archive-nl.com » NL » S » SPT.NL

Total: 254

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Begrippen
  in de Pensioenwet Forwards FX forwards Een future of termijncontract is een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs Men komt dus een transactie in de toekomst overeen Verschil met een future is dat een forward niet gestandaardiseerd is en over the counter OTC wordt verhandeld OTC slaat op financiële transacties die niet via de beurs verlopen maar die direct tussen twee partijen meestal een bank en een tegenpartij die ook weer een bank kan zijn afgesloten worden Futures Een future of termijncontract is een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een bepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf bepaalde prijs Men komt dus een transactie in de toekomst overeen Naar boven G Gedragscode De gedragscode bevat voorschriften voor bestuurders en eventuele adviseurs van het pensioenfonds ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het fonds aanwezige vertrouwelijk informatie Deze informatie betreft voor een belangrijk deel de beleggingstransacties namens het fonds Generatietafel Zie het begrip sterftetafel Gerealiseerd resultaat Resultaat na verkoop van de beleggingen Naar boven H Hoog laagregeling De gewezen deelnemer heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een ouderdomspensioen dat vanaf de pensioendatum gedurende vijf jaar hoger is dan de daaropvolgende periode Daarbij bedraagt de lage uitkering ten minste 75 van de hoge uitkering Naar boven I Immunisatie rente Het neutraliseren van de impact van renteveranderingen op de balans van het fonds Indexatie Zie het begrip toeslag Naar boven K Kansstelsels Dit zijn veronderstellingen met betrekking tot onder meer sterfte en arbeidsongeschiktheidskansen Naar boven M Marktwaarde Waarde van een beleggingsobject als het op dat moment verkocht zou worden Naar boven N Nabestaandenpensioen Verzamelnaam voor weduwen weduwnaars partner pensioen en wezenpensioen Nominale waarde of boekwaarde De waarde waartegen activa en passiva op de balans zijn opgenomen Naar boven O Onderdekking Onderdekking betekent dat het fonds niet voldoende reserves heeft om aan toekomstige verplichtingen te voldoen De dekkingsgraad is dan lager dan 105 Ongerealiseerd resultaat Herwaardering van de beleggingen ultimo jaar Dit resultaat wordt behaald na verkoop van de beleggingen Opties Gekochte put opties Geschreven call opties Een optie is een recht om tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een afgesproken periode een bepaald goed te kopen of te verkopen Een optie is een afgeleid product ofwel een derivaat De waarde van de optie is gebaseerd op de waarde van het onderliggende product de looptijd de bewegelijkheid van de prijs van de onderliggende waarde en de rente Wie een call optie koopt krijgt daarmee het recht om een bepaalde onderliggende waarde binnen een gedefinieerde periode te kopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs Het bedrag waartegen de optie wordt verhandeld noemt met een optiepremie Wie een call optie schrijft oftewel verkoopt verleent daarmee aan de koper het recht om een onderliggende waarde tegen een van tevoren vastgestelde prijs te kopen

  Original URL path: http://www.spt.nl/deelnemer/begrippen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Uw pensioen
  nabestaanden is er de Algemene nabestaandenwet Anw Aanvullende pensioenen pensioenregelingen die werkgevers en werknemers met elkaar hebben afgesproken Maar ook vrije beroepsbeoefenaren kunnen ermee te maken krijgen Namelijk wanneer er voor hun beroepsgroep een verplicht beroepspensioenfonds is zoals voor tandartsen en tandarts specialisten tot augustus 2010 het geval was Wie geen pensioen op kan bouwen via een aanvullende pensioenregeling is aangewezen op de regelingen in de derde pijler Tot en met 2007 bestonden die vrijwel uitsluitend uit lijfrenteverzekeringen bij verzekeraars waarvan de premies tot op zekere hoogte fiscaal aftrekbaar zijn Met ingang van 2008 kunt u ook bij banken terecht voor een oudedagsvoorziening dankzij de Wet Banksparen De SPT regeling De pensioenregeling voor tandartsen en tandarts specialisten bestaat sinds 1 juni 1973 Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts specialisten verzorgt thans de regeling voor ongeveer 3 700 deelnemers met nog niet ingegaan pensioen ongeveer 3 500 deelnemers met al ingegaan pensioen Eind 1995 werd echter besloten om de verplichte premiebetalingen te stoppen En eind 1996 hield ook de mogelijkheid van vrijwillige premie afdrachten op Sindsdien betalen de deelnemers geen premie meer en worden ook geen nieuwe deelnemers meer toegelaten Het is nu dan ook een zogenoemd gesloten fonds Het is een

  Original URL path: http://www.spt.nl/pensioengerechtigde/uwpensioen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wat is er voor u geregeld?
  later of eerder met pensioen te gaan Op zijn vroegst kunt u op uw 60e met pensioen Partnerpensioen dit krijgt uw eventuele partner na uw overlijden Bijzonder partnerpensioen dit krijgt uw eventuele partner na scheiding Wezenpensioen dit krijgen uw eventuele kinderen na uw overlijden Dit geldt in principe voor kinderen tot 18 jaar Studeren ze of zijn ze arbeidsongeschikt dan geldt een bovengrens van 27 jaar Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid

  Original URL path: http://www.spt.nl/pensioengerechtigde/uwpensioen/watiservoorugeregeld/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Ouderdomspensioen
  het buitenland Veranderingen privé Trouwen of samenwonen Uit elkaar gaan Ouderdomspensioen Partnerpensioen Verhuizen Veel gestelde vragen Nieuws Begrippen Home Inloggen Links Documenten Contact Zoeken Pensioengerechtigde Uw pensioen Wat is er voor u geregeld Ouderdomspensioen Ouderdomspensioen De pensioenregeling van SPT is een zogenoemde premieovereenkomst Daarbij zijn de premies die u in het verleden heeft afgedragen elk jaar omgezet in een aanspraak op een uitkering Dat geldt dus in de eerste plaats

  Original URL path: http://www.spt.nl/pensioengerechtigde/uwpensioen/watiservoorugeregeld/ouderdomspensioen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Partnerpensioen
  Nieuws Begrippen Home Inloggen Links Documenten Contact Zoeken Pensioengerechtigde Uw pensioen Wat is er voor u geregeld Partnerpensioen Partnerpensioen Als u komt te overlijden heeft uw eventuele partner recht op een partnerpensioen Als partner geldt uw echtgenoot geregistreerd partner of onder voorwaarden degene met wie u een gezamenlijke huishouding voert De pensioenregeling van SPT voorziet standaard in een partnerpensioen ter grootte van 60 van het ouderdomspensioen ten tijde van uw

  Original URL path: http://www.spt.nl/pensioengerechtigde/uwpensioen/watiservoorugeregeld/partnerpensioen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Wezenpensioen
  heeft op wezenpensioen Het wezenpensioen bedraagt 12 van het ouderdomspensioen per kind en wordt verdubbeld zodra het kind een volle wees wordt met andere woorden als er ook geen partner meer is Had u geen partner dan gaat de verdubbeling direct in Het wezenpensioen wordt uitgekeerd totdat het kind 18 jaar is geworden of eerder overlijdt In geval van een studerend kind eindigt de uitkering als het 27 jaar wordt

  Original URL path: http://www.spt.nl/pensioengerechtigde/uwpensioen/watiservoorugeregeld/wezenpensioen (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Met pensioen zijn
  vragen Nieuws Begrippen Home Inloggen Links Documenten Contact Zoeken Pensioenfonds tandartsen en tandarts specialisten Pensioengerechtigde Uw pensioen Met pensioen zijn Met pensioen zijn Op uw pensioenuitkering worden loonheffing belasting en een premie voor de Zorgverzekeringswet ZVW ingehouden SPT houdt dit automatisch in zodat u een nettobedrag krijgt uitgekeerd Specificatie Uw pensioenuitkering wordt op uw post bankafschrift als volgt gespecificeerd br alle bruto componenten lh de loonheffing zvw de premie voor

  Original URL path: http://www.spt.nl/pensioengerechtigde/uwpensioen/metpensioenzijn (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Betaaldata pensioen
  Betaaldata pensioen Betaaldata pensioen Het pensioenfonds maakt uw pensioen elke maand over op de 23ste Op die dag staat het bedrag op uw bankrekening Valt de 23ste van een bepaalde maand in het weekeinde Dan is de betaling op de vrijdag ervoor Hieronder ziet u in een schema de precieze betaaldata van dit jaar Betaaldata 2015 23 januari 23 april 23 juli 23 oktober 23 februari 22 mei 21 augustus

  Original URL path: http://www.spt.nl/pensioengerechtigde/uwpensioen/uitbetalingsdata (2015-12-02)
  Open archived version from archive