archive-nl.com » NL » S » SPT.NL

Total: 254

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DNB stemt in met benoeming Rik Albrecht (2 augustus 2013)
  benoemd als bestuurslid van SPT Hij neemt de plaats in van Hans Braker die per 1 juli jl is afgetreden als bestuurslid Het SPT bestuur is Hans zeer erkentelijk voor zijn deskundige inzet tijdens zijn bestuursperiode Het bestuur van de Beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandarts specialisten BPVT heeft Rik Albrecht voorgedragen als kandidaat en benoemd als bestuurslid van SPT Bij de selectieprocedure is een door het SPT bestuur vastgesteld functieprofiel gehanteerd

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/7718031 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Digitale nieuwsbrief juli is verstuurd (26 juli 2013)
  Digitale nieuwsbrief juli is verstuurd 26 juli 2013 Digitale nieuwsbrief juli is verstuurd 26 juli 2013 SPT heeft de digitale nieuwsbrief van juli 2013 verstuurd In deze nieuwsbrief blikt het pensioenfonds terug op de algemene vergadering van deelnemers die plaatsvond op 25 juni 2013 Hebt u de digitale nieuwsbrief niet ontvangen Meld u dan nu aan via het aanmeldformulier Onderwerpen In de digitale nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/7346405 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Toekomstvisie SPT-bestuur (25 juli 2013)
  toekomstvisie van het bestuur Het bestuur oriënteert zich de komende tijd op alternatieve bestaansvormen voor het fonds Dit gebeurt mede op verzoek van de Pensioenraad Mogelijke alternatieven zijn onder meer de overdracht van het fonds aan een verzekeraar of de aansluiting bij een groter pensioenfonds Besluiten met zulke ingrijpende gevolgen kan het bestuur alleen nemen na goedkeuring door de Pensioenraad Deze oriëntatie op de toekomst past binnen de huidige ontwikkelingen

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/7718016 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Ontwikkeling levensverwachting (25 juli 2013)
  actuaris van SPT gaf tijdens de algemene vergadering van deelnemers een toelichting op de levensverwachting van Nederlanders sinds 2007 Zij ging ook in op de levensverwachting van de populatie van SPT We worden in Nederland gemiddeld steeds ouder Dat geldt nog meer voor hoger opgeleiden Tandartsen stijgen daar nóg eens bovenuit De invloed van de gestegen levensverwachting is daardoor extra groot bij SPT Uit de presentatie van Audrey blijkt dat

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/7718013 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Kosten in 2012 (25 juli 2013)
  SPT voorzitter Stan Hoovers gaf tijdens de algemene vergadering van deelnemers een toelichting op de kosten die SPT maakte in 2012 Hij zette de kosten daarbij af tegen het vermogen van het fonds Hieruit blijkt dat de kosten van SPT relatief beperkt zijn Toch blijft de kostenbeheersing een belangrijk aandachtspunt van het bestuur Pensioenbeheer De Pensioenfederatie heeft aanbevelingen gedaan over het inzichtelijk maken van uitvoeringskosten door pensioenfondsen Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de kosten van pensioenbeheer en van vermogensbeheer De kosten van pensioenbeheer bestaan onder meer uit de kosten van uitbesteding bestuurskosten en advieskosten Bij SPT bedroegen deze kosten in 2012 213 per deelnemer inclusief gewezen deelnemers Vermogensbeheer Bij de kosten van vermogensbeheer worden twee categorieën onderscheiden Onder de eerste categorie vallen de beheervergoeding voor de vermogensbeheerder s en overige beheervergoedingen De tweede categorie betreft geschatte kosten die rechtstreeks van het beleggingsrendement worden afgetrokken De totale kosten van het vermogensbeheer bedroegen in 2012 ongeveer 6 178 000 Kostenvergelijking Om een goed beeld van het kostenniveau te krijgen liet SPT in 2012 een zogenoemd CEM benchmarkonderzoek uitvoeren Daarbij is een vergelijking gemaakt met de kosten per deelnemer bij vergelijkbare Nederlandse fondsen Daaruit blijkt dat de pensioenbeheerkosten van SPT op het gemiddelde

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/7718020 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Beleggingsbeleid SPT (25 juli 2013)
  in 2012 Het blijkt dat SPT er eind 2012 dankzij de risico afdekkingen aandelen en renterisico aanzienlijk beter voor stond Daarnaast werd uit de presentatie duidelijk dat het beleid waarbij de buffers niet nodeloos groot worden in het verleden heeft geleid tot hoge indexaties Het gevolg van deze hoge indexaties is wel dat nu grotere verlagingen noodzakelijk zijn Eind 2012 bracht SPT het risico van zijn beleggingsportefeuille aanzienlijk omlaag Dit deed het fonds omdat het risico op verdere verlagingen van de pensioenen groot bleek Een gevolg van deze ingreep in de beleggingsportefeuille is wel dat de herstelkracht van de portefeuille enigszins is verminderd Aanpassingen beleggingsbeleid Met behulp van een ALM studie heeft SPT onlangs het optimale beleggingsbeleid verder onderzocht Een ALM studie heeft als doel om pensioenfondsen inzicht te geven in de gevolgen van beleidskeuzes De studie resulteerde in een mix van 25 aandelen en 75 vastrentende waarden obligaties De risico afdekkingen van eind 2012 blijven gehandhaafd In het nieuwe aandelenbeleid sluit SPT ongeveer 5 van de aandelenmarkt uit Het gaat daarbij onder meer om ondernemingen die vormen van kinderarbeid toestaan of clustermunitie maken SPT gaat verder de kosten sterk reduceren Het fonds neemt afscheid van alle actieve vermogensbeheerders en

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/7718006 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Presentatie deelnemersvergadering beschikbaar (26 juni 2013)
  deze bijeenkomst vertelde het bestuur wat er speelt op het gebied van pensioenen in het algemeen en welke gevolgen bepaalde ontwikkelingen hebben op uw pensioen bij SPT Ook legde het bestuur uit welke besluiten ze genomen heeft en waarom Onderwerpen Belangrijk onderwerp waren de pensioenverlagingen Een actuaris gaf uitleg over de achtergronden Uitgebreid werd stil gestaan bij het feit dat we met zijn allen gemiddeld langer leven en daardoor langer

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/7337786 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Dekkingsgraad gestegen in eerste kwartaal van 2013 (25 juni 2013)
  te kunnen doen De voorziening wordt bepaald door de verwachte pensioenbetalingen contant te maken naar het heden op basis van een rendement dat zonder risico kan worden behaald Het idee hierachter is dat de pensioenen precies kunnen worden betaald als SPT op deze waarde het risicovrije rendement behaalt Sinds eind september 2012 is de rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen aangepast De rentetermijnstructuur geeft voor iedere looptijd aan welke rente bij die looptijd als risicovrije rente geldt Voor looptijden tot 20 jaar wordt de marktrente gebruikt Voor looptijden langer dan 20 jaar wordt de marktrente gecombineerd met een fictieve rente die voor zeer lange looptijden oploopt naar 4 2 Toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft deze methodiek de zogenoemde UFR voorgeschreven In de voorgeschreven methodiek wordt voor de waardering van de voorziening gebruikgemaakt van een middeling van de rente over de afgelopen drie maanden De beleggingen worden echter aan het eind van het jaar net als op ieder ander moment op basis van de rente van dat moment gewaardeerd Als de rente sterk beweegt kan deze methodiek ertoe leiden dat de verplichtingen en de beleggingen niet goed met elkaar vergelijkbaar zijn aan het einde van het kwartaal In het eerste kwartaal van 2013 steeg de rente eerst waarna een daling volgde Middeling leidde hierdoor tot een verschil tussen de waardering van beleggingen en verplichtingen Dankzij de middeling lijkt het op de voorgeschreven boekhoudkundige balans met UFR en middeling alsof SPT ongeveer EUR 22 miljoen minder tekort heeft SPT houdt er in het beleid rekening mee dat de UFR een te rooskleurig beeld geeft De veronderstelde rendementen kunnen immers niet met zekerheid worden behaald in de huidige markt Daarom gaat SPT in het beleggingsbeleid uit van de werkelijke marktomstandigheden net als in het beleid van de afgelopen jaren Het effect van het gebruik van de

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/dg1ekwartaal (2015-12-02)
  Open archived version from archive •