archive-nl.com » NL » S » SPT.NL

Total: 254

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Verantwoordingsorgaan
  de bestuursstructuur van pensioenfondsen ook wel governance genoemd De Nederlandsche Bank houdt toezicht op de manier waarop de governance is ingericht Taken Belangrijke taken van het Verantwoordingsorgaan zijn het SPT bestuur adviseren gevraagd of ongevraagd monitoren of het bestuur de governance goed naleeft en jaarlijks een oordeel geven over het beleid van het bestuur over het afgelopen jaar en over beleidskeuzes die betrekking hebben op de toekomst Het oordeel over

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/pfg/verantwoordingsorgaan (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Raad van Toezicht
  Governance Raad van Toezicht Raad van Toezicht Het bestuur heeft op voordracht van de Pensioenraad een drietal onafhankelijke externe deskundigen benoemd als leden van de Raad van Toezicht van het fonds De Raad van Toezicht is belast met het interne toezicht op het bestuur van het fonds Dit interne toezicht omvat het beoordelen van beleids en bestuursprocedures en processen en de checks and balances binnen het fonds van de wijze

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/pfg/raadvantoezicht (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pensioenbeheer
  de vorm van winstdeling toeslagverlening Sinds 1997 is de regeling premievrij Dit betekent dat SPT na die tijd geen pensioenpremies meer ontvangt van tandartsen en tandarts specialisten Beleggingsrendementen zijn derhalve de enige bron van inkomsten voor het fonds Pensioenaanspraken kunnen alleen nog worden verhoogd door toeslagverlening Uitvoering pensioenreglement De uitvoering van het pensioenreglement en de communicatie daarover zijn opgedragen aan AZL N V Deze partij heeft een ISAE 3402 rapportage

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/pensioenbeheer (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Hoe belegt SPT?
  korte termijn grotendeels zekerstellen op lange termijn gedeeltelijk meegroeien met inflatie Beleggingsovertuigingen Dit zijn de beleggingsovertuigingen van SPT Beleggen in vastrentende waarden zoals obligaties is noodzakelijk en beleggen in aandelen loont Spreiden is een belangrijke manier om risico s te reduceren Een kleine hoeveelheid renterisico kan voor inflatiecompensatie zorgen Indexbeleggen reduceert kosten en risico s Maatschappelijk verantwoord beleggen is van belang en heeft geen invloed op het rendement Lees meer Risicotolerantie SPT is een gesloten pensioenfonds met een lage dekkingsgraad Het aantal deelnemers is nu 7400 waarvan circa 45 een pensioenuitkering ontvangt Het aantal deelnemers zal de komende 10 jaar dalen tot naar schatting 6600 waarvan 77 een pensioenuitkering ontvangt De beleggingshorizon wordt dus steeds korter Dat betekent dat de tijd om te herstellen van beleggingstegenvallers steeds korter wordt Hieruit concludeert SPT dat de risicotolerantie laag is en dat de nadruk ligt op het zekerstellen van het toegezegde pensioen en in mindere mate op inflatiecorrectie Beperkingen Het pensioenfonds kent een gestaag oplopende uitstroom van pensioenuitkeringen De uitstroom bedraagt circa 53 miljoen in 2013 maar bereikt over 11 jaar een maximum hoogte van 80 miljoen Dit betekent dat SPT er rekening mee houdt dat in de toekomst de pensioenverplichtingen door een

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/vermogensbeheer (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuws
  Toezicht Lees meer Nieuwe regels voor besturen verwerkt in statuten 1 7 2014 U vindt de aangepaste statuten op de documentenpagina van deze website Lees meer Nieuw beleggingsbeleid SPT 16 4 2014 Het nieuwe beleid is vastgelegd in een zogenoemde Investment Policy Statement IPS Lees meer Nieuwe regels voor pensioenfondsbesturen 16 4 2014 Het doel van de nieuwe regelgeving is het versterken van de besturen en het intern toezicht van pensioenfondsen Lees meer Steeds minder mensen voor hun 65ste met pensioen 12 3 2014 De gemiddelde pensioenleeftijd is gestegen naar 63 9 jaar Lees meer Attestatie de vita wat is dat 12 3 2014 Ontvangt u pensioen en woont u in het buitenland Dan is de Attestatie de vita voor u belangrijk Lees meer Wilt u in deeltijd met pensioen Wilt u alvast genieten van uw pensioen en toch nog werken Dat kan als u met deeltijdpensioen gaat Lees meer Partnertoeslag AOW vervalt vanaf 2015 De overheid laat vanaf 2015 de AOW toeslag voor de partner vervallen Lees meer Plan uw pensioen met de pensioenplanner Langer doorwerken of eerder stoppen De pensioenplanner berekent wat dit voor uw pensioen betekent Lees meer Woont u samen Geef het door Geef het door als u samenwoont Ook uw partner kan in aanmerking komen voor partnerpensioen Lees meer Bij scheiden nog te weinig aandacht voor pensioen Scheiden heeft grote gevolgen voor uw pensioen Toch heeft pensioen lage prioriteit bij scheiden Lees meer Keuzeformulier pensioen Met dit formulier kunt u een offerte aanvragen voor uw keuzemogelijkheden Lees meer Digitale nieuwsbrief Meld u nu aan voor de digitale nieuwsbrief van SPT Klik op de onderstaande link voor meer informatie Lees meer Dekkingsgraad stijgt licht in oktober 108 1 De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie Het geeft de verhouding weer tussen het

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuws/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Nieuwsarchief
  oktober 14 november 2014 Pensioen3daagse brengt pensioen onder de aandacht 20 oktober 2014 Dekkingsgraad gedaald in september 13 oktober 2014 Dekkingsgraad gestegen in augustus 8 oktober 2014 Dekkingsgraad gelijk gebleven in juli 22 augustus 2014 Dekkingsgraad gestegen in juni 17 juli 2014 Dekkingsgraad gestegen in mei 16 juni 2014 Algemene Vergadering op dinsdag 24 juni 6 juni 2014 Dekkingsgraad in april licht gedaald naar 105 7 22 mei 2014 Vacature bestuurslid SPT 14 mei 2014 Dit jaar geen Uniform Pensioenoverzicht voor deelnemers 16 april 2014 Dekkingsgraad licht gedaald in maart 11 april 2014 Dekkingsgraad gestegen in februari 21 maart 2014 Voorlopige dekkingsgraad december 2013 104 1 17 januari 2014 2013 Digitale nieuwsbrief december is verstuurd 5 december 2013 Dekkingsgraad stijgt in derde kwartaal naar 102 11 november 2013 Dekkingsgraad september 2013 24 oktober 2013 Uitbetaling pensioenen vertraagd 23 september 2013 DNB stemt in met benoeming Rik Albrecht 2 augustus 2013 Dekkingsgraad juni 2013 26 juli 2013 Digitale nieuwsbrief juli is verstuurd 26 juli 2013 Toekomstvisie SPT bestuur 25 juli 2013 Ontwikkeling levensverwachting 25 juli 2013 Kosten in 2012 25 juli 2013 Beleggingsbeleid SPT 25 juli 2013 Presentatie deelnemersvergadering beschikbaar 26 juni 2013 Dekkingsgraad gestegen in eerste kwartaal van 2013 25

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Veel gestelde vragen
  ouderdomspensioen eerder ingaan Ik heb geen partnerpensioen nodig Kan ik dat laten vervallen Wat moet ik doen als ik gescheiden ben Hoe kan ik mijn pensioen zo hoog mogelijk maken Krijg ik bericht van het pensioenfonds als ik 65 word Krijg ik bericht van het pensioenfonds als ik 60 word Wat gebeurt er met mijn pensioen nu de AOW leeftijd wordt verhoogd Is het mogelijk om de ingangsdatum van de

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/veelgesteldevragen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Begrippen
  contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs Men komt dus een transactie in de toekomst overeen Verschil met een future is dat een forward niet gestandaardiseerd is en over the counter OTC wordt verhandeld OTC slaat op financiële transacties die niet via de beurs verlopen maar die direct tussen twee partijen meestal een bank en een tegenpartij die ook weer een bank kan zijn afgesloten worden Futures Een future of termijncontract is een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs Men komt dus een transactie in de toekomst overeen Naar boven G Gedragscode De gedragscode bevat voorschriften voor bestuurders en eventuele adviseurs van het pensioenfonds ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige vertrouwelijk informatie Deze informatie betreft voor een belangrijk deel de beleggingstransacties namens het fonds Generatietafel Zie het begrip sterftetafel Gerealiseerd resultaat Resultaat na verkoop van de beleggingen Naar boven H Hoog laagregeling De gewezen deelnemer heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een ouderdomspensioen dat vanaf de pensioendatum gedurende vijf jaar hoger is dan de daaropvolgende periode Daarbij bedraagt de lage uitkering ten minste 75 van de hoge uitkering Naar boven I Immunisatie rente Het neutraliseren van de impact van renteveranderingen op de balans van het fonds Indexatie Zie het begrip toeslag Naar boven K Kansstelsels Dit zijn veronderstellingen met betrekking tot onder meer sterfte en arbeidsongeschiktheidskansen Naar boven M Marktwaarde Waarde van een beleggingsobject als het op dat moment verkocht zou worden Naar boven N Nabestaandenpensioen Verzamelnaam voor weduwen weduwnaars partner pensioen en wezenpensioen Nominale waarde of boekwaarde De waarde waartegen activa en passiva op de balans zijn opgenomen Naar boven O Onderdekking Onderdekking betekent dat het fonds niet voldoende reserves heeft om aan toekomstige verplichtingen te voldoen De dekkingsgraad is dan lager dan 105 Ongerealiseerd resultaat Herwaardering van de beleggingen ultimo jaar Dit resultaat wordt behaald na verkoop van de beleggingen Opties Gekochte put opties Geschreven call opties Een optie is een recht om tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een afgesproken periode een bepaald goed te kopen of te verkopen Een optie is een afgeleid product ofwel een derivaat De waarde van de optie is gebaseerd op de waarde van het onderliggende product de looptijd de bewegelijkheid van de prijs van de onderliggende waarde en de rente Wie een call optie koopt krijgt daarmee het recht om een bepaalde onderliggende waarde binnen een gedefinieerde periode te kopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs Het bedrag waartegen de optie wordt verhandeld noemt met een optiepremie Wie een call optie schrijft oftewel verkoopt verleent daarmee aan de koper het recht om een onderliggende waarde tegen een van tevoren vastgestelde prijs te kopen De uitschrijver ontvangt als compensatie een bedrag per optie De schrijver van de

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/begrippen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive