archive-nl.com » NL » S » SPOA.NL

Total: 148

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Y - SPOA
  de pensioenregeling voor SPOA Sprenkels Verschurenondersteunt het bestuur als adviserend actuaris Vermogensbeheerder Beheert in totaal USD 4 770 miljard voor haar cliënten Hiermee is BlackRock de vermogensbeheerder waaraan beleggers wereldwijd het meeste geld toevertrouwen BlackRock is een van de vermogensbeheerders die het beleggingsbeleid uitvoert voor SPOA Externe accountant EY verzorgt de controle van de jaarrekening Vermogensbeheerder Beheert in totaal USD 1 520 miljard voor haar cliënten Pimco heeft 2 412

  Original URL path: https://www.spoa.nl/begrippenlijst/y/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Z - SPOA
  de pensioenregeling voor SPOA Sprenkels Verschurenondersteunt het bestuur als adviserend actuaris Vermogensbeheerder Beheert in totaal USD 4 770 miljard voor haar cliënten Hiermee is BlackRock de vermogensbeheerder waaraan beleggers wereldwijd het meeste geld toevertrouwen BlackRock is een van de vermogensbeheerders die het beleggingsbeleid uitvoert voor SPOA Externe accountant EY verzorgt de controle van de jaarrekening Vermogensbeheerder Beheert in totaal USD 1 520 miljard voor haar cliënten Pimco heeft 2 412

  Original URL path: https://www.spoa.nl/begrippenlijst/z/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Begrippenlijst - SPOA
  is een beschikbare premieregeling Jaarlijks wordt uw betaalde premie omgezet in een pensioenaanspraak Uitzondering vormt een eventuele vrijwillige aanvullende regeling Daarmee bouwt u kapitaal op waarmee u op de pensioendatum een pensioen aankoopt d Deelnemer Deelnemers zijn de personen die deelnemen aan een pensioenregeling en die op grond daarvan aanspraken op ouderdomspensioen verwerven Zo n pensioenregeling kan worden uitgevoerd door een pensioenfonds of een levensverzekeringsmaatschappij Dekkingsgraad De dekkingsgraad is een globale indicator voor de vermogenspositie van een pensioenfonds hierbij wordt de actuele waarde van de beleggingen gedeeld door de contante waarde van de verplichtingen g Geregistreerd partnerschap Op 1 januari 1998 is de Wet geregistreerd partnerschap voor ongehuwden in werking getreden Deze wet heeft onder meer tot gevolg dat een bij de burgerlijke stand geregistreerde partner voor pensioenrechtelijke zaken wordt gelijkgesteld met een gehuwde partner Gewezen deelnemer Een persoon die geen premie meer inlegt in het pensioenfonds die in het verleden wel pensioenaanspraken heeft opgebouwd maar die nog geen pensioenuitkering ontvangt k Kinderen Definitie kinderen kinderen van de gewezen deelnemer die tot deze in familierechtelijke betrekking staan of van wie ten genoegen van het bestuur wordt aangetoond dat ze door de gewezen deelnemer ten tijde van diens overlijden als een eigen kind werden opgevoed en onderhouden Van kinderen van de gewezen deelnemer die niet tot deze in familierechtelijke betrekking staan dient te worden aangetoond dat zij op het tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap door de gewezen deelnemer als een eigen kind werden opgevoed en onderhouden Van kinderen die tot de gewezen deelnemer en zijn partner in familierechtelijke betrekking zijn komen te staan na het tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap dient voorts te worden aangetoond dat de partner op het tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap al de partner in de zin van het reglement van het fonds was en voor die partner op dat tijdstip een partnerpensioen verzekerd was n Nabestaandenpensioen Verzamelnaam voor partnerpensioenen en wezenpensioen o Ouderdomspensioen Pensioen bestemd voor de financiële verzorging van de gerechtigde nadat deze de in de pensioenregeling omschreven pensioenleeftijd heeft bereikt p Pensioen Pensioen is een inkomen voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd ouderdomspensioen Vaak maakt ook een uitkering aan achterblijvende partners en wezen nabestaandenpensioen deel uit van een pensioenregeling Pensioenaanspraak Een recht op toekomstige pensioenuitkeringen Pensioendatum De leeftijd waarop krachtens de pensioenregeling het ouderdomspensioen ingaat Pensioenverevening Verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen in geval van scheiding zoals bedoeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Premie Periodieke betaling die men aan de uitvoerder van een pensioenregeling is verschuldigd voor de financiering van een pensioenaanspraak Premievrije pensioenopbouw Wanneer een deelnemer aan een pensioenregeling geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt behoeft deze deelnemer in veel gevallen geen of een deel van de reglementaire pensioenpremie te betalen terwijl de opbouw van het pensioen toch volledig door gaat s Slapers Aanduiding voor gewezen deelnemers aan een pensioenregeling die na beëindiging van hun deelnemerschap premievrije aanspraken behouden op pensioen Slapers hoeven dus geen premies meer te betalen Zie ook gewezen

  Original URL path: https://www.spoa.nl/begrippenlijst/#pensioen-vragen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Contact - SPOA
  berekeningen of betalingen Voor vragen over be rekeningen of betalingen kunt u contact opnemen met AZL 045 5763952 Correspondentie over de administratie AZL t a v Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers Postbus 4471 6401 CZ HEERLEN Contactformulier Heeft u een bericht een vraag of wilt u een afspraak maken vult u dan het formulier in U kunt zich langs deze weg ook aanmelden voor de klankbordgroep of de digitale nieuwsbrief Alvast dank voor uw reactie Verzenden Partners AZL verzorgt de uitvoering van de pensioenregeling voor SPOA Sprenkels Verschurenondersteunt het bestuur als adviserend actuaris Vermogensbeheerder Beheert in totaal USD 4 770 miljard voor haar cliënten Hiermee is BlackRock de vermogensbeheerder waaraan beleggers wereldwijd het meeste geld toevertrouwen BlackRock is een van de vermogensbeheerders die het beleggingsbeleid uitvoert voor SPOA Externe accountant EY verzorgt de controle van de jaarrekening Vermogensbeheerder Beheert in totaal USD 1 520 miljard voor haar cliënten Pimco heeft 2 412 medewerkers waaronder 763 beleggingsexperts Pimco is een van de vermogensbeheerders die het beleggingsbeleid uitvoert voor SPOA Pensioenadviseur In Nederland heeft Aon 10 vestigingen met 1 900 medewerkers Wereldwijd heeft Aon ruim 61 000 medewerkers Aon begeleidt het bestuur en de beleggingscommissie van SPOA bij de ontwikkeling van het beleggingsbeleid

  Original URL path: https://www.spoa.nl/contact/#contact-form (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Deelnemersbijeenkomst op 23 november - SPOA
  adviserend actuaris Vermogensbeheerder Beheert in totaal USD 4 770 miljard voor haar cliënten Hiermee is BlackRock de vermogensbeheerder waaraan beleggers wereldwijd het meeste geld toevertrouwen BlackRock is een van de vermogensbeheerders die het beleggingsbeleid uitvoert voor SPOA Externe accountant EY verzorgt de controle van de jaarrekening Vermogensbeheerder Beheert in totaal USD 1 520 miljard voor haar cliënten Pimco heeft 2 412 medewerkers waaronder 763 beleggingsexperts Pimco is een van de

  Original URL path: https://www.spoa.nl/agenda/deelnemersbijeenkomst-op-23-november/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Klankbord als lab voor betere communicatie - SPOA
  gevallen onderschat De helft van de respondenten verwacht ongeveer de inleg terug te krijgen Slechts 10 verwacht meer dan twee keer de inleg terug te krijgen Zij hebben het bij het rechte eind Lees verder Bestuur SPOA sterke partners bij beleggingsbeleid Veel deelnemers hebben vragen over de deskundigheid van de bestuursleden van SPOA op het gebied van beleggen zo bleek uit het risicobereidheidsonderzoek van afgelopen voorjaar Begrijpelijk want het bestuur bestaat uit openbare apothekers en dat is nu eenmaal een ander vak dan vermogensbeheer Ook de lage dekkingsgraad is een reden voor zorg als het gaat om het beleggingsbeleid Maar de bestuursleden van SPOA beleggen niet zelf en de dekkingsgraad is iets heel anders dan het beleggingsrendement Lees verder Resultaten onderzoek risicobereidheid Iets méér risico nemen met pensioen mag In mei onderzocht SPOA wat u vindt van uw pensioenregeling en uw pensioenfonds Belangrijk onderzoeksthema was bovendien welke risico s u wilt nemen met uw pensioen in verhouding tot een zekere pensioenuitkering Het bestuur reageert op de belangrijkste resultaten uit het onderzoek Lees verder Klankbord als lab voor betere communicatie Gepubliceerd op 20 05 2015 Het bestuur van SPOA vindt het belangrijk u zo goed mogelijk te informeren over uw pensioen Niemand weet dat beter dan u als deelnemer Het bestuur zoekt nog verdere verbeteringen en wil dat samen met u doen Klankbord als lab voor betere communicatie Dat krijgt de vorm van een klankbordgroep De bedoeling is dat de leden van de klankbordgroep bijvoorbeeld de website brieven aan deelnemers deze nieuwsbrief en andere informatie vooraf of achteraf bespreken Het doel is om de informatie die wij als fonds aanbieden zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte van de deelnemers De klankbordgroep gaat optreden als adviseur van de communicatiecommissie van SPOA De start van de klankbordgroep is voorzien voor

  Original URL path: https://www.spoa.nl/nieuws/klankbord-als-lab-voor-betere-communicatie/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Veelgestelde vragen - SPOA
  deze premievrijstelling van SPOA in aanmerking te komen u meldt zelf direct uw arbeidsongeschiktheid bij ons en u overlegt een rapport van een erkende keuringsinstantie en u ontvangt een uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering uw uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is minimaal 70 van het minimum loon U werkt parttime Heeft dat gevolgen voor uw pensioenopbouw Parttime Als u minder dan 1750 uur per jaar werkt is er een parttimegraad van toepassing op de pensioenopbouw Het maximum van 75 000 geldt alleen bij een fulltime dienstverband Voorbeeld parttime pensioenopbouw Stel u verdient 80 000 op jaarbasis parttime inkomen en u werkt 80 Het inkomen op fulltime basis bedraagt dan 100 000 80 000 80 100 Het fulltime pensioengevend inkomen is echter gemaximeerd op 75 000 dit betekent dat uw gemaximeerde pensioengevend inkomen op parttimebasis 60 000 75 000 80 bedraagt De franchise deel van het inkomen waar geen pensioenopbouw over wordt opgebouwd is ook op fulltime basis De franchise bedraagt 12 642 op fulltime basis in 2015 Het inkomen waar pensioen over wordt opgebouwd bedraagt in dit voorbeeld derhalve 49 886 75 000 12 642 80 De pensioenpremie bedraagt 22 7 van het inkomen waarover pensioen wordt opgebouwd De premie in 2015 bedraagt in dit voorbeeld derhalve 11 324 22 7 49 886 Hoe wordt de parttimegraad vastgesteld Voor loondienstapothekers worden de contractuele arbeidsuren gedeeld door het aantal arbeidsuren voor een fulltime functie Ingeval van een zelfstandige apotheker wordt de parttimegraad vastgesteld door het aantal gewerkte uren te delen door 1 750 uur met een maximum van 100 U bent nieuwe deelnemer bij SPOA Van harte welkom bij SPOA In het onderdeel Ik bouw pensioen op vindt u meer informatie over starten als deelnemer bij SPOA Lees verder Zijn de premienota s al gebaseerd op de nieuwe pensioengereling Nee De nieuwe regeling

  Original URL path: https://www.spoa.nl/veelgestelde-vragen/#pensioen-vragen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Formulieren - SPOA
  en daarna invullen Formulier 1 Aanmelden Download 88 KB PDF Formulier 2 Uw pensioen meenemen Download 44 KB PDF Formulier 3 Uw partner aanmelden Download 51 KB PDF Formulier 4 Melden arbeidsongeschiktheid Download 56 KB PDF Formulier 5 Melden dat u stopt als openbare apotheker Download 44 KB PDF Formulier 6 SEPA machtiging Download 107 KB PDF Formulieren UPO Leeswijzer Nieuwsbrieven Jaarverslagen Statuten en reglementen Brieven Partners AZL verzorgt de uitvoering van de pensioenregeling voor SPOA Sprenkels Verschurenondersteunt het bestuur als adviserend actuaris Vermogensbeheerder Beheert in totaal USD 4 770 miljard voor haar cliënten Hiermee is BlackRock de vermogensbeheerder waaraan beleggers wereldwijd het meeste geld toevertrouwen BlackRock is een van de vermogensbeheerders die het beleggingsbeleid uitvoert voor SPOA Externe accountant EY verzorgt de controle van de jaarrekening Vermogensbeheerder Beheert in totaal USD 1 520 miljard voor haar cliënten Pimco heeft 2 412 medewerkers waaronder 763 beleggingsexperts Pimco is een van de vermogensbeheerders die het beleggingsbeleid uitvoert voor SPOA Pensioenadviseur In Nederland heeft Aon 10 vestigingen met 1 900 medewerkers Wereldwijd heeft Aon ruim 61 000 medewerkers Aon begeleidt het bestuur en de beleggingscommissie van SPOA bij de ontwikkeling van het beleggingsbeleid Contact Correspondentieadres AZL t a v Pensioenfonds Openbare Apothekers

  Original URL path: https://www.spoa.nl/formulieren-en-downloads/formulieren/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive