archive-nl.com » NL » S » SPT.NL

Total: 254

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jaarverslag SPT over 2012 is verschenen (7 juni 2013)
  Links Documenten Contact Zoeken Over het pensioenfonds Nieuwsarchief Jaarverslag SPT over 2012 is verschenen 7 juni 2013 Jaarverslag SPT over 2012 is verschenen 7 juni 2013 Het jaarverslag 2012 van SPT is beschikbaar In dit verslag vindt u informatie over cijfers en ontwikkelingen bij Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts specialisten SPT in 2012 In het jaarverslag vindt u onder meer informatie over het beleggingsbeleid de financiële resultaten van SPT en

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/7337775 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Wat staat er in het sociaal akkoord over pensioen? (17 mei 2013)
  Ook staan er plannen in voor de pensioenen Deze plannen gaan onder meer over de overbruggingsregeling in verband met de verhoging van de AOW leeftijd het opbouwpercentage invoering nieuw pensioencontract met een nieuw toezichtkader 1 De overbruggingsregeling in verband met de verhoging van de AOW leeftijd Iedereen ontvangt van de overheid een AOW uitkering vanaf een bepaalde leeftijd Deze leeftijd gaat in stappen omhoog Hierdoor kan iemand gedurende de periode tussen de 65ste verjaardag en het moment waarop de AOW ingaat te maken krijgen met minder inkomen Voor deze mensen is er een overbruggingsregeling in de maak Het plan was dat deze overbruggingsregeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2013 voor mensen met een inkomen tot 150 van het minimumloon In het sociaal akkoord wordt voorgesteld die grens te verhogen naar 200 van het minimumloon voor alleenstaanden en 300 van het minimumloon voor samenwonenden Daardoor komen meer mensen in aanmerking voor de overbruggingsregeling en wordt gekomen tot een evenwichtige behandeling van samenwonenden en alleenstaanden 2 Het opbouwpercentage Verder is de regering van plan om het percentage dat werknemers jaarlijks belastingvrij aan pensioen kunnen opbouwen te verlagen naar 1 75 van hun salaris Dat is het opbouwpercentage Door de verlaging van dit opbouwpercentage bouwen werknemers per jaar minder pensioen op Daarnaast is het bij een jaarinkomen boven 100 000 niet meer mogelijk om belastingvrij pensioen op te bouwen over het deel boven de 100 000 Dit plan is uitgewerkt in een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer In het sociaal akkoord wordt voorgesteld om de voorgestelde verlaging niet door te voeren De sociale partners willen voor 1 juni 2013 met een alternatief plan komen Uitgangspunt bij dit plan is een maximaal te bereiken opbouwpercentage van 2 De wijziging van het opbouwpercentage speelt bij SPT geen rol omdat er geen opbouw

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/7337846 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Dekkingsgraad licht gestegen in 4e kwartaal 2012 (22 april 2013)
  van een rendement dat zonder risico kan worden behaald Het idee hierachter is dat de pensioenen precies kunnen worden betaald als SPT op deze waarde het risicovrije rendement behaalt Sinds eind september 2012 is de rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen aangepast De rentetermijnstructuur geeft voor iedere looptijd aan welke rente bij die looptijd als risicovrije rente geldt Voor looptijden tot 20 jaar wordt de marktrente gebruikt Voor looptijden langer dan 20 jaar wordt de marktrente gecombineerd met een fictieve rente die voor zeer lange looptijden oploopt naar 4 2 Toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft deze methodiek de zogenoemde UFR voorgeschreven In de voorgeschreven methodiek wordt voor de waardering van de voorziening gebruik gemaakt van een middeling van de rente over de afgelopen drie maanden De beleggingen worden echter aan het eind van het jaar net als op ieder ander moment op basis van de rente van dat moment gewaardeerd Als de rente sterk beweegt kan deze methodiek ertoe leiden dat de verplichtingen en de beleggingen niet goed met elkaar vergelijkbaar zijn aan het einde van het kwartaal In het vierde kwartaal daalde de rente duidelijk zodat deze middeling leidde tot een discrepantie tussen de waardering van beleggingen en verplichtingen In dit geval lijkt het op de voorgeschreven boekhoudkundige balans met UFR en middeling dankzij de middeling alsof SPT ongeveer EUR 27 miljoen minder tekort heeft SPT houdt er in het beleid rekening mee dat de UFR een te rooskleurig beeld geeft De veronderstelde rendementen kunnen immers niet met zekerheid worden behaald in de huidige markt Daarom gaat SPT in het beleggingsbeleid uit van de werkelijke marktomstandigheden net als in het beleid van de afgelopen jaren Het effect van het gebruik van de UFR is dat SPT zich bovenop de hierboven genoemde EUR 27 miljoen nog eens EUR 24 miljoen rijker dient te

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/7054214 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waarom SPT pensioenen nu zo sterk verlaagt (22 februari 2013)
  verlagen Het totaalplaatje ziet er als volgt uit juli 2011 10 1 oktober 2012 3 2 april 2013 2 2 april 2014 4 0 huidige inschatting Wat betekent dat Een opgebouwd pensioen van oorspronkelijk 100 komt na deze vier verlagingen uit op 81 70 De vier verlagingen samen vormen dus een totale verlaging van 18 3 Ruim 14 daarvan wordt veroorzaakt door de sterk gestegen levensverwachting Het percentage van 18 3 is lager dan de optelsom van de verlagingen 19 5 omdat elke volgende verlaging op een lager bedrag wordt toegepast Twee belangrijke ontwikkelingen Een totale verlaging van 18 3 in de afgelopen periode is inderdaad fors in vergelijking met andere pensioenfondsen Er zijn twee ontwikkelingen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de verlagingen We worden gemiddeld ouder Dat geldt vooral voor hoger opgeleiden voor de tandartsen is dit zelfs nog hoger De invloed van de gestegen levensverwachting op SPT is daardoor extra groot SPT streeft niet naar grote financiële buffers want SPT is een gesloten fonds Er komen geen nieuwe deelnemers bij en er worden geen premies meer ingelegd Daarom heeft SPT in het verleden de pensioenen extra verhoogd wat we niet als reserves opzij zetten dat keren we uit Over de periode 1997 tot en met 2013 is het pensioen van alle deelnemers na aftrek van de kortingen in 2011 2012 en 2013 in totaal 17 8 gestegen Deze stijging is minder dan de totale inflatie van 40 3 over deze jaren In deze periode vielen de beurscrises van 2001 en 2008 en bereikte de rente een historisch laag niveau Tot en met 2010 lagen de pensioenen ruim boven de inflatie dankzij de extra toeslagen SPT is wat dit betreft een uniek fonds omdat andere pensioenfondsen zulke grote extra verhogingen niet hebben toegekend Gevolg van de hoge

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/6091465 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Veel gestelde vragen over verlaging pensioenen (16 februari 2013)
  positie Nieuws Nieuwsarchief Veel gestelde vragen Begrippen Home Inloggen Links Documenten Contact Zoeken Over het pensioenfonds Nieuwsarchief Veel gestelde vragen over verlaging pensioenen 16 februari 2013 Veel gestelde vragen over verlaging pensioenen 16 februari 2013 SPT verlaagt de opgebouwde pensioenen per 1 april 2013 met 2 2 U bent hier onlangs per brief over geïnformeerd Het pensioenfonds kan zich voorstellen dat deze verlaging vragen bij u oproept SPT heeft daarom

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/6091461 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPT verlaagt (opgebouwde) pensioenen met 2,2% (16 februari 2013)
  Pension Fund Governance Verantwoordingsorgaan Raad van Toezicht Pensioenbeheer Hoe belegt SPT Financiële positie Nieuws Nieuwsarchief Veel gestelde vragen Begrippen Home Inloggen Links Documenten Contact Zoeken Over het pensioenfonds Nieuwsarchief SPT verlaagt opgebouwde pensioenen met 2 2 16 februari 2013 SPT

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/6091456 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPT past toeslagbeleid aan (16 februari 2013)
  Voorheen was dat bij een dekkingsgraad van 105 De aanpassing van het toeslagbeleid is een gevolg van het septemberpakket pensioenen van het ministerie van SZW Septemberpakket Het septemberpakket biedt pensioenfondsen de mogelijkheid om pensioenverlagingen te spreiden SPT heeft besloten om deze optie open te houden Hieraan is de voorwaarde verbonden dat een fonds zijn pensioenregeling per 1 januari 2013 toekomstbestendiger maakt Om aan deze voorwaarde te voldoen moet SPT onder

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/7337827 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Vragenlijst levert veel reacties op (16 februari 2013)
  door middel van een vragenlijst die bij de pensioenkrant was gevoegd Het bestuur wilde uw mening weten over diverse onderwerpen De informatie uit het onderzoek helpt het bestuur bij het voeren van een goed beleid voor uw pensioen In dit artikel vindt u de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek De vragenlijst leverde een groot aantal reacties op 2 681 op een totaal van 8 275 deelnemers Dat is een score van 32 Van deze respondenten is 79 tandarts 43 van de respondenten is 65 jaar of ouder Voor het merendeel van de respondenten vormt het SPT pensioen minder dan 50 van de totale oudedagsvoorziening Vertrouwen in bestuur De meerderheid van de respondenten 63 vindt dat het bestuur zijn best doet om voor alle belanghebbenden een pensioen te regelen dat op langere termijn voldoende is Slechts 4 geeft aan hier geen vertrouwen in te hebben De overige respondenten hebben hierover geen mening Beleggingsbeleid Ongeveer driekwart van de respondenten geeft de voorkeur aan een beleid dat leidt tot een pensioen dat fluctueert en meebeweegt met de economische omstandigheden Dit beleid levert naar verwachting over het geheel genomen een hoger pensioen op Ongeveer tweederde van de respondenten vindt dat SPT het pensioengeld moet

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/7337831 (2015-12-02)
  Open archived version from archive