uw-pensioen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Toeslagbeleid - SPOA
  indexatie van toepassing De ambitie van SPOA is om met de indexatie de prijsindex te volgen De voorwaardelijke indexatie bedraagt maximaal 1 5 De voorwaardelijke indexatie is afhankelijk van het overrendement en de financiële positie van SPOA De voorwaardelijke indexatie wordt vastgesteld door het bestuur van SPOA Het is op voorhand niet zeker of en in hoeverre in de toekomst een voorwaardelijke indexatie kan worden toegekend Er zijn geen middelen gereserveerd voor toekomstige voorwaardelijke indexaties Ik ontvang pensioen Uw pensioen toeslagbeleid Uw pensioenuitkering U bent nabestaande Partners AZL verzorgt de uitvoering van de pensioenregeling voor SPOA Sprenkels Verschurenondersteunt het bestuur als adviserend actuaris Vermogensbeheerder Beheert in totaal USD 4 770 miljard voor haar cliënten Hiermee is BlackRock de vermogensbeheerder waaraan beleggers wereldwijd het meeste geld toevertrouwen BlackRock is een van de vermogensbeheerders die het beleggingsbeleid uitvoert voor SPOA Externe accountant EY verzorgt de controle van de jaarrekening Vermogensbeheerder Beheert in totaal USD 1 520 miljard voor haar cliënten Pimco heeft 2 412 medewerkers waaronder 763 beleggingsexperts Pimco is een van de vermogensbeheerders die het beleggingsbeleid uitvoert voor SPOA Pensioenadviseur In Nederland heeft Aon 10 vestigingen met 1 900 medewerkers Wereldwijd heeft Aon ruim 61 000 medewerkers Aon begeleidt het bestuur

  Original URL path: https://www.spoa.nl/ik-ontvang-pensioen/toeslagbeleid/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Uw pensioenuitkering - SPOA
  Number nodig en de Swift code BIC van de bank Kijk hiervoor op uw afschrift of vraag deze op bij uw bank U woont buiten de EU Bij iedere pensioenbetaling moet SPOA helaas kosten inhouden De binnenlandse kosten lopen uiteen van 5 45 tot 10 45 Dat is nog exclusief de kosten die in het buitenland worden gemaakt Dat verschilt per bank en per land U kunt ook een rekening openen in Nederland U ontvangt uw pensioen dan maandelijks zonder kosten Zo beschikt u sneller en goedkoper over uw geld Loonheffing Als u in het buitenland woont beschouwt de Nederlandse Belastingdienst u als niet ingezetene In dat geval betaalt u alleen nog maar loonbelasting Het College voor Zorgverzekeringen CVZ kan SPOA vragen om premie Zorgverzekering in te houden De premie bestaat dan uit de inkomensafhankelijke premie Zorgverzekering de vervangende AWBZ premie en soms ook de nominale premie Voor meer informatie kunt u terecht op www zorginstituutnederland nl U bent belastingplichtig in het land waar u woont Het is mogelijk dat uw pensioen dubbel wordt belast U kunt in veel gevallen bij de Nederlandse Belastingdienst volledige of gedeeltelijke vrijstelling krijgen voor de loonbelasting Dat hangt af van de afspraken die de Belastingdienst heeft gemaakt met het land waar u woont U kunt deze vrijstelling aanvragen bij Belastingdienst Buitenland Postbus 2865 6401 DJ Heerlen Telefoon 31 55 538 53 85 Vermeld hierbij het loonheffingsnummer van SPOA 004950720L01 Zorgverzekering In het buitenland gelden de AOW en Anw niet Wij houden hiervoor geen premies in op uw pensioen Het is mogelijk om deze verzekeringen zelf vrijwillig voort te zetten bij de Sociale Verzekeringsbank www svb nl Ik ontvang pensioen Uw pensioen toeslagbeleid Uw pensioenuitkering U bent nabestaande Partners AZL verzorgt de uitvoering van de pensioenregeling voor SPOA Sprenkels Verschurenondersteunt het bestuur als adviserend actuaris

  Original URL path: https://www.spoa.nl/ik-ontvang-pensioen/uw-pensioenuitkering/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • U bent nabestaande - SPOA
  gold Voorwaarde is dat u vóór 1 januari 2015 deelnam aan de pensioenregeling van SPOA Partnerpensioen Het partnerpensioen gaat in op de eerste van de maand volgend op het overlijden van de deelnemer en wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen tot en met de maand waarin de partner overlijdt De hoogte van de uitkering die u op deze manier opbouwt vindt u terug op uw uniform pensioenoverzicht of op www mijnpensioenoverzicht nl Mocht de premie in een bepaald jaar onvoldoende zijn om de beoogde pensioenopbouw te realiseren dan heeft het bestuur de mogelijkheid om de pensioenopbouw te verlagen Broers of zussen van de deelnemer zijn uitgesloten van deelname aan het partnerpensioen Indien de partner 10 jaar of meer jonger is dan de deelnemer vindt een reductie op het partnerpensioen plaats Wezenpensioen Het wezenpensioen gaat in op de eerste van de maand volgend op het overlijden van de deelnemer en wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen tot en met de maand waarop het kind 21 jaar oud wordt of bij eerder overlijden Het wezenpensioen bedraagt 20 van het berekende partnerpensioen Komt ook de partner van de deelnemer te overlijden dan wordt het wezenpensioen verdubbeld Hoe meld ik een overlijden Woonde de overledene in Nederland Als iemand overlijdt en in Nederland woont hoeven de nabestaanden dit niet door te geven aan het pensioenfonds Wij krijgen het bericht van overlijden automatisch door van de gemeente Woonde de overledene in het buitenland De nabestaanden moeten het overlijden bij ons melden Dit kan alleen door een kopie van de overlijdensakte te sturen aan AZL t a v Pensioenfonds Openbare Apothekers Postbus 4471 6401 CZ HEERLEN Ik ontvang pensioen Uw pensioen toeslagbeleid Uw pensioenuitkering U bent nabestaande Partners AZL verzorgt de uitvoering van de pensioenregeling voor SPOA Sprenkels Verschurenondersteunt het bestuur als adviserend actuaris Vermogensbeheerder Beheert in totaal

  Original URL path: https://www.spoa.nl/ik-ontvang-pensioen/u-bent-nabestaande/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Beleggingsbeleid - SPOA
  de beleggingsrichtlijnen voor de vermogensbeheerders De beleggingsrichtlijnen verschillen per vermogensbeheerder De richtlijnen omvatten De specificatie van het mandaat De specificatie van de benchmark De specificatie van de ruimte voor actief beleid De vermogensbeheerders dienen zich aan deze richtlijnen te houden Binnen de beleggingsrichtlijnen hebben vermogensbeheerders enige vrijheid om de beleggingsproducten te kopen en verkopen In de richtlijnen worden afspraken gemaakt in hoeverre dit is toegestaan Bij het vaststellen van de beleggingsrichtlijnen wordt rekening gehouden met spreiding van de beleggingen over regio s en sectoren Ook worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het gebruik van derivaten zoals het afdekken van het valutarisico De beleggingscommissie van SPOA monitort de prestaties van de vermogensbeheerders en adviseert het bestuur van SPOA over het strategische en tactische beleggingsbeleid van het pensioenfonds Hoe vindt er controle plaats op de uitvoering van het beleggingsbeleid De beleggingscommissie van SPOA houdt toezicht op de prestaties van de vermogensbeheerders Vanaf de oprichting van het fonds tot 2009 fungeerde het voltallige bestuur als beleggingscommissie In 2009 heeft het bestuur een separate beleggingscommissie ingesteld De beleggingscommissie bestaat uit tenminste twee bestuursleden en een extern lid De commissie wordt geadviseerd door een beleggingsadviseur en is verantwoording verschuldigd aan het bestuur De beleggingscommissie van SPOA ontvangt op kwartaalbasis rapportages waarin de prestaties van de vermogensbeheerders worden getoond en waarin het rendement en de risico s worden afgezet tegen vooraf afgesproken maatstaven De beleggingscommissie monitort de resultaten van de vermogensbeheerders waarbij tenminste vier keer per jaar de volgende acties worden ondernomen De beleggingsresultaten van zowel de totale portefeuille als van de deelportefeuilles ten opzichte van de vastgestelde benchmarks worden geëvalueerd Er wordt vastgesteld in hoeverre de mandaten door de vermogensbeheerders in acht zijn genomen De consistentie van het door de aangestelde vermogensbeheerders gevoerde beleggingsbeleid in het licht van de marktontwikkelingen en de beleggingsbenadering van de betrokken

  Original URL path: https://www.spoa.nl/over-spoa/beleggingsbeleid/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Organisatie - SPOA
  beleggingscommissie De beleggingscommissie geeft een nadere invulling aan het beleggingsbeleid en bewaakt dit beleid binnen het kader dat door het bestuur is gegeven adviseren over strategisch en tactisch beleggingsbeleid De commissie wordt bij haar taken ondersteund door een beleggingsadviseur van AON Hewitt De beleggingscommissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur De pensioencommissie De pensioencommissie houdt zich met name bezig met de beleidsvoorbereidingen op het gebied van de pensioenregeling en het financierings toeslagen en premiebeleid Daarnaast zorgt de pensioencommissie voor het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening De communicatiecommissie De communicatiecommissie houdt zich met name bezig met beleidsvoorbereiding op het gebied van communicatie met alle stakeholders het beoordelen en bewaken van de kwaliteit van de deelnemerscommunicatie in brede zin en het inrichten en inzetten van een klankbordgroep van deelnemers in het pensioenfonds De communicatiecommissie wordt bij de uitvoering van haar taken ondersteund door AZL en Bureau voor Pensioencommunicatie De Pension Fund Governance commissie PFG commissie De PFG commissie heeft de taak om de benodigde beleidswijzigingen voor te bereiden met betrekking tot de organisatie en besturing van het pensioenfonds het intern en extern toezicht en de deskundigheid bekwaamheid en zelf evaluatie van het bestuur Tevens initieert de PFG commissie risicoanalyses zodat het bestuur in control blijft De Service Level Agreement commissie SLA commissie De SLA commissie heeft als taak het voorbereiden en monitoren van service level overeenkomsten met administrateur custodian financiële partij die effecten bewaart vermogensbeheerders en overige leveranciers van managementinformatie Daarnaast is de SLA commissie verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen naar aanleiding van de feitelijke realisatie van de overeengekomen normen Adviserend actuaris De adviserend actuaris Sprenkels Verschuren ondersteunt het bestuur bij het ontwikkelen en formuleren van het beleid van het fonds Financiële situatie Beleggingsbeleid Organisatie Over SPOA Communicatiebeleid Toezicht en controle Partners Partners AZL verzorgt de uitvoering van de

  Original URL path: https://www.spoa.nl/over-spoa/organisatie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •