archive-nl.com » NL » S » SPRH.NL

Total: 20

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Welkom - SPRH
  voor zelfstandige roeiers die werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest bij de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht KRVE Het pensioenfonds is in 1933 opgericht onder de naam Stichting Pensioenfonds Opkomst RVE SPRH Pensioenfonds van de KRVE Print welkom SPRH Heijplaatweg 7

  Original URL path: http://www.sprh.nl/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Links - SPRH
  ABC Publicaties Besloten Links www krve nl www pensioenfederatie nl Print links SPRH Heijplaatweg 7 3089 JC Rotterdam Tel 088 1133000 Fax 088 1133001 info sprh nl Webdesign X11 Front

  Original URL path: http://www.sprh.nl/links/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Contact - SPRH
  ABC Publicaties Besloten Contact Naam E mailadres Aan Selecteer Voorzitter Penningmeester Secretaris Vragen over website Onderwerp Bericht verplicht invulveld Print contact SPRH Heijplaatweg 7 3089 JC Rotterdam Tel 088 1133000 Fax 088 1133001 info sprh nl Webdesign X11 Front End

  Original URL path: http://www.sprh.nl/contact/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Bestuur - SPRH
  van den Boogaard Penningmeester Mark Cornelissen Secretaris Vincent Moonen Bestuurslid Martin van Es Bestuurslid Ramon Crans Vertegenwoordiger Jaap Vollebregt gepensioneerd Vertegenwoordiger Jacques de Ridder gepensioneerd Print bestuur SPRH Heijplaatweg 7 3089 JC Rotterdam Tel 088 1133000 Fax 088 1133001 info

  Original URL path: http://www.sprh.nl/bestuur/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Toezicht - SPRH
  aan DNB ter beoordeling voor te leggen De behandeling van de stukken van het pensioenfonds de beoordeling van de verslagstaten het periodieke overleg met het bestuur en het periodiek onderzoek kunnen leiden tot opmerkingen van DNB De Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten Het is een onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen lenen beleggen pensioenen en verzekeren Deelnemersvereniging Stichting Pensioenfonds voor Roeiers in het Rotterdamse Havengebied heeft sinds 2006 een actieve deelnemersvereniging die de pensioenbelangen behartigt van de deelnemers en de gepensioneerden De deelnemersvereniging heeft 3 leden De deelnemersvereniging kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Roeiers in het Rotterdamse Havengebied heeft een verantwoordingsorgaan In het verantwoordingsorgaan zijn de deelnemers en de gepensioneerden evenredig vertegenwoordigd Het bestuur van pensioenfonds legt aan hen verantwoording af over het beleid en de manier waarop het beleid is uitgevoerd Het door het bestuur gevoerde beleid en de resultaten daarvan worden minimaal twee keer per jaar met het verantwoordingsorgaan besproken Visitatiecommissie De Visitatiecommissie van Stichting Pensioenfonds voor Roeiers in het Rotterdamse Havengebied houdt intern toezicht op het functioneren van het bestuur van het pensioenfonds De commissie beoordeelt eenmaal per jaar de wijze waarop

  Original URL path: http://www.sprh.nl/toezicht/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Dekkingsgraad - SPRH
  dus in kas moet hebben De dekkingsgraad is gelijk aan de actuele waarde van de gehele beleggingsportefeuille gedeeld door de actuele waarde van het totaal aan pensioenverplichtingen De overheid eist dat de dekkingsgraad van een pensioenfonds 105 of hoger is Is de dekkingsgraad lager dan 105 dan moet het pensioenfonds met een herstelplan aangeven hoe het de verplichte 105 denkt te bereiken Ook moet het pensioenfonds aangeven welke maatregelen het

  Original URL path: http://www.sprh.nl/dekkingsgraad/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pensioen ABC - SPRH
  Commissie Gelijke Behandeling heeft hier overigens bezwaar tegen L Lijfrente Aanspraak op een reeks vaste periodieke uitkeringen die uiterlijk bij overlijden eindigt Te vergelijken met een uitkering uit een pensioenregeling De aanspraak is afhankelijk van het leven van één of meerdere personen Lijfrentepremieaftrek De premie betaald voor een lijfrenteverzekering kan onder bepaalde voorwaarden in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen Over de lijfrenteuitkering moet te zijner tijd belasting worden betaald M Middelloonregeling In de middelloon of opbouwregeling word je pensioen berekend op basis van het gemiddelde inkomen dat je tijdens je loopbaan hebt verdiend Je in eerdere jaren opgebouwd pensioen wordt niet opgehoogd tot het niveau van het laatste salaris De pensioenregeling kent dus geen backservice zoals in de eindloonregeling Je eenmaal opgebouwde rechten worden bij een middelloonregeling meestal wel geïndexeerd Indexering is echter nagenoeg altijd voorwaardelijk Dat betekent dat er alleen geïndexeerd wordt indien er voldoende middelen zijn N Nabestaandenpensioen Pensioen dat doorgaans levenslang wordt uitgekeerd aan de partner of kinderen van de deelnemer aan een pensioenregeling Verzamelnaam voor weduwen weduwnaars wezen en partnerpensioen Niet actieve deelnemer Je doet niet meer mee aan de pensioenregeling omdat je niet langer werkzaam bent bij de KRVE Je houdt recht op wat je hebt opgebouwd maar bouwt nu niet meer op O Omkeerregel Niet de pensioenpremies behoren tot het fiscaal belastbare loon maar de pensioenuitkeringen Dit betekent dat niet de pensioenaanspraak wordt belast maar de te zijner tijd te ontvangen pensioenuitkering Ontslagrechten Als je niet meer meedoet aan de pensioenregeling behoud je recht op het pensioen dat je al hebt opgebouwd Opbouwpercentage Per jaar bouw je een deel van je uiteindelijke pensioen op In een eindloon of middelloonregeling bouw je doorgaans ieder jaar 1 40e deel op ofwel 1 75 Deze 1 75 is het opbouwpercentage per dienstjaar Ouderdomspensioen Het ouderdomspensioen krijg je uitgekeerd vanaf de pensioendatum meestal 67 jaar tot je overlijden Meestal in maandelijkse termijnen Naast het levenslange pensioen bestaat er ook tijdelijk ouderdomspensioen Tijdelijk ouderdomspensioen Pensioen dat het inkomen aanvult tot uw 67ste om te compenseren voor het ontbreken van AOW uitkering en de nog hogere belasting en premieafdrachten voor wie ouder is dan 67 Maakt onderdeel uit van een vroegpensioen pensioenregeling met een pensioenleeftijd van eerder dan 67 jaar P Partnerpensioen Het pensioen voor de achterblijvende partner Wordt uitgekeerd vanaf je overlijden tot het overlijden van je partner In het verleden sprak men van weduwepensioen en later ook van weduwnaarspensioen Tegenwoordig wordt de term partnerpensioen of de term nabestaandenpensioen gebruikt als verzamelnaam voor alle pensioenen voor de achterblijvende partner of dit nu een huwelijkspartner is of niet Partnerpensioen op opbouwbasis Vorm van opbouw van een partnerpensioen Er wordt een pot opgebouwd waaruit de partner na overlijden van de verzekerde uitkering uit krijgt Na het stoppen van de premiebetaling of na echtscheiding blijven de opgebouwde rechten bestaan Als de partner instemt kan het partnerpensioen worden ingeruild voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen Partnerpensioen op risicobasis Vorm van opbouw van een partnerpensioen Bestaat uit een verzekering tegen overlijden

  Original URL path: http://www.sprh.nl/pensioen-abc/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Publicaties - SPRH
  Vereeniging Eendracht Hieronder vind u jaargang 20 kwartaal 3 Schakeling 20 3 pdf Schakeling 26 8 2015 De Schakeling is het nieuwsbulletin voor gepensioneerden van de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht Hieronder vind u jaargang 20 kwartaal 2 Schakeling 20 2 pdf Schakeling 24 4 2015 De Schakeling is het nieuwsbulletin voor gepensioneerden van de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht Hieronder vind u jaargang 20 kwartaal 3 Schakeling 20 1 pdf Print

  Original URL path: http://www.sprh.nl/publicaties-2/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •