archive-nl.com » NL » S » SPT.NL

Total: 254

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Achtergrondinformatie verlagen pensioenen (16 februari 2013)
  SPT Financiële positie Nieuws Nieuwsarchief Veel gestelde vragen Begrippen Home Inloggen Links Documenten Contact Zoeken Over het pensioenfonds Nieuwsarchief Achtergrondinformatie verlagen pensioenen 16 februari 2013 Achtergrondinformatie verlagen pensioenen 16 februari 2013 U hebt onlangs een brief ontvangen van SPT Daarin kondigt het pensioenfonds aan dat het de opgebouwde pensioenen moet verlagen met 2 2 Het fonds wil ook enkele andere onderwerpen bij u onder de aandacht brengen Daarover vindt u

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/7442632 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Rendement SPT in 2012 niet hoog genoeg (16 februari 2013)
  zal halen In studies om te bepalen welk beleggingsbeleid past bij SPT gaat het pensioenfonds ervan uit dat in de toekomst ook andere rendementen behaald kunnen worden Dit is gebruikelijk Aan de hand van strikte richtlijnen mag SPT erop rekenen dat de rendementen als volgt zullen zijn in de nabije toekomst hoger dan 4 later hoger dan 5 Zelfs als de marktrente en de te gebruiken rekenrente nu 3 zijn Toezichthouder De Nederlandsche Bank schrijft voor dat SPT bij leningen met looptijden tot 20 jaar uit moet gaan van de marktrente Voor langere looptijden moet SPT veronderstellen dat de rekenrente hoger ligt dan de lage marktrente van nu SPT is dus verplicht zich wat rijker te rekenen dan wanneer SPT puur naar de markt kijkt Dit voorschrift verhoogt de dekkingsgraad met ruim een procent Daarom is het voorschrift gunstig voor mensen die al een pensioen ontvangen Veranderingen in de rente Niet alleen het niveau van de reken rente maar vooral de verandering van de rente bepaalt welk rendement nodig is voor een pensioenfonds om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen Als de rente daalt moet meer geld opzij worden gezet om toekomstig pensioen te betalen Dat geld groeit immers minder hard dan voorheen Afgelopen jaren daalde de rente flink 2011 In 2011 stegen hierdoor de verplichtingen met meer dan 10 Dat jaar behaalde SPT op de klassieke beleggingen iets meer dan 2 rendement Dankzij de instrumenten voor de beheersing van het renterisico kwam SPT toch tot meer dan 10 rendement En ook dat hoge rendement was niet genoeg om de verplichtingen bij te houden De balans verslechterde terwijl het belegde vermogen groeide de dekkingsgraad daalde 2012 In 2012 behaalde SPT een rendement van meer dan 12 Maar de rente daalde ook Hierdoor had SPT meer dan 15 rendement moeten behalen om de groei van de verplichtingen bij te houden SPT stuurt op een gezonde balans Het bestuur van SPT is primair verantwoordelijk voor het gezond krijgen en houden van de balans tussen vermogen en verplichtingen SPT streeft niet naar een maximaal absoluut rendement Een acceptabel relatief rendement is genoeg Iets hoger dan de pensioenaangroei zodat ook inflatiecompensatie mogelijk is Het doel is om op een verantwoorde manier elk jaar de beleggingen iets meer te laten groeien dan de pensioenen zodat de beleggingsportefeuille altijd groter is dan de waarde van de te betalen pensioenen Risico s en kansen Zelfs de beste belegger kan niet in de toekomst kijken Als goed huisvader houdt het bestuur van SPT er rekening mee dat de rente op termijn waarschijnlijk omhoog gaat maar eerst ook verder omlaag kan Aandelenbeurzen gaan wellicht over een periode van meerdere jaren wel omhoog maar ze dalen af en toe ook fors De uitgebalanceerde beleggingsportefeuille reflecteert de risico s en de kansen Risico s Om risico s op het verlagen van pensioenrechten te beperken moeten de beleggingen in hoge mate meebewegen met de pensioenen Dus beleggingen moeten ook in waarde stijgen als de rente daalt Daarom belegt SPT veel in langlopende

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/7337809 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wordt u 65 jaar in 2013? (15 februari 2013)
  jaar na 2013 Dan gaat uw AOW nog later in Dit kan betekenen dat u veel minder inkomen hebt in de tijd tussen uw 65ste verjaardag en het moment waarop uw AOW ingaat Die start immers minimaal één maand later Ingangsdatum ouderdomspensioen SPT ongewijzigd Het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd bij SPT staat los van uw AOW Uw ouderdomspensioenpensioen van SPT start standaard op de eerste dag van de maand samenvallend met of volgend op de dag waarop u 65 wordt Zo staat dat in uw pensioenregeling Het ouderdomspensioen is echter netto lager dan u misschien verwacht Totdat uw AOW uitkering ingaat betaalt u meer inkomstenbelasting dan daarna U betaalt dan namelijk nog AOW premie Van eenzelfde brutobedrag aan ouderdomspensioen houdt u dan netto minder over Wat kan ik doen Het pensioenreglement van SPT wordt niet aangepast om een gat tussen de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen en de AOW uitkering op te vangen Wel kunt u ervoor kiezen om de ingangsdatum van uw ouderdomspensioen uit te stellen tot het moment waarop de AOW uitkering ingaat Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende ingangsdata om een inschatting te maken of uitstel van het pensioen voor u gewenst is Het

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/6091509 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • SPT niet benadeeld door nationalisatie SNS (7 februari 2013)
  Nieuws Nieuwsarchief Veel gestelde vragen Begrippen Home Inloggen Links Documenten Contact Zoeken Over het pensioenfonds Nieuwsarchief SPT niet benadeeld door nationalisatie SNS 7 februari 2013 SPT niet benadeeld door nationalisatie SNS 7 februari 2013 SPT heeft onderzocht of de nationalisatie van SNS schade heeft opgeleverd voor de beleggingsportefeuille van SPT Dit blijkt niet het geval te zijn SPT bezit één lening aan SNS Het betreft een lening die al voor

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2013/6091451 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Pensioenreglement SPT aangepast (20 december 2012)
  de hoog laagregeling is toegevoegd de voorwaarden voor wezenpensioen de klachten en geschillenregeling Regels rondom ingaan pensioen Drie regels rondom het ingaan van pensioen zijn aangepast Beperking aanvraag offertes keuzemogelijkheden Een voorbeeld van een keuzemogelijkheid is dat u als deelnemer een deel van uw ouderdomspensioen kunt inruilen voor extra partnerpensioen U kunt nu eenmalig en alleen op het moment van uw pensionering keuzes maken over uw pensioen Voorheen kon u onbeperkt offertes aanvragen voor de keuzemogelijkheden en vervolgens uw keuze wijzigen Dit kostte het pensioenfonds veel tijd en geld Daarom is deze regel nu aangepast Versoepeling ingangsdatum uitgesteld pensioen U kunt ervoor kiezen om uw pensioen later dan uw pensioenleeftijd te laten ingaan U kunt de ingangsdatum van uw uitgestelde pensioen nu zelf bepalen Voorheen moest een uitgesteld pensioen altijd ingaan op 1 januari van enig jaar Dit maakte de keuze voor uitstel onnodig moeilijk voor u als deelnemer Een vrije datumkeuze levert namelijk geen administratieve problemen op bij het fonds Daarom is deze regel nu aangepast Versoepeling termijn voor invulling keuzemogelijkheden U ontvangt de keuzemogelijkheden voor uw pensioen nu vier maanden voor uw pensioendatum van het pensioenfonds Vervolgens hebt u twee maanden de tijd om uw keuzes door te geven Voorheen moesten deelnemers hun keuzes uiterlijk drie maanden voor hun pensioendatum doorgeven Zij kregen de keuzemogelijkheden echter ook pas drie maanden voor hun pensioendatum toegestuurd Dit leverde wel eens problemen op Daarom heeft het fonds deze regel aangepast Hoog laagregeling In het pensioenreglement is nu opgenomen dat u als deelnemer ervoor kunt kiezen om de eerste vijf jaar van uw pensioen een hoger bedrag te ontvangen en daarna een lager bedrag Deze mogelijkheid bestond in de praktijk al sinds 1 februari 2011 Voorwaarden voor toekenning wezenpensioen Als u overlijdt en u hebt nog studerende kinderen dan hebben zij mogelijk

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2012/7337782 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Aandelenbelang SPT verlaagd (17 december 2012)
  beleggingsportefeuille te verlagen De uitkomsten van een recent uitgevoerde continuïteitsanalyse vormen de basis voor dit besluit De opbrengst van de verkoop van de aandelen is belegd in vastrentende waarden obligaties Continuïteitsanalyse Aan de hand van een continuïteitsanalyse is beoordeeld of de financiële risico s voor een pensioenfonds zich op lange termijn binnen aanvaardbare grenzen bevinden Hieruit bleek dat de risico s voor de financiële positie van SPT met een aandelenbelang

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2012/7337766 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Levensverwachting verder gestegen (14 november 2012)
  ze leven gezond Daarom zullen ze langer van hun pensioen kunnen genieten In de jaren 2007 tot en met 2011 is berekend dat SPT ruim 13 meer geld in kas moest hebben dan tot 2007 verwacht werd om de langere pensioenduur te kunnen bekostigen SPT beschikte niet over die extra benodigde middelen Daarom is besloten tot de verlagingen van de jaarlijkse SPT pensioenen met 10 1 in 2011 en 3 2 in 2012 Door deze aanpassingen ontvangen deelnemers over het geheel genomen hetzelfde totaalbedrag Dit totaalbedrag wordt echter uitgekeerd door het verlaagde jaarlijkse bedrag over een langere periode uit te keren Langer leven betekent dat SPT 1 4 meer in kas moet hebben Specifiek voor de deelnemers van SPT is uitgerekend hoeveel extra geld er moet zijn vanwege de langere levensverwachting die in 2012 wordt verwacht SPT moet 1 4 meer in kas hebben om over de langere periode de pensioenen te kunnen betalen Hiervan komt 1 door het langer leven van alle Nederlanders en 0 4 doordat deelnemers van SPT mogen verwachten nog ouder te worden Langer leven verlaagt dekkingsgraad Per eind 2012 zal de hogere levensverwachting worden meegenomen in de financiële verplichtingen van SPT De dekkingsgraad gaat op

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2012/6091446 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wezenpensioenen niet verlaagd (9 oktober 2012)
  in juni 2012 een brief van Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts specialisten SPT Deze brief gaat over het verlagen van de pensioenen per 1 oktober 2012 Inmiddels heeft het bestuur besloten dat er voor de wezenpensioenen een uitzondering wordt gemaakt Deze uitzondering is voorgelegd aan De Nederlandsche Bank DNB DNB heeft geen bezwaar tegen het uitzonderen van de wezenpensioenen De reden voor het verlagen van de pensioenen is de gestegen levensverwachting

  Original URL path: http://www.spt.nl/overhetpensioenfonds/nieuwsarchief/2012/6091505 (2015-12-02)
  Open archived version from archive