archive-nl.com » NL » S » SPT.NL

Total: 254

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Wat is er voor u geregeld?
  65e zo lang u leeft U heeft de mogelijkheid om later of eerder met pensioen te gaan Op zijn vroegst kunt u op uw 60e met pensioen Partnerpensioen dit krijgt uw eventuele partner na uw overlijden Bijzonder partnerpensioen dit krijgt uw eventuele partner na scheiding Wezenpensioen dit krijgen uw eventuele kinderen na uw overlijden Dit geldt in principe voor kinderen tot 18 jaar Studeren ze of zijn ze arbeidsongeschikt dan

  Original URL path: http://www.spt.nl/deelnemer/uwpensioen/watiservoorugeregeld/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Ouderdomspensioen
  Deeltijdpensioen Uitruilen Nivellering Hoog laagregeling Verandering werk Veranderingen privé Trouwen of samenwonen Uit elkaar gaan Ouderdomspensioen Partnerpensioen Kinderen krijgen Verhuizen Veel gestelde vragen Nieuws Begrippen Home Inloggen Links Documenten Contact Zoeken Deelnemer Uw pensioen Wat is er voor u geregeld Ouderdomspensioen Ouderdomspensioen De pensioenregeling van SPT is een zogenoemde premieovereenkomst Daarbij zijn de premies die u in het verleden heeft afgedragen elk jaar omgezet in een aanspraak op een uitkering

  Original URL path: http://www.spt.nl/deelnemer/uwpensioen/watiservoorugeregeld/ouderdomspensioen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Partnerpensioen
  Ouderdomspensioen Partnerpensioen Kinderen krijgen Verhuizen Veel gestelde vragen Nieuws Begrippen Home Inloggen Links Documenten Contact Zoeken Deelnemer Uw pensioen Wat is er voor u geregeld Partnerpensioen Partnerpensioen Als u komt te overlijden heeft uw eventuele partner recht op een partnerpensioen Als partner geldt uw echtgenoot geregistreerd partner of onder voorwaarden degene met wie u een gezamenlijke huishouding voert De pensioenregeling van SPT voorziet standaard in een partnerpensioen ter grootte van

  Original URL path: http://www.spt.nl/deelnemer/uwpensioen/watiservoorugeregeld/partnerpensioen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wezenpensioen
  Begrippen Home Inloggen Links Documenten Contact Zoeken Deelnemer Uw pensioen Wat is er voor u geregeld Wezenpensioen Wezenpensioen Als u komt te overlijden hebben uw kinderen recht op wezenpensioen maar alleen als ze jonger zijn dan 18 jaar Studeren ze of zijn ze arbeidsongeschikt dan geldt een bovengrens van 27 jaar SPT controleert jaarlijks aan de hand van een studieverklaring of een afschrift van een bewijs van arbeidsongeschiktheid of het kind recht heeft op wezenpensioen Het wezenpensioen bedraagt 12 van het ouderdomspensioen per kind en wordt verdubbeld zodra het kind een volle wees wordt met andere woorden als er ook geen partner meer is Had u geen partner dan gaat de verdubbeling direct in Het wezenpensioen wordt uitgekeerd totdat het kind 18 jaar is geworden of eerder overlijdt In geval van een studerend kind eindigt de uitkering als het 27 jaar wordt dan wel zodra het na zijn 18e ophoudt met studeren of overlijdt Als een kind nog studeert maar geen recht meer heeft op studiefinanciering dan beschouwt SPT het kind toch als studerend als een bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling kan worden overlegd Als een kind na een onderbreking van de studie weer start met studeren en aan

  Original URL path: http://www.spt.nl/deelnemer/uwpensioen/watiservoorugeregeld/wezenpensioen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Hoeveel krijgt u?
  overzicht van hoeveel pensioen u in totaal kunt verwachten als u met pensioen gaat Uniform Pensioenoverzicht Het Uniform Pensioenoverzicht UPO is een persoonlijk overzicht van uw pensioen bij één pensioenfonds Pensioenfondsen zijn verplicht om u dit pensioenoverzicht toe te sturen In het pensioenoverzicht van SPT staat hoeveel pensioen u hebt opgebouwd bij SPT voor uzelf en uw eventuele nabestaanden Dit pensioenoverzicht ontvangt u eens in de vijf jaar per post van SPT Mochten uw pensioenaanspraken tussentijds onverhoopt worden verlaagd dan zal het overzicht ook tussentijds worden verzonden met een actuele stand van zaken Uw pensioenoverzichten van SPT staan op deze website Daarvoor moet u inloggen Van pensioenfondsen waar u eerder pensioen hebt opgebouwd en waar u uw opgebouwde pensioen hebt laten staan ontvangt u ook eens in de vijf jaar een pensioenoverzicht Lees voor meer informatie over uw pensioenoverzicht de Veel gestelde vragen over het pensioenoverzicht Pensioenplanner Wilt u weten welke invloed bepaalde keuzes hebben op de hoogte van uw pensioen bij SPT Dan kunt u dat zien in de pensioenplanner op deze website Als u inlogt vindt u onderaan in het linker menu de pensioenplanner Daarin ziet u uw gegevens U kunt keuzes aangeven Bijvoorbeeld u wilt eerder met

  Original URL path: http://www.spt.nl/deelnemer/uwpensioen/hoeveelkrijgtu (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Arbeidsongeschiktheid
  tandartsen en tandarts specialisten Deelnemer Uw pensioen Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid Er worden geen nieuwe premies ingelegd Sinds 1995 moeten deelnemers op een andere manier hun pensioen regelen Een uitzondering hierop is het arbeidsongeschiktheidspensioen voor degenen die vóór 30 juni 1998 arbeidsongeschikt zijn geworden Arbeidsongeschikt Bent u vóór 30 juni 1998 arbeidsongeschikt geworden dan loopt uw pensioenopbouw gewoon door terwijl u zelf overigens geen premie meer hoeft te betalen dat doet SPT voor u Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan loopt uw pensioenbouw ook slechts gedeeltelijk door Bent u niet meer arbeidsongeschikt dan eindigt ook voor u de premievrije pensioenopbouw bij SPT Partnerpensioen Het partnerpensioen is standaard 60 van uw ouderdomspensioen Omdat u als arbeidsongeschikte nog pensioen opbouwt krijgt uw partner als u vóór uw pensioendatum komt te overlijden 60 van het ouderdomspensioen dat u zou hebben opgebouwd als u tot uw pensioendatum arbeidsongeschikt zou zijn geweest U kunt dit percentage van 60 nog wijzigen als uw burgerlijke staat wijzigt uw kinderen in aanmerking komen voor wezenpensioen het inkomen van uw partner wijzigt Partnerpensioen verhogen Als u het partnerpensioen wilt verhogen kan SPT vragen om een geneeskundig onderzoek Aan de hand van dit onderzoek kan SPT beslissen dat u het partnerpensioen met een

  Original URL path: http://www.spt.nl/deelnemer/uwpensioen/arbeidsongeschiktheid (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Afkoop van uw pensioen
  Begrippen Home Inloggen Links Documenten Contact Zoeken Pensioenfonds tandartsen en tandarts specialisten Deelnemer Uw pensioen Afkoop van uw pensioen Afkoop van uw pensioen Het is wettelijk verboden om uw pensioen bij SPT af te kopen Pensioen afkopen houdt in dat u de hele waarde van uw pensioenaanspraken ineens uitgekeerd krijgt Hierover bent u belasting verschuldigd Uitzondering Is uw ouderdomspensioen op uw pensioendatum 462 88 in 2015 of minder per jaar

  Original URL path: http://www.spt.nl/deelnemer/uwpensioen/afkoopvanuwpensioen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Verhoging pensioen
  probeert SPT elk jaar uw opgebouwde pensioenrechten te verhogen Dat heet ook wel toeslagverlening indexatie De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt De verhoging wordt uitgedrukt met een bepaald percentage De verhoging in de afgelopen jaren De verhoging verschilt van jaar tot jaar SPT heeft uw pensioen de afgelopen jaren als volgt aangepast Over het jaar Dat is per De prijzen stegen in dat jaar met 2014 0 0 1 januari 2015 1 0 2013 2 2 1 april 2013 2 5 2012 3 2 1 oktober 2012 2 5 2011 10 1 1 juli 2011 2 3 2010 0 0 1 januari 2011 1 3 Wanneer krijg ik een verhoging U hebt niet automatisch recht op een verhoging Dat is alleen mogelijk als de financiële positie van het pensioenfonds het toelaat Het bestuur streeft naar een gemiddelde verhoging van 0 85 op lange termijn Aan de hand van de dekkingsgraad aan het eind van het derde kwartaal van het jaar besluit het bestuur of en zo ja hoeveel uw pensioen verhoogd wordt per 1 januari van het volgende jaar Hierbij gelden de volgende voorwaarden Naar inschatting leidt de toeslagverlening niet tot een dekkingsgraad lager dan 110 Procentuele wijzigingen in de hoogte van de pensioenverplichtingen wegens wijzigingen in de levensverwachting van de populatie van het fonds worden verrekend in de te verlenen toeslag Beleidsstaffel toeslagverlening Dekkingsgraad 104 Er wordt geen toeslag verleend 104 Dekkingsgraad 110 Er wordt geen toeslag verleend Dekkingsgraad 110 De toeslag bedraagt 0 85 plus een extra toeslag voor het deel van de buffers boven de dekkingsgraad van 110 of de vereiste dekkingsgraad indien deze hoger is dan 110 dat beschikbaar is voor extra structurele toeslagverlening Hierbij geldt de regel dat er nooit meer extra toeslag zal worden verleend dat structureel waargemaakt kan worden

  Original URL path: http://www.spt.nl/deelnemer/uwpensioen/toeslagverlening (2015-12-02)
  Open archived version from archive •