archive-nl.com » NL » S » SPOA.NL

Total: 148

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Communicatiebeleid - SPOA
  De bevindingen vormen de basis voor de doelstellingen en boodschappen voor de activiteiten voor het volgende jaar Organisatie Het bestuur stelt om de drie jaar het communicatiebeleidsplan en jaarlijks het communicatiejaarplan vast Het communicatiebeleidsplan is vastgesteld eind 2012 De communicatiecommissie zorgt voor de uitvoering in samenwerking met verschillende externe leveranciers Het benodigde budget bepalen we jaarlijks aan de hand van de agenda van activiteiten in het communicatiejaarplan De organisatie wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw in het jaarplan vastgelegd Informatie op verzoek De volgende informatie sturen wij u op verzoek toe Het pensioenreglement de beschrijving van rechten en plichten en wat u van ons mag verwachten Informatie over de verschillende keuzemogelijkheden ten aanzien van pensioenopbouw en aanvullende zaken Het jaarverslag en de jaarrekening van SPOA Informatie over het historische toeslagbeleid en het indexatielabel Informatie over hoe SPOA de betaalde premies belegt Informatie over de hoogte van de dekkingsgraad van SPOA Dit is de mate waarin het pensioenfonds in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen aan deelnemers te voldoen De Verklaring Beleggingsbeginselen Het herstelplan van het fonds als dat van kracht is Dit is een plan van aanpak dat het pensioenfonds moet indienen binnen drie maanden nadat een dekkingstekort is ontstaan Informatie over het eventueel van toepassing zijn van een aanwijzing Informatie over de eventuele aanstelling van een bewindvoerder Wet voor Pensioencommunicatie Op 1 juli aanstaande treedt de Wet voor Pensioencommunicatie in werking In de tweede helft van 2015 wordt de communicatie van SPOA aangepast aan de eisen van deze nieuwe wet Zo wordt binnenkort onder meer het Pensioen 1 2 3 geïntroduceerd Na 2015 staan er nog meer aanpassingen op het programma in het kader van de nieuwe wetgeving Hiervan brengen wij u te zijner tijd op de hoogte Financiële situatie Beleggingsbeleid Organisatie Over SPOA Communicatiebeleid Toezicht en controle Partners Partners

  Original URL path: https://www.spoa.nl/over-spoa/communicatiebeleid/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Toezicht en controle - SPOA
  verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur Daarnaast heeft dit orgaan het recht advies uit te brengen aan SPOA over Het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden Het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan De vorm inrichting en samenstelling van het intern toezicht Het vaststellen en wijzigen van een interne klachten en geschillenprocedure Het vaststellen en wijzigen van het communicatie en voorlichtingsbeleid Accountant De accountant controleert jaarlijks de onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgestelde jaarrekening Hij doet dit overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten Volgens deze richtlijnen wordt de controle zodanig uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat Certificerend actuaris De certificerend actuaris van het fonds controleert jaarlijks of de technische voorzieningen volgens de grondslagen van het fonds juist zijn vastgesteld Verder beoordeelt de certificerend actuaris of de voorziening pensioenverplichtingen op voldoende veilige grondslagen is berekend Hiernaast beoordeelt hij jaarlijks of de in het fonds aanwezige middelen voldoende zijn voor dekking van deze voorziening Hiertoe voert hij onder andere een toereikendheidstoets uit met betrekking tot het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen De certificerend actuaris is onafhankelijk van het pensioenfonds en verricht geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds Toetsing bestuur op kwaliteit en deskundigheidsniveau De wet vereist dat bestuursleden van pensioenfondsen voldoen aan deskundigheids en betrouwbaarheidseisen Dit wordt getoetst door De Nederlandsche Bank SPOA beschikt over een deskundigheidsplan In dit plan wordt de benodigde en aanwezige deskundigheid van de individuele bestuursleden en van het bestuur als geheel beschreven In het plan is opgenomen hoe het kennisniveau van de bestuursleden en het bestuur als geheel in stand wordt gehouden Het deskundigheidsplan is gericht op de gestructureerde aansluiting van de deskundigheid

  Original URL path: https://www.spoa.nl/over-spoa/toezicht-en-controle/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Partners - SPOA
  is erop gericht om onze klanten te helpen in control te komen en bovenal te blijven Complexe vraagstukken op het terrein van pensioen verzekeren en financieel risicomanagement terugbrengen tot haar essentie om vervolgens samen met u de verschillende oplossingsrichtingen verder uit te werken Daar ligt onze uitdaging Ernst Young is wereldwijd toonaangevend op de gebieden assurance tax transaction en advisory services Onze 167 000 medewerkers delen dezelfde waarden die onze mensen overal ter wereld inspireren en helpen om altijd juist te handelen evenals onze inzet voor kwaliteit die verankerd is in wie wij zijn en in alles wat wij doen Ernst Young is erop gebrand om een bijdrage te leveren aan het creëren van een beter werkende wereld voor onze mensen onze cliënten en de maatschappij Aon Nederland toonaangevend adviseur in risicomanagement employee benefits en verzekeringen draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten In Nederland heeft Aon 10 vestigingen met 1 900 medewerkers Het bedrijf maakt deel uit van Aon plc Londen Engeland Het wereldwijde Aon netwerk omvat circa 600 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 61 000 medewerkers Aon Corporation staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York NYSE TRIPLE A Risk Finance De actuarissen en risk professionals van Triple A Risk Finance zijn gespecialiseerd in het adviseren en ondersteunen van verzekeraars banken en pensioenfondsen op het gebied van risicomanagement en compliance wet en regelgeving Financiële situatie Beleggingsbeleid Organisatie Over SPOA Communicatiebeleid Toezicht en controle Partners Partners AZL verzorgt de uitvoering van de pensioenregeling voor SPOA Sprenkels Verschurenondersteunt het bestuur als adviserend actuaris Vermogensbeheerder Beheert in totaal USD 4 770 miljard voor haar cliënten Hiermee is BlackRock de vermogensbeheerder waaraan beleggers wereldwijd het meeste geld toevertrouwen BlackRock is een van de vermogensbeheerders die het beleggingsbeleid uitvoert voor SPOA Externe accountant EY verzorgt

  Original URL path: https://www.spoa.nl/over-spoa/partners/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPOA staat achter de toenadering tot PMA en bewaakt de belangen van alle apothekers. - SPOA
  risicobereidheidsonderzoek van afgelopen voorjaar De opbrengst wordt in veel gevallen onderschat De helft van de respondenten verwacht ongeveer de inleg terug te krijgen Slechts 10 verwacht meer dan twee keer de inleg terug te krijgen Zij hebben het bij het rechte eind Lees verder Bestuur SPOA sterke partners bij beleggingsbeleid Veel deelnemers hebben vragen over de deskundigheid van de bestuursleden van SPOA op het gebied van beleggen zo bleek uit het risicobereidheidsonderzoek van afgelopen voorjaar Begrijpelijk want het bestuur bestaat uit openbare apothekers en dat is nu eenmaal een ander vak dan vermogensbeheer Ook de lage dekkingsgraad is een reden voor zorg als het gaat om het beleggingsbeleid Maar de bestuursleden van SPOA beleggen niet zelf en de dekkingsgraad is iets heel anders dan het beleggingsrendement Lees verder Resultaten onderzoek risicobereidheid Iets méér risico nemen met pensioen mag In mei onderzocht SPOA wat u vindt van uw pensioenregeling en uw pensioenfonds Belangrijk onderzoeksthema was bovendien welke risico s u wilt nemen met uw pensioen in verhouding tot een zekere pensioenuitkering Het bestuur reageert op de belangrijkste resultaten uit het onderzoek Lees verder SPOA staat achter de toenadering tot PMA en bewaakt de belangen van alle apothekers Gepubliceerd op 16 11 2015 Onlangs heeft de LAD aangekondigd in samenwerking met BPOA en VZA een onderzoek te starten naar een mogelijke overgang van deelnemers van SPOA naar PMA Door wijzigingen in de wetgeving aanpassingen in de regeling van SPOA en geringe verschillen in dekkingsgraad is een samengaan van SPOA en PMA mogelijk Het bestuur van SPOA onderschrijft de mogelijke voordelen van aansluiting bij PMA en staat dan ook achter het besluit om hier onderzoek naar te verrichten SPOA wijst daarbij wel op de pensioenbelangen van zelfstandig gevestigd apothekers slapende deelnemers en gepensioneerden Het risico bestaat dat groepen deelnemers alleen komen te staan

  Original URL path: https://www.spoa.nl/nieuws/spoa-staat-achter-de-toenadering-tot-pma-en-bewaakt-de-belangen-van-alle-apothekers-/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • € 2,50 per ingelegde euro - SPOA
  het beleggingsrendement Lees verder Resultaten onderzoek risicobereidheid Iets méér risico nemen met pensioen mag In mei onderzocht SPOA wat u vindt van uw pensioenregeling en uw pensioenfonds Belangrijk onderzoeksthema was bovendien welke risico s u wilt nemen met uw pensioen in verhouding tot een zekere pensioenuitkering Het bestuur reageert op de belangrijkste resultaten uit het onderzoek Lees verder 2 50 per ingelegde euro Gepubliceerd op 12 10 2015 Dat is de som van de pensioenuitkeringen die een 30 jarige deelnemer naar verwachting ontvangt bij SPOA vanaf pensioenleeftijd 67 Een 50 jarige deelnemer ontvangt vanaf pensioenleeftijd 67 circa 1 95 per 1 ingelegde premie Deelnemers weten vaak niet wat de betaalde pensioenpremie uiteindelijk oplevert bij pensionering zo bleek uit het risicobereidheidsonderzoek van afgelopen voorjaar De opbrengst wordt in veel gevallen onderschat De helft van de respondenten verwacht ongeveer de inleg terug te krijgen Slechts 10 verwacht meer dan twee keer de inleg terug te krijgen Zij hebben het bij het rechte eind Hoeveel pensioen krijgt u terug voor uw ingelegde euro s Een 30 jarige deelnemer ontvangt in de huidige situatie vanaf pensioenleeftijd 67 in totaal circa 1 60 aan verwachte pensioenuitkeringen per ingelegde euro Toekomstige indexaties niet meegerekend Rekening houdend met de vaste onvoorwaardelijke indexatie van 1 5 tot de 67 jarige leeftijd is de som van de verwachte pensioenuitkeringen vanaf pensioenleeftijd 67 circa 2 50 per ingelegde euro op de pensioenleeftijd Ook een 50 jarige deelnemer ontvangt in de huidige situatie circa 1 60 aan verwachte pensioenuitkeringen vanaf pensioenleeftijd 67 per ingelegde euro Toekomstige indexaties niet meegerekend Rekening houdend met de huidige vaste onvoorwaardelijke indexatie van 1 5 tot de 67 jarige leeftijd is de verwachte som van de pensioenuitkeringen circa 1 95 per ingelegde euro op de pensioenleeftijd Het verschil tussen de huidige 30 jarige en 50 jarige

  Original URL path: https://www.spoa.nl/nieuws/a-250-per-ingelegde-euro/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bestuur SPOA: sterke partners bij beleggingsbeleid - SPOA
  anders dan het beleggingsrendement Lees verder Resultaten onderzoek risicobereidheid Iets méér risico nemen met pensioen mag In mei onderzocht SPOA wat u vindt van uw pensioenregeling en uw pensioenfonds Belangrijk onderzoeksthema was bovendien welke risico s u wilt nemen met uw pensioen in verhouding tot een zekere pensioenuitkering Het bestuur reageert op de belangrijkste resultaten uit het onderzoek Lees verder Bestuur SPOA sterke partners bij beleggingsbeleid Gepubliceerd op 12 10 2015 Veel deelnemers hebben vragen over de deskundigheid van de bestuursleden van SPOA op het gebied van beleggen zo bleek uit het risicobereidheidsonderzoek van afgelopen voorjaar Begrijpelijk want het bestuur bestaat uit openbare apothekers en dat is nu eenmaal een ander vak dan vermogensbeheer Ook de lage dekkingsgraad is een reden voor zorg als het gaat om het beleggingsbeleid Maar de bestuursleden van SPOA beleggen niet zelf en de dekkingsgraad is iets heel anders dan het beleggingsrendement Samenwerking met externe professionals SPOA staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en vooral voor het beleggingsbeleid gelden strenge regels Bestuursleden die in de beleggingscommissie zitting nemen zijn als onderdeel hiervan goed opgeleid voor de uitvoering van hun taak Tevens is een externe deskundige op gebied van beleggingen lid van de beleggingscommissie De beleggingscommissie laat zich adviseren door een beleggingsexpert bij de bepaling van het beleggingsbeleid Het vermogensbeheer zelf wordt vervolgens uitbesteed aan professionele vermogensbeheerders Omdat het om een fors vermogen gaat maakt SPOA hierbij gebruik van de beste en grootste vermogensbeheerders ter wereld Beleggingspartners SPOA In Nederland heeft pensioenadviseur Aon 10 vestigingen met 1 900 medewerkers Wereldwijd heeft Aon ruim 61 000 medewerkers Aon begeleidt het bestuur en de beleggingscommissie van SPOA bij de ontwikkeling van het beleggingsbeleid Vermogensbeheerder Blackrock beheert in totaal USD 4 770 miljard voor haar cliënten Hiermee is BlackRock de vermogensbeheerder waaraan beleggers wereldwijd het meeste geld toevertrouwen

  Original URL path: https://www.spoa.nl/nieuws/bestuur-spoa-sterke-partners-bij-beleggingsbeleid/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Resultaten onderzoek risicobereidheid - SPOA
  keer de inleg terug te krijgen Zij hebben het bij het rechte eind Lees verder Bestuur SPOA sterke partners bij beleggingsbeleid Veel deelnemers hebben vragen over de deskundigheid van de bestuursleden van SPOA op het gebied van beleggen zo bleek uit het risicobereidheidsonderzoek van afgelopen voorjaar Begrijpelijk want het bestuur bestaat uit openbare apothekers en dat is nu eenmaal een ander vak dan vermogensbeheer Ook de lage dekkingsgraad is een reden voor zorg als het gaat om het beleggingsbeleid Maar de bestuursleden van SPOA beleggen niet zelf en de dekkingsgraad is iets heel anders dan het beleggingsrendement Lees verder Resultaten onderzoek risicobereidheid Iets méér risico nemen met pensioen mag In mei onderzocht SPOA wat u vindt van uw pensioenregeling en uw pensioenfonds Belangrijk onderzoeksthema was bovendien welke risico s u wilt nemen met uw pensioen in verhouding tot een zekere pensioenuitkering Het bestuur reageert op de belangrijkste resultaten uit het onderzoek Lees verder Resultaten onderzoek risicobereidheid Gepubliceerd op 12 10 2015 Iets méér risico nemen met pensioen mag In mei onderzocht SPOA wat u vindt van uw pensioenregeling en uw pensioenfonds Belangrijk onderzoeksthema was bovendien welke risico s u wilt nemen met uw pensioen in verhouding tot een zekere pensioenuitkering Het bestuur reageert op de belangrijkste resultaten uit het onderzoek Vertrouwen in en band met SPOA Het vertrouwen dat deelnemers hebben in SPOA ligt lager dan het gemiddelde bij pensioenfondsen Belangrijkste reden is de twijfel over de deskundigheid bij beleggen in combinatie met de lage dekkingsgraad Het bestuur heeft begrip voor de zorgen onder deelnemers maar geeft tevens aan dat een groot deel van deze zorgen onnodig is In het hoofdartikel van deze nieuwsbrief gaat SPOA uitgebreid op dit onderwerp in Frequenter en pro actiever communiceren Het bereik van de nieuwsbrieven is zeer hoog en de website wordt aardig bezocht Deelnemers willen frequenter en meer proactief worden benaderd Meer uitleg over beleggingen en beleggingsbeleid is gewenst Het bestuur is blij met de aandacht onder deelnemers en gaat door met de ontwikkeling van het communicatiebeleid Nieuw is de klankbordgroep waarin deelnemers een belangrijke adviesrol krijgen over het wat en hoe van de communicatie van SPOA Meer risico mag De deelnemers willen graag verhoging van hun pensioen en hebben daar wat meer risico voor over De kennis over beleggingen en risico s is bij de deelnemers echter beperkt Het bestuur heeft inmiddels maatregelen genomen om het beleggingsbeleid beter overeen te laten komen met de wensen van de deelnemers Dekkingsgraad lager dan andere fondsen Bijna alle deelnemers zijn op de hoogte van de dekkingsgraad van SPOA Het merendeel denkt dat die lager is dan bij andere pensioenfondsen De dekkingsgraad is inderdaad van oudsher relatief laag ten opzichte van andere fondsen Dat heeft te maken met een oude beleidskeuze uit de jaren 90 om relatief veel pensioen toe te zeggen per ingelegde euro Maar dat heeft ook geleid tot een aantal kortingen in de afgelopen crisisjaren Dat is heel pijnlijk geweest voor alle deelnemers Het pensioenfondsbestuur heeft dit destijds niet op tijd aan zien

  Original URL path: https://www.spoa.nl/nieuws/resultaten-onderzoek-risicobereidheid/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuws - SPOA
  is de som van de pensioenuitkeringen die een 30 jarige deelnemer naar verwachting ontvangt bij SPOA vanaf pensioenleeftijd 67 Een 50 jarige deelnemer ontvangt vanaf pensioenleeftijd 67 circa 1 95 per 1 ingelegde premie Deelnemers weten vaak niet wat de betaalde pensioenpremie uiteindelijk oplevert bij pensionering zo bleek uit het risicobereidheidsonderzoek van afgelopen voorjaar De opbrengst wordt in veel gevallen onderschat De helft van de respondenten verwacht ongeveer de inleg terug te krijgen Slechts 10 verwacht meer dan twee keer de inleg terug te krijgen Zij hebben het bij het rechte eind Lees verder Gepubliceerd op 12 10 2015 Bestuur SPOA sterke partners bij beleggingsbeleid Veel deelnemers hebben vragen over de deskundigheid van de bestuursleden van SPOA op het gebied van beleggen zo bleek uit het risicobereidheidsonderzoek van afgelopen voorjaar Begrijpelijk want het bestuur bestaat uit openbare apothekers en dat is nu eenmaal een ander vak dan vermogensbeheer Ook de lage dekkingsgraad is een reden voor zorg als het gaat om het beleggingsbeleid Maar de bestuursleden van SPOA beleggen niet zelf en de dekkingsgraad is iets heel anders dan het beleggingsrendement Lees verder Gepubliceerd op 12 10 2015 Resultaten onderzoek risicobereidheid Iets méér risico nemen met pensioen mag In mei onderzocht SPOA wat u vindt van uw pensioenregeling en uw pensioenfonds Belangrijk onderzoeksthema was bovendien welke risico s u wilt nemen met uw pensioen in verhouding tot een zekere pensioenuitkering Het bestuur reageert op de belangrijkste resultaten uit het onderzoek Lees verder 1 2 3 4 5 Volgende Heeft u vragen over uw pensioen Ik help u graag Vul het ondestaande formulier in dan beantwoord ik uw vraag zo snel mogelijk Verzenden Financiële situatie Onze dekkingsgraad eind oktober 2015 101 5 Onze financiële situatie Agenda Deelnemersbijeenkomst op 23 november Actielinks Aanmelden digitale nieuwsbrief Aanmelden klankbordgroep Partners AZL verzorgt de uitvoering

  Original URL path: https://www.spoa.nl/nieuws/#pensioen-vragen (2015-12-02)
  Open archived version from archive