archive-nl.com » NL » S » SPT.NL

Total: 254

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kan ik het pensioen ergens anders onderbrengen?
  elkaar gaan Ouderdomspensioen Partnerpensioen Kinderen krijgen Verhuizen Veel gestelde vragen Nieuws Begrippen Home Inloggen Links Documenten Contact Zoeken Deelnemer Veel gestelde vragen Kan ik het pensioen ergens anders onderbrengen Kan ik het pensioen ergens anders onderbrengen De statuten en reglementen van SPT kennen alleen voor arbeidsongeschikten voor wie premievrije voortzetting geldt de mogelijkheid van waarde overdracht Vanwege het premievrije karakter van het pensioenfonds is het voor de financiële situatie van

  Original URL path: http://www.spt.nl/deelnemer/veelgesteldevragen/algemenevragen/pensioenergensandersonderbrengen (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Wat is conversie bij verevening?
  is conversie bij verevening Als u na 1 mei 1995 bent gescheiden dan heeft uw ex echtgenoot of ex echtgenote recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw huwelijk heeft opgebouwd Het recht op uitbetaling van het zg verevende ouderdomspensioen aan uw ex echtgenoot of ex echtgenote is echter nog steeds afhankelijk van het al dan niet in leven zijn van de deelnemer dus niet van het

  Original URL path: http://www.spt.nl/deelnemer/veelgesteldevragen/algemenevragen/conversiebijverevening (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Kan ik het partnerpensioen na een scheiding weer verhogen?
  Hoog laagregeling Verandering werk Veranderingen privé Trouwen of samenwonen Uit elkaar gaan Ouderdomspensioen Partnerpensioen Kinderen krijgen Verhuizen Veel gestelde vragen Nieuws Begrippen Home Inloggen Links Documenten Contact Zoeken Deelnemer Veel gestelde vragen Kan ik het partnerpensioen na een scheiding weer verhogen Kan ik het partnerpensioen na een scheiding weer verhogen Als u bent gescheiden dan kan een groot deel van het partnerpensioen zijn gereserveerd voor de ex partner Wilt u

  Original URL path: http://www.spt.nl/deelnemer/veelgesteldevragen/algemenevragen/partnerpensioennascheiding (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Als ik 100 word, krijg ik dan nog steeds pensioen?
  Deeltijdpensioen Uitruilen Nivellering Hoog laagregeling Verandering werk Veranderingen privé Trouwen of samenwonen Uit elkaar gaan Ouderdomspensioen Partnerpensioen Kinderen krijgen Verhuizen Veel gestelde vragen Nieuws Begrippen Home Inloggen Links Documenten Contact Zoeken Deelnemer Veel gestelde vragen Als ik 100 word krijg ik dan nog steeds pensioen Als ik 100 word krijg ik dan nog steeds pensioen Wij wensen iedereen een lang gezond en rijk leven Aangezien het ouderdomspensioen en partnerpensioen levenslange

  Original URL path: http://www.spt.nl/deelnemer/veelgesteldevragen/algemenevragen/100nogpensioen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Begrippen
  in de Pensioenwet Forwards FX forwards Een future of termijncontract is een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs Men komt dus een transactie in de toekomst overeen Verschil met een future is dat een forward niet gestandaardiseerd is en over the counter OTC wordt verhandeld OTC slaat op financiële transacties die niet via de beurs verlopen maar die direct tussen twee partijen meestal een bank en een tegenpartij die ook weer een bank kan zijn afgesloten worden Futures Een future of termijncontract is een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs Men komt dus een transactie in de toekomst overeen Naar boven G Gedragscode De gedragscode bevat voorschriften voor bestuurders en eventuele adviseurs van het pensioenfonds ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige vertrouwelijk informatie Deze informatie betreft voor een belangrijk deel de beleggingstransacties namens het fonds Generatietafel Zie het begrip sterftetafel Gerealiseerd resultaat Resultaat na verkoop van de beleggingen Naar boven H Hoog laagregeling De gewezen deelnemer heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een ouderdomspensioen dat vanaf de pensioendatum gedurende vijf jaar hoger is dan de daaropvolgende periode Daarbij bedraagt de lage uitkering ten minste 75 van de hoge uitkering Naar boven I Immunisatie rente Het neutraliseren van de impact van renteveranderingen op de balans van het fonds Indexatie Zie het begrip toeslag Naar boven K Kansstelsels Dit zijn veronderstellingen met betrekking tot onder meer sterfte en arbeidsongeschiktheidskansen Naar boven M Marktwaarde Waarde van een beleggingsobject als het op dat moment verkocht zou worden Naar boven N Nabestaandenpensioen Verzamelnaam voor weduwen weduwnaars partner pensioen en wezenpensioen Nominale waarde of boekwaarde De waarde waartegen activa en passiva op de balans zijn opgenomen Naar boven O Onderdekking Onderdekking betekent dat het fonds niet voldoende reserves heeft om aan toekomstige verplichtingen te voldoen De dekkingsgraad is dan lager dan 105 Ongerealiseerd resultaat Herwaardering van de beleggingen ultimo jaar Dit resultaat wordt behaald na verkoop van de beleggingen Opties Gekochte put opties Geschreven call opties Een optie is een recht om tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een afgesproken periode een bepaald goed te kopen of te verkopen Een optie is een afgeleid product ofwel een derivaat De waarde van de optie is gebaseerd op de waarde van het onderliggende product de looptijd de bewegelijkheid van de prijs van de onderliggende waarde en de rente Wie een call optie koopt krijgt daarmee het recht om een bepaalde onderliggende waarde binnen een gedefinieerde periode te kopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs Het bedrag waartegen de optie wordt verhandeld noemt met een optiepremie Wie een call optie schrijft oftewel verkoopt verleent daarmee aan de koper het recht om een onderliggende waarde tegen een van tevoren vastgestelde prijs te kopen

  Original URL path: http://www.spt.nl/deelnemer/begrippen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Kan mijn ouderdomspensioen eerder ingaan?
  Betaaldata pensioen Verhoging pensioen Wijzigingen doorgeven Pensioen in het buitenland Veranderingen privé Trouwen of samenwonen Uit elkaar gaan Ouderdomspensioen Partnerpensioen Verhuizen Veel gestelde vragen Nieuws Begrippen Home Inloggen Links Documenten Contact Zoeken Pensioengerechtigde Veel gestelde vragen Kan mijn ouderdomspensioen eerder ingaan Kan mijn ouderdomspensioen eerder ingaan U kunt uw pensioen eerder laten ingaan Uiterlijk tot een leeftijd van 60 jaar Aangezien SPT u dan langer een pensioen moet uitkeren zal

  Original URL path: http://www.spt.nl/pensioengerechtigde/veelgesteldevragen/algemeen/eerderouderdomspensioen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Ik heb geen partnerpensioen nodig. Kan ik dat laten vervallen??
  samenwonen Uit elkaar gaan Ouderdomspensioen Partnerpensioen Verhuizen Veel gestelde vragen Nieuws Begrippen Home Inloggen Links Documenten Contact Zoeken Pensioengerechtigde Veel gestelde vragen Ik heb geen partnerpensioen nodig Kan ik dat laten vervallen Ik heb geen partnerpensioen nodig Kan ik dat laten vervallen Het partnerpensioen is evenals het wezenpensioen een nabestaandenvoorziening indien de deelnemer onverhoopt zou overlijden ontvangen de nabestaanden voor zover zij daar recht op hebben een partnerpensioen U kunt

  Original URL path: http://www.spt.nl/pensioengerechtigde/veelgesteldevragen/algemeen/geenpartnerpensioennodig (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wat moet ik doen als ik gescheiden ben?
  vragen Wat moet ik doen als ik gescheiden ben Wat moet ik doen als ik gescheiden ben In het geval van een scheiding moet u dit melden bij het pensioenfonds De gescheiden partner heeft recht op een deel van het ouderdomspensioen en een deel van het partnerpensioen Hoeveel dat precies is wordt door wettelijke regels bepaald maar kan ook in een echtscheidingsconvenant worden bepaald De gevolgen van een scheiding voor

  Original URL path: http://www.spt.nl/pensioengerechtigde/veelgesteldevragen/algemeen/wattedoenbijscheiden (2015-12-02)
  Open archived version from archive